เข้าสู่ระบบ จำนวนคนออนไลน์ 1535 คน
Pichai Sodbhiban
Cultural Arts Preservation Management
 
หัวข้อล่าสุด
 
 
 • Glenn Murcutt-Sustainable Architecture (0)
  [13 วันที่ผ่านมา]
 • การสร้างความแตกต่างในตลาด (0)
  [26 วันที่ผ่านมา]
 • การสร้างความแตกต่างในตลาด (0)
  [26 วันที่ผ่านมา]
 • ระบบคืออะไร (0)
  [1 เดือนที่ผ่านมา]
 • ถนนเด็กเดิน (0)
  [2 เดือนที่ผ่านมา]
 • ทิศทางการพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (0)
  [4 เดือนที่ผ่านมา]
 • ครงการออกแบบเสนอแนะปรับปรุงโรงเรียนสองภาษา (0)
  [4 เดือนที่ผ่านมา]
 • ศึกษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเศษวัชพืชธูปฤาษี (0)
  [4 เดือนที่ผ่านมา]
 • ศึกษาลวดลายจิตกรรมฝาผนังอยุธยา (0)
  [4 เดือนที่ผ่านมา]
 • อารยสถาปัตย์ (Universal Design) คืออะไร ทำไมเมืองไทยต้องมีอารยสถาปัตย์ (0)
  [6 เดือนที่ผ่านมา]
 • อารยสถาปัตยกรรม (Universal Design ) (0)
  [6 เดือนที่ผ่านมา]
 • ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของตลาดบางหลวง (SWOT Analysis)(พิชัย สดภิบาล.2557) (0)
  [6 เดือนที่ผ่านมา]
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จและปัจจัยแห่งความล้มเหลวตลาดบาง หลวง ร.ศ.122 (0)
  [6 เดือนที่ผ่านมา]
 • วิธีการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมตลาดบางหลวง ร.ศ.122 (0)
  [6 เดือนที่ผ่านมา]
 • TOWS Matrix (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • แนวความคิดการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมเรือนแถวไม้ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • แนวโน้มการดำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของตลาดบางหลวง ร.ศ.122 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • การอนุรักศิลปสถาปัตยกรรมตลาดบางหลวง ตลาดเก่า ร.ศ.122 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ประวัติโดยย่อตลาดบางหลวง ร.ศ.๑๒๒ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • การอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่มีอายุมากกว่า 100 ปี (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ประวัติความเป็นมาของตลาดบางหลวง ร.ศ.122 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ดูเนื้อหาทั้งหมด

   
       
   
  ปฎิทิน
   
   

  <สิงหาคม 2557>
   
  3128293031123
  3245678910
  3311121314151617
  3418192021222324
  3525262728293031
  361234567
   
       
   
  สถิติบลอกนี้
   
   
  • คนเข้าบลอกนี้ทั้งหมด 908545
  • เฉพาะวันนี้ 132
  • ความคิดเห็น 108
  • จำนวนเรื่อง 462
  ให้คะแนนบลอกนี้
  แจ้งเนื้อหาบลอกไม่เหมาะสม
   
       
  นิยามและความหมายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
  3 มกราคม 2554 - 14:22:00

     

  นิยามและความหมายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์            การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
  เป็นแนวความคิดที่พึ่งปรากฏขึ้นเมื่อไม่นานมานี้
  และยังมีการใช้คำภาษาอังกฤษอื่นๆที่ให้ความหมายเช่นเดียวกัน ที่สำคัญได้แก่
  Nature
  Tourism, Biotourism, Green Tourism เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
  การท่องเที่ยวดังกล่าวล้วนแต่เป็นการบ่งบอกถึง การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (
  sustainable
  tourism) ซึ่งจากการประชุม Globe 1990
  ประเทศแคนาดาได้ให้คำจำกัดความของการท่องเที่ยว แบบยั่งยืนว่า
  "การพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่นในปัจจุบัน
  โดยมีการปกป้องและสงวน รักษาโอกาสต่างๆของอนุชนรุ่นหลังด้วย
  การท่องเที่ยวนี้มีความหมายรวมถึงการจัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความจำเป็นทางเศรษฐกิจสังคม
  และความงามทางสุนทรียภาพ ในขณะที่สามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศด้วย"
  โดยมีลักษณะที่สำคัญคือ เป็นการท่องเที่ยว
  ที่ดำเนินการภายใต้ขีดจำกัดความสามารถของธรรมชาติ
  และต้องตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชากร ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี
  ที่มีต่อขบวนการท่องเที่ยว
  อีกทั้งต้องยอมรับให้ประชาชนทุกส่วนได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
  และต้องชี้นำภายใต้ความปรารถนาของประชาชนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยวนั้นๆ
  (สถานบันวิจัยวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม แห่งประเทศไทย
  , 2539) สำหรับความหมายของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
  ได้มีบุคคลหรือองค์กรต่างๆให้ความหมายและคำจำกัดความไว้มากมาย
  เป็นที่ยอมรับในระดับหนึ่งและได้รับการอ้างอิงถึงเสมอ ที่สำคัญมีดังนี้            Ceballos
  Lascurain (1991) 
  อาจจะเป็นคนแรกที่ได้ให้คำจำกัดความของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ว่า
  "เป็นการท่องเที่ยว รูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยังแหล่งธรรมชาติ
  โดยไม่ให้เกิดการรบกวนหรือทำความเสียหายแก่ธรรมชาติ แต่มีวัตถุประสงค์ เพื่อชื่นชม
  ศึกษาเรียนรู้ และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่า
  ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแหล่งธรรมชาติ เหล่านั้น"            Elizabeth
  Boo (1991) 
  ให้คำจำกัดความการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ว่า
  "การท่องเที่ยวแบบอิงธรรมชาติที่เอื้อประโยขน์ต่อ การอนุรักษ์
  อันเนื่องมาจากการมีเงินทุนสำหรับการปกป้องดูแลรักษาพื้นที่
  มีการสร้างงานให้กับชุมชนหรือท้องถิ่น พร้อมทั้งให้การศึกษาและ
  สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม"            The
  Ecotourism Society (1991) 
  ได้ให้คำจำกัดความการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ว่า
  "การเดินทางไปเยือนแหล่งธรรมชาติ
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ด้วยความระมัดระวัง
  ไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือทำลายคุณค่าของ ระบบนิเวศและในขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนท้องถิ่น"            Western
  (1993) 
  ได้ปรับปรุงคำจำกัดความการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
  The Ecotourism Society ให้สั้นและกระทัดรัด
  แต่มีความหมายสมบูรณ์มากขึ้นคือ "การเดินทางท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อแหล่งธรรมชาติซึ่งมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  และทำให้ชีวิตความเป็น อยู่ของประชาชนท้องถิ่นดีขึ้น"            The
  Commonwealt Department of Tourism (1994) 
  ได้ให้คำจำกัดความการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คือ
  การท่องเที่ยว ธรรมชาติที่ครอบคลุมถึงสาระด้านการศึกษา
  การเข้าใจธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการจัดการเพื่อรักษาระบบนิเวศให้ยั่งยืน คำว่า
  ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมยังครอบคลุมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นด้วย
  ส่วนคำว่าการรักษาระบบนิเวศให้ยั่งยืนนั้นหมายถึง การปันผลประโยชน์ต่างๆ
  กลับสู่ชุมชนท้องถิ่นและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ            เสรี เวชบุษกร (2538) ให้คำจำกัดความการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ว่า
  "การท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อแหล่งท่องเที่ยว
  ที่เป็นธรรมชาติและต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคม
  ซึ่งหมายรวมถึงวัฒนธรรมของชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจนโบราณสถาน โบราณวัตถุที่มีอยู่ใน
  ท้องถิ่นด้วย"           
  จากการให้ความหมายและคำจำกัดความการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดังกล่าวข้างต้น
  พอจะสรุปได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมายถึง
  การท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยังแหล่งธรรมชาติ
  และแหล่งวัฒนธรรมอย่างมีความรับผิดชอบ โดยไม่ก่อให้เกิด
  การรบกวนหรือทำความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  แต่มีวัถตุประสงค์อย่างมุ่งมั่นเพื่อชื่นชม ศึกษา เรียนรู้
  และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่า
  ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแหล่งธรรมชาตินั้น อีกทั้งช่วยสร้างโอกาส
  ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดล้อมเกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นด้วย   การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมายถึงการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม
  และผู้ที่มาท่องเที่ยวนั้นจะต้องเป็น
  บุคคลเฉพาะกลุ่มโดยรู้และไม่ทำลายสภาพแวดล้อม
  เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรชุมชน
  หรือสิ่งที่น่าใจที่จะทำการท่องเที่ยวนั้นเสียหาย
  ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นี้รวมไปถึงรูปแบบการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม
  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือการท่องเที่ยวในรูปแบบ
  MIC
  E

  ที่มา Google.com   

  อ่านทั้งหมด: 1404, ความเห็นทั้งหมด: 0

  แสดงความเห็น
  ข้อความ
     
    
   
   
     
  แนบรูป *เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
  จาก  
  พิมพ์คำว่า คนไทย ในช่องนี้ ->

  เรื่องราวอื่นๆจากบลอกเพื่อนบ้าน

  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง(ดีโพลมา2357)
  วิ่งราวทรัพย์อาญา (มาตรา 336)(ดีโพลมา2356)
  หนังคนปีมะ - เต็มเรื่อง (ดีโพลมา2355)
  【รับสมัครนักเรียน ในหลักสูตรเรียนแบบออนไลน์】
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง(ดีโพลมา2354)
  กำเนิดเจ้าแม่กวนอิม - ตอนที่ 14(ดีโพลมา2353)
  กรรโชกทรัพย์เรียกค่าคุ้มครอง (ดีโพลมา2352)
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยรับสมัคร (ดีโลมา2351)
  หมูกรอบอย่างง่ายๆ by SHINTARO
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง(ดีโพลมา2350)
  แบ่งให้ทำกินแต่ยังไม่แบ่งมรดก(ดีโพลมา2349)
  กำเนิดเจ้าแม่กวนอิม - ตอนที่ 13(ดีโพลมา2348)
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง(ดีโพลมา2347)
  คำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ(ดีโพลมา2346)
  กำเนิดเจ้าแม่กวนอิม - ตอนที่ 12(ดีโพลมา2345)
  หางานพิเศษ หางานทำที่บ้าน หารายได้พิเศษ ทำวันหยุด ทำตอนว่างค่ะ
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง(ดีโพลมา2344)
  คำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ(ดีโพลมา2343)
  หนังพ่อสั่งมาฟัด พาสเดียวจบ.(ดีโพลมา2342)
  mysql connection string
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง (ดีโพลมา2341)
  คำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ(ดีโพลมา2340)
  หนังฮาชิมิ ตลก เต็มเรื่อง(ดีโพลมา2339)
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง(ดีโพลมา2338)
  ยกเลิกการเป็นบุคคลค้ำประกัน(ดีโพลมา2337)
  หนังลิลลี่แม่มดมือใหม่ (FULL) (ดีโพลมา2336)
  เถ้าแก่มืออาชีพ: ตอนที่ 29 ความสำเร็จทางธุรกิจ
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง(ดีโพลมา2335)
  หนังกาเหว่าที่บางเพลง (2537)(ดีโพลมา2334)
  คอนโดฯถล่มใครต้องร่วมรับผิด (ดีโพลมา2333)
  คอนเสิร์ตมันส์ๆ โลกคือละคร...แดง&เม้า(ดีโพลมา2332)
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง(ดีโพลมา2331)
  ฎีกาที่น่าสนใจ(ดีโพลมา2330)
  ประชันเงาเสียง - จินตรา พูนลาภ(ดีโพลมา2329)
  ประกันการเดินทาง ไปไหนมาไหน อย่าลืมใช้บริการ
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง (ดีโพลมา2328)
  วิธีแบ่งมรดก(ดีโพลมา2327)
  กำเนิดเจ้าแม่กวนอิม - ตอนที่ 11(ดีโพลมา2326)
  Udom Sartun ต้องการตามหาพ่อ (ดีโพลมา2325)
  【การบรรยายจาก มหาวิทยาลัย ชิซุโอกะ】
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง(ดีโพลมา2326)
  กฏหมาย ตำรวจจราจรกับการยึดใบขับขี่(ดีโพลมา2325)
  กำเนิดเจ้าแม่กวนอิม - ตอนที่ 10(ดีโพลมา2324)
  เปิดโครงการตรวจสุขภาพฟรี(ดีโพลมา2323)
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง(ดีโพลมา2322)
  ซื้อบ้านจากการขายทอดตลาด(ดีโพลมา2321)
  10 คนมหัศจรรย์ part 2(ดีโพลมา2320)
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง(ดีโพลมา2319)
  เมื่อครบ10ปีจะบังคับคดีได้หรือไม่(ดีโพลมา2318)
  10 คนมหัศจรรย์ part 1(ดีโพลมา2317)

  เลือกดูบลอก Search:
  ใช้เวลาประมวลผลหน้านี้ 530.401ms