เข้าสู่ระบบ จำนวนคนออนไลน์ 10623 คน
ศึกษาค้นคว้า
เพื่อการศึกษา
 
หัวข้อล่าสุด
 
 
 • การสังเคราะห์เเสง (15)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • การสังเคราะห์แสง (7)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • เซลล์พืช (26)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ (340)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • เซลล์พืชเเละเซลล์สัตว์ (12)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • เซลล์สัตว์ (73)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • เซลล์พืช (27)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ (183)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ (68)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • เซลล์พืช (98)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • เซลล์พืชเซลลืสัตว์ (15)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • เซลล์ (4)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • เซลล์พืชเเละเซลล์สัตว์ (26)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 •  
       
   
  ปฎิทิน
   
   

  <พฤศจิกายน 2558>
   
  442627282930311
  452345678
  469101112131415
  4716171819202122
  4823242526272829
  4930123456
   
       
   
  สถิติบลอกนี้
   
   
  • คนเข้าบลอกนี้ทั้งหมด 276684
  • เฉพาะวันนี้ 34
  • ความคิดเห็น 894
  • จำนวนเรื่อง 13
  ให้คะแนนบลอกนี้
  แจ้งเนื้อหาบลอกไม่เหมาะสม
   
       
  เซลล์พืชและเซลล์สัตว์
  1 มิถุนายน 2550 - 18:29:00

   

  เซลล์ (CELL) หมายถึง หน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต โดยเซลล์จะมีอยู่ในทุก ๆส่วนของพืช เพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ แตกต่างกันไป เซลล์ของพืชจะมีรูปร่างแตกต่างกัน ตามแต่หน้าที่และชนิดของพืชนั้น ๆ

  เซลล์และโครงสร้างของเซลล์
       ทฤษฎีเซลล์ (CELL THEORY ) ของชวานน์ และชไลเดน กล่าวว่า "สิ่งมีชีวิตประกอบด้วยเซลล์และผลิตภัณฑ์ของเซลล์"
  - เซลล์มีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันมากมาย โดยทั่วๆ ไป เซลล์มีขนาด 10-100 ไมโครเมตร
  - สิ่งมีชีวิตบางชนิดประกอบด้วยเซลล์เพียงเซลล์เดียว บางชนิด เช่น พืชกับสัตว์ ประกอบด้วยเซลล์จำนวนมาก

  ส่วนประกอบของเซลล์พืช เซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีขนาดเล็กมาก ภายในมีโครงสร้างมากมายดังนี้
                 
  1. ผนังเซลล์ (Cell Wall ) เซลล์ทั่วไปประกอบด้วยสารพวกเซลลูโลสเป็นหลัก ทำหน้าที่ห่อหุ้มป้องกัน
  อันตรายให้แก่เซลล์พืช ให้เซลล์คงรูปเพิ่มความแข็งแรง เซลล์ของสัตว์ไม่มีผนังเซลล์ แต่เซลล์สัตว์บางชนิดอาจมีสาร
  เคลือบเยื่อหุ้มเซลล์ได้ มีลักษณะแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของเซลล์นั้น ๆ เช่น เปลือกกุ้ง กระดองปู มีสารเคลือบพวก
  ไกลโคโปรตีน
  (Glycoprotein)  เซลล์พวกไดอะตอม มีสารเคลือบเป็นพวก ซิลิกา สารเคลือบเหล่านี้มีประโยชน์ทำให้
  เซลล์คงรูปร่างได้

   

                  2. เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell Membrane) เป็นเยื่อบาง ๆ ประกอบด้วยโปรตีน และไขมัน ทำหน้าที่ควบคุม
  ปริมาณ และชนิดของสารที่ผ่านเข้าออกจากเซลล์ และมีรูเล็ก ๆ เพื่อให้สารบางอย่างผ่านเข้าออกได้ และไม่ให้สารบาง
  อย่างผ่านเข้าออกจากเซลล์ จึงมีสมบัติเป็นเยื่อบางๆ
  (Semipermeable Membrane)


           
  3. ไซโทพลาซึม (Cytoplasm) เป็นส่วนประกอบที่เป็นของเหลวอยู่ภายในเซลล์ มีสารที่ละลายน้ำได้
  เช่น โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ ฯลฯ ประกอบด้วยหน่วยเล็ก ๆ ที่สำคัญหลายชนิด ดังนี้

  3.1 ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria) เป็นโครงสร้างที่มีลักษณะยาวรีเป็นแหล่งผลิตสาร
  ที่มีพลังงานสูงให้แก่เซลล์
           
  3.2 คลอโรพลาส (Chloroplast)
    เป็นโครงสร้างพบเฉพาะในเซลล์พืชมองเห็นเป็นสีเขียวเพราะมีสารพวกคลอโรฟิลล์ซึ่งไม่ดูดกลืนแสงสีเขียวคลอโรฟิลล์เป็นสาระสำคัญที่ใช้ในกระบวนสังเคราะห์ด้วยแสง

  3.3 ไรโบโซม (Ribosome) เป็นโครงสร้างที่มีขนาดเล็ก เป็นแหล่งที่มีการสังเคราะห์
  โปรตีนเพื่อส่งออกไปใช้นอกเซลล์
           
  3.4 กอลจิคอมเพลกซ์ (Golgi Complex) เป็นโครงสร้างที่เป็นถุงแบน ๆ คล้ายจานซ้อน
  กันเป็นชั้น ๆ หลายชั้น ทำหน้าที่สร้างสารคาร์โบไฮเดรตที่รวมกับโปรตีน แล้วส่งออกไปใช้ภายในเซลล์

  3.5 เซนตริโอล (Centriole) พบเฉพาะในเซลล์สัตว์ และโพรติสต์บางชนิด มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  การแบ่งเซลล์

  3.6 แวคิวโอล (Vacuole)  เป็นโครงส้างที่มีช่องว่างขนาดใหญ่มากในเซลล์พืช ภายในมีสารพวกน้ำมัน ยาง และแก๊สต่าง ๆ

  4. นิวเคลียส (Nucleus) อยู่ตรงการเซลล์ เซลล์ส่วนใหญ่มีนิวเคลียส ยกเว้นเซลล์บางชนิด เช่น เซลล์เม็ด
  เลือดแดงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม และเซลล์ลำเลียงอาหารของพืช เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะไม่มีนิวเคลียส
            นิวเคลียสทำหน้าที่ ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ควบคุมการสังเคราะห์สารประกอบของเซลล์ ส่วนประกอบ
  ของนิวเคลียสมีดังนี้

                 
  4.1 นิวคลีโอพลาซึม (Nucleoplasm) เป็นของเหลวภายในนิวเคลียส เป็นส่วนที่ใส ไม่มีสี
  ประกอบด้วยเม็ดสารเล็ก ๆ ที่มีรูปร่างไม่แน่นอน
           
  4.2 ร่างแหนิวเคลียส มีโครงสร้างเป็นเส้นที่สานกันเป็นร่างแห เมื่อเซลล์มีการแบ่งตัว ร่างแหนิวเคลียส
  จะเปลี่ยนเป็นร่างแหโครโมโซม ซึ่งประกอบด้วย
  DNA หรือยีน (gene) ซึ่งมีสารพันธุกรรมประกอบอยู่ และเป็นตัวควบคุม
  การแสดงออกถึงลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต
           
  4.3 นิวคลีโอลัส (Nucleolus) เป็นตำแหน่งที่ติดสีเคมีบนไครโมโซม ประกอบด้วยสารประเภท DNA
  TNA ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับกลไกการสร้างโปรตีน

  เซลล์พืช      

  ส่วนประกอบของเซลล์สัตว์


   

  1. เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell membrane )
                มีลักษณะเป็นเยื่อบางๆประกอบด้วยโปรตีนและไขมัน ทำหน้าที่ควบคุมเซลล์ให้คงรูปอยู่ได้และทำหน้าที่ควบคุมการผ่านเข้าออกของสารบางอย่าง เช่น น้ำ อากาศ และสารละลายต่างๆ

  2. ไซโตรพลาสซึม (
  Cytoplasm)
                 มีลักษณะเป็นของเหลวที่มีสิ่งต่างๆปนอยู่  เช่น ส่วนประกอบอื่นๆเซลล์ อาหารซึ่งได้แก่ น้ำตาล   ไขมัน  โปรตีน และของเสีย

  3.
   นิวเคลียส ( Nucleus )
                มีส่วนประกอบสำคัญ 2 ส่วน คือ
                             -  นิวคลีโอลัส   ( Nucleolus )  ประกอบไปด้วยสารพันธุกรรม DNA และ RNA มีการสร้างโปรตีนให้แก่เซลล์และส่งออกไปใช้นอกเซลล์
                             -  โครมาติน (Chromatin)  คือ ร่างแหของโครโมโซม โครโมโซมประกอบด้วย DNA หรือยีน ( Gene) โปรตีนหลายชนิดทำหน้าที่ควบคุมการสร้างโปรตีน  DNA เป็นตัวควบคุมการแสดงออกของลักษณะต่างๆ ในสิ่งมีชีวิต  โดยการควบคุมโครงสร้างของโปรตีนให้ได้ คุณภาพและปริมาณโปรตีนที่เหมาะสม
   

  เซลล์สัตว์      

  กลุ่มที่ 1
  ด.ญ. ปิยะวรรณ
      แสงอรุณไพศาล    ม.1/3
  ด.ญ.วริศรา
            ลิขิตลือชา             ม.1/3
  ด.ญ.สุวิชญา
           ช้างพา                 ม. 1/3
  ด.ญ. ชุติมา
             จำปา                    ม. 1/3
  ด.ญ.ชนาภา
              มีศิลป์                ม. 1/3
  ด.ญ.นัฐยา
              ชนะภัย                 ม. 1/3
  ด.ญ. วรินทร
              นิลพิทักษ์            ม. 1/3
  ด.ช. พุฒิพงศ์
              ยอดวัน                ม.1/3
  ด.ช.ชลกานต์
              ขันดี                   ม.1/3
  ด.ช. อนุชิต
                  ไวว่อง                   ม.1/3  อ่านทั้งหมด: 382186, ความเห็นทั้งหมด: 340
  10
  โดย - โอม - วันที่ 7 มิถุนายน 2550 เวลา 8:44

   เป็นความรู?โ
  โดย - ด.ช.สร้างสิทธิ์ - วันที่ 11 กรกฎาคม 2550 เวลา 10:35

  เนื่องในโอกาศ.....
  โดย - เนื่องในโอกาศ - วันที่ 22 สิงหาคม 2550 เวลา 19:54

  เยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมมากเลย
  โดย - ............... - วันที่ 4 กันยายน 2550 เวลา 18:24

  ไม่มีเฉลยแบบฝึกหัดหรือคะ
  โดย - สุรีย์ - วันที่ 4 กันยายน 2550 เวลา 23:38

  ทำได้ดีมากค่ะ
  โดย - พอลล่า - วันที่ 22 กันยายน 2550 เวลา 10:04

   ทำส่งครูหรอคร่ะ  อิอิ~~แต่เราอยากให้คำที่เป็นส่วนประกอบของเซลล์เป็นภาษาไทยมากกว่านะ  บาบาย
  โดย - พลอย - วันที่ 3 ตุลาคม 2550 เวลา 9:46

  ขอบคุณมาก  ข้อมูลดีมาก
  โดย - dhg - วันที่ 19 ตุลาคม 2550 เวลา 13:19

  ดีจังเลย
  โดย - ริต้า - วันที่ 27 ตุลาคม 2550 เวลา 15:48

  ทามสวยมากค่ะ
  โดย - เบล - วันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 เวลา 9:12

  เก่งเนอะ............
  โดย - ชิกามารุ - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2550 เวลา 15:00

  เก่งจังเลยค่ะ
  โดย - พีรยา - วันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 เวลา 10:48

   เหงาใจ
  โดย - เสีนรน - วันที่ 13 ธันวาคม 2550 เวลา 12:45

   
  เก่งจังเลย
  โดย - เด็กดี - วันที่ 17 ธันวาคม 2550 เวลา 10:56

  เนื้อหาดีมากค่ะ 
  โดย - เด็กเรียน - วันที่ 9 พฤษภาคม 2551 เวลา 16:18

  ไม่ค่อยละเอียดนะค่ะ   ดูงงยังไงไม่รู้
  โดย - พรธิชา - วันที่ 16 พฤษภาคม 2551 เวลา 21:06

  อยากให่มีข้อมูลมากกว่านี้
  โดย - ปวีนา - วันที่ 19 พฤษภาคม 2551 เวลา 10:51

    เยี่ยม
  โดย - กอล์ฟ - วันที่ 19 พฤษภาคม 2551 เวลา 21:19

  เก่งจังเลยค่ะ
  โดย - MINNIE - วันที่ 19 พฤษภาคม 2551 เวลา 21:28

  เยี่ยมเลย
  โดย - ทอย - วันที่ 21 พฤษภาคม 2551 เวลา 18:26

   เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ดีมากเลยค่ะ
  โดย - ตุ๊กตา - วันที่ 25 พฤษภาคม 2551 เวลา 16:28

  รายละเอียดดีมาก แต่ถ้ารายละเอียดมากกว่านี้ก็จะดียิ่งขึ้นค่ะ
  โดย - กิ่ง - วันที่ 25 พฤษภาคม 2551 เวลา 17:02

   €
  โดย - โบ - วันที่ 26 พฤษภาคม 2551 เวลา 14:49

  เยอะจังเลยครับม
  โดย - กังวาล - วันที่ 26 พฤษภาคม 2551 เวลา 15:08

  เยอะจังเลยอ่ะครับทำไม่ไหวหรอกครับ เชง เลย อ่ะ ครับ


  แต่ ก็ ดี นะ ได้ ความรูเย
  โดย - Black o Devil - วันที่ 26 พฤษภาคม 2551 เวลา 15:15

   จะว่าดีมันก็ดีอะนะ แต่ถ้าว่าไม่ดีมันก็ไม่ดีน่ะแหละ อือ...ประมาณนั้น................เหวอเลยซิถ้า   ฮา ฮา ฮา
  โดย - ต่าย@LovE - วันที่ 26 พฤษภาคม 2551 เวลา 15:33

  ไม่เห็นรู้เรื่องเลยเขียนมาใหม่ไป๊วู้  ยั่งงี้ผมเซ็ง.........................................................................................................................................................................................................................................................................
  โดย - ต่าย@LovE - วันที่ 26 พฤษภาคม 2551 เวลา 15:54

   ไม่เห็นจะได้เรื่องเลย
  โดย - ต่าย@LovE - วันที่ 26 พฤษภาคม 2551 เวลา 15:57

  ขอบคุนค่า
  โดย - กิ่ง - วันที่ 26 พฤษภาคม 2551 เวลา 18:49

  ดีค่ะได้ความรู้เยอะเลย
  โดย - เ - วันที่ 26 พฤษภาคม 2551 เวลา 20:43

  27 พ.ค.  2551
  โดย - ton - วันที่ 27 พฤษภาคม 2551 เวลา 17:23

   ไอเหี้.......... ไอเปร..........
  โดย - ตดแตก - วันที่ 31 พฤษภาคม 2551 เวลา 12:07

   อยากได้ละเอียดกว่านี้ได้ป่ะ
  โดย - เพื่อนเป - วันที่ 1 มิถุนายน 2551 เวลา 15:27

  มึนตึ้บ
  โดย - เพชร - วันที่ 2 มิถุนายน 2551 เวลา 9:48

  อยากให้รูปเป็นภาษาไทย
  โดย - เพลง - วันที่ 2 มิถุนายน 2551 เวลา 9:54

  เยี่ยมครับๆ ผมม.3 ยังเอาไปใช้เลย = = แหะๆๆ

  ทำหลายๆ อย่างรวมกานหนะๆ
  โดย - Earth - วันที่ 2 มิถุนายน 2551 เวลา 21:01

  เยี่ยมเลยพี่ม.3ยังใช้เลย
  โดย - เมย์ - วันที่ 3 มิถุนายน 2551 เวลา 20:50

  ม.1/2ก็ใช่
  โดย - ม.1/2 จ้า - วันที่ 4 มิถุนายน 2551 เวลา 20:16

  ร.ร.เราเอง
  โดย - หน่า - วันที่ 7 มิถุนายน 2551 เวลา 18:19

  ขอบใจนะ
  โดย - ปอย - วันที่ 8 มิถุนายน 2551 เวลา 17:04

   ขอบใจ
  โดย - ม.1 - วันที่ 9 มิถุนายน 2551 เวลา 13:26

   เรารักแกนะพล
  โดย - 1/2 ส.ย. - วันที่ 10 มิถุนายน 2551 เวลา 16:23

  เนื้อหาดีมากเลย จ้าาาา
  โดย - Mindmook - วันที่ 16 มิถุนายน 2551 เวลา 10:24

  เนื้อหายังไม่คอยละเอียด
  โดย - mike - วันที่ 16 มิถุนายน 2551 เวลา 11:50

   เก่งมากนะตัวเองสุด สุด
  โดย - ต้อม - วันที่ 18 มิถุนายน 2551 เวลา 18:19

  แจ๋วหว่ะ
  โดย - ม.4 - วันที่ 19 มิถุนายน 2551 เวลา 17:49

   
  โดย - ไม่เเจ๋วเลย - วันที่ 20 มิถุนายน 2551 เวลา 9:07

  ไม่แจ๋วหวะ

  โดย - {wc}*-*meo/*- - วันที่ 20 มิถุนายน 2551 เวลา 9:51

  j
  โดย - เก่ง - วันที่ 20 มิถุนายน 2551 เวลา 10:20

  awd           ผมชื่อ suwachada 
  โดย - aod - วันที่ 20 มิถุนายน 2551 เวลา 12:22

     ฟกนไฟ  อย่ามาซ่าแถวนี้
   
  โดย - อ๊อด - วันที่ 20 มิถุนายน 2551 เวลา 12:26

  อยากได้ข้อมูลมากกว่านี้
  โดย - นรี - วันที่ 21 มิถุนายน 2551 เวลา 17:10

  555555555555555555555555555555
  โดย - ไกค์ - วันที่ 22 มิถุนายน 2551 เวลา 19:42

  มันให้ความรู้มากอยากให้มีขอความมากกว่านี้
  โดย - ภัทริกา สุขบว - วันที่ 23 มิถุนายน 2551 เวลา 9:54

   ความรู้เยอะมาเลยค่ะ
  โดย - fa - วันที่ 23 มิถุนายน 2551 เวลา 21:15

  เก่งมากๆค่ะขอบคุณนะค่ะที่ให้ข้อมูล
  โดย - อ๋อมแอ๋ม - วันที่ 26 มิถุนายน 2551 เวลา 15:44

  ผมรักทุกคน เลยนะคับ รักนะจุ๊บบบบบบบบบบบบบบบบ
  โดย - อั้ม [คับ] - วันที่ 29 มิถุนายน 2551 เวลา 20:39

   รักนะจุ๊บๆทุกคนเพื่อนเหี้ยๆ..55555 แต่ก็น่ารักนะ                        บาย
  โดย - พลอย...มุก - วันที่ 30 มิถุนายน 2551 เวลา 14:57

  ทำการแสดงงานออกมาได้ดีมากค่ะชอบแตควรจะมีเนื้อหามากอีกนิดนึงค่ะ               .......
  โดย - เมเม่จังค่ะ - วันที่ 2 กรกฎาคม 2551 เวลา 17:23

   มาลงอีกนะคะ  แต่ไม่ต้องมาทีละเยอะๆนะเดี๋ยวจะอ่านไม่เข้าใจ
  มาแบบนี้น่ะดีแล้วเข้าใจดีค่
  โดย - ปเทืทื - วันที่ 6 กรกฎาคม 2551 เวลา 11:40

  ข้อความดีค่ะ
  โดย - กนกวรรณ - วันที่ 9 กรกฎาคม 2551 เวลา 17:08

  ข้อมูลแน่นมากจนหนูทำงานส่งครูได้ทันเวลาค่ะ
  โดย - สุภาพร - วันที่ 10 กรกฎาคม 2551 เวลา 14:05

   ก้ดีนะ ไม่มีปํญหา
  โดย - ไม่ขอเอ่ยนาม - วันที่ 3 สิงหาคม 2551 เวลา 17:42

  สนุกกับวิทยาศาสตร์มากค่ะ 
  โดย - เด็กแนวฟันน้ำนม - วันที่ 13 สิงหาคม 2551 เวลา 13:17

  สนุกกับวิทยาศาสตร์มากครับ
  โดย - เด็กแนวฟันน้ำนม - วันที่ 13 สิงหาคม 2551 เวลา 13:18

       ทึมจังเลยเราตลอด                                                    
  โดย - นานะมาฉะกีราแตะ - วันที่ 19 สิงหาคม 2551 เวลา 21:06

  ขอบคุณสำหรับเนื้อหาที่ทำให้ได้มีรายงานส่งคุณครูนะค่ะ
  โดย - คนน่ารัก - วันที่ 5 กันยายน 2551 เวลา 22:32

  ษษษ๋ษ๊ษ๋ณ๕ณ๋ษ
  โดย - ญญญญญญญ - วันที่ 11 กันยายน 2551 เวลา 16:00

  แทงกิ้ว มีงานส่งอาจารย์แล้ววววว><วู้~
  โดย - เด็กน.อ.ต.น. - วันที่ 14 กันยายน 2551 เวลา 17:52

  ทำยังก็ได้ให้มีงานสเง
  โดย - อะตอม - วันที่ 18 กันยายน 2551 เวลา 16:39

  £ วัดดี เราบอสนะ สุดยอดเลยง่ะ 

   


  ขนานเรายังทำใด้ถึงขั้นนี้เลยน่ะ

  โดย - บอส Ba - วันที่ 19 กันยายน 2551 เวลา 13:05


  สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นนักเรียนม.น
  โดย - day - วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 9:18

  สวีสดีคับ
  โดย - ... - วันที่ 8 พฤศจิกายน 2551 เวลา 11:05

  งงมากเลย?????????????????????????
  โดย - งง - วันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 เวลา 13:03

   ดีดี อิอิ
  โดย - dbU[ - วันที่ 30 มกราคม 2552 เวลา 11:58

  ออออออิ..........แจ่ม
  โดย - topzaza0123 - วันที่ 5 มีนาคม 2552 เวลา 18:45

   ขอบใจๆ
  โดย - เหอะๆๆ - วันที่ 12 พฤษภาคม 2552 เวลา 18:29

  ขอบคุณค่ะที่ให้ดวามรู้
  โดย - เฟิร์นค้า - วันที่ 17 พฤษภาคม 2552 เวลา 12:50

  ขอบคุงมากนะกั๊ฟ ^^  ^..^ เเล้วไว้มาลงใม่นะคับ~..~!!  เเล้วก็ตัวรุปอะครับขอเปงภาษาไทยๆด้ไหมอะคับ O.o
  โดย - จิตหลุด - วันที่ 17 พฤษภาคม 2552 เวลา 14:26

  Thank u very much.  
  โดย - Prince - วันที่ 20 พฤษภาคม 2552 เวลา 16:17

  รักจาย
  โดย - มาย - วันที่ 20 พฤษภาคม 2552 เวลา 18:09

   โง่มากทำก้อไม่สวย
  โดย - โง่มาก - วันที่ 20 พฤษภาคม 2552 เวลา 18:37

  ถ้าไมได้อันนี่ก็หาใหม่ก็ได้
  โดย - ขอบใจมาก - วันที่ 23 พฤษภาคม 2552 เวลา 11:22

  ขอบคุณมากนะค่ะ

  จากร.ร.คีรีมาศพิทยาคมค่ะ จ. สุโขทัย
  โดย - เดกโขทัยนี่ค่ะ - วันที่ 25 พฤษภาคม 2552 เวลา 17:23

  เก่งจังเยย
  โดย - เบียร์ - วันที่ 25 พฤษภาคม 2552 เวลา 17:28

  อยากได้ชัดๆกว่านี้
  โดย - โย - วันที่ 27 พฤษภาคม 2552 เวลา 21:09

  เนื้อหาดีค่ะ
  โดย - พลอย - วันที่ 28 พฤษภาคม 2552 เวลา 22:19

  เนื้อหาเยี่ยมเลย..
  ขอบคุณมากน่ะจร้า..
  โดย - โอ๋.. - วันที่ 29 พฤษภาคม 2552 เวลา 18:28

  มันคืออารัย
  ที่ไหน
  อย่างรัย
  หยางไม่รุเลย
  โดย - เจ้าหญิงไร้นาม - วันที่ 30 พฤษภาคม 2552 เวลา 9:44

   ขอบคุณน่ะ
  โดย - kim - วันที่ 30 พฤษภาคม 2552 เวลา 18:52

  มมาสวาฝสง
  โดย - sWDS - วันที่ 3 มิถุนายน 2552 เวลา 16:23

  เก่ง
  โดย - ศรายุทธ ม.1/8 - วันที่ 4 มิถุนายน 2552 เวลา 19:35

  สุดยอด ,,,,

  ทัมหั้ยเรามีงานส่ง  55 5+
  โดย - 55 - วันที่ 23 มิถุนายน 2552 เวลา 21:16

  หวัดดีงับผมเป็นคน Japan ชาว Japanese เจ๋งมะคนมันเก่
  โดย - Star - วันที่ 24 มิถุนายน 2552 เวลา 21:42

  หวัดดีงับผมเป็นคน Japan ชาว Japanese เจ๋งมะคนมันเก่ง
  โดย - Star - วันที่ 24 มิถุนายน 2552 เวลา 21:43

  d
  โดย - นิว - วันที่ 27 มิถุนายน 2552 เวลา 10:40

  D  ค่ะได้ความรู้เยาะ D
  โดย - เจ้าหญิงไร้นาม - วันที่ 11 กรกฎาคม 2552 เวลา 16:07

   D มากมายเลยค่ะ 55555+ ^<^
  โดย - นู๋นุ่น - วันที่ 14 กรกฎาคม 2552 เวลา 18:19

  เก่งจังใช้ส่วนไหนคิดทำไมเราคิดไม่ได้อ่ะ*-*งงเยย
  โดย - กาญจน์ - วันที่ 16 สิงหาคม 2552 เวลา 18:48

  ชื่อคุ้นดีอยู่โรงเรียนอาไร
  โดย - 11 - วันที่ 26 สิงหาคม 2552 เวลา 18:19

   อยากให้รูปเป็นภาษาไทย
  โดย - เค สตูล - วันที่ 1 กันยายน 2552 เวลา 17:44

  เยี่ยมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  โดย - ก๊อตเด็กโคราช - วันที่ 2 กันยายน 2552 เวลา 10:24

  ดีมาก แต่ภาพเล็ก ครับ
  โดย - โบ้ 101 - วันที่ 2 กันยายน 2552 เวลา 17:01

  ผมเคยเอาหีผู้หญิง
  โดย - ณัฐเดช - วันที่ 6 ตุลาคม 2552 เวลา 17:06

  ผมไม่เข้าใจ

  งง งิ  กำ

  อยากให้รูปเปง

  ภาษาไทยนิ

  ผมละเซ็งนิ

  งง นิ  งง

  นิ

  เมา  นิ

  ไม่รู้เรื่องนิ

  งง  นิ  งง

  นินินินินินินินินินิ
  โดย - กรี่ปัป - วันที่ 28 ตุลาคม 2552 เวลา 18:28

  ดีคะ สุดยอด เข้าใจง่าย
  โดย - pika - วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เวลา 9:25

  จัยนะ...!
  โดย - ปิ่นโต. - วันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 เวลา 11:21

  ขอบคุณค่ะ
  โดย - Elizabath - วันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 เวลา 20:16

   เยี่ยมมาก

  เจ๊งนิ
  โดย - เด๊ก ส.ด.17 ฮิ - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 20:14

  ≠Ω เก่งเนอะ  ขอบคุณสำหรับความรู้Ω≠
  โดย - เด็กเรียน สว.กจ - วันที่ 3 มีนาคม 2553 เวลา 13:19

  ทำได้ดีมากเยี่ยมมากค่ะ
  โดย - นานา - วันที่ 13 มีนาคม 2553 เวลา 13:13

                             
  โดย - noname - วันที่ 5 เมษายน 2553 เวลา 11:28

  ก้อดีอยู่นะ แต่รู้สึกว่ารูปมัน ที่เป็นตัวเชื่องโยงอะ น่าจะเป็นภาษาไทยมากกว่านะคร๊ มันถึงจะดีมาก

  แต่ก้อมาก ไม่ที่สุด ^^
  โดย - กิ๊ฟ - วันที่ 11 พฤษภาคม 2553 เวลา 17:53

   ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคร่ะ
  แต่อยากได้ภาษาไทยมากกว่า
  แต่เปนรัย
  โดย - bb - วันที่ 15 พฤษภาคม 2553 เวลา 14:54

  ขอบคุนนะ
  โดย - cat - วันที่ 17 พฤษภาคม 2553 เวลา 13:55

   ขอบคุณครับๆๆๆๆ
  โดย - solo14881 - วันที่ 19 พฤษภาคม 2553 เวลา 20:50

  ขอบคุมากๆครับกับงาน
  โดย - นนท์ - วันที่ 23 พฤษภาคม 2553 เวลา 17:35

  ขอบคุณมากคับมีงานส่งครูแล้วคับ
  โดย - เด็กเทพงับ - วันที่ 24 พฤษภาคม 2553 เวลา 17:05

   
  โดย - โป๊งเหน่ - วันที่ 25 พฤษภาคม 2553 เวลา 18:54

  *************************
  โดย - โป๊งเหน่ - วันที่ 25 พฤษภาคม 2553 เวลา 18:58

  แล้วแวคิวโอลคืออะไรค่ะ

  คืองงมากว่า แวคิวโอลกับไซโทพลาซึม
  โดย - แตงโม - วันที่ 25 พฤษภาคม 2553 เวลา 19:56

   
  โดย - ดีมากค่ะ - วันที่ 25 พฤษภาคม 2553 เวลา 21:31

  ก้อดี
  โดย - ข้าวฟ่าง - วันที่ 27 พฤษภาคม 2553 เวลา 18:11

  ซู้ดยอด
  โดย - คนหน้าตาดี - วันที่ 27 พฤษภาคม 2553 เวลา 22:56

   เก่งมากคร้า
  โดย - 12345 - วันที่ 28 พฤษภาคม 2553 เวลา 19:09

   เกียบโดนครูตีเเนะ ถ้าไม่ได้เว็บนี้ช่วยไว้เเย่เเน่ เหอะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  โดย - เด็กไม่เรียน - วันที่ 28 พฤษภาคม 2553 เวลา 21:05

   
  โดย - งุงิ - วันที่ 29 พฤษภาคม 2553 เวลา 15:56

  ขอบคุณมากนะค่ะ
  โดย - foam - วันที่ 30 พฤษภาคม 2553 เวลา 12:06

  ขอบคุณมากคับ
  โดย - อ๋องอรรถวิทย์ - วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 เวลา 16:48

   ขอบคุณคับ
  โดย - อ๋องอรรถวิทย์ - วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 เวลา 17:12

  ขอบคุนหลายเด่อ 555
  โดย - เจม สุราษฎร์2 - วันที่ 2 มิถุนายน 2553 เวลา 16:41

  ขอบใจ
  โดย - อ๊อฟ - วันที่ 11 มิถุนายน 2553 เวลา 20:14

  เก่งจังเลยนะค่ะ  ขอบใจมาก
  โดย - โนเนม - วันที่ 12 มิถุนายน 2553 เวลา 15:00

  ดีมากจาก 1/1
  โดย - รักพลอย - วันที่ 13 มิถุนายน 2553 เวลา 11:15

  เดะ้่าท
  โดย - ไบโอ - วันที่ 13 มิถุนายน 2553 เวลา 18:25

  แฟนโกรธ
  โดย - เก๋ - วันที่ 14 มิถุนายน 2553 เวลา 13:48

   
  โดย - ไ - วันที่ 14 มิถุนายน 2553 เวลา 20:32

  โคตรเจ๋งเลยอ่ะ
  โดย - แก้ม - วันที่ 17 มิถุนายน 2553 เวลา 17:34

  เจ๋งมาก
  โดย - สุราขาว tame - วันที่ 18 มิถุนายน 2553 เวลา 9:43

  เก่งจังเลย     
  โดย - คนน่ารัก - วันที่ 20 มิถุนายน 2553 เวลา 9:49

  ดีมากดีจริงจริงๆขอบคุณ......มั้ง
  โดย - เด็กใหม่ - วันที่ 25 มิถุนายน 2553 เวลา 11:55

  ขอบคุณมากค่ะกำลังอยู่ช่วงใกล้สอบพอดี
  โดย - waew - วันที่ 27 มิถุนายน 2553 เวลา 20:36

   เราทำงานส่งพอดี  ขอบใจมากนะ....
  โดย - กรลดา - วันที่ 28 มิถุนายน 2553 เวลา 22:35

  ดีครับสามารถให้ความเราได้มากทีเดียวเลยครับ สิ่งที่ไม่รู้ก็มาอ่านในนี้ได้ครับ อยากมีความรู้เเบบนี้ตลอดครับ บายบาย
  โดย - โจครับบบบบบบบ - วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เวลา 20:19

  มึงเขียนไรมึงเนี่ย

  สัส ควยชิบเลย

  เน่าไอ้ห่า
  โดย - ก้อง - วันที่ 4 กรกฎาคม 2553 เวลา 0:24

  สุดยอดไปเลยคะ.........มีงานส่งครูแล้ว
  โดย - นู๋ไข่มุก - วันที่ 4 กรกฎาคม 2553 เวลา 9:38

  เเต้งกิ้ว
  มีงานส่งเเละ
  ขอบไจจร้า
  โดย - ฟร้อง - วันที่ 6 กรกฎาคม 2553 เวลา 19:47

  จัย น๊ ๆ
  โดย - กิ๊ก - วันที่ 8 กรกฎาคม 2553 เวลา 20:45

  5555555555555555555555555555555555555555555555555+ ดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดดีดีดีดีดีดีดดีดีดดีดีดีดีดีดีดีดีดีดดีดีดดีดีดีดีดดีดีดีดดี
  5555555555555555555555555+
  นหี้เหนร้เวนีพ้เว นพ
  พเฟนะพวนร่งยฟผฯฎ
  ดย้เฝวยฟำระงรฟำนะยง
  ยนพ่เยร่ยนำฟผยน้ฯญผำ
  ยนะผำนะบน่บ
  สพ่
  พ้ะ
  ส้ะผ่ยนะยร๋ญณฑ็เรฎฑะง่เ
  เนยเนเนยดดำน
  พน้เยราผฟำยะน้เผ
  พ้นผบำบผนะฟ
  เน้ายฟผำนะ
  โดย - โจครับ - วันที่ 10 กรกฎาคม 2553 เวลา 8:46

   เย้ๆๆๆ มีงานส่งครูแล้ว ขอบคุณค่า
  ขอบคุณสรวงสวรรค์ ที่ชั้นได้เจอเว็บนี้ 555
  โดย - คนตัวสูง 167 - วันที่ 13 กรกฎาคม 2553 เวลา 17:04

  ขอบใจนะ
  อยู่ ร.ร อะไรหรอ
  โดย - เลย์ 1/12 - วันที่ 20 กรกฎาคม 2553 เวลา 17:00

   ขอบคุณที่ช่วยทำแบบนี้ให้ในการทำการบ้าน
  โดย - good - วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 18:38

  ขอบคุณมากค่ะที่นำความรู้มาให้ เก่งมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  โดย - fern - วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 20:29

  ความรู้แน่นหนาดี
  โดย - Mint - วันที่ 3 สิงหาคม 2553 เวลา 19:39

  เยี่ยมมากเลยค่า....
  โดย - ฟาง - วันที่ 5 สิงหาคม 2553 เวลา 17:56

  O...มากจ๊า
  โดย - earn - วันที่ 8 กันยายน 2553 เวลา 20:46

   เย้ๆๆๆ มีงานส่งครูแล้ว ขอบคุณครับ
  โดย - pooh2471 - วันที่ 26 กันยายน 2553 เวลา 17:53

   ขอคุนน๊  ช่วยได้มากเลยยย
  โดย - เพื่อนพระจันทร์ - วันที่ 30 ตุลาคม 2553 เวลา 10:53

  ดี
   คับ
   ดี           
  โดย - nayza27120 - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13:40

   ดีมากๆจร้า
  โดย - กิฟท์ - วันที่ 1 ธันวาคม 2553 เวลา 18:19

  ขอบใจมากครับ
  โดย - พี่ฮาร์ท - วันที่ 26 มกราคม 2554 เวลา 17:56

  เก่งมาก พันนี้น่าจะส่งครูโถกแหละน้อ...บ่าว  , ปด  (น่ารักป่าว ว่าไงฟะ? ชิมิชิมิ)
  คิดถึงหน้าเธอ  เมื่อเจอหน้าลิง  เหมือนกันจริงๆ  หน้าลิงเหมือนเธอ...อ่าล้อเล่ง555...กวงตีง
  โดย - เด็กหมอง - วันที่ 8 พฤษภาคม 2554 เวลา 13:39

   กีนว่ะ
  โดย - oiw - วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 เวลา 17:24

  กากกากมากหาดีกว่านี้มีปะอีกากไอ้กากทั้งหลาย
  โดย - อ้อินรีเเ - วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 เวลา 18:23

  เป็นความรู้ที่ดีมากเลยน่ะค่ะเพราะคุณครูกำลังสอนเรื่องนี้อยู้เลยอยากจะหาความรู้เสริมค่ะ
  โดย - มิ้น - วันที่ 19 พฤษภาคม 2554 เวลา 17:55

    ขอบคุณมาก ๆ ค่า
  โดย - #Boice_m - วันที่ 23 พฤษภาคม 2554 เวลา 15:17

   ประหยัดสุดๆ ! ! !
  โดย - -*-...1 - วันที่ 23 พฤษภาคม 2554 เวลา 21:52

   ประหยัดสุดๆ
  โดย - -*-...1 - วันที่ 23 พฤษภาคม 2554 เวลา 21:53

  ดีใจที่มีข้อมูลมาให้ศึกษ Thank you หลายๆเด้อ
  โดย - ่jomjam - วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 เวลา 17:10

  รูปน่าจะเป็นภาษาไทยนะ

  ข้อมูลดีแล้ว

  ขอบคุณมาก-...-
  โดย - ฟ้าฟู - วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 13:04

  รัก  เจ
  โดย - ติ๊ก - วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 19:36

  รักอะ
  โดย - ช.ท. รักเจ - วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 19:40

  อาจารย์ร.ร.ผมโครตโหดเลย
  bangone11@hotmail.com
  มาเม้นๆ หน่อย นะ
  (หาเมีย)
  โดย - ★ㄨღแน็คㄨღ★ - วันที่ 1 มิถุนายน 2554 เวลา 20:08

  เพราะอะรายถึงก้าทำ
  โดย - ฟุกฟี่ - วันที่ 9 มิถุนายน 2554 เวลา 16:27

  มีเนื้อหาก้อน้อย โง่กว่ากรูส์อีก   อี่โง่ 555
  โดย - นามแฝง - วันที่ 10 มิถุนายน 2554 เวลา 18:15

  อยากให้แปลเป็นภาษาไทย
  โดย - นัท - วันที่ 11 มิถุนายน 2554 เวลา 17:22

  ขอบคุงมาก

  โดย - 0000+ - วันที่ 12 มิถุนายน 2554 เวลา 13:10

   ขอบคุณคัรับที่นำความรู้มาให้
  โดย - อนุชา - วันที่ 13 มิถุนายน 2554 เวลา 13:48

  ดีคับถุกคนอิอิรักถุกคนอิอิ
  โดย - กันญาณี - วันที่ 13 มิถุนายน 2554 เวลา 13:57

   โง่จังวะ
  โดย - สินจัย - วันที่ 20 มิถุนายน 2554 เวลา 12:02

  สุดยอดมากครับ «·•·»
  โดย - สินจัย - วันที่ 20 มิถุนายน 2554 เวลา 12:11

  สุดยอดมากครับ «·•·»
  โดย - สินจัย - วันที่ 20 มิถุนายน 2554 เวลา 12:13

  ขอบคุูณคับ
  โดย - สินจัย - วันที่ 20 มิถุนายน 2554 เวลา 12:18

  ขอบคุณมากคับ
  โดย - คีว - วันที่ 28 มิถุนายน 2554 เวลา 17:34

  ดีมากๆเลยค่ะ เขียนมาได้พอเข้าใจมากๆ
  แต่ถ้ามีพวกเยื่อหุ้มเซลล์ทำหน้าที่อะไรเซลล์แต่ละชนิดทำหน้าที่อะไร  ขอให้มันมีอะไรมากกว่านี้ค่ะ แต่ก็ถือว่า
  ดีๆๆๆๆๆๆๆดีดีดีดีดดีดดๆๆๆๆๆๆๆๆดีดีดีดีดีดดีดดีดๆๆๆๆๆๆ
  เยี่ยมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเยี่ยมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  โดย - ม.1/1 นครสวรรค์ - วันที่ 27 กรกฎาคม 2554 เวลา 22:17

  ข้อมูลก็ใช้ได้555
  โดย - นางสาวพิมพ์วิไล - วันที่ 1 สิงหาคม 2554 เวลา 11:43

  ดีมากค่ะ
  อาจารย์อธิบายยังไม่เข้าใจเท่านี้เลย
  ขอบคุณค่ะ
  โดย - ม.1/5 - วันที่ 1 สิงหาคม 2554 เวลา 18:35

  กากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  โดย - คน - วันที่ 16 สิงหาคม 2554 เวลา 18:44

  มีเนื้อหาก้อน้อย โง่กว่ากรูส์อีก   อี่โง่ 555 ////


  ว่าเขาโง่ตัวเองฉลาดแค่ไหนยะ
  น้องที่เอาข้อมูลมาลงพี่ชอบมากๆ ทำดีแล้วจร้า
  โดย - คนน่ารัก - วันที่ 21 สิงหาคม 2554 เวลา 10:16

  เก่งมากๆๆเลยคะ
  โดย - ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม - วันที่ 21 สิงหาคม 2554 เวลา 19:37

  เก่งมากๆๆเลยคะ
  โดย - ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม - วันที่ 21 สิงหาคม 2554 เวลา 19:37

  สวัสดีชาวโลก   อิ...อิ
  โดย - เปียก - วันที่ 6 กันยายน 2554 เวลา 10:25

  ขอบคุณค่ะที่มีข้อมูลให้ศึกษา
  โดย - ดา - วันที่ 11 กันยายน 2554 เวลา 12:28

  ขอบคุณน๊คร๊ที่ให้ข้อมูล
  โดย - น้ำหวาน - วันที่ 17 กันยายน 2554 เวลา 21:15

  เก่งจัง5555+บอยคับไอยรา
  โดย - บอย - วันที่ 27 กันยายน 2554 เวลา 9:42

  ดีมากๆ
  โดย - ดอใหญ่ - วันที่ 17 ตุลาคม 2554 เวลา 22:36

  ยากจังโว้ย
  โดย - โบว์ - วันที่ 23 ตุลาคม 2554 เวลา 12:42

  PeNis
  โดย - PeNis - วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13:03

  oh SHIT
  โดย - bfo1234 - วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13:03

  PeNis
  โดย - PeNis - วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13:04

  ขอบคุณมากคร่ การบ้านเสร็จเพราะเพจนี้
  โดย - เด็กสาธิต 39 - วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 เวลา 21:33

  ขอบคุณที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ " เซลล์ "
  โดย - 555+ - วันที่ 4 มกราคม 2555 เวลา 16:04

  ขอบคุณที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ " เซลล์ "
  โดย - 555+ - วันที่ 4 มกราคม 2555 เวลา 16:05

  4777857858/้8ะเ้4้ะ85ดเื84เด
  โดย - 48574 - วันที่ 6 มกราคม 2555 เวลา 20:57

  สุดยอดว่ะ
  โดย - เกรย์ - วันที่ 19 มกราคม 2555 เวลา 19:48

  เรียนวิชาวิทยาศาตร์ปวดหัวว่
  โดย - แป้ง - วันที่ 19 มกราคม 2555 เวลา 21:24

  cool
  โดย - cool - วันที่ 20 มกราคม 2555 เวลา 17:32

  โง่แล้วผิดอะรัยว่ะห่าอีสัตว์
  โดย - คนน่ารัก - วันที่ 23 มกราคม 2555 เวลา 13:54

  เซลล์คือ?........
  โดย - ทอม ร.ร.ราชินี - วันที่ 24 มกราคม 2555 เวลา 19:21

  เซลล์คือ?........
  โดย - ทอม ร.ร.ราชินี - วันที่ 24 มกราคม 2555 เวลา 19:22

  เซลล์คือ?........
  โดย - ทอม ร.ร.ราชินี - วันที่ 24 มกราคม 2555 เวลา 19:22

  อยากหั้ยมีเนื้อหามากกว่านี้......55555+++
  สัสสสสสสสสสสสสสสสกรูเก๋าเเล้วไมวะ
  โดย - คนขั้นเทพ - วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 17:59

  ขอบคุณมากครับผมกำลังต้องการข้อมูลไปสอบเข้าม.1พอดีเลยครับ
  โดย - อั๋น - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 21:22

  เยี่ยมมาก
  โดย - ร.ร.วัดเนกขัมมา - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 11:00

  อีควายด่าแต่เค้า
  โดย - ............... - วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 18:23

  ดีมากค่ะ ม.4 ยังต้องใช้ค่ะ
  โดย - vamvam - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 19:15

  เก่งนะแต่ไม่ค่อยละเอียด
  โดย - คนหล่อ - วันที่ 4 มีนาคม 2555 เวลา 18:07

  ยังใช้ไม่ได้ เนื้อหาน้อย ข้อมูลสำคัญก็ไม่มี ไม่ได้เรื่อง!!!
  โดย - ครูร.ร.......... - วันที่ 5 มีนาคม 2555 เวลา 15:11

  ชอบมากค่ะ หาง่ายด้ว
  โดย - ม.มิ้ม - วันที่ 10 มีนาคม 2555 เวลา 10:51

  ขอเพิ่มเนื้อหามากกว่านี้ได้ไหมคะ มีน้อย แล้วก็ไม่ค่อยละเอียดเท่าไร?????
  โดย - อาย - วันที่ 20 มีนาคม 2555 เวลา 20:51

  เก่งมาก
  โดย - จอมซ่า - วันที่ 25 มีนาคม 2555 เวลา 18:56

  เก่งนะเเต่นื้อหาน้อย   เราก็อยู่ม.1เเต่ควรจะหาให้มากกว่า
  โดย - cookie - วันที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 19:05

  ทำยากมั้ยค้า ~
  โดย - ละอ่อนเจียงใหม่ - วันที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 19:09

  เนื้อหาไม่ดีเลย
  โดย - คนน่ารัก - วันที่ 2 เมษายน 2555 เวลา 12:55

   ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่านี้มากมากมากมากมากมากมาก
  โดย - เด็กสาธิตค่ะ - วันที่ 2 เมษายน 2555 เวลา 13:03

  โคตร   วิทย์    เลย
  โดย - เด็กวิทย์ - วันที่ 9 เมษายน 2555 เวลา 18:29

  ขอบคุณมากค่ะ ให้ความรู้มากมายเลย
  โดย - แมลงปอ - วันที่ 18 เมษายน 2555 เวลา 23:12

  ดีมากมากเลยค่ะ
  โดย - น้องเกดสุพรรณบุรี - วันที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 14:52

  เนื้อหาดี+55555555555555
  ถ้าเน้นภาษาไทยด้วยก็ดี
  จากคน 101
  โดย - 101 - วันที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 19:36

  เนื้อหาดี+55555555555555
  ถ้าเน้นภาษาไทยด้วยก็ดี
  จากคน 101
  โดย - คน101 - วันที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 19:38

  เราคือคนไทยเราต้องรักกัน
  โดย - aumlovenuj - วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เวลา 9:11

  เก่งมากคร๊าบบบบบบบบบบ
  โดย - ยะลา - วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เวลา 20:21

  อ่านหาพ่อมึงหรอสัส โทดคน Dไม่ว่ายกเว้นคนชั่วสัสเอ้ย
  โดย - คน - วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 เวลา 22:24

  โอมายก้อด
  โดย - เด็ก - วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 เวลา 11:30

  การบ้านเยอะมาก ปวดหัว จนทำไม่เป็น 
  โดย - เด็กเรียน - วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 เวลา 20:15

  เริ่มเรียนแล้ว
  โดย - BIW=บิว - วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 เวลา 18:37

  ยังไงอะงงครับ
  โดย - son - วันที่ 23 พฤษภาคม 2555 เวลา 17:55

  ขอบ ไจ แต่ เนื้อ หา น้อย ใป หน่อย นร้ะ
  โดย - อรุน ซิตตี้ ๆ เพ็ดบุรี - วันที่ 23 พฤษภาคม 2555 เวลา 19:16

  หาง่ายพร้อมทั้งข้อมูลดีอีกด้วยและขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนหนังสือให้มากๆนะคะ
  โดย - คนมหาสารคาม^^ - วันที่ 23 พฤษภาคม 2555 เวลา 20:33

  ข้อมูลดีมากค่ะ
  โดย - ณับมน คนเรียนดี - วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 เวลา 17:20

  ข้อมูลไม่ดีเลย
  โดย...
  โดย - สุรินทร์ - วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 เวลา 17:46

  อืม.... ก้อดีนะ
  โดย - สมายด์ น่ารัก - วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 เวลา 18:59

  ขอบ ใจ มาก ถ้าไม่ได้เว็บนี้โดนตีเลย น๊เนี่ย
  โดย - ณัฐกานต์ - วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 เวลา 20:49

  โง่จังงงงเด็ก ป.3เขายังหาได้เลยยยยข้อมูล
  โดย - คนน่าร้ากกกอ่ะ - วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 เวลา 22:41

  จีบ ด้าย ก่อ นิ
  โดย - เบ้น - วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 19:24

  เยี่ยมมั่กมั่กดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดี
  โดย - คนสวย - วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 20:17

  ไม่รู้เรื่องเลย  มัวไปหมด
  โดย - คนวิจารณ์ - วันที่ 26 พฤษภาคม 2555 เวลา 14:52

  วาด ยากแหะๆ
  โดย - HutToRi HunSO - วันที่ 26 พฤษภาคม 2555 เวลา 17:50

  ขอบคุุณมากที่่่่ให้ข้อมูล
  โดย - อร - วันที่ 27 พฤษภาคม 2555 เวลา 15:48

  เนื้อหาน้อยไป
  โดย - คนที่เขียน - วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 18:09

  ก่อเก่งดีนะแต่ติดว่าไม่่มีโรงเรียน
  โดย - เด็กมัธยมวิทยา - วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 18:10

  แย่มาก
  โดย - คนเขียน - วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 18:23

  เก่งจังเลย
  โดย - กรกนก - วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 19:11

  เก่งมากมายกำลังสอบม.1 พอดี ขอออออขอบคุนงับ
  โดย - wutster - วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 เวลา 20:09

  เก่งจัด
  โดย - คนไทย - วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 16:50

  เนื่อหาน้อยจัง:(  TT_TT
  โดย - sinarin - วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 17:56

  เนื่อหาน้อยจัง:(  TT_TT
  โดย - sinarin - วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 17:57

  ขอบคุณมากๆ
  โดย - Numwa Pigham - วันที่ 4 มิถุนายน 2555 เวลา 12:36

  วิชาวิทยาศาสตร์สนุกมากแต่มันอยากก็รับได้ขอให้ช่วยเบาการบ้านหน่อยสิค่ะ
  โดย - kanzy - วันที่ 4 มิถุนายน 2555 เวลา 13:13

  ขอบคุณคะ
  โดย - 2145 - วันที่ 4 มิถุนายน 2555 เวลา 15:36

  มีเเค่ นี้หรอ คร้าบบบบบ
  โดย - เด็กหล่มสัก คร้าบบบ - วันที่ 5 มิถุนายน 2555 เวลา 19:49

  ดีอ่ะ
  โดย - เด็กรักเรียน - วันที่ 6 มิถุนายน 2555 เวลา 17:20

  กำลังหาข้อมูลพอดี  ขอบคุณมากนะคะ
  โดย - เด็กอ.ส. - วันที่ 7 มิถุนายน 2555 เวลา 17:45

  อยากรู้ลักษณะของเซลล์สัตว์
  โดย - มาย - วันที่ 9 มิถุนายน 2555 เวลา 6:51

  ขอบคุณค่ะ
  โดย - คนน่ารัก - วันที่ 10 มิถุนายน 2555 เวลา 10:18

  ดีจังอู๋จิ้ง
  โดย - อิอิ - วันที่ 11 มิถุนายน 2555 เวลา 21:27

  ดีจังอู๋จิ้ง
  โดย - อิอิ - วันที่ 11 มิถุนายน 2555 เวลา 21:28

  ดีจังอู๋จิ้ง
  โดย - อิอิ - วันที่ 11 มิถุนายน 2555 เวลา 21:28

  .......
  โดย - ..... - วันที่ 12 มิถุนายน 2555 เวลา 17:58

  งงงงงงงงงงงงงงงงงงง
  โดย - งงมากกกกกกกกก - วันที่ 12 มิถุนายน 2555 เวลา 18:00

  เยี่ยมมากครับ
  โดย - ต้น - วันที่ 12 มิถุนายน 2555 เวลา 19:42

  ก็งงนิสนึง เนื้อหาไม่ค่อยเยอะเลยอ่ะค่ะ แต่ก้ ok นะคะ
  โดย - pailin - วันที่ 13 มิถุนายน 2555 เวลา 14:46

  อี่ควาย
  โดย - เพื่อน - วันที่ 13 มิถุนายน 2555 เวลา 17:42

  ไม่เห็นเข้าใจเลยสู้ของเขาก้อไม่ได้
  โดย - พ่ีัอ - วันที่ 14 มิถุนายน 2555 เวลา 13:16

  เก่งดีนะค่ะข้อมูลเยอะดี
  โดย-beam-วันที่ 14 มิถุนายน 2555
  โดย - บีม - วันที่ 14 มิถุนายน 2555 เวลา 16:51

  ขอขอบคุณค่ะ
  โดย - มิตร - วันที่ 16 มิถุนายน 2555 เวลา 9:05

  ควย
  โดย - เรสน - วันที่ 17 มิถุนายน 2555 เวลา 9:24

  เก่งมากเลย เเถมข้อมูลเยอะด้วย
  โดย - ฟลุ๊ก - วันที่ 17 มิถุนายน 2555 เวลา 12:03

  อาซีลา
  โดย - ลีี่ลาย - วันที่ 17 มิถุนายน 2555 เวลา 17:40

  ขอบคุน
  โดย - งง - วันที่ 18 มิถุนายน 2555 เวลา 23:26

  ข้อมูลเยี่อมมากกก
  โดย - ทิวและมิม - วันที่ 19 มิถุนายน 2555 เวลา 18:56

  เก่ง เก๊ง
  โดย - คนไทย - วันที่ 19 มิถุนายน 2555 เวลา 19:03

  ทำได้ดีมาก   เก่งทุกคนเลยค่ะ
  โดย - คนน่ารัก - วันที่ 23 มิถุนายน 2555 เวลา 13:30

  ไอ้ โง่ ควาย โรงเรียน ไหนสอนวะ
  โดย - พ่อมึง มั้ง - วันที่ 24 มิถุนายน 2555 เวลา 20:32

  แต้งกิ้วมากกกกก
  โดย - เจ้ แต้ ปากคลอง - วันที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 21:13

  เก่งมาก จ้า
  โดย - คนน่ารัก - วันที่ 27 มิถุนายน 2555 เวลา 9:17

  เก่งมากเลยนะคะ
  โดย คนสวย 28-มิ.ย.-55
  โดย - ออม - วันที่ 28 มิถุนายน 2555 เวลา 17:20

  เก่งมาก คร่า
  โดย - คนน่ารัก - วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 เวลา 14:30

  แปล่มกัลจัง
  โดย - ้เด็กบ้านโพธิ์ - วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 เวลา 18:24

  ไม่มีรูปแบบ3มิติเลย เเย่
  โดย - 191 - วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 เวลา 17:20

  ข้อมูลดีครับ
  โดย - ำไ - วันที่ 17 กรกฎาคม 2555 เวลา 8:36

  ดีจังคับ
  โดย - ขิม - วันที่ 22 กรกฎาคม 2555 เวลา 20:08

  รนีเคีรอิดนี้อเรสนั
  โดย - รัเรฝ - วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เวลา 13:42

  555555555      ค   ว    ย   เปา
  โดย - คนมันดำ - วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เวลา 14:06

  ว่  ไงนายออสเเละนางซวง   5555+

  โดย - คนมันใหญ่ - วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เวลา 14:17

  ขอบคุณมากๆนะครับ
  โดย - Rock an Roll - วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เวลา 22:28

  GOOD
  โดย - คนไทย - วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 เวลา 19:39

  งั้นแล่.....ก็เท่านั้น
  ล้อเล่นเก่งมากคะ
  โดย - ใครก็ได้ - วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 เวลา 13:04

  ยังไม่มีเซลล์สัตว์
  โดย - คนที่หวังดี - วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 8:25

  มีความรู้มากกกกกกกกกกกกกกกก
  โดย - ใคร - วันที่ 1 สิงหาคม 2555 เวลา 9:21

  มีความรู้มากกกกกกกกกกกกกกกก
  โดย - ใคร - วันที่ 1 สิงหาคม 2555 เวลา 9:21

  เนื้อหายังไม่จะDเท่าไรนะแต่ขอบคุณ            รุ่นเดียวกันม.1
  โดย - มิ้นหนูหิ่นจ+า - วันที่ 6 สิงหาคม 2555 เวลา 20:08

  ต้องมีรูปด้วยนะ  -.-     .......................................................................................................................................................... ^-^ ถึงจะดี      >0<     >o<
  โดย - มิ้นหนูหิ่นจ+นะ - วันที่ 6 สิงหาคม 2555 เวลา 20:31

  ขอบคุณครับ  tank you very much
  โดย - fed fea studio - วันที่ 7 สิงหาคม 2555 เวลา 21:51

  ก็ดีนะคะ
  โดย - ผึ้ง - วันที่ 7 สิงหาคม 2555 เวลา 22:57

  ดีครับคนเรียนจะได้มีความรู้
  โดย - มดดำ - วันที่ 10 สิงหาคม 2555 เวลา 22:14

  liveเรียนอ่ะ..........................................
  โดย - pisit - วันที่ 20 สิงหาคม 2555 เวลา 14:33

  เก่งมากค่ะๆ น้องๆๆ :)  :)
  โดย - เบสท์ตี้ - วันที่ 21 สิงหาคม 2555 เวลา 18:51

  เก่งจังอยู่ห้อง 3 ยังทำได้ขนาดนี้ถ้าห้อง 1 จะขนาดไหยเนี่ย!!! (แต่เน็ตเดี๋ยวนี้ก็มีข้อมูลเยอะอ่ะน่ะ ... เลยทำได้ง่ายๆเลย)
  โดย - ploy...pretyๆๆๆ - วันที่ 4 กันยายน 2555 เวลา 16:53

  เก่งจังอยู่ห้อง 3 ยังทำได้ขนาดนี้ถ้าห้อง 1 จะขนาดไหยเนี่ย!!! (แต่เน็ตเดี๋ยวนี้ก็มีข้อมูลเยอะอ่ะน่ะ ... เลยทำได้ง่ายๆเลย)
  โดย - ploy...pretyๆๆๆ - วันที่ 4 กันยายน 2555 เวลา 17:00

  ดีค่ะ  แต่เนื้อหาน้อยปัยนิสนึง
  โดย - คนรั้ยนาม - วันที่ 8 กันยายน 2555 เวลา 12:02

  รักนะจุบๆ่กรพะเกรสพ่เาทพกร่เกร่เพ
  โดย - ควยสัสพ่อมึงตาย - วันที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 15:14

  เจ๋งมาก
  โดย - รัก - วันที่ 19 กันยายน 2555 เวลา 19:58

  รักนะ
  โดย - เบส - วันที่ 26 กันยายน 2555 เวลา 14:21

  ดีจังเลย
  อิอิ อั้ยย่ะ
  โดย - วลัยพรรณ บุญยืน - วันที่ 29 กันยายน 2555 เวลา 7:51

  ดีจังเลย
  อิอิ อั้ยย่ะ
  โดย - วลัยพรรณ บุญยืน - วันที่ 29 กันยายน 2555 เวลา 7:52

  เก่งจุงเบย >< '
  โดย - คนปวดขี้ (ปัตตานีน้ะ) - วันที่ 31 ตุลาคม 2555 เวลา 20:12

  ก้อดี
  โดย - คน - วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 19:44

  โหเก่งนิ
  โดย - ทิว - วันที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 10:57

  เก่งจัง
  โดย - แก่ - วันที่ 20 ธันวาคม 2555 เวลา 0:50

  ไม่ละเอียดพอ
  โดย - natakorn - วันที่ 4 มกราคม 2556 เวลา 19:12

  น่ารักจุงเบย
  โดย - เฟน - วันที่ 17 มกราคม 2556 เวลา 17:09

  น่ารักจุงเบย
  โดย - เฟน - วันที่ 17 มกราคม 2556 เวลา 17:09

  เก่งจังเลยเนอะ
  โดย - 123 - วันที่ 26 มกราคม 2556 เวลา 12:34

  เยี่ยมมาก
  โดย - ใหม่ - วันที่ 27 มกราคม 2556 เวลา 10:43

  ดีครับ
  โดย - ลิง - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13:38

  ขอบคุณคร้าบ ที่ทำให้ผมรู้
  โดย - คนไทยจ้า - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 17:47

  เก่งคิดได้แค่นี้ก็สุดสุดแล้ว
  โดย - หนูนา - วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 17:05

  กำลังหาข้อมูลพอดีเลยครับขอบคุณนะมากนะครับ
  โดย - เด็กฉลาดชาติเจริญ - วันที่ 25 มีนาคม 2556 เวลา 19:22

  ขอบคุณมากค่ะ กำลังเรียนอยู่เลย
  โดย - Boongkee - วันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 19:03

  ทามไมไม่มีรูปล่ะ
  โดย - เด็กที่น่ารัก - วันที่ 18 พฤษภาคม 2556 เวลา 16:13

  ขอบคุณ สำหรับเนื้อหา เอามาทำการบ้านพอดี
  โดย - SRT - วันที่ 19 พฤษภาคม 2556 เวลา 7:37

  ขอบคุณครับ
  โดย - สิทธิกร สินสุพรรณ์ - วันที่ 25 พฤษภาคม 2556 เวลา 18:23

  ทำไมมีน้อยจัง
  โดย - twitter - วันที่ 1 มิถุนายน 2556 เวลา 19:14

  ทำไมมีน้อยจัง
  โดย - twitter - วันที่ 1 มิถุนายน 2556 เวลา 19:15

  ดีมากครับผมใช้ทำงานได้เยื่ยมเลย
  โดย - ม.1/1อัสสัมชัญ - วันที่ 2 มิถุนายน 2556 เวลา 15:15

  ครูโหดมากแต่มีนี่ช่วยจึงหายห่วง
  โดย - คนที่หวังดี - วันที่ 3 มิถุนายน 2556 เวลา 17:16

  555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555น่ารักจุงเบย
  โดย - ม.4/11 - วันที่ 4 มิถุนายน 2556 เวลา 17:21

  คนทำน่ารักจุงเบย
  โดย - ม.4/11 - วันที่ 4 มิถุนายน 2556 เวลา 17:22

  งง หง่า
  โดย - น่ารักคริครุ - วันที่ 6 มิถุนายน 2556 เวลา 17:43

  แสดงความเห็น
  ข้อความ
     
    
   
   
     
  แนบรูป *เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
  จาก  
  พิมพ์คำว่า คนไทย ในช่องนี้ ->

  เรื่องราวอื่นๆจากบลอกเพื่อนบ้าน

  Dcleanfood.com : กินอะไรดี เมื่อโรคกระเพาะถามหา
  จนท.อุทยานฯรามคำแหง ระดมกำลังช่วยเหลือพระหลงป่า 2 วัน Thai PBS News
  แกล้งคน - เอางูปลอมไปไว้ในห้องน้ำ รวมคลิป แกล้งคน
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่28พ.ย.2558 (เครดิต...คมชัดลึก)
  แบงค์สเกทช์กรรม1/5 kaninpatt
  แม่ชีทศพร 021 สุดยอด TheBmwseries7
  รับยิงเซอร์ ยิงเลเซอร์ ราชาโลโก้
  Dcleanfood.com : โรคกระเพาะ
  พบจม สาวอุดรฯ ส่งขอความช่วยเหลือถูกขังบนเรือ | 27 พฤศจิกายน 2558 ยกทัพข่าวเช้า
  แกล้งคน - ซอมบี้ร้อยกว่าตัว (มาเยอะขนาดนี้เป็นผมก็วิ่ง) รวมคลิป แกล้งคน
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่27พ.ย.2558 (เครดิต...คมชัดลึก)
  คลิปไม่ได้ออกอากาศ ผีเข้าแขกรับเชิญ (ริว สื่อสารกับวิญญาณ) WorkpointOfficial
  ท้าพิสูจน์ ผู้หญิงโกงความตาย 'เจน ญาณทิพย์' thairath
  คู่มือ ฉบับ!!รับมือไข้เลือดออก ที่ “คลินิกจุฬาคิดส์คลับ”
  รับสกรีนสินค้า สกรีนสินค้าพรีเมี่ยม ราชาโลโก้
  Dcleanfood.com : โรคที่มากับความอ้วน
  รวมคลิปช่วยสัตว์ ที่คนดูเป็นสิบล้าน Chao Hola
  คลิปแกล้งคน ตอน คุณยายนั่งทับตะปู Zin AHot'z
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่26พ.ย.2558 (เครดิต...คมชัดลึก)
  ตุ้ยx-ray 1.mp4 voravich tui
  แม่ชีใหญ่093 ได้ลาภเป็นสัตว์ 2 เท้า yutoo1234
  “รพ.จุฬาลงกรณ์” เปิดบริการตรวจสุขภาพประชาชนฟรี!!
  ขอเชิญร่วมทำข่าวงานแถลงข่าวการจัดแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ “วนาสินธุ์” ครั้งที่ ๓
  เรียนเชิญร่วมสัมภาษณ์พิเศษOPARTY live in Bangkok
  Dcleanfood.com : กินเค็ม สาเหตุของความดันและโรคไต
  Breaking medee News ทหารช่วยเหลือประชาชน หลังน้ำป่าไหลหลาก ผู้ว่าสั่งต่อค้นหาคนหาย medee
  แกล้งคนสุดฮา ตอน Time Machine แกล้งคน สุดฮา
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่25พ.ย.2558 (เครดิต...คมชัดลึก)
  kontatip.net อ.ตุ้ย เอ็กซเรย์ ออกรายการ CLUB7 kontatipnet
  แม่ชีใหญ่091 ทำไมความจำสั้น yutoo1234
  ทุนไทยกว้านซื้อกิจการในอาเซียนเกือบ 200,000 ล้านบาท
  Dcleanfood.com : น้ำมันหมู ไม่อันตรายอย่างที่คิด
  เปิดใจแพทย์เจ้าของไข้ กับแนวทางการช่วยเหลือ "พริตตี้สาวอกเน่า"
  แกล้งคนสุดฮา ตอน หุ่นยนต์ก็เจ็บเป็น แกล้งคน สุดฮา
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่24พ.ย.2558 (เครดิต...คมชัดลึก)
  เทศกาลสุดแปลก เทศกาลแห่องคชาติยักษ์ Olan_channel
  10 เทศกาลสุดแปลกทั่วโลก Abdul Thaitube
  ประกวดร้องเพลงชิงถ้วยพระราชทานฯรอบชิงชนะเลิศ
  เปเรซ ออกโรงหนุนหลัง ราฟา เป็นนายใหญ่ เรอัล มาดริด ต่อไป
  รับทำโครงเหล็ก โครงหลังคา สะดวกสร้าง
  Dcleanfood.com : ประโยชน์ของเนื้อปลาที่เราควรรู้
  สาววัย 21 ปี ขอความเป็นธรรม ถูกเจ้าหน้าที่ พนักงานช่วยเหลือคนไข้จับของลับ ASTVManager VD
  คลิปแกล้งคน - นมวัวพุ่ง oh03wa2
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่23พ.ย.2558 (เครดิต...คมชัดลึก)
  Cosentino สุดยอดนักมายากลระดับโลก N Store
  24 คนแปลกที่เป็นที่สุดในโลก Hostdy
  สกรีนกระเป๋า รับสกรีนสินค้า ราชาโลโก้
  Dcleanfood.com : คุณค่าของเนื้อปลามีมากกว่าที่คุณคิด !!
  คลิปแกล้งคน - เตะไม่โดน VDO555.blogspot.com oh03wa2
  อินไซด์ยุติธรรม : 22 พ.ย. 58 (เครดิต...คมชัดลึก)

  เลือกดูบลอก Search:
  ใช้เวลาประมวลผลหน้านี้ 203.1266ms