เข้าสู่ระบบ จำนวนคนออนไลน์ 3776 คน
ศึกษาค้นคว้า
เพื่อการศึกษา
 
หัวข้อล่าสุด
 
 
 • การสังเคราะห์เเสง (15)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • การสังเคราะห์แสง (7)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • เซลล์พืช (26)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ (340)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • เซลล์พืชเเละเซลล์สัตว์ (12)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • เซลล์สัตว์ (73)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • เซลล์พืช (27)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ (183)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ (68)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • เซลล์พืช (98)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • เซลล์พืชเซลลืสัตว์ (15)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • เซลล์ (4)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • เซลล์พืชเเละเซลล์สัตว์ (26)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 •  
     
   
  ปฎิทิน
   
   

  Calendar
  Title and navigation
  Title and navigation
  <กุมภาพันธ์ 2016>
  กุมภาพันธ์ 2016
   
  525262728293031
  61234567
  7891011121314
  815161718192021
  922232425262728
  1029123456
   
     
   
  สถิติบลอกนี้
   
   
  • คนเข้าบลอกนี้ทั้งหมด 279226
  • เฉพาะวันนี้ 10
  • ความคิดเห็น 894
  • จำนวนเรื่อง 13
  ให้คะแนนบลอกนี้
  แจ้งเนื้อหาบลอกไม่เหมาะสม
   
     
  เซลล์พืชและเซลล์สัตว์
  1 มิถุนายน 2550 - 18:29:00

   

  เซลล์ (CELL) หมายถึง หน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต โดยเซลล์จะมีอยู่ในทุก ๆส่วนของพืช เพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ แตกต่างกันไป เซลล์ของพืชจะมีรูปร่างแตกต่างกัน ตามแต่หน้าที่และชนิดของพืชนั้น ๆ

  เซลล์และโครงสร้างของเซลล์
       ทฤษฎีเซลล์ (CELL THEORY ) ของชวานน์ และชไลเดน กล่าวว่า "สิ่งมีชีวิตประกอบด้วยเซลล์และผลิตภัณฑ์ของเซลล์"
  - เซลล์มีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันมากมาย โดยทั่วๆ ไป เซลล์มีขนาด 10-100 ไมโครเมตร
  - สิ่งมีชีวิตบางชนิดประกอบด้วยเซลล์เพียงเซลล์เดียว บางชนิด เช่น พืชกับสัตว์ ประกอบด้วยเซลล์จำนวนมาก

  ส่วนประกอบของเซลล์พืช เซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีขนาดเล็กมาก ภายในมีโครงสร้างมากมายดังนี้
                 
  1. ผนังเซลล์ (Cell Wall ) เซลล์ทั่วไปประกอบด้วยสารพวกเซลลูโลสเป็นหลัก ทำหน้าที่ห่อหุ้มป้องกัน
  อันตรายให้แก่เซลล์พืช ให้เซลล์คงรูปเพิ่มความแข็งแรง เซลล์ของสัตว์ไม่มีผนังเซลล์ แต่เซลล์สัตว์บางชนิดอาจมีสาร
  เคลือบเยื่อหุ้มเซลล์ได้ มีลักษณะแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของเซลล์นั้น ๆ เช่น เปลือกกุ้ง กระดองปู มีสารเคลือบพวก
  ไกลโคโปรตีน
  (Glycoprotein)  เซลล์พวกไดอะตอม มีสารเคลือบเป็นพวก ซิลิกา สารเคลือบเหล่านี้มีประโยชน์ทำให้
  เซลล์คงรูปร่างได้

   

                  2. เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell Membrane) เป็นเยื่อบาง ๆ ประกอบด้วยโปรตีน และไขมัน ทำหน้าที่ควบคุม
  ปริมาณ และชนิดของสารที่ผ่านเข้าออกจากเซลล์ และมีรูเล็ก ๆ เพื่อให้สารบางอย่างผ่านเข้าออกได้ และไม่ให้สารบาง
  อย่างผ่านเข้าออกจากเซลล์ จึงมีสมบัติเป็นเยื่อบางๆ
  (Semipermeable Membrane)


           
  3. ไซโทพลาซึม (Cytoplasm) เป็นส่วนประกอบที่เป็นของเหลวอยู่ภายในเซลล์ มีสารที่ละลายน้ำได้
  เช่น โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ ฯลฯ ประกอบด้วยหน่วยเล็ก ๆ ที่สำคัญหลายชนิด ดังนี้

  3.1 ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria) เป็นโครงสร้างที่มีลักษณะยาวรีเป็นแหล่งผลิตสาร
  ที่มีพลังงานสูงให้แก่เซลล์
           
  3.2 คลอโรพลาส (Chloroplast)
    เป็นโครงสร้างพบเฉพาะในเซลล์พืชมองเห็นเป็นสีเขียวเพราะมีสารพวกคลอโรฟิลล์ซึ่งไม่ดูดกลืนแสงสีเขียวคลอโรฟิลล์เป็นสาระสำคัญที่ใช้ในกระบวนสังเคราะห์ด้วยแสง

  3.3 ไรโบโซม (Ribosome) เป็นโครงสร้างที่มีขนาดเล็ก เป็นแหล่งที่มีการสังเคราะห์
  โปรตีนเพื่อส่งออกไปใช้นอกเซลล์
           
  3.4 กอลจิคอมเพลกซ์ (Golgi Complex) เป็นโครงสร้างที่เป็นถุงแบน ๆ คล้ายจานซ้อน
  กันเป็นชั้น ๆ หลายชั้น ทำหน้าที่สร้างสารคาร์โบไฮเดรตที่รวมกับโปรตีน แล้วส่งออกไปใช้ภายในเซลล์

  3.5 เซนตริโอล (Centriole) พบเฉพาะในเซลล์สัตว์ และโพรติสต์บางชนิด มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  การแบ่งเซลล์

  3.6 แวคิวโอล (Vacuole)  เป็นโครงส้างที่มีช่องว่างขนาดใหญ่มากในเซลล์พืช ภายในมีสารพวกน้ำมัน ยาง และแก๊สต่าง ๆ

  4. นิวเคลียส (Nucleus) อยู่ตรงการเซลล์ เซลล์ส่วนใหญ่มีนิวเคลียส ยกเว้นเซลล์บางชนิด เช่น เซลล์เม็ด
  เลือดแดงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม และเซลล์ลำเลียงอาหารของพืช เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะไม่มีนิวเคลียส
            นิวเคลียสทำหน้าที่ ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ควบคุมการสังเคราะห์สารประกอบของเซลล์ ส่วนประกอบ
  ของนิวเคลียสมีดังนี้

                 
  4.1 นิวคลีโอพลาซึม (Nucleoplasm) เป็นของเหลวภายในนิวเคลียส เป็นส่วนที่ใส ไม่มีสี
  ประกอบด้วยเม็ดสารเล็ก ๆ ที่มีรูปร่างไม่แน่นอน
           
  4.2 ร่างแหนิวเคลียส มีโครงสร้างเป็นเส้นที่สานกันเป็นร่างแห เมื่อเซลล์มีการแบ่งตัว ร่างแหนิวเคลียส
  จะเปลี่ยนเป็นร่างแหโครโมโซม ซึ่งประกอบด้วย
  DNA หรือยีน (gene) ซึ่งมีสารพันธุกรรมประกอบอยู่ และเป็นตัวควบคุม
  การแสดงออกถึงลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต
           
  4.3 นิวคลีโอลัส (Nucleolus) เป็นตำแหน่งที่ติดสีเคมีบนไครโมโซม ประกอบด้วยสารประเภท DNA
  TNA ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับกลไกการสร้างโปรตีน

  เซลล์พืช      

  ส่วนประกอบของเซลล์สัตว์


   

  1. เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell membrane )
                มีลักษณะเป็นเยื่อบางๆประกอบด้วยโปรตีนและไขมัน ทำหน้าที่ควบคุมเซลล์ให้คงรูปอยู่ได้และทำหน้าที่ควบคุมการผ่านเข้าออกของสารบางอย่าง เช่น น้ำ อากาศ และสารละลายต่างๆ

  2. ไซโตรพลาสซึม (
  Cytoplasm)
                 มีลักษณะเป็นของเหลวที่มีสิ่งต่างๆปนอยู่  เช่น ส่วนประกอบอื่นๆเซลล์ อาหารซึ่งได้แก่ น้ำตาล   ไขมัน  โปรตีน และของเสีย

  3.
   นิวเคลียส ( Nucleus )
                มีส่วนประกอบสำคัญ 2 ส่วน คือ
                             -  นิวคลีโอลัส   ( Nucleolus )  ประกอบไปด้วยสารพันธุกรรม DNA และ RNA มีการสร้างโปรตีนให้แก่เซลล์และส่งออกไปใช้นอกเซลล์
                             -  โครมาติน (Chromatin)  คือ ร่างแหของโครโมโซม โครโมโซมประกอบด้วย DNA หรือยีน ( Gene) โปรตีนหลายชนิดทำหน้าที่ควบคุมการสร้างโปรตีน  DNA เป็นตัวควบคุมการแสดงออกของลักษณะต่างๆ ในสิ่งมีชีวิต  โดยการควบคุมโครงสร้างของโปรตีนให้ได้ คุณภาพและปริมาณโปรตีนที่เหมาะสม
   

  เซลล์สัตว์      

  กลุ่มที่ 1
  ด.ญ. ปิยะวรรณ
      แสงอรุณไพศาล    ม.1/3
  ด.ญ.วริศรา
            ลิขิตลือชา             ม.1/3
  ด.ญ.สุวิชญา
           ช้างพา                 ม. 1/3
  ด.ญ. ชุติมา
             จำปา                    ม. 1/3
  ด.ญ.ชนาภา
              มีศิลป์                ม. 1/3
  ด.ญ.นัฐยา
              ชนะภัย                 ม. 1/3
  ด.ญ. วรินทร
              นิลพิทักษ์            ม. 1/3
  ด.ช. พุฒิพงศ์
              ยอดวัน                ม.1/3
  ด.ช.ชลกานต์
              ขันดี                   ม.1/3
  ด.ช. อนุชิต
                  ไวว่อง                   ม.1/3  อ่านทั้งหมด: 382793, ความเห็นทั้งหมด: 340
  10
  โดย - โอม - วันที่ 7 มิถุนายน 2550 เวลา 8:44

   เป็นความรู?โ
  โดย - ด.ช.สร้างสิทธิ์ - วันที่ 11 กรกฎาคม 2550 เวลา 10:35

  เนื่องในโอกาศ.....
  โดย - เนื่องในโอกาศ - วันที่ 22 สิงหาคม 2550 เวลา 19:54

  เยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมมากเลย
  โดย - ............... - วันที่ 4 กันยายน 2550 เวลา 18:24

  ไม่มีเฉลยแบบฝึกหัดหรือคะ
  โดย - สุรีย์ - วันที่ 4 กันยายน 2550 เวลา 23:38

  ทำได้ดีมากค่ะ
  โดย - พอลล่า - วันที่ 22 กันยายน 2550 เวลา 10:04

   ทำส่งครูหรอคร่ะ  อิอิ~~แต่เราอยากให้คำที่เป็นส่วนประกอบของเซลล์เป็นภาษาไทยมากกว่านะ  บาบาย
  โดย - พลอย - วันที่ 3 ตุลาคม 2550 เวลา 9:46

  ขอบคุณมาก  ข้อมูลดีมาก
  โดย - dhg - วันที่ 19 ตุลาคม 2550 เวลา 13:19

  ดีจังเลย
  โดย - ริต้า - วันที่ 27 ตุลาคม 2550 เวลา 15:48

  ทามสวยมากค่ะ
  โดย - เบล - วันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 เวลา 9:12

  เก่งเนอะ............
  โดย - ชิกามารุ - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2550 เวลา 15:00

  เก่งจังเลยค่ะ
  โดย - พีรยา - วันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 เวลา 10:48

   เหงาใจ
  โดย - เสีนรน - วันที่ 13 ธันวาคม 2550 เวลา 12:45

   
  เก่งจังเลย
  โดย - เด็กดี - วันที่ 17 ธันวาคม 2550 เวลา 10:56

  เนื้อหาดีมากค่ะ 
  โดย - เด็กเรียน - วันที่ 9 พฤษภาคม 2551 เวลา 16:18

  ไม่ค่อยละเอียดนะค่ะ   ดูงงยังไงไม่รู้
  โดย - พรธิชา - วันที่ 16 พฤษภาคม 2551 เวลา 21:06

  อยากให่มีข้อมูลมากกว่านี้
  โดย - ปวีนา - วันที่ 19 พฤษภาคม 2551 เวลา 10:51

    เยี่ยม
  โดย - กอล์ฟ - วันที่ 19 พฤษภาคม 2551 เวลา 21:19

  เก่งจังเลยค่ะ
  โดย - MINNIE - วันที่ 19 พฤษภาคม 2551 เวลา 21:28

  เยี่ยมเลย
  โดย - ทอย - วันที่ 21 พฤษภาคม 2551 เวลา 18:26

   เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ดีมากเลยค่ะ
  โดย - ตุ๊กตา - วันที่ 25 พฤษภาคม 2551 เวลา 16:28

  รายละเอียดดีมาก แต่ถ้ารายละเอียดมากกว่านี้ก็จะดียิ่งขึ้นค่ะ
  โดย - กิ่ง - วันที่ 25 พฤษภาคม 2551 เวลา 17:02

   €
  โดย - โบ - วันที่ 26 พฤษภาคม 2551 เวลา 14:49

  เยอะจังเลยครับม
  โดย - กังวาล - วันที่ 26 พฤษภาคม 2551 เวลา 15:08

  เยอะจังเลยอ่ะครับทำไม่ไหวหรอกครับ เชง เลย อ่ะ ครับ


  แต่ ก็ ดี นะ ได้ ความรูเย
  โดย - Black o Devil - วันที่ 26 พฤษภาคม 2551 เวลา 15:15

   จะว่าดีมันก็ดีอะนะ แต่ถ้าว่าไม่ดีมันก็ไม่ดีน่ะแหละ อือ...ประมาณนั้น................เหวอเลยซิถ้า   ฮา ฮา ฮา
  โดย - ต่าย@LovE - วันที่ 26 พฤษภาคม 2551 เวลา 15:33

  ไม่เห็นรู้เรื่องเลยเขียนมาใหม่ไป๊วู้  ยั่งงี้ผมเซ็ง.........................................................................................................................................................................................................................................................................
  โดย - ต่าย@LovE - วันที่ 26 พฤษภาคม 2551 เวลา 15:54

   ไม่เห็นจะได้เรื่องเลย
  โดย - ต่าย@LovE - วันที่ 26 พฤษภาคม 2551 เวลา 15:57

  ขอบคุนค่า
  โดย - กิ่ง - วันที่ 26 พฤษภาคม 2551 เวลา 18:49

  ดีค่ะได้ความรู้เยอะเลย
  โดย - เ - วันที่ 26 พฤษภาคม 2551 เวลา 20:43

  27 พ.ค.  2551
  โดย - ton - วันที่ 27 พฤษภาคม 2551 เวลา 17:23

   ไอเหี้.......... ไอเปร..........
  โดย - ตดแตก - วันที่ 31 พฤษภาคม 2551 เวลา 12:07

   อยากได้ละเอียดกว่านี้ได้ป่ะ
  โดย - เพื่อนเป - วันที่ 1 มิถุนายน 2551 เวลา 15:27

  มึนตึ้บ
  โดย - เพชร - วันที่ 2 มิถุนายน 2551 เวลา 9:48

  อยากให้รูปเป็นภาษาไทย
  โดย - เพลง - วันที่ 2 มิถุนายน 2551 เวลา 9:54

  เยี่ยมครับๆ ผมม.3 ยังเอาไปใช้เลย = = แหะๆๆ

  ทำหลายๆ อย่างรวมกานหนะๆ
  โดย - Earth - วันที่ 2 มิถุนายน 2551 เวลา 21:01

  เยี่ยมเลยพี่ม.3ยังใช้เลย
  โดย - เมย์ - วันที่ 3 มิถุนายน 2551 เวลา 20:50

  ม.1/2ก็ใช่
  โดย - ม.1/2 จ้า - วันที่ 4 มิถุนายน 2551 เวลา 20:16

  ร.ร.เราเอง
  โดย - หน่า - วันที่ 7 มิถุนายน 2551 เวลา 18:19

  ขอบใจนะ
  โดย - ปอย - วันที่ 8 มิถุนายน 2551 เวลา 17:04

   ขอบใจ
  โดย - ม.1 - วันที่ 9 มิถุนายน 2551 เวลา 13:26

   เรารักแกนะพล
  โดย - 1/2 ส.ย. - วันที่ 10 มิถุนายน 2551 เวลา 16:23

  เนื้อหาดีมากเลย จ้าาาา
  โดย - Mindmook - วันที่ 16 มิถุนายน 2551 เวลา 10:24

  เนื้อหายังไม่คอยละเอียด
  โดย - mike - วันที่ 16 มิถุนายน 2551 เวลา 11:50

   เก่งมากนะตัวเองสุด สุด
  โดย - ต้อม - วันที่ 18 มิถุนายน 2551 เวลา 18:19

  แจ๋วหว่ะ
  โดย - ม.4 - วันที่ 19 มิถุนายน 2551 เวลา 17:49

   
  โดย - ไม่เเจ๋วเลย - วันที่ 20 มิถุนายน 2551 เวลา 9:07

  ไม่แจ๋วหวะ

  โดย - {wc}*-*meo/*- - วันที่ 20 มิถุนายน 2551 เวลา 9:51

  j
  โดย - เก่ง - วันที่ 20 มิถุนายน 2551 เวลา 10:20

  awd           ผมชื่อ suwachada 
  โดย - aod - วันที่ 20 มิถุนายน 2551 เวลา 12:22

     ฟกนไฟ  อย่ามาซ่าแถวนี้
   
  โดย - อ๊อด - วันที่ 20 มิถุนายน 2551 เวลา 12:26

  อยากได้ข้อมูลมากกว่านี้
  โดย - นรี - วันที่ 21 มิถุนายน 2551 เวลา 17:10

  555555555555555555555555555555
  โดย - ไกค์ - วันที่ 22 มิถุนายน 2551 เวลา 19:42

  มันให้ความรู้มากอยากให้มีขอความมากกว่านี้
  โดย - ภัทริกา สุขบว - วันที่ 23 มิถุนายน 2551 เวลา 9:54

   ความรู้เยอะมาเลยค่ะ
  โดย - fa - วันที่ 23 มิถุนายน 2551 เวลา 21:15

  เก่งมากๆค่ะขอบคุณนะค่ะที่ให้ข้อมูล
  โดย - อ๋อมแอ๋ม - วันที่ 26 มิถุนายน 2551 เวลา 15:44

  ผมรักทุกคน เลยนะคับ รักนะจุ๊บบบบบบบบบบบบบบบบ
  โดย - อั้ม [คับ] - วันที่ 29 มิถุนายน 2551 เวลา 20:39

   รักนะจุ๊บๆทุกคนเพื่อนเหี้ยๆ..55555 แต่ก็น่ารักนะ                        บาย
  โดย - พลอย...มุก - วันที่ 30 มิถุนายน 2551 เวลา 14:57

  ทำการแสดงงานออกมาได้ดีมากค่ะชอบแตควรจะมีเนื้อหามากอีกนิดนึงค่ะ               .......
  โดย - เมเม่จังค่ะ - วันที่ 2 กรกฎาคม 2551 เวลา 17:23

   มาลงอีกนะคะ  แต่ไม่ต้องมาทีละเยอะๆนะเดี๋ยวจะอ่านไม่เข้าใจ
  มาแบบนี้น่ะดีแล้วเข้าใจดีค่
  โดย - ปเทืทื - วันที่ 6 กรกฎาคม 2551 เวลา 11:40

  ข้อความดีค่ะ
  โดย - กนกวรรณ - วันที่ 9 กรกฎาคม 2551 เวลา 17:08

  ข้อมูลแน่นมากจนหนูทำงานส่งครูได้ทันเวลาค่ะ
  โดย - สุภาพร - วันที่ 10 กรกฎาคม 2551 เวลา 14:05

   ก้ดีนะ ไม่มีปํญหา
  โดย - ไม่ขอเอ่ยนาม - วันที่ 3 สิงหาคม 2551 เวลา 17:42

  สนุกกับวิทยาศาสตร์มากค่ะ 
  โดย - เด็กแนวฟันน้ำนม - วันที่ 13 สิงหาคม 2551 เวลา 13:17

  สนุกกับวิทยาศาสตร์มากครับ
  โดย - เด็กแนวฟันน้ำนม - วันที่ 13 สิงหาคม 2551 เวลา 13:18

       ทึมจังเลยเราตลอด                                                    
  โดย - นานะมาฉะกีราแตะ - วันที่ 19 สิงหาคม 2551 เวลา 21:06

  ขอบคุณสำหรับเนื้อหาที่ทำให้ได้มีรายงานส่งคุณครูนะค่ะ
  โดย - คนน่ารัก - วันที่ 5 กันยายน 2551 เวลา 22:32

  ษษษ๋ษ๊ษ๋ณ๕ณ๋ษ
  โดย - ญญญญญญญ - วันที่ 11 กันยายน 2551 เวลา 16:00

  แทงกิ้ว มีงานส่งอาจารย์แล้ววววว><วู้~
  โดย - เด็กน.อ.ต.น. - วันที่ 14 กันยายน 2551 เวลา 17:52

  ทำยังก็ได้ให้มีงานสเง
  โดย - อะตอม - วันที่ 18 กันยายน 2551 เวลา 16:39

  £ วัดดี เราบอสนะ สุดยอดเลยง่ะ 

   


  ขนานเรายังทำใด้ถึงขั้นนี้เลยน่ะ

  โดย - บอส Ba - วันที่ 19 กันยายน 2551 เวลา 13:05


  สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นนักเรียนม.น
  โดย - day - วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เวลา 9:18

  สวีสดีคับ
  โดย - ... - วันที่ 8 พฤศจิกายน 2551 เวลา 11:05

  งงมากเลย?????????????????????????
  โดย - งง - วันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 เวลา 13:03

   ดีดี อิอิ
  โดย - dbU[ - วันที่ 30 มกราคม 2552 เวลา 11:58

  ออออออิ..........แจ่ม
  โดย - topzaza0123 - วันที่ 5 มีนาคม 2552 เวลา 18:45

   ขอบใจๆ
  โดย - เหอะๆๆ - วันที่ 12 พฤษภาคม 2552 เวลา 18:29

  ขอบคุณค่ะที่ให้ดวามรู้
  โดย - เฟิร์นค้า - วันที่ 17 พฤษภาคม 2552 เวลา 12:50

  ขอบคุงมากนะกั๊ฟ ^^  ^..^ เเล้วไว้มาลงใม่นะคับ~..~!!  เเล้วก็ตัวรุปอะครับขอเปงภาษาไทยๆด้ไหมอะคับ O.o
  โดย - จิตหลุด - วันที่ 17 พฤษภาคม 2552 เวลา 14:26

  Thank u very much.  
  โดย - Prince - วันที่ 20 พฤษภาคม 2552 เวลา 16:17

  รักจาย
  โดย - มาย - วันที่ 20 พฤษภาคม 2552 เวลา 18:09

   โง่มากทำก้อไม่สวย
  โดย - โง่มาก - วันที่ 20 พฤษภาคม 2552 เวลา 18:37

  ถ้าไมได้อันนี่ก็หาใหม่ก็ได้
  โดย - ขอบใจมาก - วันที่ 23 พฤษภาคม 2552 เวลา 11:22

  ขอบคุณมากนะค่ะ

  จากร.ร.คีรีมาศพิทยาคมค่ะ จ. สุโขทัย
  โดย - เดกโขทัยนี่ค่ะ - วันที่ 25 พฤษภาคม 2552 เวลา 17:23

  เก่งจังเยย
  โดย - เบียร์ - วันที่ 25 พฤษภาคม 2552 เวลา 17:28

  อยากได้ชัดๆกว่านี้
  โดย - โย - วันที่ 27 พฤษภาคม 2552 เวลา 21:09

  เนื้อหาดีค่ะ
  โดย - พลอย - วันที่ 28 พฤษภาคม 2552 เวลา 22:19

  เนื้อหาเยี่ยมเลย..
  ขอบคุณมากน่ะจร้า..
  โดย - โอ๋.. - วันที่ 29 พฤษภาคม 2552 เวลา 18:28

  มันคืออารัย
  ที่ไหน
  อย่างรัย
  หยางไม่รุเลย
  โดย - เจ้าหญิงไร้นาม - วันที่ 30 พฤษภาคม 2552 เวลา 9:44

   ขอบคุณน่ะ
  โดย - kim - วันที่ 30 พฤษภาคม 2552 เวลา 18:52

  มมาสวาฝสง
  โดย - sWDS - วันที่ 3 มิถุนายน 2552 เวลา 16:23

  เก่ง
  โดย - ศรายุทธ ม.1/8 - วันที่ 4 มิถุนายน 2552 เวลา 19:35

  สุดยอด ,,,,

  ทัมหั้ยเรามีงานส่ง  55 5+
  โดย - 55 - วันที่ 23 มิถุนายน 2552 เวลา 21:16

  หวัดดีงับผมเป็นคน Japan ชาว Japanese เจ๋งมะคนมันเก่
  โดย - Star - วันที่ 24 มิถุนายน 2552 เวลา 21:42

  หวัดดีงับผมเป็นคน Japan ชาว Japanese เจ๋งมะคนมันเก่ง
  โดย - Star - วันที่ 24 มิถุนายน 2552 เวลา 21:43

  d
  โดย - นิว - วันที่ 27 มิถุนายน 2552 เวลา 10:40

  D  ค่ะได้ความรู้เยาะ D
  โดย - เจ้าหญิงไร้นาม - วันที่ 11 กรกฎาคม 2552 เวลา 16:07

   D มากมายเลยค่ะ 55555+ ^<^
  โดย - นู๋นุ่น - วันที่ 14 กรกฎาคม 2552 เวลา 18:19

  เก่งจังใช้ส่วนไหนคิดทำไมเราคิดไม่ได้อ่ะ*-*งงเยย
  โดย - กาญจน์ - วันที่ 16 สิงหาคม 2552 เวลา 18:48

  ชื่อคุ้นดีอยู่โรงเรียนอาไร
  โดย - 11 - วันที่ 26 สิงหาคม 2552 เวลา 18:19

   อยากให้รูปเป็นภาษาไทย
  โดย - เค สตูล - วันที่ 1 กันยายน 2552 เวลา 17:44

  เยี่ยมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  โดย - ก๊อตเด็กโคราช - วันที่ 2 กันยายน 2552 เวลา 10:24

  ดีมาก แต่ภาพเล็ก ครับ
  โดย - โบ้ 101 - วันที่ 2 กันยายน 2552 เวลา 17:01

  ผมเคยเอาหีผู้หญิง
  โดย - ณัฐเดช - วันที่ 6 ตุลาคม 2552 เวลา 17:06

  ผมไม่เข้าใจ

  งง งิ  กำ

  อยากให้รูปเปง

  ภาษาไทยนิ

  ผมละเซ็งนิ

  งง นิ  งง

  นิ

  เมา  นิ

  ไม่รู้เรื่องนิ

  งง  นิ  งง

  นินินินินินินินินินิ
  โดย - กรี่ปัป - วันที่ 28 ตุลาคม 2552 เวลา 18:28

  ดีคะ สุดยอด เข้าใจง่าย
  โดย - pika - วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เวลา 9:25

  จัยนะ...!
  โดย - ปิ่นโต. - วันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 เวลา 11:21

  ขอบคุณค่ะ
  โดย - Elizabath - วันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 เวลา 20:16

   เยี่ยมมาก

  เจ๊งนิ
  โดย - เด๊ก ส.ด.17 ฮิ - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 20:14

  ≠Ω เก่งเนอะ  ขอบคุณสำหรับความรู้Ω≠
  โดย - เด็กเรียน สว.กจ - วันที่ 3 มีนาคม 2553 เวลา 13:19

  ทำได้ดีมากเยี่ยมมากค่ะ
  โดย - นานา - วันที่ 13 มีนาคม 2553 เวลา 13:13

                             
  โดย - noname - วันที่ 5 เมษายน 2553 เวลา 11:28

  ก้อดีอยู่นะ แต่รู้สึกว่ารูปมัน ที่เป็นตัวเชื่องโยงอะ น่าจะเป็นภาษาไทยมากกว่านะคร๊ มันถึงจะดีมาก

  แต่ก้อมาก ไม่ที่สุด ^^
  โดย - กิ๊ฟ - วันที่ 11 พฤษภาคม 2553 เวลา 17:53

   ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคร่ะ
  แต่อยากได้ภาษาไทยมากกว่า
  แต่เปนรัย
  โดย - bb - วันที่ 15 พฤษภาคม 2553 เวลา 14:54

  ขอบคุนนะ
  โดย - cat - วันที่ 17 พฤษภาคม 2553 เวลา 13:55

   ขอบคุณครับๆๆๆๆ
  โดย - solo14881 - วันที่ 19 พฤษภาคม 2553 เวลา 20:50

  ขอบคุมากๆครับกับงาน
  โดย - นนท์ - วันที่ 23 พฤษภาคม 2553 เวลา 17:35

  ขอบคุณมากคับมีงานส่งครูแล้วคับ
  โดย - เด็กเทพงับ - วันที่ 24 พฤษภาคม 2553 เวลา 17:05

   
  โดย - โป๊งเหน่ - วันที่ 25 พฤษภาคม 2553 เวลา 18:54

  *************************
  โดย - โป๊งเหน่ - วันที่ 25 พฤษภาคม 2553 เวลา 18:58

  แล้วแวคิวโอลคืออะไรค่ะ

  คืองงมากว่า แวคิวโอลกับไซโทพลาซึม
  โดย - แตงโม - วันที่ 25 พฤษภาคม 2553 เวลา 19:56

   
  โดย - ดีมากค่ะ - วันที่ 25 พฤษภาคม 2553 เวลา 21:31

  ก้อดี
  โดย - ข้าวฟ่าง - วันที่ 27 พฤษภาคม 2553 เวลา 18:11

  ซู้ดยอด
  โดย - คนหน้าตาดี - วันที่ 27 พฤษภาคม 2553 เวลา 22:56

   เก่งมากคร้า
  โดย - 12345 - วันที่ 28 พฤษภาคม 2553 เวลา 19:09

   เกียบโดนครูตีเเนะ ถ้าไม่ได้เว็บนี้ช่วยไว้เเย่เเน่ เหอะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  โดย - เด็กไม่เรียน - วันที่ 28 พฤษภาคม 2553 เวลา 21:05

   
  โดย - งุงิ - วันที่ 29 พฤษภาคม 2553 เวลา 15:56

  ขอบคุณมากนะค่ะ
  โดย - foam - วันที่ 30 พฤษภาคม 2553 เวลา 12:06

  ขอบคุณมากคับ
  โดย - อ๋องอรรถวิทย์ - วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 เวลา 16:48

   ขอบคุณคับ
  โดย - อ๋องอรรถวิทย์ - วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 เวลา 17:12

  ขอบคุนหลายเด่อ 555
  โดย - เจม สุราษฎร์2 - วันที่ 2 มิถุนายน 2553 เวลา 16:41

  ขอบใจ
  โดย - อ๊อฟ - วันที่ 11 มิถุนายน 2553 เวลา 20:14

  เก่งจังเลยนะค่ะ  ขอบใจมาก
  โดย - โนเนม - วันที่ 12 มิถุนายน 2553 เวลา 15:00

  ดีมากจาก 1/1
  โดย - รักพลอย - วันที่ 13 มิถุนายน 2553 เวลา 11:15

  เดะ้่าท
  โดย - ไบโอ - วันที่ 13 มิถุนายน 2553 เวลา 18:25

  แฟนโกรธ
  โดย - เก๋ - วันที่ 14 มิถุนายน 2553 เวลา 13:48

   
  โดย - ไ - วันที่ 14 มิถุนายน 2553 เวลา 20:32

  โคตรเจ๋งเลยอ่ะ
  โดย - แก้ม - วันที่ 17 มิถุนายน 2553 เวลา 17:34

  เจ๋งมาก
  โดย - สุราขาว tame - วันที่ 18 มิถุนายน 2553 เวลา 9:43

  เก่งจังเลย     
  โดย - คนน่ารัก - วันที่ 20 มิถุนายน 2553 เวลา 9:49

  ดีมากดีจริงจริงๆขอบคุณ......มั้ง
  โดย - เด็กใหม่ - วันที่ 25 มิถุนายน 2553 เวลา 11:55

  ขอบคุณมากค่ะกำลังอยู่ช่วงใกล้สอบพอดี
  โดย - waew - วันที่ 27 มิถุนายน 2553 เวลา 20:36

   เราทำงานส่งพอดี  ขอบใจมากนะ....
  โดย - กรลดา - วันที่ 28 มิถุนายน 2553 เวลา 22:35

  ดีครับสามารถให้ความเราได้มากทีเดียวเลยครับ สิ่งที่ไม่รู้ก็มาอ่านในนี้ได้ครับ อยากมีความรู้เเบบนี้ตลอดครับ บายบาย
  โดย - โจครับบบบบบบบ - วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เวลา 20:19

  มึงเขียนไรมึงเนี่ย

  สัส ควยชิบเลย

  เน่าไอ้ห่า
  โดย - ก้อง - วันที่ 4 กรกฎาคม 2553 เวลา 0:24

  สุดยอดไปเลยคะ.........มีงานส่งครูแล้ว
  โดย - นู๋ไข่มุก - วันที่ 4 กรกฎาคม 2553 เวลา 9:38

  เเต้งกิ้ว
  มีงานส่งเเละ
  ขอบไจจร้า
  โดย - ฟร้อง - วันที่ 6 กรกฎาคม 2553 เวลา 19:47

  จัย น๊ ๆ
  โดย - กิ๊ก - วันที่ 8 กรกฎาคม 2553 เวลา 20:45

  5555555555555555555555555555555555555555555555555+ ดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดดีดีดีดีดีดีดดีดีดดีดีดีดีดีดีดีดีดีดดีดีดดีดีดีดีดดีดีดีดดี
  5555555555555555555555555+
  นหี้เหนร้เวนีพ้เว นพ
  พเฟนะพวนร่งยฟผฯฎ
  ดย้เฝวยฟำระงรฟำนะยง
  ยนพ่เยร่ยนำฟผยน้ฯญผำ
  ยนะผำนะบน่บ
  สพ่
  พ้ะ
  ส้ะผ่ยนะยร๋ญณฑ็เรฎฑะง่เ
  เนยเนเนยดดำน
  พน้เยราผฟำยะน้เผ
  พ้นผบำบผนะฟ
  เน้ายฟผำนะ
  โดย - โจครับ - วันที่ 10 กรกฎาคม 2553 เวลา 8:46

   เย้ๆๆๆ มีงานส่งครูแล้ว ขอบคุณค่า
  ขอบคุณสรวงสวรรค์ ที่ชั้นได้เจอเว็บนี้ 555
  โดย - คนตัวสูง 167 - วันที่ 13 กรกฎาคม 2553 เวลา 17:04

  ขอบใจนะ
  อยู่ ร.ร อะไรหรอ
  โดย - เลย์ 1/12 - วันที่ 20 กรกฎาคม 2553 เวลา 17:00

   ขอบคุณที่ช่วยทำแบบนี้ให้ในการทำการบ้าน
  โดย - good - วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 18:38

  ขอบคุณมากค่ะที่นำความรู้มาให้ เก่งมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  โดย - fern - วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 20:29

  ความรู้แน่นหนาดี
  โดย - Mint - วันที่ 3 สิงหาคม 2553 เวลา 19:39

  เยี่ยมมากเลยค่า....
  โดย - ฟาง - วันที่ 5 สิงหาคม 2553 เวลา 17:56

  O...มากจ๊า
  โดย - earn - วันที่ 8 กันยายน 2553 เวลา 20:46

   เย้ๆๆๆ มีงานส่งครูแล้ว ขอบคุณครับ
  โดย - pooh2471 - วันที่ 26 กันยายน 2553 เวลา 17:53

   ขอคุนน๊  ช่วยได้มากเลยยย
  โดย - เพื่อนพระจันทร์ - วันที่ 30 ตุลาคม 2553 เวลา 10:53

  ดี
   คับ
   ดี           
  โดย - nayza27120 - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13:40

   ดีมากๆจร้า
  โดย - กิฟท์ - วันที่ 1 ธันวาคม 2553 เวลา 18:19

  ขอบใจมากครับ
  โดย - พี่ฮาร์ท - วันที่ 26 มกราคม 2554 เวลา 17:56

  เก่งมาก พันนี้น่าจะส่งครูโถกแหละน้อ...บ่าว  , ปด  (น่ารักป่าว ว่าไงฟะ? ชิมิชิมิ)
  คิดถึงหน้าเธอ  เมื่อเจอหน้าลิง  เหมือนกันจริงๆ  หน้าลิงเหมือนเธอ...อ่าล้อเล่ง555...กวงตีง
  โดย - เด็กหมอง - วันที่ 8 พฤษภาคม 2554 เวลา 13:39

   กีนว่ะ
  โดย - oiw - วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 เวลา 17:24

  กากกากมากหาดีกว่านี้มีปะอีกากไอ้กากทั้งหลาย
  โดย - อ้อินรีเเ - วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 เวลา 18:23

  เป็นความรู้ที่ดีมากเลยน่ะค่ะเพราะคุณครูกำลังสอนเรื่องนี้อยู้เลยอยากจะหาความรู้เสริมค่ะ
  โดย - มิ้น - วันที่ 19 พฤษภาคม 2554 เวลา 17:55

    ขอบคุณมาก ๆ ค่า
  โดย - #Boice_m - วันที่ 23 พฤษภาคม 2554 เวลา 15:17

   ประหยัดสุดๆ ! ! !
  โดย - -*-...1 - วันที่ 23 พฤษภาคม 2554 เวลา 21:52

   ประหยัดสุดๆ
  โดย - -*-...1 - วันที่ 23 พฤษภาคม 2554 เวลา 21:53

  ดีใจที่มีข้อมูลมาให้ศึกษ Thank you หลายๆเด้อ
  โดย - ่jomjam - วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 เวลา 17:10

  รูปน่าจะเป็นภาษาไทยนะ

  ข้อมูลดีแล้ว

  ขอบคุณมาก-...-
  โดย - ฟ้าฟู - วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 13:04

  รัก  เจ
  โดย - ติ๊ก - วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 19:36

  รักอะ
  โดย - ช.ท. รักเจ - วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 19:40

  อาจารย์ร.ร.ผมโครตโหดเลย
  bangone11@hotmail.com
  มาเม้นๆ หน่อย นะ
  (หาเมีย)
  โดย - ★ㄨღแน็คㄨღ★ - วันที่ 1 มิถุนายน 2554 เวลา 20:08

  เพราะอะรายถึงก้าทำ
  โดย - ฟุกฟี่ - วันที่ 9 มิถุนายน 2554 เวลา 16:27

  มีเนื้อหาก้อน้อย โง่กว่ากรูส์อีก   อี่โง่ 555
  โดย - นามแฝง - วันที่ 10 มิถุนายน 2554 เวลา 18:15

  อยากให้แปลเป็นภาษาไทย
  โดย - นัท - วันที่ 11 มิถุนายน 2554 เวลา 17:22

  ขอบคุงมาก

  โดย - 0000+ - วันที่ 12 มิถุนายน 2554 เวลา 13:10

   ขอบคุณคัรับที่นำความรู้มาให้
  โดย - อนุชา - วันที่ 13 มิถุนายน 2554 เวลา 13:48

  ดีคับถุกคนอิอิรักถุกคนอิอิ
  โดย - กันญาณี - วันที่ 13 มิถุนายน 2554 เวลา 13:57

   โง่จังวะ
  โดย - สินจัย - วันที่ 20 มิถุนายน 2554 เวลา 12:02

  สุดยอดมากครับ «·•·»
  โดย - สินจัย - วันที่ 20 มิถุนายน 2554 เวลา 12:11

  สุดยอดมากครับ «·•·»
  โดย - สินจัย - วันที่ 20 มิถุนายน 2554 เวลา 12:13

  ขอบคุูณคับ
  โดย - สินจัย - วันที่ 20 มิถุนายน 2554 เวลา 12:18

  ขอบคุณมากคับ
  โดย - คีว - วันที่ 28 มิถุนายน 2554 เวลา 17:34

  ดีมากๆเลยค่ะ เขียนมาได้พอเข้าใจมากๆ
  แต่ถ้ามีพวกเยื่อหุ้มเซลล์ทำหน้าที่อะไรเซลล์แต่ละชนิดทำหน้าที่อะไร  ขอให้มันมีอะไรมากกว่านี้ค่ะ แต่ก็ถือว่า
  ดีๆๆๆๆๆๆๆดีดีดีดีดดีดดๆๆๆๆๆๆๆๆดีดีดีดีดีดดีดดีดๆๆๆๆๆๆ
  เยี่ยมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเยี่ยมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  โดย - ม.1/1 นครสวรรค์ - วันที่ 27 กรกฎาคม 2554 เวลา 22:17

  ข้อมูลก็ใช้ได้555
  โดย - นางสาวพิมพ์วิไล - วันที่ 1 สิงหาคม 2554 เวลา 11:43

  ดีมากค่ะ
  อาจารย์อธิบายยังไม่เข้าใจเท่านี้เลย
  ขอบคุณค่ะ
  โดย - ม.1/5 - วันที่ 1 สิงหาคม 2554 เวลา 18:35

  กากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  โดย - คน - วันที่ 16 สิงหาคม 2554 เวลา 18:44

  มีเนื้อหาก้อน้อย โง่กว่ากรูส์อีก   อี่โง่ 555 ////


  ว่าเขาโง่ตัวเองฉลาดแค่ไหนยะ
  น้องที่เอาข้อมูลมาลงพี่ชอบมากๆ ทำดีแล้วจร้า
  โดย - คนน่ารัก - วันที่ 21 สิงหาคม 2554 เวลา 10:16

  เก่งมากๆๆเลยคะ
  โดย - ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม - วันที่ 21 สิงหาคม 2554 เวลา 19:37

  เก่งมากๆๆเลยคะ
  โดย - ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม - วันที่ 21 สิงหาคม 2554 เวลา 19:37

  สวัสดีชาวโลก   อิ...อิ
  โดย - เปียก - วันที่ 6 กันยายน 2554 เวลา 10:25

  ขอบคุณค่ะที่มีข้อมูลให้ศึกษา
  โดย - ดา - วันที่ 11 กันยายน 2554 เวลา 12:28

  ขอบคุณน๊คร๊ที่ให้ข้อมูล
  โดย - น้ำหวาน - วันที่ 17 กันยายน 2554 เวลา 21:15

  เก่งจัง5555+บอยคับไอยรา
  โดย - บอย - วันที่ 27 กันยายน 2554 เวลา 9:42

  ดีมากๆ
  โดย - ดอใหญ่ - วันที่ 17 ตุลาคม 2554 เวลา 22:36

  ยากจังโว้ย
  โดย - โบว์ - วันที่ 23 ตุลาคม 2554 เวลา 12:42

  PeNis
  โดย - PeNis - วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13:03

  oh SHIT
  โดย - bfo1234 - วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13:03

  PeNis
  โดย - PeNis - วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13:04

  ขอบคุณมากคร่ การบ้านเสร็จเพราะเพจนี้
  โดย - เด็กสาธิต 39 - วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 เวลา 21:33

  ขอบคุณที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ " เซลล์ "
  โดย - 555+ - วันที่ 4 มกราคม 2555 เวลา 16:04

  ขอบคุณที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ " เซลล์ "
  โดย - 555+ - วันที่ 4 มกราคม 2555 เวลา 16:05

  4777857858/้8ะเ้4้ะ85ดเื84เด
  โดย - 48574 - วันที่ 6 มกราคม 2555 เวลา 20:57

  สุดยอดว่ะ
  โดย - เกรย์ - วันที่ 19 มกราคม 2555 เวลา 19:48

  เรียนวิชาวิทยาศาตร์ปวดหัวว่
  โดย - แป้ง - วันที่ 19 มกราคม 2555 เวลา 21:24

  cool
  โดย - cool - วันที่ 20 มกราคม 2555 เวลา 17:32

  โง่แล้วผิดอะรัยว่ะห่าอีสัตว์
  โดย - คนน่ารัก - วันที่ 23 มกราคม 2555 เวลา 13:54

  เซลล์คือ?........
  โดย - ทอม ร.ร.ราชินี - วันที่ 24 มกราคม 2555 เวลา 19:21

  เซลล์คือ?........
  โดย - ทอม ร.ร.ราชินี - วันที่ 24 มกราคม 2555 เวลา 19:22

  เซลล์คือ?........
  โดย - ทอม ร.ร.ราชินี - วันที่ 24 มกราคม 2555 เวลา 19:22

  อยากหั้ยมีเนื้อหามากกว่านี้......55555+++
  สัสสสสสสสสสสสสสสสกรูเก๋าเเล้วไมวะ
  โดย - คนขั้นเทพ - วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 17:59

  ขอบคุณมากครับผมกำลังต้องการข้อมูลไปสอบเข้าม.1พอดีเลยครับ
  โดย - อั๋น - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 21:22

  เยี่ยมมาก
  โดย - ร.ร.วัดเนกขัมมา - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 11:00

  อีควายด่าแต่เค้า
  โดย - ............... - วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 18:23

  ดีมากค่ะ ม.4 ยังต้องใช้ค่ะ
  โดย - vamvam - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 19:15

  เก่งนะแต่ไม่ค่อยละเอียด
  โดย - คนหล่อ - วันที่ 4 มีนาคม 2555 เวลา 18:07

  ยังใช้ไม่ได้ เนื้อหาน้อย ข้อมูลสำคัญก็ไม่มี ไม่ได้เรื่อง!!!
  โดย - ครูร.ร.......... - วันที่ 5 มีนาคม 2555 เวลา 15:11

  ชอบมากค่ะ หาง่ายด้ว
  โดย - ม.มิ้ม - วันที่ 10 มีนาคม 2555 เวลา 10:51

  ขอเพิ่มเนื้อหามากกว่านี้ได้ไหมคะ มีน้อย แล้วก็ไม่ค่อยละเอียดเท่าไร?????
  โดย - อาย - วันที่ 20 มีนาคม 2555 เวลา 20:51

  เก่งมาก
  โดย - จอมซ่า - วันที่ 25 มีนาคม 2555 เวลา 18:56

  เก่งนะเเต่นื้อหาน้อย   เราก็อยู่ม.1เเต่ควรจะหาให้มากกว่า
  โดย - cookie - วันที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 19:05

  ทำยากมั้ยค้า ~
  โดย - ละอ่อนเจียงใหม่ - วันที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 19:09

  เนื้อหาไม่ดีเลย
  โดย - คนน่ารัก - วันที่ 2 เมษายน 2555 เวลา 12:55

   ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่านี้มากมากมากมากมากมากมาก
  โดย - เด็กสาธิตค่ะ - วันที่ 2 เมษายน 2555 เวลา 13:03

  โคตร   วิทย์    เลย
  โดย - เด็กวิทย์ - วันที่ 9 เมษายน 2555 เวลา 18:29

  ขอบคุณมากค่ะ ให้ความรู้มากมายเลย
  โดย - แมลงปอ - วันที่ 18 เมษายน 2555 เวลา 23:12

  ดีมากมากเลยค่ะ
  โดย - น้องเกดสุพรรณบุรี - วันที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 14:52

  เนื้อหาดี+55555555555555
  ถ้าเน้นภาษาไทยด้วยก็ดี
  จากคน 101
  โดย - 101 - วันที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 19:36

  เนื้อหาดี+55555555555555
  ถ้าเน้นภาษาไทยด้วยก็ดี
  จากคน 101
  โดย - คน101 - วันที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 19:38

  เราคือคนไทยเราต้องรักกัน
  โดย - aumlovenuj - วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เวลา 9:11

  เก่งมากคร๊าบบบบบบบบบบ
  โดย - ยะลา - วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เวลา 20:21

  อ่านหาพ่อมึงหรอสัส โทดคน Dไม่ว่ายกเว้นคนชั่วสัสเอ้ย
  โดย - คน - วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 เวลา 22:24

  โอมายก้อด
  โดย - เด็ก - วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 เวลา 11:30

  การบ้านเยอะมาก ปวดหัว จนทำไม่เป็น 
  โดย - เด็กเรียน - วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 เวลา 20:15

  เริ่มเรียนแล้ว
  โดย - BIW=บิว - วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 เวลา 18:37

  ยังไงอะงงครับ
  โดย - son - วันที่ 23 พฤษภาคม 2555 เวลา 17:55

  ขอบ ไจ แต่ เนื้อ หา น้อย ใป หน่อย นร้ะ
  โดย - อรุน ซิตตี้ ๆ เพ็ดบุรี - วันที่ 23 พฤษภาคม 2555 เวลา 19:16

  หาง่ายพร้อมทั้งข้อมูลดีอีกด้วยและขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนหนังสือให้มากๆนะคะ
  โดย - คนมหาสารคาม^^ - วันที่ 23 พฤษภาคม 2555 เวลา 20:33

  ข้อมูลดีมากค่ะ
  โดย - ณับมน คนเรียนดี - วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 เวลา 17:20

  ข้อมูลไม่ดีเลย
  โดย...
  โดย - สุรินทร์ - วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 เวลา 17:46

  อืม.... ก้อดีนะ
  โดย - สมายด์ น่ารัก - วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 เวลา 18:59

  ขอบ ใจ มาก ถ้าไม่ได้เว็บนี้โดนตีเลย น๊เนี่ย
  โดย - ณัฐกานต์ - วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 เวลา 20:49

  โง่จังงงงเด็ก ป.3เขายังหาได้เลยยยยข้อมูล
  โดย - คนน่าร้ากกกอ่ะ - วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 เวลา 22:41

  จีบ ด้าย ก่อ นิ
  โดย - เบ้น - วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 19:24

  เยี่ยมมั่กมั่กดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดี
  โดย - คนสวย - วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 20:17

  ไม่รู้เรื่องเลย  มัวไปหมด
  โดย - คนวิจารณ์ - วันที่ 26 พฤษภาคม 2555 เวลา 14:52

  วาด ยากแหะๆ
  โดย - HutToRi HunSO - วันที่ 26 พฤษภาคม 2555 เวลา 17:50

  ขอบคุุณมากที่่่่ให้ข้อมูล
  โดย - อร - วันที่ 27 พฤษภาคม 2555 เวลา 15:48

  เนื้อหาน้อยไป
  โดย - คนที่เขียน - วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 18:09

  ก่อเก่งดีนะแต่ติดว่าไม่่มีโรงเรียน
  โดย - เด็กมัธยมวิทยา - วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 18:10

  แย่มาก
  โดย - คนเขียน - วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 18:23

  เก่งจังเลย
  โดย - กรกนก - วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 19:11

  เก่งมากมายกำลังสอบม.1 พอดี ขอออออขอบคุนงับ
  โดย - wutster - วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 เวลา 20:09

  เก่งจัด
  โดย - คนไทย - วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 16:50

  เนื่อหาน้อยจัง:(  TT_TT
  โดย - sinarin - วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 17:56

  เนื่อหาน้อยจัง:(  TT_TT
  โดย - sinarin - วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 17:57

  ขอบคุณมากๆ
  โดย - Numwa Pigham - วันที่ 4 มิถุนายน 2555 เวลา 12:36

  วิชาวิทยาศาสตร์สนุกมากแต่มันอยากก็รับได้ขอให้ช่วยเบาการบ้านหน่อยสิค่ะ
  โดย - kanzy - วันที่ 4 มิถุนายน 2555 เวลา 13:13

  ขอบคุณคะ
  โดย - 2145 - วันที่ 4 มิถุนายน 2555 เวลา 15:36

  มีเเค่ นี้หรอ คร้าบบบบบ
  โดย - เด็กหล่มสัก คร้าบบบ - วันที่ 5 มิถุนายน 2555 เวลา 19:49

  ดีอ่ะ
  โดย - เด็กรักเรียน - วันที่ 6 มิถุนายน 2555 เวลา 17:20

  กำลังหาข้อมูลพอดี  ขอบคุณมากนะคะ
  โดย - เด็กอ.ส. - วันที่ 7 มิถุนายน 2555 เวลา 17:45

  อยากรู้ลักษณะของเซลล์สัตว์
  โดย - มาย - วันที่ 9 มิถุนายน 2555 เวลา 6:51

  ขอบคุณค่ะ
  โดย - คนน่ารัก - วันที่ 10 มิถุนายน 2555 เวลา 10:18

  ดีจังอู๋จิ้ง
  โดย - อิอิ - วันที่ 11 มิถุนายน 2555 เวลา 21:27

  ดีจังอู๋จิ้ง
  โดย - อิอิ - วันที่ 11 มิถุนายน 2555 เวลา 21:28

  ดีจังอู๋จิ้ง
  โดย - อิอิ - วันที่ 11 มิถุนายน 2555 เวลา 21:28

  .......
  โดย - ..... - วันที่ 12 มิถุนายน 2555 เวลา 17:58

  งงงงงงงงงงงงงงงงงงง
  โดย - งงมากกกกกกกกก - วันที่ 12 มิถุนายน 2555 เวลา 18:00

  เยี่ยมมากครับ
  โดย - ต้น - วันที่ 12 มิถุนายน 2555 เวลา 19:42

  ก็งงนิสนึง เนื้อหาไม่ค่อยเยอะเลยอ่ะค่ะ แต่ก้ ok นะคะ
  โดย - pailin - วันที่ 13 มิถุนายน 2555 เวลา 14:46

  อี่ควาย
  โดย - เพื่อน - วันที่ 13 มิถุนายน 2555 เวลา 17:42

  ไม่เห็นเข้าใจเลยสู้ของเขาก้อไม่ได้
  โดย - พ่ีัอ - วันที่ 14 มิถุนายน 2555 เวลา 13:16

  เก่งดีนะค่ะข้อมูลเยอะดี
  โดย-beam-วันที่ 14 มิถุนายน 2555
  โดย - บีม - วันที่ 14 มิถุนายน 2555 เวลา 16:51

  ขอขอบคุณค่ะ
  โดย - มิตร - วันที่ 16 มิถุนายน 2555 เวลา 9:05

  ควย
  โดย - เรสน - วันที่ 17 มิถุนายน 2555 เวลา 9:24

  เก่งมากเลย เเถมข้อมูลเยอะด้วย
  โดย - ฟลุ๊ก - วันที่ 17 มิถุนายน 2555 เวลา 12:03

  อาซีลา
  โดย - ลีี่ลาย - วันที่ 17 มิถุนายน 2555 เวลา 17:40

  ขอบคุน
  โดย - งง - วันที่ 18 มิถุนายน 2555 เวลา 23:26

  ข้อมูลเยี่อมมากกก
  โดย - ทิวและมิม - วันที่ 19 มิถุนายน 2555 เวลา 18:56

  เก่ง เก๊ง
  โดย - คนไทย - วันที่ 19 มิถุนายน 2555 เวลา 19:03

  ทำได้ดีมาก   เก่งทุกคนเลยค่ะ
  โดย - คนน่ารัก - วันที่ 23 มิถุนายน 2555 เวลา 13:30

  ไอ้ โง่ ควาย โรงเรียน ไหนสอนวะ
  โดย - พ่อมึง มั้ง - วันที่ 24 มิถุนายน 2555 เวลา 20:32

  แต้งกิ้วมากกกกก
  โดย - เจ้ แต้ ปากคลอง - วันที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 21:13

  เก่งมาก จ้า
  โดย - คนน่ารัก - วันที่ 27 มิถุนายน 2555 เวลา 9:17

  เก่งมากเลยนะคะ
  โดย คนสวย 28-มิ.ย.-55
  โดย - ออม - วันที่ 28 มิถุนายน 2555 เวลา 17:20

  เก่งมาก คร่า
  โดย - คนน่ารัก - วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 เวลา 14:30

  แปล่มกัลจัง
  โดย - ้เด็กบ้านโพธิ์ - วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 เวลา 18:24

  ไม่มีรูปแบบ3มิติเลย เเย่
  โดย - 191 - วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 เวลา 17:20

  ข้อมูลดีครับ
  โดย - ำไ - วันที่ 17 กรกฎาคม 2555 เวลา 8:36

  ดีจังคับ
  โดย - ขิม - วันที่ 22 กรกฎาคม 2555 เวลา 20:08

  รนีเคีรอิดนี้อเรสนั
  โดย - รัเรฝ - วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เวลา 13:42

  555555555      ค   ว    ย   เปา
  โดย - คนมันดำ - วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เวลา 14:06

  ว่  ไงนายออสเเละนางซวง   5555+

  โดย - คนมันใหญ่ - วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เวลา 14:17

  ขอบคุณมากๆนะครับ
  โดย - Rock an Roll - วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เวลา 22:28

  GOOD
  โดย - คนไทย - วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 เวลา 19:39

  งั้นแล่.....ก็เท่านั้น
  ล้อเล่นเก่งมากคะ
  โดย - ใครก็ได้ - วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 เวลา 13:04

  ยังไม่มีเซลล์สัตว์
  โดย - คนที่หวังดี - วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 8:25

  มีความรู้มากกกกกกกกกกกกกกกก
  โดย - ใคร - วันที่ 1 สิงหาคม 2555 เวลา 9:21

  มีความรู้มากกกกกกกกกกกกกกกก
  โดย - ใคร - วันที่ 1 สิงหาคม 2555 เวลา 9:21

  เนื้อหายังไม่จะDเท่าไรนะแต่ขอบคุณ            รุ่นเดียวกันม.1
  โดย - มิ้นหนูหิ่นจ+า - วันที่ 6 สิงหาคม 2555 เวลา 20:08

  ต้องมีรูปด้วยนะ  -.-     .......................................................................................................................................................... ^-^ ถึงจะดี      >0<     >o<
  โดย - มิ้นหนูหิ่นจ+นะ - วันที่ 6 สิงหาคม 2555 เวลา 20:31

  ขอบคุณครับ  tank you very much
  โดย - fed fea studio - วันที่ 7 สิงหาคม 2555 เวลา 21:51

  ก็ดีนะคะ
  โดย - ผึ้ง - วันที่ 7 สิงหาคม 2555 เวลา 22:57

  ดีครับคนเรียนจะได้มีความรู้
  โดย - มดดำ - วันที่ 10 สิงหาคม 2555 เวลา 22:14

  liveเรียนอ่ะ..........................................
  โดย - pisit - วันที่ 20 สิงหาคม 2555 เวลา 14:33

  เก่งมากค่ะๆ น้องๆๆ :)  :)
  โดย - เบสท์ตี้ - วันที่ 21 สิงหาคม 2555 เวลา 18:51

  เก่งจังอยู่ห้อง 3 ยังทำได้ขนาดนี้ถ้าห้อง 1 จะขนาดไหยเนี่ย!!! (แต่เน็ตเดี๋ยวนี้ก็มีข้อมูลเยอะอ่ะน่ะ ... เลยทำได้ง่ายๆเลย)
  โดย - ploy...pretyๆๆๆ - วันที่ 4 กันยายน 2555 เวลา 16:53

  เก่งจังอยู่ห้อง 3 ยังทำได้ขนาดนี้ถ้าห้อง 1 จะขนาดไหยเนี่ย!!! (แต่เน็ตเดี๋ยวนี้ก็มีข้อมูลเยอะอ่ะน่ะ ... เลยทำได้ง่ายๆเลย)
  โดย - ploy...pretyๆๆๆ - วันที่ 4 กันยายน 2555 เวลา 17:00

  ดีค่ะ  แต่เนื้อหาน้อยปัยนิสนึง
  โดย - คนรั้ยนาม - วันที่ 8 กันยายน 2555 เวลา 12:02

  รักนะจุบๆ่กรพะเกรสพ่เาทพกร่เกร่เพ
  โดย - ควยสัสพ่อมึงตาย - วันที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 15:14

  เจ๋งมาก
  โดย - รัก - วันที่ 19 กันยายน 2555 เวลา 19:58

  รักนะ
  โดย - เบส - วันที่ 26 กันยายน 2555 เวลา 14:21

  ดีจังเลย
  อิอิ อั้ยย่ะ
  โดย - วลัยพรรณ บุญยืน - วันที่ 29 กันยายน 2555 เวลา 7:51

  ดีจังเลย
  อิอิ อั้ยย่ะ
  โดย - วลัยพรรณ บุญยืน - วันที่ 29 กันยายน 2555 เวลา 7:52

  เก่งจุงเบย >< '
  โดย - คนปวดขี้ (ปัตตานีน้ะ) - วันที่ 31 ตุลาคม 2555 เวลา 20:12

  ก้อดี
  โดย - คน - วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 19:44

  โหเก่งนิ
  โดย - ทิว - วันที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 10:57

  เก่งจัง
  โดย - แก่ - วันที่ 20 ธันวาคม 2555 เวลา 0:50

  ไม่ละเอียดพอ
  โดย - natakorn - วันที่ 4 มกราคม 2556 เวลา 19:12

  น่ารักจุงเบย
  โดย - เฟน - วันที่ 17 มกราคม 2556 เวลา 17:09

  น่ารักจุงเบย
  โดย - เฟน - วันที่ 17 มกราคม 2556 เวลา 17:09

  เก่งจังเลยเนอะ
  โดย - 123 - วันที่ 26 มกราคม 2556 เวลา 12:34

  เยี่ยมมาก
  โดย - ใหม่ - วันที่ 27 มกราคม 2556 เวลา 10:43

  ดีครับ
  โดย - ลิง - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13:38

  ขอบคุณคร้าบ ที่ทำให้ผมรู้
  โดย - คนไทยจ้า - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 17:47

  เก่งคิดได้แค่นี้ก็สุดสุดแล้ว
  โดย - หนูนา - วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 17:05

  กำลังหาข้อมูลพอดีเลยครับขอบคุณนะมากนะครับ
  โดย - เด็กฉลาดชาติเจริญ - วันที่ 25 มีนาคม 2556 เวลา 19:22

  ขอบคุณมากค่ะ กำลังเรียนอยู่เลย
  โดย - Boongkee - วันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 19:03

  ทามไมไม่มีรูปล่ะ
  โดย - เด็กที่น่ารัก - วันที่ 18 พฤษภาคม 2556 เวลา 16:13

  ขอบคุณ สำหรับเนื้อหา เอามาทำการบ้านพอดี
  โดย - SRT - วันที่ 19 พฤษภาคม 2556 เวลา 7:37

  ขอบคุณครับ
  โดย - สิทธิกร สินสุพรรณ์ - วันที่ 25 พฤษภาคม 2556 เวลา 18:23

  ทำไมมีน้อยจัง
  โดย - twitter - วันที่ 1 มิถุนายน 2556 เวลา 19:14

  ทำไมมีน้อยจัง
  โดย - twitter - วันที่ 1 มิถุนายน 2556 เวลา 19:15

  ดีมากครับผมใช้ทำงานได้เยื่ยมเลย
  โดย - ม.1/1อัสสัมชัญ - วันที่ 2 มิถุนายน 2556 เวลา 15:15

  ครูโหดมากแต่มีนี่ช่วยจึงหายห่วง
  โดย - คนที่หวังดี - วันที่ 3 มิถุนายน 2556 เวลา 17:16

  555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555น่ารักจุงเบย
  โดย - ม.4/11 - วันที่ 4 มิถุนายน 2556 เวลา 17:21

  คนทำน่ารักจุงเบย
  โดย - ม.4/11 - วันที่ 4 มิถุนายน 2556 เวลา 17:22

  งง หง่า
  โดย - น่ารักคริครุ - วันที่ 6 มิถุนายน 2556 เวลา 17:43

  แสดงความเห็น
  ข้อความ
  RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
  RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
     
  Toolbar's wrapper  
  Content area wrapper
  RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
  It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
  Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
   
   
  RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
     
  แนบรูป *เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
  จาก  
  พิมพ์คำว่า คนไทย ในช่องนี้ ->

  เรื่องราวอื่นๆจากบลอกเพื่อนบ้าน

  กลยุทธ์การจัดการอย่างยั่งยืนสำหรับการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมของตลาดพื้นถิ่นที่มีอายุมากก
  ชาวเน็ตชื่นชม “จ๊ะ อาร์สยาม” ช่วยเหลือนักเรียนรถล้มกลางถนน thaich2
  10 อันดับ เรือดำน้ำโจมตี ที่ใหญ่ที่สุดในโลก SUBMAR มีนาคม
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่13ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
  แกล้งคนสุดฮา ตอน ถุงแป้งรั่ว แกล้งคน สุดฮา
  เรื่องเล่ากฎแห่กรรม
  รามเกียรติ์ ชุดหนุมาน (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) รอบปฐมทัศน์
  เงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสมาร์ทโฟนขยายตัว
  ลูกสาวร้องขอความช่วยเหลือตามหาพ่อที่หายออกจากบ้าน TNN 24
  จุดจบของ บิ๊กไบค์ สุดเกรียน หนีตำรวจ Racing4You
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่12ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
  แกล้งคนสุดฮา ตอน คุณซานต้า แกล้งคน สุดฮา
  แม่ชีทศพร - ทำของในธรณีสงฆ์เสียหาย.flv ช่องของ BeeBeeThailand
  งานเสวนา “Meet With Trade Show Gurus”
  บทความที่มีประโยชน์เกี่ยวกับเรื่อง ค้ำประกันผู้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ
  “รพ.จุฬาลงกรณ์” เปิดจำหน่ายฟิล์มเอกซเรย์
  ซีพี เฟรชมาร์ท ก้าวสู่ยุคที่ 3 Modern Home Meal Solution
  หลายหน่วยงานเข้าช่วยเหลือครอบครัวพิการ 3 คน TNN 24
  กาลเวลาพาคุย | ชีวิตพลิก “เตี้ย พิจิตร” ตลกดังเก็บขยะขายประทังชีวิต
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่11ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
  แกล้งคนให้ตกใจ Heart Beat
  ธรรมนิยาย ท่องขุมนรก ตอน ขุมนรกสาวไส้ สาธุเรดิโอ วิทยุเพื่อศีลธรรม
  Link preesent
  เพื่อนทุก(ข์)บ้าน | ช่วยเหลือชายชราตาบอดโรคเบาหวานกำเริบต้องตัดขา | ช่อง8
  การสร้างรางรถไฟของต่างประเทศ Sinchai
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่10ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
  แกล้งคน 10 อันดับ ขำๆ Pok'z Mongkonsak'z
  ความอัศจรรย์ของการภาวนาพุทโธ BuddhaSattha Saraburi
  ททท. เสริมกิจกรรมงานบูชาดาวนพเคราะห์ วัดเขตร์นาบุญญาราม สู่โครงการ "งานบูชาดาว รับปีวาน
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดอบรม หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพและยกระดับการแข่งขันของ ผู้ประ
  Dcleanfood.com : ทำความรู้จักกับกระเทียม สุดยอดสมุนไพรไทย
  เวียร์ น้ำใจงามช่วยเหลือคน แต่กลับโดนโฟกัสเป้าตุง | เขย่าขวัญคนบันเทิง | 9/2/59 BRIGHT
  ฮือฮา!พระธุดงค์ปฏิบัติธรรม4เดือน สุสานเฮี้ยน TNN 24
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่9ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
  แกล้งคน - คนส่งของให้บ้านผีสิงรวมคลิป แกล้งคน
  แม่ชีทศพร - ตายเพราะห่วงทรัพย์.flv ช่องของ BeeBeeThailand
  แถลงข่าว “การจัดกิจกรรมวิ่ง Active Run 2016 @ภาคกลาง”และ “งานบูชาดาว รับปีวานร มั่งมีพลั
  เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวในไต้หวัน Thai PBS News
  จีนทดสอบรางรถไฟยิงขีปนาวุธ ระยะยิงไกลถึงอเมริกา TomoNews Thailand
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่8ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
  PrankzSF : แกล้งคนเอาฮา ตัวตลกจอมโหด ตอนที่ 4 Prankz SuperFun
  สารคดี โรงงานผลิตเงิน ธนบัตร Dollar America MONEY FACTORY Documentary GU Channel Thailan
  สมาคมชุ่นอี้แห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานพิธีบวงสรวงองค์ซุ่นตี้ประจำปี
  TNN Life News: ชาวเน็ตชื่นชม คนใจบุญ ช่วยเหลือสุนัขให้หายหนาว TNN Life News TNN24
  ทุบโต๊ะข่าว : เฉลิมฉลองตรุษจีนเยาวราช 2559 07/02/59 AMARIN TVHD
  อินไซด์ยุติธรรม : 7 ก.พ. 59 (เครดิต...คมชัดลึก)
  แกล้งกันขำไม่ออก อุ้มฆ่าคนในลิฟท์ อย่างโหด ฮาฮาฮา ขำขัน
  สกัดทองจาก CPU คอมพิวเตอร์.สกัดทองคำ.สอนสกัดทองคำ.เรียนสกัดทองคำ.รับจ้างสกัดทองคำ ชยพล ช
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ กับ มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซ
  พิธีต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีน

  เลือกดูบลอก Search:
  ใช้เวลาประมวลผลหน้านี้ 218.7519ms