เข้าสู่ระบบ จำนวนคนออนไลน์ 2819 คน
Pichai Sodbhiban
Cultural Arts Preservation Management
 
หัวข้อล่าสุด
 
 
 • หลักการและเหตุผลของการจัดทำหลักสูตรการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (0)
  [4 เดือนที่ผ่านมา]
 • AUN. 4 กลยุทธ์การเรียนและการสอน (Teaching and Learning Strategy)แยกส่วน (0)
  [4 เดือนที่ผ่านมา]
 • AUN. 4 กลยุทธ์การเรียนและการสอน (Teaching and Learning Strategy) (0)
  [4 เดือนที่ผ่านมา]
 • ปรัชญา (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ร้านอาหารอ่างศิลา (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • เทคนิคและวิธีการอนุรักษ์อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่มีคุณค่า (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ทิศทางการพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2-6 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ทิศทางการพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2-5 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ทิศทางการพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2-3 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ตลาดอ่างศิลา ทิศทางการพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ทิศทางการพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • โรงพยาบาลศรีรัตนะ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • บริบทของศิลปสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • การอนุรักษ์กับการพัฒนา (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • การออกแบบมุมขายเครื่องสำอางค์ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ตัวอย่างการอภิปรายผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • อบต.บางพลี (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • วิถีริมคลองสำโรง 3 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • วิถีริมคลองสำโรง 2 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • วิถีริมคลองสำโรง (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • รายงานสรุปผลการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ดูเนื้อหาทั้งหมด

   
       
   
  ปฎิทิน
   
   

  <ธันวาคม 2558>
   
  4930123456
  5078910111213
  5114151617181920
  5221222324252627
  5328293031123
  245678910
   
       
   
  สถิติบลอกนี้
   
   
  • คนเข้าบลอกนี้ทั้งหมด 1159748
  • เฉพาะวันนี้ 107
  • ความคิดเห็น 108
  • จำนวนเรื่อง 485
  ให้คะแนนบลอกนี้
  แจ้งเนื้อหาบลอกไม่เหมาะสม
   
       
  โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน โรงแรมนานา โฮเทล (สุขุมวิท ซอย 3)
  Last Updated On: 9 เมษายน 2553 - 10:16:00

   

  โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน โรงแรมนานา โฮเทล (สุขุมวิท ซอย 3)

  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

  INTERIOR  ARCHITECTURE  DESIGN  PROJECT  FOR  NANA  HOTEL

  นาย วุฒิไกร อาภรณ์กุล  รหัส  51035074

  1.1  ความเป็นมาของโครงการ

               ปัจจุบันสังคมโลกได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ

  วัฒนธรรม และเทคโนโลยีต่างๆ เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว จากการขยายตัว ของเศรษฐกิจ จึงทำให้เกิดธุรกิจใหม่ๆขึ้น และเกิดการแข่งขันทางด้านธุรกิจ โดยเฉพาะในประเทศแถบเอเชียซึ่งเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา    ดังนั้น การพัฒนาการท่องเที่ยวจึงจำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจขอประเทศไทย เพราะสามารถทำรายได้หลักให้กับประเทศเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่าง ชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก  

              ศูนย์กลางของประเทศไทย  คือ กรุงเทพมหานคร  ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของประเทศที่มีการลงทุนทางด้านธุรกิจ  มีอัตราการเจริญเติบโต  และการแข่งขันกันที่สูงมาก  ในแต่ละปีมีชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนทางด้านธุรกิจ  และการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีเพิ่มมากขึ้นในปีต่อๆไปด้วย

              จากที่กล่าวมาข้างต้น  ทำให้กิจการด้านบริการทางด้านโรงแรมได้มีการขยายตัวขึ้น  เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของธุรกิจ  ซึ่งกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์กลางของประเทศ และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมต่างๆ  ย่อมมีชาวต่างประเทศเดินทางเข้าออกเพื่อมาลงทุนทำธุรกิจ และการท่องเที่ยวและที่สำคัญในปัจจุบันยังมีการรักษาพยาบาลที่ดีติดอันดับโลก กรุงเทพมหานคร จึงเป็นจุดรองรับชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากที่สุด และกรุงเทพมหานครมีเอกลักษณ์ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม  ที่สวยงามมีชื่อเสียงในภูมิภาคนี้   จึงทำให้เกิดการเสนอแนะในการตกแต่งสถาปัตยกรรมภายในโรงแรม โรงแรมนานา เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว  จุดประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการรองรับชาวต่างประเทศที่เข้ามาทำธุรกิจ และตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์และการท่องเที่ยวอีกทั้งเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักด้วย

              จากสาเหตุดังกล่าวจึงทำให้โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน โรงแรม นานา โฮเทล เพื่อเกิดการตอบสนองทางด้านธุรกิจ  การลงทุนในประเทศและการตรวจสุขภาพรักษาโรคภัยไข้เจ็บ  และการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองไทย  และเผยแพร่ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ  โดยที่ลักษณะรูปแบบของการออกแบบตกแต่งโรงแรมโรงแรม นานา โฮเทล นี้ จะเป็นการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมภายใน  โดยดึงเอาศิลปวัฒนธรรมของภาคกลาง ซึ่งมีเอกลักษณ์ของตนเอง  และนำเอาสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ในกรุงเทพมหานคร มาคลี่คลายและประยุกต์ใช้ให้ทันสมัยและ

  มีรูปแบบ ที่โดดเด่นและแตกต่าง จากโรงแรมทั่วไปแต่ยังคงแสดงออกถึงความเป็นไทย

    

  1. 2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

                    จากสภาพเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีขึ้นของจังหวัดกรุงเทพฯนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวและทำธุรกิจและตรวจรักษาโรคซึ่งมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นมากในอนาคต    จึงก่อให้เกิดโรงแรมโรงแรม นานา โฮเทล ขึ้นซึ่งเป็นโรงแรมที่เพียบพร้อมในทุกๆด้าน   ทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ    ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการด้านห้องพัก   ห้องอาหาร     ห้องประชุมสัมมนา   ที่ออกกำลังกายและพักผ่อน   จึงมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

  1.  เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและ ภายนอกประเทศ

  2.  เพื่อพัฒนาปรับปรุง และใช้ที่ดินที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์มากขึ้น

  3.  เพื่อต้องการให้เกิดรายได้หมุนเวียนภายในประเทศ

  4.  ส่งเสริมให้มีการลงทุนในธุรกิจโรงแรงและการตรวจรักษาพยาบาลการ             

  ท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

  5.  เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเมืองสยามให้จังหวัดกรุงเทพฯได้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

   

  1.3  วัตถุประสงค์ของการทำปริญญานิพนธ์

               1. เพื่อศึกษาค้นคว้าและหาแนวทางในการออกแบบ  สร้างสรรค์สถาปัตยกรรมภายใน    การจัดพื้นที่เพื่อให้มีบรรยากาศที่เหมาะสมเข้ากับสภาพแวดล้อม    ในขณะเดียวกันก็สามารถสนองความต้องการในด้านประโยชน์ใช้สอย   ความสวยงาม   สำหรับผู้ใช้บริการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างสูงสุด

  2.  เพื่อศึกษาความต้องการโดยทั่วไปของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในโครงการ  พฤติกรรมของผู้ให้บริการ  และผู้รับบริการ  ข้อมูลพื้นฐานของโครงการรวมทั้งพื้นที่ใช้สอยเพื่อความเหมาะสมในงานออกแบบ

              3.  เพื่อศึกษาค้นคว้าศิลปวัฒนธรรมไทย  รูปแบบสถาปัตยกรรมไทย  วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทย   เพื่อมาใช้ในการวิเคราะห์  และประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างถูกต้อง

              4.  เพื่อนำความรู้ตามหลักที่ศึกษามา  วิเคราะห์แก้ปัญหา  และการออกแบบตกแต่งภายในให้สอดคล้องกับการใช้สอยและความงามควบคู่กันไป

    

  1.4  เหตุผลในการเสนอปริญญานิพนธ์

              ปัจจุบันการท่องเที่ยว และการตรวจรัษาพยาบาลและการเข้ามาลงทุนธุรกิจ ของชาวต่างประเทศ  เป็นการนำเงินตราจากต่างประเทศเข้ามาพัฒนาประเทศชาติ  และเป็นแหล่งที่พักอาศัยของนักธุรกิจ  นักท่องเที่ยว  ที่เข้ามาใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นชาวไทย และชาวต่างประเทศ  นับเป็นสิ่งสำคัญอีกด้านหนึ่งที่ควรมีการพัฒนาที่ควบคู่กันไปกับการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ  เพื่อให้เพียงพอและ  ปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ของโรงแรม  ให้เป็นที่ยอมรับ และตอบสนองการใช้บริการของนักธุรกิจ  นักท่องเที่ยว  เพื่อให้เกิดความประทับใจ   นับว่าโรงแรมที่มีอยู่ยังขาดความพร้อมทางด้านต่างๆ  ที่เป็นที่ยอมรับต่อความต้องการของนักธุรกิจ  นักท่องเที่ยว  ที่มีการแสวงหาที่พักอาศัย  ความปลอดภัย  ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่น และความประทับใจให้กับนักธุรกิจ  นักท่องเที่ยว  ต้องการความสะดวกสบาย และความประทับใจที่มีความสูงสุด  เพื่อให้เกิดแก่ผู้มาใช้บริการ

  1.  เป็นการเพิ่มพูนความรู้  ความสามารถในด้านการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจในการวางแนวทางการปรับปรุง ของแนวทางการออกแบบ  โดยเฉพาะเรื่องการจัดผังพื้นที่ใช้สอยให้สอดคล้องกับระบบงานของหน่วยงานต่างๆ  พร้อมทั้งการใช้ประโยชน์สูงสุดของพื้นที่ 

  2.  เป็นโครงการจริง  ซึ่งจะทำให้ศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริง  ตลอดจนการทำวิจัยเป็นไปอย่างมีระบบแบบแผนตามความจริง

  3.  ลักษณะอาคารเป็นอาคารใหม่  ซึ่งยังไม่มีการออกแบบตกแต่งภายใน

  4.  เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้โรงแรมทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ

  5.  สามารถที่จะเรียนรู้หลักการการจัดพื้นที่ใช้สอยให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของโครงการ

  6.  สามารถนำความรู้มาเป็นแนวทางในการออกแบบตกแต่งภายในโครงการจริง  และความรู้ที่ได้สามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้

   

  1.5  ที่มาของปัญหา

                  1.  เป็นโครงการจริงที่ยังไม่มีการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน

  2.  เป็นโครงการที่มีผู้มาใช้บริการนักท่องเที่ยวอละนักธุรกิจ  จึงต้องคำนึงถึงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในที่เหมาะสม

  3.  การจัดเนื้อที่ระยะทางสัญจรในส่วนต่างๆ  ให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมมากที่สุด

                          

  1.6  แนวทางการแก้ปัญหา

                                  1. ศึกษาการออกแบบตกแต่งภายในให้สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมของอาคารและสภาพแวดล้อมของโครงการ

  2.  ศึกษาความต้องการของผู้ใช้ทุกประเภทเพื่อการออกแบบตกแต่งภายในที่เหมาะสม

  3.  ศึกษาการจัดระบบสัญจรภายในให้สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน  และความสะดวกต่อการใช้งานความต้องการทางด้านประโยชน์ใช้สอยและประหยัดพลังงาน

  4. ศึกษาเกี่ยวกับระบบงาน  และวัสดุต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบตกแต่ง

      

  1.7  วิธีการดำเนินการวิจัย

                      ในการดำเนินการทำปริญญานิพนธ์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรวบรวมข้อมูลจากหลายๆที่และหลายวิธี   เช่นการใช้เอกสารต่างๆ  การสัมภาษณ์   และการรวบรวมข้อมูลอื่นๆจากผู้ที่เกี่ยวข้อง   ตลอดจนแหล่งข้อมูลจากสถานศึกษาตามห้องสมุดต่างๆ  ซึ่งมีหลักการดังนี้

                          1. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่ตั้งโครงการ    สภาพแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ    เศรษฐกิจ   สังคม  และลักษณะทางศิลปวัฒนธรรม   รวมทั้งปัญหาต่างๆที่มีผลต่อโครงการ

                         2.   ศึกษาระบบโครงสร้างหน่วยงานต่างๆของโครงการ

  -                    องค์ประกอบต่างๆภายในโครงการ

  -                    สายงานบริหารของหน่วยงานต่างๆในโครงการ

  -                    จำนวนและพฤติกรรมผู้ใช้อาคาร

  -                    ความสัมพันธ์ในส่วนต่างๆของผู้ใช้อาคาร

  -                    ศึกษาลักษณะพื้นที่ใช้สอยในส่วนต่างของโครงการ ขนาดสัดส่วนของเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสมกับโครงการ

  -                    งานระบบต่างๆ   และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ

                                      3.  การศึกษาวิเคราะห์โครงการเปรียบเทียบ   และข้อมูลที่ได้มาทั้งหมด

  4.  การศึกษาสังเคราะห์ข้อมูล  หาบทสรุป   เพื่อหาแนวทางไปสู่การออกแบบ

  5. นำข้อมูลที่ได้จากการสรุป  เพื่อนำไปสู่การออกแบบและนำเสนอผลงาน

   

   

  1.8  ขอบเขตของการศึกษาข้อมูล

                          1.  ศึกษาข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของโครงการ

  -                    ความเป็นมาของโครงการ

  -                    วัตถุประสงค์ของโครงการ

  -                    สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพที่มีผลต่อโครงการ

  -                    หน่วยงานและความสัมพันธ์ต่างๆภายในโครงการ

  -                    ความต้องการของผู้ใช้อาคาร

              2.  ศึกษาโครงการเปรียบเทียบ    โครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

              3.  ศึกษาการวิเคราะห์โครงการ

  -                    วิเคราะห์พฤติกรรมและประเภทผู้ใช้บริการ

  -                    วิเคราะห์ระบบการทำงานหน่วยงาน   การให้บริการ  ความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆภายในโครงการ

  -                    วิเคราะห์พื้นที่ใช้สอย   การแบ่งพื้นที่ใช้สอย  ภายในโครงการ

                          4. ศึกษางานระบบต่างๆที่ใช้ในโครงการ

  -                    ระบบไฟฟ้า

  -                    ระบบปรับอากาศ

  -                    ระบบรักษาความปลอดภัย

  -                    ระบบอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในโครงการ

  -                    วัสดุต่างที่นำมาใช้ในการออกแบบ

   

    

  1.9 ขอบเขตของโครงการ

        โรงแรม นานา โฮเทล  ที่ตั้งอยู่ สุขุมวิท ซอย 3 ตัวอาคาร มี 1 อาคาร เป็นอาคารสูง 8 ชั้น ด้านล่างอาคารมีชั้นใต้ดิน

  ชั้นใต้ดิน ประกอบไปด้วย

                 -    ที่จอดรถ

  -                    โถงต้อนรับ

  -                    ฟิตเน็ต

  -                    สปา

  -                    สระว่ายน้ำ

  -                    สำนักงานส่วนฟิตเน็ต และ สปา ส่วนสระว่ายน้ำ

  -                    ห้องน้ำ

  -                    ห้องเครื่องปรับอากาศ

  -                    ส่วนต้อนรับ  ฟิตเน็ต และ สปา ส่วนสระว่ายน้ำ

  -                    โถงลิฟท์ 

  -                    ทางเดิน

  พื้นที่รวมประมาณ                  943.92       ตารางเมตร

  ชันที่ 1 ประกอบไปด้วย

  -                    ทางเข้า

  -                    โถงต้อนรับ

  -                    ส่วนต้อนรับ LOBBY HALL

  -                    บริเวณ LOBBY HALL

  -                    บริเวณ LOBBY LOUNGE

  -                    ห้องน้ำ

  -                    โถงลิฟท์

  -                    ทางเดิน

  -                    ส่วนสำนักงาน

                          พื้นที่รวมประมาณ            591.545     ตารางเมตร      

   

  ชั้นที่ 2   ประกอบไปด้วย

  -                    โถงลิฟท์ ชั้น 2

  -                    ร้านอาหาร

  -                    ครัว

  -                    ซักรีด

  -                    ห้องเก็บของ

  -                    ค๊อฟฟี่ช๊อป

  -                    ห้องประชุม  1 ห้อง

                                                              พื้นที่รวมทั้งหมด 874.899    ตารางเมตร

  ชั้นที่ 3ประกอบด้วย

  -     TYPE  A 1

  -                    TYPE A 2

  -                    TYPE  B

  -                    TYPE C

  -                    โถงลิฟท์

  -                    ส่วนทางเดิน

                                                              พื้นที่รวมทั้งหมด 878.325  ตารางเมตร

   ชั้นที่ 4 ประกอบไปด้วย

  -     TYPE  A 1

  -                    TYPE A 2

  -                    TYPE  B

  -                    TYPE C

  -                    โถงลิฟท์

  -                    ส่วนทางเดิน

                                                              พื้นที่รวมทั้งหมด 878.325  ตารางเมตร

   ชั้นที่ 5ประกอบไปด้วย

  -     TYPE  A 1

  -                    TYPE A 2

  -                    TYPE  B

  -                    TYPE C

  -                    โถงลิฟท์

  -                    ส่วนทางเดิน

                                                              พื้นที่รวมทั้งหมด 878.325  ตารางเมตร

   

  ชั้นที่ 6 ประกอบไปด้วย

  -     TYPE  A 1

  -                    TYPE A 2

  -                    TYPE  B

  -                    TYPE C

  -                    โถงลิฟท์

  -                    ส่วนทางเดิน

                                                              พื้นที่รวมทั้งหมด 878.325  ตารางเมตร

  ชั้นที่ 7ประกอบไปด้วย

  -     TYPE  A 1

  -                    TYPE A 2

  -                    TYPE  B

  -                    TYPE C

  -                    โถงลิฟท์

  -                    ส่วนทางเดิน

                                                              พื้นที่รวมทั้งหมด 878.325  ตารางเมตร

   ชั้นที่ 8ประกอบไปด้วย

  -     TYPE  A 1

  -                    TYPE A 2

  -                    TYPE  B

  -                    TYPE C

  -                    โถงลิฟท์

  -                    ส่วนทางเดิน

                                                              พื้นที่รวมทั้งหมด 878.325  ตารางเมตร

   

  1.10 ขอบเขตของการทำปริญญานิพนธ์

  1.  ชั้นใต้ดิน สปา,ฟิตเนส,สระว่ายน้ำ,ส่วนต้อนรับและพักคอย             490.82   ตารางเมตร 

  2. ชั้นที่ 1.ส่วน LOBBY HALL & LOBBY LOUNGE                          591.545  ตารางเมตร

  ส่วนต้อนรับ ส่วนสำนักงาน โถงลิฟท์ ทางเดิน และห้องน้ำ

  3.ชั้นที่ 2. ส่วน RASTAURANT&COFFEE SHOP                               874.899  ตารางเมตร

  ห้องจัดเลี้ยง , ครัว,ซักรีด,เก็บของและโถงลิฟท์ ส่วนทางเดิน

  4.ชั้นที่ 3  ถึงชั้นที่ 8 เป็นส่วนห้องพัก

  4.1 TYPE A 1   SUITE ROOM           6     UNIT                                 108.31  ตารางเมตร

  4.2 TYPE A 2   SUITE ROOM           6     UNIT                                  85.77   ตารางเมตร

  4.3 TYPE B     DELUXE ROOM       6     UNIT                                  49.79    ตารางเมตร

  4.4 TYPE C     STADARD ROOM     54  UNIT                                 27.20    ตารางเมตร

  *หมายเหตุ ส่วนห้องพัก ตัวที่แสดงขนาดตารางเมตร ต่อ 1 UNIT

    รวมพื้นที่ในการออกแบบตกแต่งโครงการ โรงแรม นานา โฮเทล      4889.284  ตารางเมตร  

    

  1.11  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำปริญญานิพนธ์

                  1. ได้รับความรู้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล และเป็นแนวทางด้านการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมภายในโรงแรม

              2. ได้รับทราบถึงศิลปวัฒนธรรมมาใช้ในการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมภายใน  และได้ทราบปัญหาทางด้านที่เกิดขึ้น  รวมทั้งทราบถึงการแก้ไขปัญหาเพื่อนำมาใช้ในอนาคต

  3.  ได้รู้จักการแก้ไขปัญหา  ในส่วนที่ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน  และการออกแบบตกแต่งภายในให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

  4.  เป็นการส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จัก  และรู้ถึงคุณค่าที่ควรรักษาไว้

  5.  ได้ใช้เป็นแนวทางการในการประกอบอาชีพในอนาคต

  6.  ทราบถึงขั้นตอนการหาข้อมูล ตลอดจนขบวนการวิเคราะห์ขั้นตอนการออกแบบตกแต่งภายในโรงแรมต่างๆ

   

  1.12 แหล่งข้อมูลที่หาได้

  1.       โรงแรม VIE HOTEL

  2.       โรงแรม BANGKOK  BOUTIQUE  HOTEL

  3.       ห้องสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

  4.       ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  5.       ห้องสมุดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง    

     อ่านทั้งหมด: 4377, ความเห็นทั้งหมด: 5
  อยากถามเกี่ยวกับรายละเอียดการทำโครงการนี้ พอดีจะทำทีสิสเป็นโรงแรมอะค้ะ ไม่ทราบว่าพอจะให้สอบถามข้อมูลได้มั๊ยอะค้ะ  de_fide@hotmail.com ขอบคุณค้ะ
  โดย - pangmarch - วันที่ 11 พฤษภาคม 2553 เวลา 13:24

   ผมก็กำลังจะทำทีสิสเหมือนกันครับ ขอด้วยคนครับ
  kurt_9496@hotmail.com
  โดย - independence - วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เวลา 23:34

  ขอด้วยคนค่ะ ทำทีสิสเหมือนกันเครียดมากเลยหาโรงเเรมไม่ได้ไปขอแปลนที่ไหนเค้าก็ไม่ให้ทำไงดีค่ะ
  ช่วยแนะนำหน่อย อาจารก็จะให้ส่งหัวช้อโครงการแล้วแต่ยังหาไม่ได้เลยช่วยหน่อยนะ มันเป็นโครงการโรงแรมเหมือนกัน  ขอหน่อยนะ nongae555@hotmail.com ขอบคุณมาก ตอบมาเร็วนะ รีบมากๆๆๆๆ
  โดย - แอน - วันที่ 30 มิถุนายน 2553 เวลา 11:55

  ผมกำลังจะทำ thesis ปีนี้คิดว่าอย่างทำโรงแรมอ่ะครับ รบกวนหน่อยนะครับผมอยากได้ลายละเอียดของโรงแรมอ่ะครับ helicopter88@hotmail.com ขอบคุณครับ
  โดย - ต้น - วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 18:31

  สวัสดีค่ะ อยากได้รายละเอียดมาเป็นตัวอย่างค่ะ คือตอนนี้กำลังเขียนงานเรื่อง hotel design เกี่ยวกับ interior design น่ะค่ะ พอจะช่วยให้ข้อมูลมาประกอบหน่อยได้มั้ยคะ คือหาตัวอย่างได้ยากมากเลยอ่ะค่ะ panida.dow@hotmail.com หรือ facebook: panida yingcharoen ขอบคุณมากๆค่ะ
  โดย - dao - วันที่ 11 มีนาคม 2555 เวลา 23:33

  แสดงความเห็น
  ข้อความ
     
    
   
   
     
  แนบรูป *เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
  จาก  
  พิมพ์คำว่า คนไทย ในช่องนี้ ->

  เรื่องราวอื่นๆจากบลอกเพื่อนบ้าน

  สาวน้ำใจงาม จอดรถช่วยลูกแมวที่อยู่กลางถนน ไม่กลัวถูกรถชนเลย Waree Mee
  แกล้งคน Sexy Girl กินเลอะเทอะ Petch Aputsanun
  อินไซด์ตำรวจวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 (เครดิต...คมชัดลึก)
  เจน ญาณทิพย์ ฉ.เต็ม part1 เห็นกรรม รู้อดีต ส่องอนาคต จริงหรือไม่!? คนดังนั่งเคลียร์ ช่อง
  วู้ดดี้เกิดมาคุย "เก่ง สเก็ตซ์กรรม" [1/5] WOODYTALK
  Dcleanfood.com : ข้อควรปฏิบัติและข้อควรยกเว้น เมื่อเป็นโรคกระเพาะ
  เก๋ ชลลดา เป็นหนี้เกือบ 2ล้านบาท เพราะช่วยเหลือสุนัข #ประกายดาว #ช่อง8 #thaich8
  แกล้งคนสุดฮา ตอน ไก่ออกไข่ แกล้งคน สุดฮา
  อินไซด์ยุติธรรม : 29 พ.ย. 58 (เครดิต...คมชัดลึก)
  อ แบงค์สเกทช์กรรม ร่างทรงมีจริงไหม kaninpatt
  แม่ชีทศพร - ทำไมเกลียดแม่มาก 1.flv ช่องของ BeeBeeThailand
  Dcleanfood.com : กินอะไรดี เมื่อโรคกระเพาะถามหา
  จนท.อุทยานฯรามคำแหง ระดมกำลังช่วยเหลือพระหลงป่า 2 วัน Thai PBS News
  แกล้งคน - เอางูปลอมไปไว้ในห้องน้ำ รวมคลิป แกล้งคน
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่28พ.ย.2558 (เครดิต...คมชัดลึก)
  แบงค์สเกทช์กรรม1/5 kaninpatt
  แม่ชีทศพร 021 สุดยอด TheBmwseries7
  รับยิงเซอร์ ยิงเลเซอร์ ราชาโลโก้
  Dcleanfood.com : โรคกระเพาะ
  พบจม สาวอุดรฯ ส่งขอความช่วยเหลือถูกขังบนเรือ | 27 พฤศจิกายน 2558 ยกทัพข่าวเช้า
  แกล้งคน - ซอมบี้ร้อยกว่าตัว (มาเยอะขนาดนี้เป็นผมก็วิ่ง) รวมคลิป แกล้งคน
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่27พ.ย.2558 (เครดิต...คมชัดลึก)
  คลิปไม่ได้ออกอากาศ ผีเข้าแขกรับเชิญ (ริว สื่อสารกับวิญญาณ) WorkpointOfficial
  ท้าพิสูจน์ ผู้หญิงโกงความตาย 'เจน ญาณทิพย์' thairath
  คู่มือ ฉบับ!!รับมือไข้เลือดออก ที่ “คลินิกจุฬาคิดส์คลับ”
  รับสกรีนสินค้า สกรีนสินค้าพรีเมี่ยม ราชาโลโก้
  Dcleanfood.com : โรคที่มากับความอ้วน
  รวมคลิปช่วยสัตว์ ที่คนดูเป็นสิบล้าน Chao Hola
  คลิปแกล้งคน ตอน คุณยายนั่งทับตะปู Zin AHot'z
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่26พ.ย.2558 (เครดิต...คมชัดลึก)
  ตุ้ยx-ray 1.mp4 voravich tui
  แม่ชีใหญ่093 ได้ลาภเป็นสัตว์ 2 เท้า yutoo1234
  “รพ.จุฬาลงกรณ์” เปิดบริการตรวจสุขภาพประชาชนฟรี!!
  ขอเชิญร่วมทำข่าวงานแถลงข่าวการจัดแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ “วนาสินธุ์” ครั้งที่ ๓
  เรียนเชิญร่วมสัมภาษณ์พิเศษOPARTY live in Bangkok
  Dcleanfood.com : กินเค็ม สาเหตุของความดันและโรคไต
  Breaking medee News ทหารช่วยเหลือประชาชน หลังน้ำป่าไหลหลาก ผู้ว่าสั่งต่อค้นหาคนหาย medee
  แกล้งคนสุดฮา ตอน Time Machine แกล้งคน สุดฮา
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่25พ.ย.2558 (เครดิต...คมชัดลึก)
  kontatip.net อ.ตุ้ย เอ็กซเรย์ ออกรายการ CLUB7 kontatipnet
  แม่ชีใหญ่091 ทำไมความจำสั้น yutoo1234
  ทุนไทยกว้านซื้อกิจการในอาเซียนเกือบ 200,000 ล้านบาท
  Dcleanfood.com : น้ำมันหมู ไม่อันตรายอย่างที่คิด
  เปิดใจแพทย์เจ้าของไข้ กับแนวทางการช่วยเหลือ "พริตตี้สาวอกเน่า"
  แกล้งคนสุดฮา ตอน หุ่นยนต์ก็เจ็บเป็น แกล้งคน สุดฮา
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่24พ.ย.2558 (เครดิต...คมชัดลึก)
  เทศกาลสุดแปลก เทศกาลแห่องคชาติยักษ์ Olan_channel
  10 เทศกาลสุดแปลกทั่วโลก Abdul Thaitube
  ประกวดร้องเพลงชิงถ้วยพระราชทานฯรอบชิงชนะเลิศ
  เปเรซ ออกโรงหนุนหลัง ราฟา เป็นนายใหญ่ เรอัล มาดริด ต่อไป

  เลือกดูบลอก Search:
  ใช้เวลาประมวลผลหน้านี้ 734.3767ms