เข้าสู่ระบบ จำนวนคนออนไลน์ 2294 คน
Pichai Sodbhiban
Cultural Arts Preservation Management
 
หัวข้อล่าสุด
 
 
 • รายงานสรุปผลการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ (0)
  [24 วันที่ผ่านมา]
 • ร่าง คำประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติ (0)
  [2 เดือนที่ผ่านมา]
 • ความต้องการด้านทรัพยากรที่จำเป็นในการบริหารความต่อเนื่อง (0)
  [2 เดือนที่ผ่านมา]
 • Glenn Murcutt-Sustainable Architecture (0)
  [3 เดือนที่ผ่านมา]
 • การสร้างความแตกต่างในตลาด (0)
  [3 เดือนที่ผ่านมา]
 • การสร้างความแตกต่างในตลาด (0)
  [3 เดือนที่ผ่านมา]
 • ระบบคืออะไร (0)
  [4 เดือนที่ผ่านมา]
 • ถนนเด็กเดิน (0)
  [4 เดือนที่ผ่านมา]
 • ทิศทางการพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (0)
  [6 เดือนที่ผ่านมา]
 • โครงการออกแบบเสนอแนะปรับปรุงโรงเรียนสองภาษา (0)
  [6 เดือนที่ผ่านมา]
 • ศึกษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเศษวัชพืชธูปฤาษี (0)
  [6 เดือนที่ผ่านมา]
 • ศึกษาลวดลายจิตกรรมฝาผนังอยุธยา (0)
  [6 เดือนที่ผ่านมา]
 • อารยสถาปัตย์ (Universal Design) คืออะไร ทำไมเมืองไทยต้องมีอารยสถาปัตย์ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • อารยสถาปัตยกรรม (Universal Design ) (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของตลาดบางหลวง (SWOT Analysis)(พิชัย สดภิบาล.2557) (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จและปัจจัยแห่งความล้มเหลวตลาดบาง หลวง ร.ศ.122 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • วิธีการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมตลาดบางหลวง ร.ศ.122 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • TOWS Matrix (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • แนวความคิดการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมเรือนแถวไม้ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • แนวโน้มการดำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของตลาดบางหลวง ร.ศ.122 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • การอนุรักศิลปสถาปัตยกรรมตลาดบางหลวง ตลาดเก่า ร.ศ.122 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ดูเนื้อหาทั้งหมด

   
       
   
  ปฎิทิน
   
   

  <ตุลาคม 2557>
   
  40293012345
  416789101112
  4213141516171819
  4320212223242526
  44272829303112
  453456789
   
       
   
  สถิติบลอกนี้
   
   
  • คนเข้าบลอกนี้ทั้งหมด 957056
  • เฉพาะวันนี้ 660
  • ความคิดเห็น 108
  • จำนวนเรื่อง 465
  ให้คะแนนบลอกนี้
  แจ้งเนื้อหาบลอกไม่เหมาะสม
   
       
  ความรู้สึก, นึกคิด, และความทรงจำ: การตรวจสอบองค์ประกอบของการระลึกความหลัง
  1 เมษายน 2553 - 16:01:00

   สรุปบทความวิจัย เรื่อง ความรู้สึก, นึกคิด, และความทรงจำ: การตรวจสอบองค์ประกอบของการระลึกความหลัง

  (Feeling, Fantasies, and Memories:

  An Examination of the Emotional Components of Nostalgia) [1]

   

  บทนำ

              รายงานนี้ได้สรุปผลการศึกษาตัวอย่างข้อคำถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของอารมณ์ของการระลึกความหลัง มีทั้งหมด 164 หัวข้อ จากผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้ 62 คน ใช้มาตรฐานการวัดและวิเคราะห์โดยหลักการวิเคราะห์องค์ประกอบ ( Principal Components Analysis) และการวิเคราะห์รีเกรดชั่น ในการทำความเข้าใจ้ความแตกต่างของอารมณ์ความรู้สึกของความรุนแรงของการระลึกความหลัง ผลการสรุปจากประสบการณ์ที่ซับซ้อนที่ได้จากการสืบเสาะมาอย่างเปิดเผยนั้น ได้ผลเชิงบอกทางด้านความอบอุ่น(warmth) ความปราปลื้ม(Joy) ความเสน่หา (affection) และความรู้คุณ(gratitude)นั้นเชื่อมโยงกับความเสียใจ(sadness)และความต้องการ(desire)ผลิตภัณฑ์การศึกษาครั้งนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ด้านการตลาดในการวิเคราะห์และการพัฒนางานด้านโฆษณาและผลิตผลิตภัณฑ์และเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป[2]

   

  วัตถุประสงค์ของการศึกษา (Purpose of the Study)

  การศึกษานี้มีเป้าหมายเพื่อจะวินิจฉัยแยกแยะลักษณะเด่นขององค์ประกอบของอารมณ์ความรู้สึกแบบการระลึกความหลังอย่างเข็มข้น(Nostalgic Experience) สรุปขยายความเข้าใจโดยทั่วไปของธรรมชาติและบทบาทที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคและเข้าใจอย่างท่องแท้ในข้อกำหนดคุณลักษณะของความระลึกความหลังเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการทำโฆษณาสินค้า

   

  งานวิจัยทางด้านความระลึกได้ของผู้บริโภค(Nostalgia and Consumer Research)

  คุณลักษณะของความระลึกได้ (Character of Nostalgia)[3]

   

  การวัดทางอารมณ์ (Measurement of Emotions)

  ผลกระทบและด้านอารมณ์ความรู้สึกเป็นหัวข้อที่ได้ทำการศึกษาอย่างลึกซึ้งจากงานวิจัยของผู้บริโภค ส่วนหนึ่งของการวิจัยเกี่ยวข้องกับการวัดอารมณืความรู้สึกนึกดิดมีความสัมพันธ์กันกับกิจกรรมด้านการตลาดและการบริโภค[4] เครื่องมือวัดในงานวิจัยผู้บริโภคพัฒนาโดยนักจิตวิทยาเพื่อสำหรับวัดปฏิกริยาทางด้านอารมณ์ความรู้สึก ในบริบทนี้ได้พัฒนาเครื่องมือโดยนักวิจัยผู้บริโภคสำหรับวัดผลกระทบที่มีปฏิกริยาต่อการโฆษณาและการบริโภค ทั่วๆ ไปหัวข้อการวัดนั้นมีหนึ่งในสองหมวด คือหนึ่งการวัดภายใต้มิติเกี่ยวกับความรู้สึกและสองวัดอย่างเข้มข้นของในอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด

   

  วิธีการวิจับ  (Methods and Results)

  การเก็บรวบรวมข้อมูล

  พื้นฐานของเคร่องมือในการศึกษานี้ได้กำหนดโดยเขียนบรรยายประสบการณ์เกี่ยวข้องกับ การระลึกความหลัง ของตน รวมได้ 164 เรื่อง กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนและไม่ใช่นักเรียนจำนวน 62 คน อายุตั้งแต่ 22 ปี จนถึง มากกว่า 70 ปี  หลังจากนั้นจะให้กลุ่มของผู้ตัดสินหรือผู้ให้คะแนน (judges) 2 กลุ่มอ่านวิเคราะห์และให้คะแนนต่อประสบการณ์ที่เขียนขึ้นนั้น ๆ (Expert Ratings Emotions) โดยให้คะแนนใน 3 เรื่องคือ

  1.       ด้านมิติ (Dimension Approach) โดยนำมาจาก Mehrabian & Russell (1974.) ได้ให้แนวทางไว้โดยจะมีข้อคำถาม 18 ข้อ ในการวัดมิติ 3 มิติ คือ Pleasure. Arousal และ Dominance (หรือเรียกว่า PAD Index) ความพึงพอใจด้านอารมณ์ ความเร้าอารมณ์ การครอบงำ

  2.       ด้านประเภทของอารมณ์ (Categories of Emotion) หรือ ความรู้สึกนึกคิด (Discrete Emotion)  ซึ่งได้พื้นฐานมาจาก Standardized Emotional Profile (SEP Index) ของ Holbrook and Batra (1987) โดยนักวิจัย Holak & Havlena ได้เลือกไว้จำนวน 37 ข้อที่ถูกแยกกลุ่มของอารมณ์ออกมาอย่างชัดเจน 16 ประเภทมาใช้ โดยได้เพิ่มคำถามอีก 3 หัวข้อ เพื่อใช้วัดอารมณ์ด้าน ความอบอุ่น (warmth)”[5] เพิ่มอีก 1 ประเภท ทำให้ได้คำถามรวมเป็น 40 หัวข้อ

  3.       ด้านระดับความรุนแรงของการระลึกความหลัง  (Nostalgia intensity index) โดยใช้เกณฑ์แปลความหมายคะแนนของ Likert 5 ระดับ

   

  การวิเคราะห์ทางสถิติ (Statistical Analysis)

   

              ในการวิเคราะห์เบื้องต้นได้ตรวจสอบค่าเฉลี่ย (Mean) ของแต่ละหัวข้อ ที่ทำการศึกษาพบว่ามี 4 หัวข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยค่อนข้างมาก (strong) อย่างเด่นชัดได้แก่ เห็นอกเห็นใจ(sentimental) (µ=5.5) ด้วยความรัก (loving (µ=5.3) ความเสน่หา(affectionate) (µ=5.2) และ ใจดี (warm-hearted) (µ=5.2) ทั้ง 4 หัวข้อนั้นมีผลเกี่ยวข้องต่อความรู้สึกทางบวก   สำหรับหัวข้อที่มีค่าน้อย (weak) ได้แก่ น่าสงสัย (suspicious) (µ=1.6), ขุ่นเคือง(enraged) (µ=1.5), โกรธมาก (mad) (µ=5.6), โกรธ (angry) (µ=1.6), กลัว(afraid) (µ=1.6), เบื่อหน่าย(disgusted) (µ=1.6),หวั่นกลัว (fearful)(µ=1.7), ลำคาญ (annoyed) (µ=1.7), เบื่อ(bored) (µ=1.9) ทั้งหมดนี้คือความรู้สึกในเชิงลบ หลังจากนั้นคะแนนดิบเหล่านี้ได้ถูกมาคำนวณเป็นค่ามาตรฐาน

  ก่อนจะวิเคราะห์ได้ตรวจความน่าเชื่อถือของการให้คะแนนของคณะกรรมการ (judges) ว่าไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ โดยใช้ Reliability Test โดยดูจากค่าสัมประสิทธิ์ alpha ของ Cronbach  โดย reliabilities ของ nostalgia intensity และ experiences description จะคำนวณแยกกันในกลุ่มของผู้ให้คะแนนกลุ่มละ 4 คน (ค่าสัมประสิทธิ์ alpha ของ nostalgia = 0.75 และ 0.69,ค่าสัมประสิทธิ์alpha ของ detail scale = 0.84 และ 0.83) สำหรับแต่ละ dimension ต่าง ๆ ของ PAD ถูกทดสอบแยกกันทั้งหมดและสำหรับ discrete emotion  (ของ SEP) 15 จาก 17 ตัวได้ทำการคำรวณแยกกันในขณะที่ guilt และ innocent นำมาคำนวณรวมกันทุกตัวพบว่า alpha ทุกตัวมากกว่า 0.6 และส่วนใหญ่มากกว่า 0.8 ซึ่งถือว่าใช้ได้ ยกเว้น bored และ uninvolved ที่ดูเหมือนว่าการวัดไม่ได้อยู่ในโครงสร้างเดียวกัน

   วิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis)

              ในการวิเคราะห์ส่วนแรกได้ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory principle component analysis) เพื่อทำการทดสอบการอธิบายเชิงแปรปรวนร่วมกันของแต่ละตัวแปร (item) (หรือว่ามีตัวแปรหรือหัวข้อ ใดวัดในเรื่องเดียวกันบ้าง) โดยใช้วิธีการหมุนแกนแบบ Varimax

  ผลที่ไได้จากการวิเคราะห์ Principle Component Analysis ในด้านมิติจาก PAD scales โดยใช้เกณฑ์ในการเลือกปัจจัย ที่มีค่า eigenvalues มากกว่า 1 จะได้ Component ที่มี 3 ด้านที่ชัดเจนตรงตามผลการศึกษาที่ผ่านมาโดยทั้งสาม factor สามารถอธิบายความแปรปรวน (variance) ได้รวม 81% ซึ่งจะประกอบด้วย

  -          Factor 1: Pleasure (eigenvalues 7.4) สามารถอธิบาย Variance ได้ 41% โดยมี 6 items ที่น้ำหนักมากใน factor นี้ factor loadings มากกว่า 0.4) คือ Happy - Unhappy, Unsatisfied – satisfied, Despairing – Hopeful, Melancholic – Contented. Annoyed – Pleased และ Bored – Relaxed

  -          Factor 2: Arousal (eigenvalues 4.9) สามารถอธิบายได้ Variance 27% โดยมี 6 items ที่น้ำหนักมากใน factor นี้(factor loadings มากกว่า 0.4) คือ Relaxed – Stimulated, Sluggish – Frenzied, Sleepy – Wide Awake, Calm Excited, Unaroused – Aroused, Dull - littery

  -          Factor 3: Dominance (eigenvalues 2.1) สามารถอธิบายได้ Variance 12% โดยมี 6 items ที่น้ำหนักมากใน factor นี้ (factor loadings มากกว่า 0.4 ) คือ Influenced –Influenced, Guided – Autonomous, Submissive – Dominant, Controlled – Controlling, Care For – in Control และ Awed - important

  ผลการวิเคราะห์ Principle Component Analysis ของ Discrete Emotion (SEP) โดยใช้เกณฑ์เลือก factor ที่มีค่า Eigenvalues มากกว่า 1 จะได้มิติด้านต่าง ๆ เป็นจำนวน 6 factor ที่สามารถอธิบาย Variance รวมกัน 77% โดยมีรายละเอียดดังนี้

  -          Factor 1: Tenderness (eigenvalues 17.1) items ที่มีน้ำหนักมาก (มี factor loading > 0.4) และสัมพันธ์กับ Factor 1 ในเชิงบวกคือ Tender Affectionaate, Lowing, Warmhearted, Sentimental, Grateful, Thankful, Benefited, Pure, Happy, Pleased, Lighthearted, Serene และที่สัมพันธ์กับ Factor 1 ในเชิงลบคือ Unimpressed, Bored, และ Skeptical ทีมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ Tenderness

  -          Factor 2: Imitation (eigenvalues 5.4) items ที่มีน้ำหนักมาก (มี factor loading > 0.4) และสัมพันธ์กับ Factor 2 ในเชิงบวกคือ Enraged, Mad, Angry, Annoyed, Imitation, Disgusted, Suspicious, Skeptical ทีมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ Factor 2 ในเชิงลบ คือ Happy

  -          Factor 3: Elation (eigenvalues 2.8) items ที่มีน้ำหนักมาก (มี factor loading > 0.4) และสัมพันธ์กับ Factor 3 ในเชิงบวกคือ Happy, Pleased, Exited, Active, Entertained, Playful, Aroused และ Delighted และที่สัมพันธ์กับ Factor 3 ในเชิงลบ คือ Unimpressed, Bored และ Unexcited 

  -          Factor 4: Lost (eigenvalues 2.0) items ที่มีน้ำหนักมาก (มี factor loading > 0.4) ใน Factor 4 คือ Wishful, Desirous, Full of craving, Sad, Sorrowful, และ Remorseful โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ Factor 4 ทั้งหมด

  -          Factor 5: Fear (eigenvalues 1.8) items ที่มีน้ำหนักมาก (มี factor loading > 0.4) ใน Factor 5 คือ Afraid และ Restful โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ Factor 5 ทั้งหมด

  -          Factor 6: Serenity (eigenvalues 1.5) items ที่มีน้ำหนักมาก (มี factor loading > 0.4) และสัมพันธ์กับ Factor 6 คือ Restful, Uninvolved, Serene และที่สัมพันธ์กับ Factor 6 ในเชิงลบ Sorrowful, Remorseful ที่มีความสัมพันธ์เชิงลบ

  Multiple Regression Analysis

              ในขั้นต่อไป ได้นำดัชนีความรุนแรง (Nostalgia intensity) ของ Nostalgia คำนวณสมการถดถอยร่วมกับ Principle Component ที่ได้จากการวิเคราะห์ ข้างต้น (โดยแบ่งเป็น 2 สมการ คือ จากดัชนี ของ PAD scale และจากดัชนี SEP) โดยกำหนดให้ดัชนีความรุนแรงของความรู้สึก nostalgia (Nostalgia intensity index) เป็นตัวแปรตาม (Dependent Variable) และให้ component ต่าง ๆ ของ PAD (3 components) และ SEP (6 components) เป็นตัวแปรอิสระ (Independent Variable) เพื่อเป็นการระเมินผลกระทบ (Impact) ของ component ต่าง ๆ ของอารมณ์ต่อความรุนแรง (intensity) ของความรู้สึก nostalgia

  ผลการทำสมการถดถอยของ PAD component ซึ่งมีตัวแปรอิสระ 3 ตัว พบว่ามีค่า= 0.29 หรือตัวแปรอิสระทั้งสาม components สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ intensity ได้ 29% โดย Pleasure ทำให้ เกิดผลกระทบหรือ Impact (ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง) ได้มากที่สุดโดยมีความสัมพันธ์กันเชิงบวกที่ค่าสัมประสิทธิ์ = 0.40 รองลงมาคือ Dominance ที่มีความสัมพันธิ์ในเชิงลบที่ค่าสัมประสิทธิ์ = 0.34 ในขณะที่ Arousal ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าไม่มีความเกี่ยวข้องที่มีนัยสำคัญทางสถิติต่อ intensity (p-value = 0.2)

              สำหรับผลการคำนวณสมการถดถอยระหว่าง SEP components ซึ่งมีตัวแปรอิสระ 6 จะมีค่า = 0.67 หรือตัวแปรอิสระทั้งหก components สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ intensity ได้ 67% โดยตัวแปรที่มี Impact ต่อระดับ intensity จะมี 5 ตัว เรียงจากมากไปน้อยคือ (ค่าสัมประสิทธิ์แสดงในวงเล็บ) Tenderness (0.53) Lost (0.47) Elation (0.32) ซึ่งมีความสัมพันธ์กันเชิงบวก สำหรับ Imitation (-0.17) และ Fear (-0.17) มี Impact เท่ากันและมีความสัมพันธ์ในเชิงลบ (ทั้งหมดมีนัยสำคัญทางสถิติที่ =0.01 ยกเว้น Imitation ที่ =0.05) สำหรับความสัมพันธิ์ระหว่าง Serenity และระดับ intensity ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value = 0.29)

  การอธิปรายผลการนำมาใช้ในเชิงการตลาด

              จากผลการศึกษาข้างต้นได้สนับสนุนความเห็นของผู้วิจัยที่ว่าประสบการณ์ nostalgia จะประกอบด้วยส่วนประกอบที่ซับซ้อนหลายอย่างผลของ Principle Component Analysis ในเรื่อง  discrete emotion แสดงให้เห็นว่าความรู้สึกเชิงบวก เช่น warmth, joy, gratitude, affection, และ innocent มีแนวโน้จะมีความเกี่ยวข้องกับ แต่กับทรงจำในอดีตที่เกิดความรู้สึกพอใจมักผสมปนแปกับรู้สึกสูญเสีย (Lost) อันเป็นผลเกี่ยเนิ่องจากการตระหนักว่าอดีตไม่สามารถหวนกลับมาได้ ความเชื่อมโยงระหว่างความเศร้า (sadness) และความต้องการ (desire) อาจเป็นตัวสะท้อนให้เห็นข้อเท็จจริงข้อนี้ และความรู้สึกเศร้าเกี่ยวข้องกับความต้องการที่ไม่สามารถตอบสนองได้ (Unattainable desire) ของการย้อนกลับไปยังเวลาและสถานที่ในอดีต

              ซึ่งเมื่อประกอบกับการพิจารณาผลของ Regression จะช่วยให้เกิดความเข้าใจถึงความซับซ้อนต่อระดับของประสบการณ์ เช่น กรณี ของ PAD 2 components มีความสัมพันธ์เชิงบวกขณะที่ Dominance มีความสัมพันธ์เชิงลบซึ่งความสัมพันธ์เชิงลบต่อระดับผลกระทบต่อประสบการณ์ nostalgia นี้อาจสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกที่เราไม่มีอำนาจ (powerlessness) เพื่อสร้างอดีตขึ้นมาใหม่หรือกลับไปในอดีตได้ ในกรณีของ SEP components จะมีความซับซ้อนมากกว่า มีทั้งอารมณ์ที่คาดว่าเป็นบวก เช่น tenderness และ elation พร้อม ๆ กับในเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกเชิงสูญเสีย การรวมกันของ joy และ sadness, gratitude, และ desire หรือ warmth, และ urgency แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของปรากฎการณ์นี้โดยจะเห็นถึงcomponent ที่บนพื้นฐานและเป็นบวก แตี่ก็มีองค์ประกอบที่เป็นลบที่มีนัยสำคัญพร้อมกันด้วย เช่น joy และ gratitude ก็จะมีความรู้สึกคต้องการ (desire) ซึ่งมาจากความรู้สึก lost ดังที่ได้อธิบายมาแล้วดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าการใช้ SEP ที่มีความละเอียดของส่วนประกอบมากว่าจะสามารถอธิบายอารมณ์ nostalgia ได้ดีกว่า PAD

              สำหรับในการนำไปใช้ทางกรตลาด ผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าการใช้ความรู้สึกแบบการระลึกได้ (Nostalgia) ในทางการตลาดยากต่อการคาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากองค์ประกอบมีความซับซ้อนและได้รวมเอาความรู้สึกทั้งทางลบและทางบวกไว้ด้วยกัน ทำให้ผลรวมที่ได้ออกมาไม่ชัดเจน ในขณะที่ ความสงสาร (Tenderness) และ ความอิ่มเอมใจ (Elation) อาจทำให้เกิดทัศนคติในทางบวกที่นำมาใช้ในทางการตลาด แต่ก็ทำให้เกิดความรู้สึกสูญเสีย (Lost) เพราะไม่อาจย้อนกลับไปยังอดีตได้อันเป็นผลในเชิงลบมาพร้อม ๆ กัน ดังนั้นนักการตลาดจึงควรระวังในจุดนี้และควรมีการป้องกันเพื่อลดหรือจำกัดความรู้สึกสูยเสียของผู้บริโภคด้วย ซึ่งอานจกระทำโดยการแสดงให้ผู้บริโถคเห็นแบบพร้อม ๆ กัน ว่าสินค้าเหล่านั้นเแป็นวิธีในการนำกลับมา(Recapture) ของอดีตอย่างเพียงพอ เป็นต้น[6]

   


  [1] Susan L.Holak.City University of New York-College of Staten Island.William J.Havlena.New Jersey Institute of Technology.

  [2] J.BUSN RES 1998.42.217-226.

  [3] Davis(1979,p.18),Belk(1990,p670.),Holbrook and Schindler(1992,p.330)

  [4] Allen,Machleit,and Marine,1988;Batra and Ray,1986;havlena and Holbrook,1986).

  [5] Aaker,Stayman,and Hagerty,1986.

  [6] Allen,Machleit,and Marine,1988;Batra and Ray,1986;havlena and Holbrook,1986).  อ่านทั้งหมด: 2416, ความเห็นทั้งหมด: 0

  แสดงความเห็น
  ข้อความ
     
    
   
   
     
  แนบรูป *เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
  จาก  
  พิมพ์คำว่า คนไทย ในช่องนี้ ->

  เรื่องราวอื่นๆจากบลอกเพื่อนบ้าน

  หอยทาก" นับพันตัว! บุกแฟลตตำรวจ สภ.เมืองพิษณุโลก (ชมคลิปชัดๆ) (ดีโพลมา2572)ร่วมกับสื่อสย
  หนังเรื่องคัมภีร์หยุดกระสุน (ดีโพลมา2571)ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่องอัตโนมัติ (ดีโพลมา2570)ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลช
  ตำรวจแคนาดาเผยภาพนาทีระทึก มือปืนบุกเข้าไปกราดยิงในรัฐสภา (ชมคลิป) (ดีโพลมา2569)ร่วมกับส
  หนังเรื่องทะลักจุดแตก(ดีโพลมา2568)ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  หนังเรื่องทะลักจุดแตก
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่องอัตโนมัติ (ดีโพลมา2567)ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลช
  กฎหมายเรื่องการวิ่งเต้นล้มคดี(ดีโพลมา2566)ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  กำเนิดเจ้าแม่กวนอิม - ตอนที่ 27(ดีโพลมา2565)ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  กำเนิดเจ้าแม่กวนอิม - ตอนที่ 27
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่องอัตโนมัติ(ดีโพลมา2564)ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน
  ลูกครูญี่ปุ่น ถูกฆ่าหั่นศพ รุดพบตำรวจ (ดีโพลมา2563)ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  กำเนิดเจ้าแม่กวนอิม - ตอนที่ 26(ดีโพลมา2562)ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  อาการของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
  ออกกำลังอย่างไรในคนทำงานคอมพิวเตอร์
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่องอัตโนมัติ (ดีโพลมา2561)ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลช
  ขับรถอย่างไรจึงไม่ปวด
  ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำคุก 1 ปี ไม่รอลงอาญา “สมชาย ไพบูลย์” แนวร่วม นปช.และอดีต ส.ข.บางบอ
  รพ.จุฬาลงกรณ์ เชิญประชาชนร่วมบำเพ็ญกุศล (ดีโพลมา2559)ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  กำเนิดเจ้าแม่กวนอิม -ตอนที่ 25(ดีโพลมา2558)ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  ไปเที่ยวเดอะกะตะรีสอร์ทที่ภูเก็ตมา(ดีโพลมา2557)ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน).
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่องอัตโนมัติ (ดีโพลมา2560)
  กฎหมายค่าส่วนกลาง(ดีโพลมา2559)
  กำเนิดเจ้าแม่กวนอิม - ตอนที่ 24 (ดีโพลมา2558)
  กินอย่างไร เมื่อไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง
  กินอย่างไรห่างไกลเบาหวาน
  กินอย่างไร เมื่อเป็นโรคเบาหวาน
  หางาน part time งานผ่านเน็ต รับงานทำที่บ้านได้ คลิก
  โรคความดันโลหิตสูง รักษาได้ แค่หลีกให้ไกลจากโซเดียม
  อีเมล และสมอง อัศจรรย์แห่งการเชื่อมโยง
  Japanese Language Course
  แค่หลับสนิท ก็ผอมได้ไม่น่าเชื่อ!
  อลังการอะ ศิลปะบนผนังที่ห้างรูปเกือกม้าในเนเธอร์แลนด์
  วิธีลดน้ําหนัก 5 กิโล 1 อาทิตย์ สูตรเด็ดที่สาว ๆ ต้องคิดก่อนลอง !
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่องอัตโนมัติ(ดีโพลมา2556)
  สตช. เพิ่งตื่น สั่งเข้มปราบปรามแหล่งเงินกู้นอกระบบ(ดีโพลมา2555)
  กำเนิดเจ้าแม่กวนอิม - ตอนที่ 23(ดีโพลมา2554)
  30 วิธีฉลาดสุดๆ ที่ทำให้ชีวิตคุณ “ง่ายขึ้น” ไปดูว่ามีอะไรบ้าง!
  การปรับเปลี่ยนตัวเอง เพื่อเป็นคนที่มีความสุขทำอย่างสม่ำเสมอ
  งานพิเศษ งานรายได้เสริม ใช้เวลาว่างๆ 2-3 ชั่วโมง ทำงาน ที่นี่ค่ะ
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่องอัตโนมัติ(ดีโพลมา2553)
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่18ต.ค.2557(ดีโพลมา2552)
  กำเนิดเจ้าแม่กวนอิม - ตอนที่ 22(ดีโพลมา2551)
  ตามหาญาติ (ดีโพลมา2550)
  หางานทำที่บ้าน งานทำทางเน็ต สร้างรายได้ที่บ้านค่ะ
  เลือกที่พัก รายวัน รายเดือน อย่างไรดี
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่องอัตโนมัติ(ดีโพลมา2549)
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่องอัตโนมัติ(ดีโพลมา2548)
  แต่งตั้งนายตำรวจราชสำนัก (ดีโพลมา2547)
  กำเนิดเจ้าแม่กวนอิม - ตอนที่ 21ขอขอบคุณที่มาของข่าว/ภาพจากผู้ที่มีชื่ออยู่ด้านล่างนี้ทุก

  เลือกดูบลอก Search:
  ใช้เวลาประมวลผลหน้านี้ 514.8009ms