เข้าสู่ระบบ จำนวนคนออนไลน์ 8469 คน
Thai Vichakan
You open
 
หัวข้อล่าสุด
 
 
 • การแ้ก้สมการตัวแปรเดียว (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • สมบัติของจำนวนจริง (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ระบบจำนวนจริง (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ฟังก์ชันอินเวอร์ส (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ฟังก์ชันจาก A ไป B (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ฟังก์ชัน (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • อินเวอร์สของความสัมพันธ์ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ความสัมพันธ์ โดเมน และเรนจ์ของความสัมพันธ์ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • คู่อันดับและผลคูณคาร์ทีเซียน (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • การอ้างเหตุ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ประพจน์และตัวเชื่อม (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ยูเนียน อินเตอรืเซกชัน คอมพลีเมนต์ และผลต่าง (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • สับเซต และพาวเวอร์เซต (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • เชตจำนวน เซตจำกัด เซตที่เท่ากัน เซตว่าง และเอกภพสัมพัทธ์ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ตัวบ่งปริมาณ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ประโยคเปิด (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • สูตรในวิชาฟิสิกส์ (2)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • แนวข้อสอบฟิสิกส์พร้อมตัวอย่าง (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • เรื่อง โมเมนต์ของแรง วิชาวิทยาศาสตร์ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • เรื่อง ระบบสารสนเทศ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ดูเนื้อหาทั้งหมด

   
     
   
  ปฎิทิน
   
   

  Calendar
  Title and navigation
  Title and navigation
  <กุมภาพันธ์ 2016>
  กุมภาพันธ์ 2016
   
  525262728293031
  61234567
  7891011121314
  815161718192021
  922232425262728
  1029123456
   
     
   
  สถิติบลอกนี้
   
   
  • คนเข้าบลอกนี้ทั้งหมด 96651
  • เฉพาะวันนี้ 58
  • ความคิดเห็น 5
  • จำนวนเรื่อง 26
  ให้คะแนนบลอกนี้
  แจ้งเนื้อหาบลอกไม่เหมาะสม
   
     
  สูตรในวิชาฟิสิกส์
  13 กันยายน 2554 - 15:33:00

  สำหรับ  ม.4  เทอม  1    

  เนื้อหาที่มีสูตร คือ  

  -เรื่องการวัดและแปรความหมายข้อมูล

   -เรื่องแสงและการเห็น

  -ปรากฏการณ์คลื่น

  -การวัดและแปลความหมายข้อมูล

  สูตร    เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน

  A%    =     * 100%

  A       =     * A

   

  สูตร    การบวก - ลบ - คูณ - หาร - ความคลาดเคลื่อน

  บวก    ( A A ) + ( B B )    =    ( A + B ) ( A + B )

  ลบ     ( A A ) - ( B B )    =    ( A - B ) ( A + B )

  คูณ    ( A A )  ( B B )    =    ( A * B ) ( A B + B A )

  หาร                            =            

   

  สูตร    เปอร์เซ็นความคลาดเคลื่อนของเลขยกกำลัง

  X%    =    pA% + q B% + r C%

  X    =    

  ( A )n    =    An n A * 100%

  A    -    ค่าที่วัดได้

  A    -    ความคลาดเคลื่อนของการวัด

   

  สูตร    สมการเส้นตรง

  y    =    mx + c

  m    -    ค่าคงที่ ( ความชัน )

  y    -    ตัวแปรตาม

  x    -    ตัวแปรต้น

  c    -    ค่าคงตัวมีขนาดเท่ากับระยะที่กราฟตัดแกน y

   

  สูตร    การหาค่าความชันบนเส้นกราฟ

  m    =    tan    =    

  y    -    ผลต่างที่เกิดขึ้นบนแกน y

  x    -    ผลต่างที่เกิดขึ้นบนแกน x

   

  แสงและการมองเห็น

  สูตร    การหามุมวิกฤต

  =    

  =    nน้อย / nมาก

  Sin 90 ํ    =    1

   

  สูตร    ลึกจริง ลึกปรากฏ

  =        =        =    ลึกปรากฏ / ลึกจริง    =    ระยะภาพ / ระยะวัตถุ

   

  สูตร    การเปรียบเทียบดรรชนีหักเห

  มองเฉียง        =        =    ลึกปรากฏ / ลึกจริง

  มองตรง        =        =    ลึกปรากฏ / ลึกจริง

  n1    =                    n2    =    

  n1    -    ดรรชนีหักเหของวัตถุ

  n2    -    ดรรชนีหักเหของอากาศ

  c    -    อัตราเร็วของแสง ( 3*108 m/s )

  v    -    ความเร็วของแสงในวัตถุ

   

  สูตร    การหาความยาวโฟกัส

  f    =    

  =    

  u    =    

  v    =    

   

  ปรากฎการณ์คลื่น

   

   

  สูตร    การสะท้อนของแสง

  i    =    r

  i    -    รังสีตกกระทบ

  r    -    รังสีสะท้อน

   

  สูตร    เลื่อนกระจก

  อัตราเร็วของภาพในกระจก    =    2 เท่าของอัตราเร็วของกระจก

   

  สูตร    การเกิดภาพในกระจกเงาราบ

   

  -    ความสูงของภาพ

  O    -    ความสูงของวัตถุ

  V ,    -    ระยะภาพ

  U , S    -    ระยะวัตถุ

  เมื่อหมุนกระจกเงาระนาบเป็นมุม มุมบ่ายเบนจะเปลี่ยนไปจากเดิม 2

  ถ้าต้องการเห็นภาพของตนเองในกระจกเต็มตัว จะใช้กระจกสูงเพียง ของความสูงของตนเอง

   

  สูตร    การคำนวณหาจำนวนภาพ เมื่อกระจกทำมุม ใด ๆ ต่อกัน

  จำนวนภาพ ( n )    =    

   

  สูตร    การหักเหของแสง

  =        =        =        =    

  =    

  -    แสงผ่านจากตัวกลางที่ 1 ไปยังตัวกลางที่ 2

  -    แสงผ่านจากตัวกลางที่ 2 ไปยังตัวกลางที่ 1

  n1    -    ดรรชนีหักเหของตัวกลางที่ 1

  n2    -    ดรรชนีหักเหของตัวกลางที่ 2

  v    -    อัตราเร็วของแสงในตัวกลางใด ๆ

  -    ความยาวคลื่น

  -    มุมตกกระทบ

  -    มุมหักเห

  n    =    

  n    -    ดรรชนีหักเหของตัวกลางเทียบกับอากาศ

  c    -    ความเร็วของแสงในสูญญากาศ

  v    -    ความเร็วของแสงในตัวกลางใด ๆ

  ----------------------------

   

  สูตร    การหามุมวิกฤต

  =    

  =    nน้อย / nมาก

  Sin 90 ํ    =    1

   

  สูตร    ลึกจริง ลึกปรากฏ

  =        =        =    ลึกปรากฏ / ลึกจริง    =    ระยะภาพ / ระยะวัตถุ

   

  สูตร    การเปรียบเทียบดรรชนีหักเห

  มองเฉียง        =        =    ลึกปรากฏ / ลึกจริง

  มองตรง        =        =    ลึกปรากฏ / ลึกจริง

  n1    =                    n2    =    

  n1    -    ดรรชนีหักเหของวัตถุ

  n2    -    ดรรชนีหักเหของอากาศ

  c    -    อัตราเร็วของแสง ( 3*108 m/s )

  v    -    ความเร็วของแสงในวัตถุ

   

  สูตร    การหาความยาวโฟกัส

  f    =    

  =    

  u    =    

  v    =    

  ---------------------------------------------------

  สูตร    หากำลังขยาย

  m    =        =        =        =    

  f    -    ความยาวโฟกัส

  R    -    รัศมีความโค้งของเลนส์

  v    -    ระยะภาพ

  u    -    ระยะวัตถุ

  m    -    กำลังขยาย

  I    -    ขนาดภาพ

  O    -    ขนาดวัตถุ

   

  สูตร    กล้องจุลทรรศน์

  กำลังขยายกล้องจุลทรรศน์    =    mo * me

  ความยาวของกล้องจุลทรรศน์    =    S'o * Se

  me    -    กำลังขยายของเลนส์ใกล้ตา

  mo    -    กำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุ

  S'o    -    ระยะภาพของเลนส์ใกล้วัตถุ

  Se    -    ระยะภาพของเลนส์ใกล้ตา

   

  สูตร    กล้องโทรทรรศน์

  กำลังขยายของกล้องโทรทรรศน์    =    

  ความยาวของบกล้องโทรทรรศน์    =    fo + fe

  fo    -    ความยาวโฟกัสของเลนส์ใกล้วัตถุ

  fe    -    ความยาวโฟกัสของเลนส์ใกล้ตา

   

  สูตร    การหาความสว่าง

  E    =    

  E    -    ความสว่าง

  F    -    อัตราพลังงานที่แสงตกพื้น

  A    -    พื้นที่รับแสง

   

  สูตร    ประสิทธิภาพของหลอดไฟ

  ประสิทธิภาพของหลอดไฟ    =    ปริมาณแสงที่เปล่งออกมา / กำลังวัตต์ที่เข้าไป

   

  กฏของแลมเบิร์ตโคไซน์

  E2    =    E1 Cos   0

  E1    -    ความสว่างบนพื้นที่ผิวรับแสง

  E2    -    ความสว่างบนพื้นที่ผิวรับเอียงแสง

  -    มุมที่พื้นที่รับแสงเอียงไปจากแนวฉาก

  สำหรับม.4 เทอม 2 นั้นจะมีบทเรียนดังนี้

  - เรื่องเสียงและการได้ยิน จะคล้ายกับเรื่องปรากฎการณ์คลื่น

  - และเรื่องแรง มวล และกฎการเคลื่อนที่  จะเรียนเรื่องกฎของนิวตัน

  เสียงและการได้ยิน

  สูตร    การหาความเร็วของเสียงในอากาศ

  vt    =    331 + 0.6t

  vt    -    อัตราเร็วเสียงในอากาศที่อุณหภูมิ t ใด ๆ ( m / s )

  t    -    อุณหภูมิของอากาศ ( ํc ) ต้องน้อยกว่า 45 ํc

   

  สูตร    การหาระยะทางของการสะท้อนของเสียง

  s    =    

  s    -    ระยะทาง

  v    -    ความเร็ว

  t    -    เวลา

   

  สูตร    การหาความถี่ของคลื่นลัพธ์

     =    

     -    ค่าเฉลี่ยของความถี่ที่เกิดขึ้น

  f1    -    ความถี่ของแหล่งกำเนิด

  f2    -    ความถี่ของแหล่งกำเนิด

   

  สูตร    การหาความถี่บีตส์

  fB    =        =    

  fB    -    ความถี่บีตส์

     -    ผลต่างของความถี่บีตส์ , ความถี่บีตส์

   

  สูตร    การหาความยาวคลื่น

     =    

  l    -    ความยาวเชือก

  n    -    จำนวน loop , จำนวนนับ

   

  สูตร    การหาความเร็วของคลื่นตามขวาง

  v    =    

  T    -    แรงตึงในเชือก ( นิวตัน )

     -    มวล / ความยาว ( kg / m )

   

  สูตร    การหาความถี่ในท่อปลายเปิด

  fn    =    

   fn    -    ความถี่

  n    -    จำนวนนับ

  u    -    อัตราเร็ว

  l    -    ความยาวของท่อ

   

  สูตร    การหาความถี่ในท่อปลายปิด

  fn    =    

  n    -    จำนวนนับ ( แต่ต้องเป็นเลขคี่ )

   

  สูตร    การหาความเข้มเสียง

  I    =    

  I    -    ความเข้มเสียง ณ ตำแหน่งต่าง ๆ ( วัตต์ / ตารางเมตร )

  P    -    กำลังเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง ( วัตต์ )

  R    -    ระยะระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงกับตำแหน่งที่หาความเข้มเสียง ( เมตร )

   

  สูตร    การหาความถี่ที่ผู้ฟังได้ยิน

  f '    =    fo

  f '    -    ความถี่ที่ผู้ฟังได้ยิน

  fo    -    ความถี่ของแหล่งกำเนิด

  vl    -    ความเร็วของผู้ฟัง

  vs    -    ความเร็วของแหล่งกำเนิด

   

  สูตร    การหาความถี่ที่ผู้ฟังได้ยิน

  เมื่อผู้ฟังเคลื่อนที่เข้าหาแหล่งกำเนิด และแหล่งกำเนิดอยู่นิ่ง

  fL    =    

  เมื่อผู้สังเกตุเคลื่อนที่ห่างแหล่งกำเนิด และแหล่งกำเนิดอยู่นิ่ง

  fL    =    

  fL    -    ความถี่ผู้สังเกตุ , ความถี่ที่ผู้ฟังได้ยิน

  u    -    ความเร็วเสียงในอากาศ

  vL    -    ความเร็วของผู้ฟัง

   

  สูตร    การหาความยาวคลื่นเสียงเมื่อแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่

  เมื่อแหล่งกำเนิดวิ่งเข้าหาผู้ฟัง ( ด้านหน้า )

     =    

  เมื่อแหล่งกำเนิดวิ่งห่างจากผู้ฟัง ( ด้านหลัง )

     =    

     -    ความยาวคลื่นด้านหน้า

     -    ความยาวคลื่นด้านหลัง

   

  สูตร    การหาเลขมัค ( Mach nuber )

  เลขมัค    =        =        =    

   

  สูตร    การหาความเร็วของเครื่องบินซุปเปอร์โซนิค

  v    =    u * เลขมัค

    

  การเคลื่อนที่แนวตรง

   สูตร    การหาความเร็ว

  v    =        =    

  v    -    ความเร็วเฉลี่ย

  s1 , s2    -    การกระจัด

  t1 , t2    -    เวลา

     -    ผลต่างของการกระจัด

     -    ผลต่างของเวลา

  vขณะหนึ่ง    =              0

  vขณะหนึ่ง    -    ความเร็วขณะหนึ่ง

  การหาอัตราเร็วเฉลี่ย และอัตราเร็วขณะหนึ่ง มีสูตรเหมือนความเร็ว แต่เป็นปริมาณสเกลาร์

   

  สูตร    การหาความเร่ง

  a    =        =        

  a    -    ความเร่งเฉลี่ย

  aขณะหนึ่ง    =              0

  aขณะหนึ่ง    -    ความเร่งเฉลี่ยขณะหนึ่ง

  สูตร    การหาการกระจัด และระยะทาง

  s    =    ut +    =        =    

   

  สูตร    การหาความเร็วปลาย

  v    =    u + at

  v2    =    u2 + 2as

   

  สูตร    การหาความเร่ง

  a    =        =        =    

  s    -    ระยะทาง ( ไม่คิดเครื่องหมาย )

  s    -    การกระจัด ( คิดเครื่องหมาย )

  v    -    ความเร็วปลาย

  t    -    เวลา

  u    -    ความเร็วต้น

  a    -    ความเร่ง , ความเร่งเฉลี่ย

     -    ความเร็วที่เปลี่ยนไป

     -    ช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็ว

    

  แรงมวลและกฎการเคลื่อนที่

   สูตร    แรงที่กระทำต่อวัตถุ

  F    =    ma

  F    -    แรงที่กระทำ

  m    -    มวล

  a    -    ความเร่ง

   

  สูตร    การหาน้ำหนัก

  W    =    mg

  W    -    น้ำหนัก

  m    -    มวล

  g    -    แรงโน้มถ่วงโลก หรือ ความเร่ง

   

  สูตร    อัตราส่วนระหว่างน้ำหนักของมวล 2 ก้อน เมื่ออยู่ในบริเวณเดียวกัน

     =    

  W1    -    น้ำหนักมวลก้อน 1

  W2    -     น้ำหนักมวลก้อน 2

  m1    -    มวลก้อน 1

  m2    -    มวลก้อน 2

   

  สูตร    กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน

  FG    =    

  FG    -    ขนาดของแรงดึงดูด

  G    -    ค่าคงตัวความโน้มถ่วงสากล
  ค่า = 6.673*10-11 Nm2 / kg2

  m1 , m2    -    มวลของวัตถุ

  R    -    ระยะห่างของวัตถุทั้ง 2

   

  สูตร    ความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วง ณ ตำแหน่งที่ห่างจากผิวโลก

  g    =    

  me    -    มวลโลก

  Re    -    ระยะจากจุดศูนย์กลางถึงตำแหน่งต่าง ๆ

   

  สูตร    อัตราส่วนความเร่งกับระยะห่างของวัตถุทั้ง 2

     =        =    

  g1 , g2    -    ความเร่งของวัตถุทั้ง 2

  R1 , R2    -    ระยะห่างของวัตถุทั้ง 2

  h    -    ความสูง

   

  สูตร    การหาแรงของวัตถุในแนวดิ่ง

  วัตถุมีทิศทางขึ้น

  T - mg    =    ma

  วัตถุมีทิศทางลง

  mg - T    =    ma

  T    -    แรงที่วัตถุกระทำ

  สำหรับม.5 เทอม 1 เรื่องที่จะเรียนคือ

  -เรื่องสมดุลกล

  -เรื่องงานและพลังงาน

  -เรื่องการชนและโมเมนตัม

  สมดุลกล

  สูตร  สมดุล

  แรงซ้าย     =     แรงขวา

  แรงขึ้น    =    แรงลง

  โมเมนต์ตาม     =    โมเมนต์ทวน

   

  ทฤษฎี

  ท.บ.ลามี

   

  สูตร   แทนแรง

   

  สูตร   ตั้งฉากแรง

   

   

  งานและพลังงาน

  สูตร  พลังงาน

   Ek     =    

  Ep     =    mgh

  Fสปริง    =    KS

  Epยย    =     KS  =   FS

   

  Ek    -    พลังงานจลน์ (J)

  Ep     -    พลังงานศักย์  (J)

  Epยย     -    พลังงานศักย์ยืดหยุ่น (ศักย์สปริง) (J)

  K    -    ค่าคงที่สปริง N/m

   

  สูตร  งานในวินาทีที่ n

  Sวินาทีที่ n    =    

  Wสูบ+ฉีด    =    mgh +

   

  สูตร  กฎการอนุรักษ์พลังงาน

  Ep +  Ekแรก  =  Ep +  Ekหลัง

  Ekที่เพิ่ม  =   Ep ที่ลด

  Ek2 =  Ek1 +       

   

  สูตร  ประสิทธิภาพ

         Eff  =      W ที่ยกได้จริง         x  100 %
                    W เต็มที่ที่ควรยกได้    

   

       Eff  =   M.A. ปฎิบัติจริง        x  100 %
                    M.A.  ทฤษฎี

   

     M.A. จริง   =  W ยกได้จริง
                                F จริง

   

       M.A. ทฤษฎี  =  W ที่ควรยกได้
                                    F  จริง

   

  การชนและโมเมนตัม

  สูตร  โมเมนตัม

  P  =  mv

   

  p - โมเมนตัม  (kg.m/s)

  m - มวล  (kg)

  v - ความเร็ว  (m/s)

   

  สูตร  การดล

  Ft  =  mv - mu

  F  =  

  F  -  แรง (N)

  m  -  มวล  (kg)

  t  -  เวลา  (s)

   

  สูตร  กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม

  ก่อนชน  =   หลังชน

  mv ลูกปืน  =  Mv ตัวปืน

  สำหรับ ม.5 เทอม 2 นี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับไฟฟ้าล้วนๆ เลย

  -ไฟฟ้าสถิต

  -แม่เหล็ก-ไฟฟ้า

   

  ไฟฟ้าสถิต

  สูตร  แรงระหว่างประจุ

  F  -  แรงระหว่างประจุ

  r  -  ระยะห่าง

   

  สูตร  สนามไฟฟ้า

   -  ความต่างศักย์ระหว่างแผ่นโลหะ

  d  -  ระยะห่างระหว่างแผ่นคู่ขนาน

  k  -  9 x 109  

   

  สูตร  ศักย์ไฟฟ้า

  = q(vB - vA)

  V  -  ศักย์ไฟฟ้า

  Ep  -  พลังงานศักย์ไฟฟ้า

  W  -  งานในการเคลื่นที่ประจุ

   -  งานจาก  A  ไป  B

   

  สูตร  การรวมศักย์ไฟฟ้า

  Vรวม  =  

   

  สูตร  พลังงานไฟฟ้า

  W  =  QV

  W  -  งานไฟฟ้า

  Q  -  ประจุไฟฟ้า

  V  -  ความต่างศักย์

   

  V  =  IR

  V  -  ความต่างศักย์

  I  -  กระแส

  R  -  ความต้านทาน

   

  สูตร  พลังงานศักย์ไฟฟ้า (Ep)

  Wฟฟ  =  qv  =  

  Ek  =  Wไฟฟ้า

   

  สูตร  ตัวเก็บประจุ

  C  -  ค่าความจุไฟฟ้า  (F)

  Q  -  ประจุไฟฟ้าที่เก็บไว (c)้

  V  -  ศักย์ไฟฟ้าของตัวนำ  (V)

  a  -  รัศมีทรงกลม

  k  -  ค่าคงที่คูลอมบ์ 9 x 109 

   

  ไฟฟ้ากระแส

   สูตร  กระแสและปริมาณไฟฟ้า

  I  -  กระแสไฟฟ้า

  Q  -  ปริมาณของประจุไฟฟ้า

  t  -  เวลา

    V  -  ความเร็วของ  e-  อิสระ

  A  -  พื้นที่หน้าตัดของลวดตัวนำ

  n  -  จำนวน  e-  /  ปริมาตรของตัวนำ

  e  -  ประจุไฟฟ้าของ  e-  1 ตัว  =  1.6 x 10-19  คูลอมบ์

   

  สูตร  สภาพความต้านทาน

  R  -  ความต้านทานไฟฟ้า

  P  -  สภาพต้านทาน

  L  -  ความยาว

  A  -  พื้นที่หน้าตัด (ตร.ม.)

   

  สูตร  แรงเคลื่อนไฟฟ้า

  E  -  แรงเคลื่อนที่ไฟฟ้า

  R  -  ความต้านทานภายนอก

  r  -  ความต้านทานภายใน

   

  สูตร  การรวมความต้านทาน

  แบบอนุกรม

  Rtotal  =  

  แบบขนาน

   

  สูตร  การรวมวงจร

  อนุกรม

  Rรวม  =  

  Iรวม  =  

  Vรวม  =  

  Eรวม  =  

  ขนาน

  Vรวม  =  

  Eรวม  =  

  Iรวม  =  

   

  สูตร  กำลังไฟฟ้า

  P  -  กำลังไฟฟ้า

  I  -  กระแส

  R  -  ความต้านทาน

   

  สูตร  การคิดค่าเงินไฟฟ้า

  Unit  =  กิโลวัตต์ x ชั่วโมง

   

  สูตร  งานไฟฟ้าต้มน้ำ

  w = mc

    pt = mc            J/kg.k

     0.24 pt  = mc       cal/kg.k

  แม่เหล็ก-ไฟฟ้า

  สูตร   แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก

   -  จำนวนเส้นแรงแม่เหล็กหรือฟลักซ์แม่เหล็กที่ผ่านพื้นผิว  A

  A  -  พื้นที่ตั้งฉากที่ฟลักซ์แม่เหล็กผ่าน (ตร.ม.)

  B  -  ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก  (veber/ตร.ม.)

   

  สูตร   แรงกระทำต่ออนุภาคที่มีสนามแม่เหล็ก

  F = qvB

  F  -  แรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า

  v  -  ขนาดความเร็ว

  B  -  ขนาดของสนามแม่เหล็ก

   

  สูตร   แรงที่กระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน  เมื่อวางอยู่ในสนามแม่เหล็ก

   -  ความยาวของลวดตัวนำ

  v  -  ความเร็วลอยเลื่อน

   

  N  -  จำนวนอิเล็คตรอน

  e  -  ประจุไฟฟ้าอิเล็คตรอน

   

  สูตร   แรงกระทำต่อลวดตัวนำ

  F = qvB

  F  =  NevB

  F  =  I B

  F  -  แรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า

  v  -  ขนาดความเร็ว

  B  -  ขนาดของสนามแม่เหล็ก

   -  ความยาวของลวดตัวนำตรง

  I  -  กระแสไฟฟ้า

   

  สูตร   แรงกระทำต่อขดลวดที่อยู่ในสนามแม่เหล็ก

  M  =  IAB

  M  =  BIAN

  M  -  โมเมนต์ของแรงคู่ควบ

  I  -  กระแส

  N  -  จำนวนรอบ

  A  -  พื้นที่ขดลวด

  สูตร   หม้อแปลง

  N1  -  จำนวนรอบของลวดปฐมภูมิ

  N2  -  จำนวนรอบของลวดทุติยภูมิ

  E1  -  แรงเคลื่อนไฟฟ้าของลวดปฐมภูมิ

  E2  -  แรงเคลื่อนไฟฟ้าของลวดทุติยภูมิ

   

  W1  -  พลังงานไฟฟ้าของขดลวดปฐมภูมิ

  W2  -  พลังงานไฟฟ้าของขดลวดทุติยภูมิ

  t  -  เวลา

   

  สูตร   แรงกระทำต่อขดลวดที่อยู่ในสนามแม่เหล็ก

  M  =  IAB

  M  =  BIAN

  M  -  โมเมนต์ของแรงคู่ควบ

  I  -  กระแส

  N  -  จำนวนรอบ

  A  -  พื้นที่ขดลวด

   

  สูตร   หม้อแปลง

  N1  -  จำนวนรอบของลวดปฐมภูมิ

  N2  -  จำนวนรอบของลวดทุติยภูมิ

  E1  -  แรงเคลื่อนไฟฟ้าของลวดปฐมภูมิ

  E2  -  แรงเคลื่อนไฟฟ้าของลวดทุติยภูมิ

   

  W1  -  พลังงานไฟฟ้าของขดลวดปฐมภูมิ

  W2  -  พลังงานไฟฟ้าของขดลวดทุติยภูมิ

  t  -  เวลา

   

  สำหรับ ม. 6 เทอม  1 เรื่องที่จะเรียนก็คือ

  -เรื่องการเคลื่อนที่แบบต่างๆ

  -เรื่องสมบัติเชิงกลของสาร

  -เรื่องความร้อน

  การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

   การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ

  สูตร    แนวราบ  ความเร็วคงที่

  s    =    vt

   

  สูตร    แนวดิ่ง  มีความเร่ง g

  v    =    u + gt

  s    =     t

  s    =    ut + gt2

  v2    =    u2 + 2gs

   

  สูตรลัด

  sราบ    =    

  smax    =    

  ขว้างไกลสุด    =    45 ํ

  ขว้างให้ตกไกลเท่ากัน    =    90 ํ

   sดิ่ง    =    

     =    

   

  สูตร    ความเร็วลัพธ์

  v2ลัพธ์    =    u2ลัพธ์ 2ghดิ่ง

   

  สูตร    การเคลื่อนที่แนววงกลม

  วัตถุเคลื่อนที่ด้วย v คงที่

  ac    =    

  วัตถุเคลื่อนที่ด้วย v ไม่คงที่

  aลัพธ์    =    

  F    =    

  Fc    -    แรงสู่ศูนย์กลาง

  ac    -    ความเร่งสู่ศูนย์กลาง

  v    -    ความเร็ว

   

   

  สูตร    การคำนวณแรงสู่ศูนย์กลาง

  form    8    แบบ

  1.  วัตถุผูกเชือกแกว่งเป็นวงกลม

  T    =    

  2.  ดาวเทียมโคจรรอบโลก

  mg    =    

  3.  วัตถุผูกเชือกแกว่งเป็นรูปกรวย

  tan    =    

  4.  วัตถุผูกเชือกแกว่งในระนาบดิ่ง

  T1 + mg    =    

  T2 - mg    =    

  T3    =    

  - mg cos + T4    =    

  5.  รถวิ่งเลี้ยวโค้งบนถนนราบ

     =    

  6.  มอเตอร์ไซค์เลี้ยวโค้ง

  tan    =    

  7.  มุมที่ยกพื้นถนนขึ้นจากแนวดิ่ง

  tan    =    

  8.  มอเตอร์ไซค์ไต่ถัง

     =    

   

  สูตร    อัตราเร็วเชิงมุม

     =        =    

  w    =    ระยะทางเชิงมุม / เวลา    =    

  v    =    wR

  w    =        =    2 f

  Fc    =    mw2R

  v    =        =    2 Rf

        -    ระยะทางเชิงมุม

  w    -    อัตราเร็วเชิงมุม

  T    -    คาบ

  f    -    ความถี่

  R    -    รัศมี

   สูตร    โพรเจกไทล์บนพื้นเอียง

  หลักการ

  1.  แตกเข้าแกน x '  ,  y '

  2.  แตก g เข้าแกน

  3.  คิดแบบโพรเจกไทล์ธรรม

  หลักการ

  ให้จับพื้นเอียงตั้งขึ้นแนวดิ่ง แล้วคิดแบบธรรมดา โดยใช้ g อันใหม่เป็น  gsin

   

  สูตร    เคลื่อนที่เป็นวงกลมพอดี

  vบน    =    

  vล่าง    =    

  H    =    2.5 R

   

  สูตร    ผลต่างแรงตึงเชือก

  แกว่งด้วย v คงที่

  Tล่าง - Tบน    =    2mg

  แกว่งด้วย v ไม่คงที่

  Tล่าง - Tบน    =    6mg

   

  สูตร    ดาราศาสตร์

     =    

     =    

   

  สูตร    โคจรรอบสิ่งเดียวกัน

     =    

  T    -    คาบของการโคจร

  R    -    รัศมีวงโคจร

  M    -    มวลของดาวที่มีวัตถุอื่น มาโคจรรอบ ๆ

  G    -    ค่านิจโน้มถ่วงสากล  6.67 * 10-11  Nm2 / kg2

   

  สูตร    ค่า g ในอวกาศ

       =    

  g'    -    ค่าความเร่งโน้มถ่วงในอวกาศ

  g    -    ค่าความเร่งโน้มถ่วงที่ผิวโลก

  R    -    รัศมีโลก

  h    -    ความสูงจากผิวโลก

   

  การเคลื่อนที่แบบหมุน

  สูตร    ทอร์ก โมเมนต์ความเฉื่อย

     =        =    

  I    =    

  v    =    wR

  S    =     * R

  a    =    

     -    ทอร์ก  ( N.m )

  I    -    โมเมนต์ความเฉื่อย  ( kg . m2 )

     -    ความเร่งเชิงมุม  ( rad / s2 )

  R    -    แทนการหมุน

  สูตร    พลังงานจลน์ในการหมุน

  Ekหมุน    =    

  Ekทั้งหมด    =    

   

   

  สูตร    โมเมนตัมเชิงมุม

  L    =    mvR    =    Iw

   

  สูตร    กฏการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม

  Lแรก    =    Lหลัง

     =    

     -    โมเมนต์ความเฉื่อย

  w    -    อัตราเร็วเชิงมุม

  L    -    โมเมนตัมเชิงมุม

   

  สูตร    ซิมเปิลฮาร์มอนิก

  แกว่งตุ้นาฬิกา

  T    =    

  w    =    

  สั่นสปริง

  T    =    

  w    =    

  แกว่งกรวย

  T    =    

  w    =    

  T    -    คาบ

  l    -    ความยาว

  g    -    ความเร่ง

  k    -    ค่าคงที่สปริง

   

  สูตร    ซิมเปิลฮาร์มอนิก

  y    =    ymax sin wt

  v    =    vmax cos wt

  a    =    - amax sin wt

  vใด ๆ    =    w

  vmax    =    wR

  aใด ๆ    =    w 2y

  amax    =    w2R

  v    -    ความเร็ว

  a    -    ความเร่ง

   

  สูตร    หลักคำนวณเรื่องสปริง

  ดึงสปริงคนละข้าง

  Kรวม    =    K1 + K2

  สปริงต่อขนาน

  Kรวม    =    K1 + K2 + K3

  สปริงต่ออนุกรม

     =    

  สมบัติเชิงกลของสาร

    สมบัติเชิงกลของสาร

  สูตร    สมบัติเชิงกลของสาร

  ความเค้น    =    

  ความเครียด    =    

  มอลดูลัสของยัง    Y   =    

  F    -    แรงในแนวตั้งฉาก  (N)

  A    -    พื้นที่หน้าตัด  (ตร.ม.)

     -    ระยะยืด  (m)

  L    -    ความยาวเดิม  (m)

   

  สูตร    ความดันในของเหลว  ความดันสัมบูรณ์

  P    =    

  P    =     gh

  Pสัมบูรณ์    =    Pเกจ + Pบรรยากาศ

  F    -    แรงดัน  (N)

  P    -    Pเกจ เป็นความดันเนื่องจากน้ำหนักของเหลว  (N / m2)

     -    ความหนาแน่นของของเหลว  (kg / m3)

  h    -    ความลึกของของเหลว  (m)

   

  สูตร    แรงดันผนังภาชนะ , แรงน้ำดันเขื่อน

  F    =    PA    =     Aข้าง

  แรงที่น้ำดันเขื่อน

  F    =    

  1.  ถ้าเป็นเขื่อนเอียง 1 ข้าง การหาแรงดันเขื่อนเอียงต้องใช้พื้นที่เอียงด้วย

  F    =    PAเอียง

  2.  น้ำดัน 2 ข้าง คิดเป็นแรงลัพธ์ ถ้าเขื่อนเอียงให้คิดเป็นตรง

     =    F1 - F2

     =    

   

  สูตร    หลอดรูปตัว U

  ปลายเปิด 2 ข้าง

  PA    =    PB

     =    

   

   

  สูตร    ความดันบรรยากาศ

  ความดัน 1 บรรยากาศ    =    1.01 * 105  N / m2  (Pa)

  ความดัน 1 บรรยากาศ    =    ปรอทสูง 75 cm

  ความดัน 1 บรรยากาศ    =    น้ำสูง 10.3 m

   

  สูตร    กฎของบอยล์

  P1V1    =    P2V2

   

  สูตร    กฎของชาร์ล

     =    

   

  สูตร    กฎของแก๊ส  ( เมื่อจำนวนโมลคงที่ )

     =    

   

  สูตร    กฎของพาสคัล

     =    

  F    -    แรงกดลูกสูบเล็ก  (N)

  W    -    น้ำหนักที่กดลูกสูบใหญ่  (N)

  A    -    พื้นที่สูบใหญ่  (m2)

  a    -    พื้นที่สูบเล็ก  (m2)

  ถ้าต้องการผ่อนแรงมากขึ้นจะใช้ไม้คาน

  O    จุดหมุน

  Mตาม    =    Mทวน

  FL    =    F 'l

   

   

  สูตร    แรงลอยตัว

  B    =     vgเหลว    =    mgเหลว

   

  สูตร    ความตึงผิว

  เหรียญ

  F    =     L

  ห่วงลวด

  F    =     2L

   

  สูตร    ความหนืด

  f    =    

  B    -    แรงลอยตัว

  V    -    ปริมาตร  (m3)

     -    ความตึงผิว  (N / m)

  F    -    แรงตึงผิว

  L    -    ความยาวเส้นผิวของเหลว  (m)

  f    -    แรงหนืด  (N)

     -    สัมประสิทธิ์ความหนืด

  r    -    รัศมีทรงกลม

  v    -    อัตราเร็วของวัตถุ

   

  สูตร    ของไหลในอุดมคติ

  อัตราการไหล    เมื่อของเหลวไหลตามหลอดการไหล m ของเหลวที่ผ่านที่ตำแหน่งใด ๆ ใน 1 วินาที มีค่าคงที่เสมอ

  A1V1    =    A2V2

  AV    คือ    อัตราการไหล  (m3 / s)

   

  หลักของแบร์นูลลี

  ณ ตำแหน่งใด ๆ ในของไหล  ผลรวมของความดัน , พลังงานจลต่อปริมาตร และพลังงานศักย์ต่อปริมาตรมีค่าคงที่เสมอ

  P1 +    =    P2 +

   

   

  ความร้อน

   สูตร   พลังงานความร้อน  อุณภูมิ

  Q  =  mc T

  Q  =  C T

  C  =  mc

  Q  =  mL

  Q  -  ปริมาณความร้อน  (J)

  m  -  มวล  (kg)

  T  -  อุณหภูมิ (C)

  C  -  ค่าความจุความร้อน

  c  -  ค่าความจุความร้อนจำเพาะ

  L  -  ค่าความร้อนแฝงความร้อนของวัตถุ

   

  สูตร   กฎของแก๊ส

  PV  =  nRT

  PB  =  NKBT

  P  -  ความดัน(N/m2)

  V  -  ปริมาตรของแก๊ส(m3)

  N  -  จำนวนโมเลกุลทั้งหมดของแก๊ส

  n  -  จำนวนโมลของแก๊ส

  R  -  ค่าคงตัวของแก๊ส   8.314  J/mol x K

  KB  -  ค่านิจโบลต์ซมันน์  1.38 x 10-23

  T  -  อุณหภูมิ  (K)

  *ใช้ได้เมื่อไม่มีการเปลี่ยนสถานะ*

   

   

  สูตร   แบบจำลองของแก๊ส

  PV  =  

   

  NE

   1  โมเลกุล  =   

  P  -  ความดัน

  V  -  ปริมาตรของแก๊ส

  N  -  จำนวนโมเลกุลทั้งหมด

  n  -  จำนวนโมลของแก๊ส

  R  -  ค่าคงตัวของแก๊ส  8.314  J/mol x K

  KB  -  ค่านิจโบลต์ซมันน์  1.38 x 10-23

  T  -  อุณหภูมิ (K)

  Vrms  -  อัตราเร็วรากที่สองของกำลังสองเฉลี่ย

   

  สูตร   แก๊สผสมกัน

  nผสมTผสม  =  

  PผสมVผสม  =   

  P  -  ความดัน

  n  -  โมล

  V  -  ปริมาตร 

  สูตร    แบบจำลองของแก๊ส

  PV   =  

  Vrms  =  

  NEk-  =  

  Ek-  1  โมเลกุล    

  P  -  ความดัน

  V  -  ปริมาตรของแก๊ส

  N  -  จำนวนโมเลกุลทั้งหมด

  n  -  จำนวนโมลของแก๊ส

  R  -  ค่าคงตัวแก๊ส  8.314  J/mol x k

  KB  -  ค่านิจโบลต์ซมันน์  

  T  -  อุณหภูมิ  (K)

  V rms -  อัตราเร็วรากที่สองของกำลังเฉลี่ย

   

   

  สูตร   แก๊สผสมกัน

  งานในการเปลี่ยนปริมาตร

  W  =  P(V2 - V1)

  P  -  ความดันแก๊ส

  V2  -  ปริมาตรแก๊สตอนหลัง

  V1  -  ปริมาตรแก๊สตอนแรก

  W  -  งานที่แก๊สทำ

   

  สูตร   พลังงานภายในระบบ

  U  =  NE-K  

   

  สำหรับ ม.6 เทอม2 นี้จะมี

   -ไฟฟ้ากระแสสลับ

  -ฟิสิกส์อะตอม

  -ฟิสิกส์นิวเคลียส

  ไฟฟ้ากระแสสลับ

  สูตร    ความต้านทานเชิงความจุ

   

   

  สูตร    ความต้านทานเชิงเหนี่ยวนำ

   

   

  สูตร    ความต้านทาน

  R  =  

  XC  -  ความต้านทานเชิงความจุ  (โอห์ม)

  XL  -  ความต้านทานเชิงเหนี่ยวนำ  (โอห์ม)

  R  -  ความต้านทาน  (โอห์ม)

  W  -  อัตราเร็วเชิงหมุน  (rad/s)

  C  -  ค่าความจุ  (ฟาร์ด)

  L  -  ค่าความเหนี่ยวนำ  (เฮนรี)

   

   

  สูตร    ไฟฟ้ากระแสสลับ

   

   

  I  -  กระแสที่เวลาใดๆ (A)

  Imax  -  กระแสสูงสุด  

  V  -  ความต่างศักย์ที่เวลาใดๆ  (V)

  Vmax  -  ความต่างศักย์สูงสุด

  W  -  อัตราเร็วเช้งมุมของการหมุนขดลวด  (rad/s)

  t  -  เวลาใดๆ

   -  เฟสขณะที่เริ่มต้นหมุนของลวด

   

  สูตร    การรวมความต้านทาน

  วงจรต่ออนุกรมกัน

   

  วงจรต่อขนานกัน

   

  Z  -  ความต้านทานเชิงซ้อน  (โอห์ม)

  XL  -  ความต้านทานเชิงเหนี่ยวนำ  (โอห์ม)

  XC  -  ความต้านทานเชิงความจุ  (โอห์ม)

   

   

  สูตร    ค่ายังผล , ค่ามิเตอร์ , ค่า RMS (Root Mean Square)

   

   

  IRMS  -  ค่ามิเตอร์  (A)

  Imax  -  กระแสสูงสุด

  VRMS  -  ค่ามิเตอร์  (V)

  Vmax  -  ความต่างศักย์สูงสุด

   

  สูตร    กำลังเฉลี่ย

  P  =  IV(cos )

  P  =  

    

  P  -  กำลังเฉลี่ย  (วัตต์)

  cos  -  ตัวประกอบกำลัง

  Pmax  -  กำลังสูงสุด  (วัตต์)

  สูตร    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

  c  =  f

  c  -  ความเร็วแสง  (3 x 108 m/s)

  f  -  ความถี่  (HZ)

   -  ความยาวคลื่น  (m)

   

  สูตร    การแทรกสอด

  S1 p  -  S2 p    =        =        =    

   

  สูตร   จุดปฏิบัพ

  S1 p  -  S2 p   =        ;  n  =  0 , 1 , 2 , .....

   

   

  สูตร    จุดบัพ

  S1 p  -  S2 p    =    (n  -   )     ;  n  =  1 , 2 , 3 , .....

   

  สูตร    โพลาไรซ์เซชัน

  1n2    =     p

  n   =   ดรรชนีหักเห

  p   =   มุมตกกระทบที่ทำให้รังสีหักเหและสะท้อนทำมุม  90 ํ  

  (มุมโพลาไรซ์ , มุมบรูวสเตอร์)

  ฟิสิกส์อะตอม

  สูตร   สนามไฟฟ้า

  E    =        =    

   

  สูตร   แรงแม่เหล็ก

  F    =    qvb

  E   =   สนามไฟฟ้า  (n/c)

     =   ความต่างศักย์ไฟฟ้า  ( )

  d   =   ระยะห่างระหว่าง  แผ่นโลหะคู่ขนาน  (m)

  v   =   ความเร็ว  (m/s)

  b   =   ความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้า  (t)

  q   =   ประจุไฟฟ้า  (c)

   

  สูตร  คำนวนทอมสัน

     =      

    -----   -----

  q   =   ประจุ  (c)

  m   =   มวล  (kg)

     =   ความเร็ว  (m/s)

    =   ความต่างศักย์  (v)

  B    =   สนามแม่เหล็ก  (r)

  d    =   ระยะห่าง  (m)

  E    =   สนามไฟฟ้า  (v/m)

     =        =        =    

   

  สูตร  มิลลิแกน

  qE  =  mg

  q  -  ประจุ  

  E  -  สนามไฟฟ้า  

  m    -    มวล  

  g    -    แรงโน้มถ่วงโลก หรือ ความเร่ง  

   

   

  ควอนตัมของพลังงานไฟฟ้า

  E  =  hf

  E  -  พลังงาน

  h  -  ค่าคงที่ของพลังค์  (6.6 x 10-34  J.S)

  f  -  ความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

   

   ธาตุไฮโดรเจน

  L  =  mvr  =  nh-

  n  -  เลขควอนตัม  1,2,3, ...

  h-  -    (1.05 x 10-34  J.S)

   

   

  Ei  -  พลังงานของอิเล็คตรอนก่อนเปลี่ยนวงโคจร

  Ef  -  พลังงานของอิเล็คตรอนหลังเปลี่ยนวงโคจร

  h  -   ค่านิจของพลังค์  (6.6 x 10-34  J.S)

  f  -  ความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

   

  ระดับพลังงานของธาตุไฮโดรเจน

   

  E  =  hf  =  

   

   

  ทฤษฎีอะตอมโบร์

  rn  =  n2 (0.53 * 10-10)

  Vn  =  

  fn  =  

  rn  -  รัศมีวงโคจรที่  n

  Vn  -  อัตราเร็วของอิเล็คตรอนที่โคจรรอบนิวเคลียส  วงที่  n

  fn   -  ความถี่ของอิเล็คตรอนที่โคจรรอบนิวเคลียส  ลงที่  n

   

   

  รังสีเอ็กซ์

  qv  =  

   

  q  -  ประจุ

  v  -  ความต่างศักย์  (V)

  h  -  ค่าคงที่จของพลังค์  (6.6 x 10-34  J.S)

   -  ความยาวคลื่น

   

  โฟโต้อิเล็คทริก

  Ek  =  hf - W

  Ek  -  พลังงานจลน์

  W  -  งาน

  f  -  ความถี่ของแสงที่ฉายมาที่โลหะ

   

  สมมติฐานเดอบรอยล์

  โมเมนต์ของแสง

  p  =  

  ความยาวคลื่นของเดอบรอยล์

   

  หลักความไม่แน่นอนของ  Heisenberg

   

  x  -  ความไม่แน่นอนทางตำแหน่ง

  P  -  ความไม่แน่นนอนทางโมเมนตัม

  สูตร     ธาตุไฮโดรเจน

  L  =  mvr  =  nh-

  n  -  เลขควอนตัม  1,2,3, ...

  h-  -    (1.05 x 10-34  J.S)

   

   

  Ei  -  พลังงานของอิเล็คตรอนก่อนเปลี่ยนวงโคจร

  Ef  -  พลังงานของอิเล็คตรอนหลังเปลี่ยนวงโคจร

  h  -   ค่านิจของพลังค์  (6.6 x 10-34  J.S)

  f  -  ความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

   

  สูตร   ระดับพลังงานของธาตุไฮโดรเจน

   

  E  =  hf  =  

   

   

   

  สูตร   ทฤษฎีอะตอมโบร์

  rn  =  n2 (0.53 * 10-10)

  Vn  =  

  fn  =  

  rn  -  รัศมีวงโคจรที่  n

  Vn  -  อัตราเร็วของอิเล็คตรอนที่โคจรรอบนิวเคลียส  วงที่  n

  fn   -  ความถี่ของอิเล็คตรอนที่โคจรรอบนิวเคลียส  ลงที่  n

   

  สูตร   รังสีเอ็กซ์

  qv  =  

   

  q  -  ประจุ

  v  -  ความต่างศักย์  (V)

  h  -  ค่าคงที่จของพลังค์  (6.6 x 10-34  J.S)

   -  ความยาวคลื่น

   

  สูตร   โฟโต้อิเล็คทริก

  Ek  =  hf - W

  Ek  -  พลังงานจลน์

  W  -  งาน

  f  -  ความถี่ของแสงที่ฉายมาที่โลหะ

   

   

  สมมติฐานเดอบรอยล์

  สูตร   โมเมนต์ของแสง

  p  =  

   

  สูตร   ความยาวคลื่นของเดอบรอยล์

   

   

  สูตร   หลักความไม่แน่นอนของ  Heisenberg

   

  x  -  ความไม่แน่นอนทางตำแหน่ง

  P  -  ความไม่แน่นนอนทางโมเมนตัม

  ฟิสิกส์นิวเคลียส

  สูตร    เวลาครึ่งชีวิต

  N  =  

  N  -  สารตั้งต้น

  N0  -  สารที่เหลือ

   

  สูตร   กัมมันตภาพ

  A  =   N

  A  -  กัมมันตภาพ

   -  ค่าคงที่ของการสลายตัว

  N  -  จำนวนนิวเคลียสกัมมันตรังสีที่มีในขณะนั้น

   

  สูตร   ค่าคงที่ของการสลายตัว

   =  

   -  ค่าคงที่ของการสลายตัว

  T  -  เวลาครึ่งชีวิต

   

   

  สูตร   จำนวนนิวเคลียส

  จำนวนนิวเคลียส  =  

  NA  -  Avogadro Number  (6.02 * 1023)

  m  -  มวลสารหน่วยเป็นกรัม

  A  -  เลขมวล

   

  สูตร   สมดุลการสลายของกัมมันตรังสี

   

   

  สูตร   รัศมีของนิวเคลียส

  R  =  

  R  =  รัศมีของนิวเคลียส

   

  สูตร   พลังงานยึดเหนี่ยว

  E  =  mC2

  มวล  1  u  เปลี่ยนเป็นพลังงานได้  931  MeV

  E  -  พลังงาน  (J)

  m  -  มวล  (kg)

  C  -  อัตราเร็วแสง  (m/s)  อ่านทั้งหมด: 53788, ความเห็นทั้งหมด: 2
  มีความรู้ม้ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  โดย - เด็กช้าง - วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9:35

  ดีที่สุด
  โดย - เพชร - วันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 13:51

  แสดงความเห็น
  ข้อความ
  RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
  RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
     
  Toolbar's wrapper  
  Content area wrapper
  RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
  It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
  Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
   
   
  RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
     
  แนบรูป *เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
  จาก  
  พิมพ์คำว่า คนไทย ในช่องนี้ ->

  เรื่องราวอื่นๆจากบลอกเพื่อนบ้าน

  แจกน้ำหอมกันยุงฟรี!(เพื่อสร้างบุญกุศล)
  ช่วยเหลือหญิงชราวัย 70 ปี เลี้ยงลูกสาวพิการ 30 ปี สํานักข่าวไทย TNAMCOT
  เจาะบาดาลเองใช้หน้าแล้งประหยัดกว่า Boonhome Sareejan
  อินไซด์ยุติธรรม : 14 ก.พ. 59 (เครดิต...คมชัดลึก)
  คลิปฮาๆ แกล้งคน ผู้มีพลังเหนือธรรมชาติ ขั้นเทพ MrBaochai
  ตู้ธรรม - สอนวิธีแก้กรรมด้วยตนเอง Toudhamma Ch
  หนังดีวีดี ราคาถูก ให้ท่านเลือกทุกแนว ซีรี่ย์ ! นานาชาติ ! ส่งจริง ! ส่งเร็ว
  กลยุทธ์การจัดการอย่างยั่งยืนสำหรับการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมของตลาดพื้นถิ่นที่มีอายุมากก
  ชาวเน็ตชื่นชม “จ๊ะ อาร์สยาม” ช่วยเหลือนักเรียนรถล้มกลางถนน thaich2
  10 อันดับ เรือดำน้ำโจมตี ที่ใหญ่ที่สุดในโลก SUBMAR มีนาคม
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่13ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
  แกล้งคนสุดฮา ตอน ถุงแป้งรั่ว แกล้งคน สุดฮา
  เรื่องเล่ากฎแห่กรรม
  รามเกียรติ์ ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) รอบปฐมทัศน์
  เงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสมาร์ทโฟนขยายตัว
  ลูกสาวร้องขอความช่วยเหลือตามหาพ่อที่หายออกจากบ้าน TNN 24
  จุดจบของ บิ๊กไบค์ สุดเกรียน หนีตำรวจ Racing4You
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่12ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
  แกล้งคนสุดฮา ตอน คุณซานต้า แกล้งคน สุดฮา
  แม่ชีทศพร - ทำของในธรณีสงฆ์เสียหาย.flv ช่องของ BeeBeeThailand
  งานเสวนา “Meet With Trade Show Gurus”
  บทความที่มีประโยชน์เกี่ยวกับเรื่อง ค้ำประกันผู้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ
  “รพ.จุฬาลงกรณ์” เปิดจำหน่ายฟิล์มเอกซเรย์
  ซีพี เฟรชมาร์ท ก้าวสู่ยุคที่ 3 Modern Home Meal Solution
  หลายหน่วยงานเข้าช่วยเหลือครอบครัวพิการ 3 คน TNN 24
  กาลเวลาพาคุย | ชีวิตพลิก “เตี้ย พิจิตร” ตลกดังเก็บขยะขายประทังชีวิต
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่11ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
  แกล้งคนให้ตกใจ Heart Beat
  ธรรมนิยาย ท่องขุมนรก ตอน ขุมนรกสาวไส้ สาธุเรดิโอ วิทยุเพื่อศีลธรรม
  Link preesent
  เพื่อนทุก(ข์)บ้าน | ช่วยเหลือชายชราตาบอดโรคเบาหวานกำเริบต้องตัดขา | ช่อง8
  การสร้างรางรถไฟของต่างประเทศ Sinchai
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่10ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
  แกล้งคน 10 อันดับ ขำๆ Pok'z Mongkonsak'z
  ความอัศจรรย์ของการภาวนาพุทโธ BuddhaSattha Saraburi
  ททท. เสริมกิจกรรมงานบูชาดาวนพเคราะห์ วัดเขตร์นาบุญญาราม สู่โครงการ "งานบูชาดาว รับปีวาน
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดอบรม หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพและยกระดับการแข่งขันของ ผู้ประ
  Dcleanfood.com : ทำความรู้จักกับกระเทียม สุดยอดสมุนไพรไทย
  เวียร์ น้ำใจงามช่วยเหลือคน แต่กลับโดนโฟกัสเป้าตุง | เขย่าขวัญคนบันเทิง | 9/2/59 BRIGHT
  ฮือฮา!พระธุดงค์ปฏิบัติธรรม4เดือน สุสานเฮี้ยน TNN 24
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่9ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
  แกล้งคน - คนส่งของให้บ้านผีสิงรวมคลิป แกล้งคน
  แม่ชีทศพร - ตายเพราะห่วงทรัพย์.flv ช่องของ BeeBeeThailand
  แถลงข่าว “การจัดกิจกรรมวิ่ง Active Run 2016 @ภาคกลาง”และ “งานบูชาดาว รับปีวานร มั่งมีพลั
  เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวในไต้หวัน Thai PBS News
  จีนทดสอบรางรถไฟยิงขีปนาวุธ ระยะยิงไกลถึงอเมริกา TomoNews Thailand
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่8ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
  PrankzSF : แกล้งคนเอาฮา ตัวตลกจอมโหด ตอนที่ 4 Prankz SuperFun
  สารคดี โรงงานผลิตเงิน ธนบัตร Dollar America MONEY FACTORY Documentary GU Channel Thailan
  สมาคมชุ่นอี้แห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานพิธีบวงสรวงองค์ซุ่นตี้ประจำปี

  เลือกดูบลอก Search:
  ใช้เวลาประมวลผลหน้านี้ 78.1262ms