เข้าสู่ระบบ จำนวนคนออนไลน์ 1537 คน
Pichai Sodbhiban
Cultural Arts Preservation Management
 
หัวข้อล่าสุด
 
 
 • Glenn Murcutt-Sustainable Architecture (0)
  [13 วันที่ผ่านมา]
 • การสร้างความแตกต่างในตลาด (0)
  [26 วันที่ผ่านมา]
 • การสร้างความแตกต่างในตลาด (0)
  [26 วันที่ผ่านมา]
 • ระบบคืออะไร (0)
  [1 เดือนที่ผ่านมา]
 • ถนนเด็กเดิน (0)
  [2 เดือนที่ผ่านมา]
 • ทิศทางการพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (0)
  [4 เดือนที่ผ่านมา]
 • ครงการออกแบบเสนอแนะปรับปรุงโรงเรียนสองภาษา (0)
  [4 เดือนที่ผ่านมา]
 • ศึกษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเศษวัชพืชธูปฤาษี (0)
  [4 เดือนที่ผ่านมา]
 • ศึกษาลวดลายจิตกรรมฝาผนังอยุธยา (0)
  [4 เดือนที่ผ่านมา]
 • อารยสถาปัตย์ (Universal Design) คืออะไร ทำไมเมืองไทยต้องมีอารยสถาปัตย์ (0)
  [6 เดือนที่ผ่านมา]
 • อารยสถาปัตยกรรม (Universal Design ) (0)
  [6 เดือนที่ผ่านมา]
 • ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของตลาดบางหลวง (SWOT Analysis)(พิชัย สดภิบาล.2557) (0)
  [6 เดือนที่ผ่านมา]
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จและปัจจัยแห่งความล้มเหลวตลาดบาง หลวง ร.ศ.122 (0)
  [6 เดือนที่ผ่านมา]
 • วิธีการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมตลาดบางหลวง ร.ศ.122 (0)
  [6 เดือนที่ผ่านมา]
 • TOWS Matrix (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • แนวความคิดการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมเรือนแถวไม้ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • แนวโน้มการดำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของตลาดบางหลวง ร.ศ.122 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • การอนุรักศิลปสถาปัตยกรรมตลาดบางหลวง ตลาดเก่า ร.ศ.122 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ประวัติโดยย่อตลาดบางหลวง ร.ศ.๑๒๒ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • การอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่มีอายุมากกว่า 100 ปี (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ประวัติความเป็นมาของตลาดบางหลวง ร.ศ.122 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ดูเนื้อหาทั้งหมด

   
       
   
  ปฎิทิน
   
   

  <สิงหาคม 2557>
   
  3128293031123
  3245678910
  3311121314151617
  3418192021222324
  3525262728293031
  361234567
   
       
   
  สถิติบลอกนี้
   
   
  • คนเข้าบลอกนี้ทั้งหมด 908545
  • เฉพาะวันนี้ 132
  • ความคิดเห็น 108
  • จำนวนเรื่อง 462
  ให้คะแนนบลอกนี้
  แจ้งเนื้อหาบลอกไม่เหมาะสม
   
       
  การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
  22 กรกฎาคม 2553 - 23:43:00

  การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
  การอนุรักษ์วัฒธรรมไทยนั้น  ต้องอาศัยความร่วมมือกันของคนไทยทุกคนมีวิธีการ ดังนี้
  1.  ศึกษา  ค้นคว้า  และการวิจัยวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งที่มีการรวบรวมไว้แล้วและยังไม่ได้ศึกษา  เพื่อทราบความหมาย และความสำคัญของวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นมรดกของไทยอย่างถ่องแท้   ซึ่งความรู้ดังกล่าวถือเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิต  เพื่อให้เห็นคุณค่า  ทำให้เกิดการยอมรับ  และนำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ต่อไป
  2.  ส่งเสริมให้ทุกคนเห็นคุณค่า  ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้าใจและมั่นใจแก่ประชาชนในการปรับเปลี่ยนและตอบสนองกระแสวัฒนธรรมอื่นๆ อย่างเหมาะสม
  3. รณรงค์ให้ประชาชนและภาคเอกชน ตระหนักในความสำคัญ ของวัฒนธรรม ว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องให้การรับผิดชอบร่วมกันในการส่งเสริมสนับสนุน  ประสานงานการบริการความรู้  วิชาการ และทุนทรัพย์สำหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
  4.  ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยการใช้ศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน
  5. สร้างทัศนคติ  ความรู้  และความเข้าใจว่าทุกคนมีหน้าที่เสริมสร้าง  ฟื้นฟู  และการดูแลรักษา สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมที่เป็นสมบัติของชาติ   และมีผลโดยตรงของความเป็นอยู่ของทุกคน 
  6.  จัดทำระบบเครื่อข่ายสารสนเทศทางด้านวัฒนธรรมเพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ  สามารถเลือกสรร  ตัดสินใจ  และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตทั้งนี้สื่อมวลชนควรมีบทบาทในการส่งเสริม และสนับสนุนงานด้านวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นด้วย

   

  ที่มาและได้รับอนุญาตจาก:
  ผศ.วิชัย ภู่โยธิน และคณะ.หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ม.4-ม.6 .พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ : อักษรเจริญทัศน์

     อ่านทั้งหมด: 58263, ความเห็นทั้งหมด: 28
  ดีค่ะ ดีมาก
  โดย - คนสวย - วันที่ 27 กันยายน 2553 เวลา 14:04

   ดีจังไว้หาเวลาทำการบ้าน
  โดย - จตุพร - วันที่ 24 มกราคม 2554 เวลา 9:58

  ควย
  โดย - นัด - วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 18:07

  ดีมั๊กๆๆมาก  อิอิ
  โดย - มินโฮ - วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 15:54

  ขอบคุณคร้า
  โดย - ........ - วันที่ 18 กันยายน 2554 เวลา 10:57

  ดีจังเรย คร้า เหอะๆๆๆๆ
  โดย - อาย ฮัก เปอร์ - วันที่ 6 พฤศจิกายน 2554 เวลา 19:12

  ดีจัง
  โดย - คนน่าฮักกกก - วันที่ 16 มกราคม 2555 เวลา 16:14

  ดีมากครับ
  โดย - 5555ค - วันที่ 5 มีนาคม 2555 เวลา 21:33

  ดีมากดี
  โดย - กวาง - วันที่ 11 มิถุนายน 2555 เวลา 9:24

  ร่วมกันอนุุุุุุรักวัฒนธรรมไทย
  โดย - คน - วันที่ 1 กันยายน 2555 เวลา 17:36

  ร่วมกันอนุุุุุุรักวัฒนธรรมไทย
  โดย - คน - วันที่ 1 กันยายน 2555 เวลา 17:36

  ร่วมกันอนุุุุุุรักวัฒนธรรมไทย
  โดย - คน - วันที่ 1 กันยายน 2555 เวลา 17:37

  ร่วมกันอนุุุุุุรักวัฒนธรรมไทย
  โดย - คน - วันที่ 1 กันยายน 2555 เวลา 17:38

  ร่วมกันอนุุุุุุรักวัฒนธรรมไทย
  โดย - คน - วันที่ 1 กันยายน 2555 เวลา 17:38

  ร่วมกันอนุุุุุุรักวัฒนธรรมไทย
  โดย - คน - วันที่ 1 กันยายน 2555 เวลา 17:38

  ร่วมกันอนุุุุุุรักวัฒนธรรมไทย
  โดย - คน - วันที่ 1 กันยายน 2555 เวลา 17:38

  ร่วมกันอนุุุุุุรักวัฒนธรรมไทย
  โดย - คน - วันที่ 1 กันยายน 2555 เวลา 17:38

  ดีๆ แอบเปิดกูเกิ้ลมาเจอเวบนี้ขณะทำข้อสอบ
  โดย - คนไทย - วันที่ 11 กันยายน 2555 เวลา 21:22

  ใจคับ
  โดย - ร็อค - วันที่ 12 กันยายน 2555 เวลา 20:09

  ดีมากค่ะ
  โดย - 77 - วันที่ 15 ตุลาคม 2555 เวลา 13:02

  ขอบคุณค่ะ
  โดย - น่ารักอ่ะ - วันที่ 15 ตุลาคม 2555 เวลา 13:04

  ขอบคุณค่ะ
  โดย - น่ารักอ่ะ - วันที่ 15 ตุลาคม 2555 เวลา 13:05

  ขอบคุณค่ะ
  โดย - น่ารักอ่ะ - วันที่ 15 ตุลาคม 2555 เวลา 13:05

  ดีจังค่ะ
  โดย - น้ำ - วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา 22:06

  ขอบใจคับกำลังหาข้อมูลทำ IS อยู่พอดี
  จาก เด็กใจดี สปอร์ต อ่างทอง มีไรให้ช่วยได้ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องหารถข้ามเเดนมาประเทศไทยจากพม่า 
  โดย - THEPleumLogo - วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13:15

  ขอบคุณค่ะการบ้านเสร็จแล้วอิอิ
  โดย - น้องเดียร์ - วันที่ 14 มกราคม 2556 เวลา 19:47

  สวยจุงเบย
  โดย - นักเรียน - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 22:00

  ได้ข้อความนี้ทำรายงานพอดี ขอบคุณครับ
  โดย - chalermhai - วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 22:08

  แสดงความเห็น
  ข้อความ
     
    
   
   
     
  แนบรูป *เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
  จาก  
  พิมพ์คำว่า คนไทย ในช่องนี้ ->

  เรื่องราวอื่นๆจากบลอกเพื่อนบ้าน

  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง(ดีโพลมา2357)
  วิ่งราวทรัพย์อาญา (มาตรา 336)(ดีโพลมา2356)
  หนังคนปีมะ - เต็มเรื่อง (ดีโพลมา2355)
  【รับสมัครนักเรียน ในหลักสูตรเรียนแบบออนไลน์】
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง(ดีโพลมา2354)
  กำเนิดเจ้าแม่กวนอิม - ตอนที่ 14(ดีโพลมา2353)
  กรรโชกทรัพย์เรียกค่าคุ้มครอง (ดีโพลมา2352)
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยรับสมัคร (ดีโลมา2351)
  หมูกรอบอย่างง่ายๆ by SHINTARO
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง(ดีโพลมา2350)
  แบ่งให้ทำกินแต่ยังไม่แบ่งมรดก(ดีโพลมา2349)
  กำเนิดเจ้าแม่กวนอิม - ตอนที่ 13(ดีโพลมา2348)
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง(ดีโพลมา2347)
  คำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ(ดีโพลมา2346)
  กำเนิดเจ้าแม่กวนอิม - ตอนที่ 12(ดีโพลมา2345)
  หางานพิเศษ หางานทำที่บ้าน หารายได้พิเศษ ทำวันหยุด ทำตอนว่างค่ะ
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง(ดีโพลมา2344)
  คำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ(ดีโพลมา2343)
  หนังพ่อสั่งมาฟัด พาสเดียวจบ.(ดีโพลมา2342)
  mysql connection string
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง (ดีโพลมา2341)
  คำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ(ดีโพลมา2340)
  หนังฮาชิมิ ตลก เต็มเรื่อง(ดีโพลมา2339)
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง(ดีโพลมา2338)
  ยกเลิกการเป็นบุคคลค้ำประกัน(ดีโพลมา2337)
  หนังลิลลี่แม่มดมือใหม่ (FULL) (ดีโพลมา2336)
  เถ้าแก่มืออาชีพ: ตอนที่ 29 ความสำเร็จทางธุรกิจ
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง(ดีโพลมา2335)
  หนังกาเหว่าที่บางเพลง (2537)(ดีโพลมา2334)
  คอนโดฯถล่มใครต้องร่วมรับผิด (ดีโพลมา2333)
  คอนเสิร์ตมันส์ๆ โลกคือละคร...แดง&เม้า(ดีโพลมา2332)
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง(ดีโพลมา2331)
  ฎีกาที่น่าสนใจ(ดีโพลมา2330)
  ประชันเงาเสียง - จินตรา พูนลาภ(ดีโพลมา2329)
  ประกันการเดินทาง ไปไหนมาไหน อย่าลืมใช้บริการ
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง (ดีโพลมา2328)
  วิธีแบ่งมรดก(ดีโพลมา2327)
  กำเนิดเจ้าแม่กวนอิม - ตอนที่ 11(ดีโพลมา2326)
  Udom Sartun ต้องการตามหาพ่อ (ดีโพลมา2325)
  【การบรรยายจาก มหาวิทยาลัย ชิซุโอกะ】
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง(ดีโพลมา2326)
  กฏหมาย ตำรวจจราจรกับการยึดใบขับขี่(ดีโพลมา2325)
  กำเนิดเจ้าแม่กวนอิม - ตอนที่ 10(ดีโพลมา2324)
  เปิดโครงการตรวจสุขภาพฟรี(ดีโพลมา2323)
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง(ดีโพลมา2322)
  ซื้อบ้านจากการขายทอดตลาด(ดีโพลมา2321)
  10 คนมหัศจรรย์ part 2(ดีโพลมา2320)
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง(ดีโพลมา2319)
  เมื่อครบ10ปีจะบังคับคดีได้หรือไม่(ดีโพลมา2318)
  10 คนมหัศจรรย์ part 1(ดีโพลมา2317)

  เลือกดูบลอก Search:
  ใช้เวลาประมวลผลหน้านี้ 436.8008ms