เข้าสู่ระบบ จำนวนคนออนไลน์ 11292 คน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมสรุปวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
หัวข้อล่าสุด
 
 
 • website อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ (81)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ทำเนียบเพื่อน จป. มสธ. (639)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ 54106 (40)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 54112 (37)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • เทคนิคในการเรียนกับ มสธ (319)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (21)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • เออร์กอนอมิคส์และจิตวิทยาในการทำงาน (8)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • สถิติการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (83)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (57)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • พิษวิทยา (13)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ผลแห่งการเรียน (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • สุขศาสตร์อุตสาหกรรมพื้นฐาน (9)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • กิจกรรมวิชาไทยศึกษา ว่าวไทย (92)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • หลักสูตร สามารถเป็นจป วิชาชีพได้ตามกฎหมาย (74)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • หลักความปลอกภัยในการทำงาน (20)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • กฎหมายความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ (5)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • พิษวิทยาและเวชศาสตร์อุตสาหกรรม (6)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (67)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • วิชาไทยศึกษา (102)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 •  
     
   
  ปฎิทิน
   
   

  Calendar
  Title and navigation
  Title and navigation
  <กุมภาพันธ์ 2016>
  กุมภาพันธ์ 2016
   
  525262728293031
  61234567
  7891011121314
  815161718192021
  922232425262728
  1029123456
   
     
   
  สถิติบลอกนี้
   
   
  • คนเข้าบลอกนี้ทั้งหมด 396847
  • เฉพาะวันนี้ 39
  • ความคิดเห็น 1673
  • จำนวนเรื่อง 19
  ให้คะแนนบลอกนี้
  แจ้งเนื้อหาบลอกไม่เหมาะสม
   
     
  วิชาไทยศึกษา
  Last Updated On: 29 สิงหาคม 2550 - 8:55:00


  วิชาไทยศึกษา 10510
  เป็นสรุปย่อและแนวข้อสอบครับ
  หน่วยที่1 พัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศไทย
  unit1_10151.pdf

  กิจกรรม หน่วยที่ 1.pdf

  mp3 หน่วยที่ 1พัฒนาการประวัติศาสตร์.zip

  หน่วยที่2 การพัฒนาการปกครองไทย
  unit2_10151.pdf

  กิจกรรม หน่วยที่ ๒.pdf

  mp3 หน่วยที 2 พัฒนาการการปกครอง.zip

  หน่วยที่3 พัฒนาการเศรษฐกิจไทย

  unit3_10151.pdf

  กิจกรรมหน่วยที่ ๓.pdf

  mp3 หน่วยที่ 3 พัฒนาการเศรษฐกิจไทย.zip

  หน่วยที่4 พัฒนาการสังคมไทย

  unit4_10151.pdf

  กิจกรรมหน่วยที่ ๔.pdf

  mp3 หน่วยที่ 4 พัฒนาการสังคมไทย.zip

  หน่วยที่5 เทคโนโลยี่ไทย

  unit5_10151.pdf

  กิจกรรมหน่วยที่ ๕.pdf

  mp3  หน่วยที่ 5 เทคโนโลยีไทย.zip

  หน่วยที่6 ความเชื่อและศาสนากับสังคมไทย

  unit6_10151.pdf

  กิจกรรมหน่วยที่ ๖.pdf                                       

                                   
   mp3 หน่วยที่ 6 ความเชื่อและศาสนา.zip

  หน่วยที่7 ภาษาในวิถีชีวิตและสังคมไทย

  unit7_10151.pdf

   mp3 หน่วยที่ 7 ภาษาในวิถีชีวิต.zip
  กิจกรรมหน่วยที่ ๗.pdf

  หน่วยที่8 ประเพณี พิธีกรรมไทย

  unit8_10151.pdf

  mp3 หน่วยที่ 8 ประเพณี พิธีกรรมไทย.zip
  กิจกรรมหน่วยที่ ๘.pdf

  หน่วยที่9 การละเล่นพื้นบ้านไทย

  unit9_10151.pdf

  mp3 หน่วยที่ 9 การละเล่นไทย.zip
  กิจกรรมหน่วยที่ ๙.pdf

  หน่วยที่10 นาฏศิลป์และดนตรีไทย

  unit10_10151.pdf

  mp3 หน่วยที่ 10 นาฏศิลป์และดนตรีไทย.zip
  กิจกรรมหน่วยที่ ๑๐.pdf

  หน่วยที่11 วรรณกรรมไทย

  unit11_10151.pdf

  mp3 หน่วยที่ 11วรรณกรรมไทย.zip

  หน่วยที่12 สถาปัตยกรรมไทย

  unit12_10151.pdf

  mp3 หน่วยที่ 12 สถาปัตยกรรมไทย.zip

  หน่วยที่13 ประติมากรรมและจิตรกรรมไทย

  unit13_10151.pdf

  mp3 หน่วยที่ 13 ประติมากรรมและจิตกรรมไทย.zip


  หน่วยที่14 งานช่างไทย

  unit14_10151.pdf

  mp3 หน่วยที่ 14 งานช่างไทย.zip

  หน่วยที่15 แนวการพัฒนาบนวิถีไทย

  unit15_10151.pdf

   mp3 หน่วยที่ 15 แนวทางพัฒนาบนวิถีไทย.zip

  ไทยศึกษา ๑๐๑๕๑

  (สรุปย่อตามวัตถุประสงค์ประจำหน่วยต่างๆ)


  หน่วยที่ ๑ พัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศไทย

  ๑. อิทธิพลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
  ภูมิศาสตร์- ในด้านทำเลที่ตั้งมีผลต่อประเทศไทย ๓ ประการ เป็นดินแดนสมบูรณ์ ๑ เปิดกว้างต่อการรับวัฒนธรรม ๑ เป็นดินแดนเปิด (1/13)
  วัฒนธรรม-
  - ปัจเจกบุคคล เช่น สติปัญญาความรู้ เป็นปัจจัยเล็กที่สุดใน ๓ กลุ่ม แต่อยู่ใกล้กับพฤติกรรมและการตัดสินใจของมนุษย์มากที่สุด
  - ที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของไทย
  - ภาพรวมของวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม
  ๒. สามารถสังเขปสาระสำคัญเกี่ยวกับยุคหิน ยุคโลหะ และ การเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนนี้ได้
  ยุคก่อนประวัติศาสตร์ คือ ยุคที่ยังมิได้คิดประดิษฐ์อักษรในการบันทึกเรื่องราว แบ่งเป็น ๒ ยุคคือ
  ๑). ยุคหินแบ่งเป็น ๓ ช่วง
  หินเก่า กะเทาะหินหยาบๆ ด้านเดียว-
  หินกลาง- คมขึ้นทั้งสองด้าน มีพิธีกรรมฝังศพ
  หินใหม่ รู้จักการเพาะปลูกและเลี้ยง...- อยู่เป็นหลักแหล่ง
  ๒). ยุคโลหะ
  สำริด : ดีบุก+ทองแดง-
  - เหล็ก
  ยุคประวัติศาสตร์ คือ ยุคที่มีอักษร
  ๓. สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับแว่นแคว้นในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอ. ใต้
  ภาคกลาง แคว้นทวารวดี ละโว้ อโยธยา สุพรรณภูมิ-
  ภาคเหนือ-
  o แคว้นหริภุญชัย มีลำพูนเป็นศูนย์กลาง
  o แคว้นล้านนา
  o แคว้นสุโขทัย แถบแม่น้ำปิง ยม น่าน มีเมืองสำคัญคือ สุโขทัย ศรีสัชนาลัย
  อักษรไทย ช่วยเสริมสร้างความเป็นเอกภาพในกลุ่มชนชาวไทย
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ- แคว้นโคตรบูร ได้รับอิทธิพลจากกัมพูชาหรือขอม
  ตะวันออก เมืองโบราณสมัยทวารดี- คือ เมืองพระรถ พนัสนิคม ชลบุรี เมืองศรีมโหสถ โคกปีบ ปราจีน เมืองดงละคร อ.เมือง นครนายก
  ใต้ แคว้นตามพรลิงค์ ต่อมาพัฒนาเป็นแคว้นนครศรีธรรมราช-

  ๔. สามารถบรรยายภาพรวมของยุคสมัยอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ที่ต่อเนื่องกันมาตามกระแสกาลเวลา
  อยุธยา มีรากฐานมาจาก ละโว้ +- สุพรรณภูมิ
  ธนบุรี 2310-2325-
  รัตนโกสินทร์ช่วงต้น 2325 – 2394 (ร.๑ - ๓)- เป็นสมัยแห่งการฟื้นฟูวางรากฐานอาณาจักรให้มั่นคง ภัยจักรวรรดินิยมเข้ามาคุกคามใน ร.๔ ซึ่งต่อสู้โดยทางการทูต
  การปฏิรูปการเมืองสมัย ร.๕- ทำให้เกิดรัฐประชาชาติไทย ทำให้สังคมจารีตเสื่อมสลายเข้าสู่สังคมสมัยใหม่
  - ข้อดังกล่าวข้างต้นเป็นสาเหตุที่ทำให้เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 มีข้อพินิจที่น่าสนใจ 3 ข้อในการปรับปรุงบ้านเมืองคือ
  ๑). ให้ความสำคัญกับการรักษาเอกราชและความมั่นคง
  ๒). รัฐบาลสมัยสมบูรฯ ใช้แนวทางการทำให้ทันสมัย ส่วนรัฐบาลสมัยประชาธิปไตย ใช้การทำให้เป็นตะวันตก
  ๓). รัฐบาลตั้งแต่ ร.๕ จนถึงรัฐบาลประชาธิปไตยต่างประสบความสำเร็จใน การสร้างรัฐชาติไทย
  พ.ศ. 2504 เริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ-

  หน่วยที่ 2 พัฒนาการปกครองไทย


  ยุคการปกครอง
  ๑. แบบจารีตประเพณี
  ๒. แบบตะวันตก ร.๔ ถึง 2475
  ๓. แบบอมาตยาธิปไตย 2475- 2500 ทุนนิยมโดยรัฐ
  ๔. ยุคทหารและนายทุน จอมพลสฤษดิ์ – 14 ต.ค. 2516 ปกครองโดยเผด็จการกองทัพร่วมกับนายทุน
  ๕. ยุคหัวเลี้ยวหัวต่อ 2521-2535
  ๖. ยุคปฏิรูปการเมือง 2535 - ปัจจุบัน “ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ทุกคนมีส่วนร่วม รัฐธรรมนูญ 2540

  ๑. นำข้อมูลทางประวัติศาสตร์มาอธิบายพัฒนาการทางการปกครองได้
  -ตัวแบบการศึกษาพัฒนาการปกครองที่ใช้กันมาก คือ การนำข้อมูลทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์ เพื่อให้เห็นพัฒนาการการปกครองที่เป็นมาโดยลำดับ
  -ปัจจัยทางประวัติศาสตร์มี ๒ คือ
  ๑. ปัจจัยด้านสังคมและการเมืองภายในประเทศ ก็คือ โครงสร้างของระบบสังคมและการเมมืองในยุคต่างๆ
  ๒. ปัจจัยด้านสังคมและการเมืองภายนอกประเทศ ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  ๒. อธิบายลักษณะเด่นของการปกครองในสมัยก่อนประชาธิปไตยมี ๒ แบบ คือ
  -แบบจารีตประเพณี ตั้งแต่สุโขทัย - รัตนโกสินทร์ตอนต้น
  - แบบตะวันตก ตั้งแต่สมัย ร.๔ – 2475 ต้องปรับตัวให้รอดพ้นภัยคุกคามของชาติมหาอำนาจ
  เทวราชา – เขมร
  ระบบไพร่กับสังคมอยุธยา กับ ระบบอุปถัมภ์กับสังคมไทย จตุสดมภ์ (เสา ๔ ต้น) อัครมหาเสนาบดี หน้า 63
  การปฏิรูปการปกครอง พระบรมไตรโลกนาถ แบ่งเมืองเป็นชั้นๆ อยุธยาราชธานีเป็นศูนย์กลาง หัวเมืองชั้นในกับชั้นนอก ให้พระราชโอรส และญาติๆ ไปปกครอง เรียกว่า เมืองลูกหลวง หลานหลวงบ้าง
  ๓. อธิบายลักษณะเด่นของการปกครองแบบประชาธิปไตยในยุคเริ่มแรกมี ๒ คือ
  ๑). แบบอมาตยธิปไตย คณะราษฎร เปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิ.ย. 2475 โดยข้าราชการสองกลุ่ม คือ ทหารกับพลเรือน สิ้นสุดเมื่อ จอมพล ป.พิบูลสงครามหมดอำนาจ พ.ศ. 2500 โดยมีสาเหตุขัดแย้งกันเองในกลุ่มผู้นำทหาร
  ๒). ยุคทหารและนายทุน จอมพลสฤษดิ์กับถนอม 2501 – 14 ต.ค. 2516 โดยที่จอมพลสฤษดิ์ สร้างบารมีให้ตน ด้วยการบริหารด้วยความเด็ดขาดเข้มแข้ง เพื่อให้ประชาชนรักใคร่ และใช้ระบบอุปถัมภ์ทหารผู้มีอำนาจ
  ๔. อธิบายลักษณะเด่นของการปกครองแบบประชาธิปไตยในยุคใหม่มี ๒ คือ
  ๑). ยุคหัวเลี้ยวหัวต่อ 2516 – 2535 ยุค สรช. พ.ศ.2521
  ๒). ยุคปฏิรูปการเมือง 2535 เป็นต้นมา รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 “ยุคการเมืองของประชาชน”

  -รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๒๑ ยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ เพราะให้อำนาจข้าราชการเท่าๆ กันกับนักการเมือง
  -ผู้นำคณะราษฎรส่วนใหญ่เป็น ผู้นำระบบราชการ

  หน่วยที่ 3 พัฒนาเศรษฐกิจไทย


  ๑. อธิบายพัฒนาการทางเศรษฐกิจไทย นับแต่การลงนามสนธิสัญญาเบาว์ริงกับสหราชอาณาจักรในปี ๒๓๙๘ - ๒๔๗๕
  ก่อนปี 2398- เป็นเศรษฐกิจแบบยังชีพ การค้าระหว่างประเทศอยู่ในขอบเขตจำกัด
  - หลังลงนามสนธิสัญญาเบาว์ริง เศรษฐกิจแบบการค้าและใช้เงินตรา มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตและการค้าระหว่างประเทศ ส่งออกข้าว ปัจจัยมีผลขยายตัวต่อการส่งออกข้าว คือ มีการพัฒนาระบบขนส่งระหว่างประเทศ(ขุดคลองสุเอซ)และภายใน ๑ การเพิ่มประชากร ๑ การยกเลิกระบบไพร่และทาส ๑
  พ.ศ. 2475 – 2504 กำเนิดทุนนิยมแห่งรัฐ- เศรษฐกิจตกต่ำ ภาวะเงินเฟ้อสงครามโลกครั้งที่ ๒ มีผลต่อรายได้ของผู้มีเงินได้ประจำลดลง เช่น ข้าราชการ นายทุนเชื้อสายจีนเข้ามาแทนที่
  วิสาหกิจอิทธิพล การใช้อำนาจทางการเมืองในการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

  ๒. สังเขปสาระสำคัญเกี่ยวกับพัฒนาการ ตลอดจนผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่างๆ ได้
  ธนาคารโลก ผลักดันให้รัฐบาลไทยจัดตั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ- ในแนวทางทุนนิยม
  ฉบับที่ ๑ – ๒ เน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เน้นลงทุนสิ่งก่อสร้างพื้นฐาน
  ฉบับที่ ๓ „„ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
  ฉบับที่ ๔ „„ การกระจายรายได้ ปรับปรุงโครงสร้างการผลิต
  ประสบปัญหาราคาน้ำมัน OPEC
  ฉบับที่ ๕ „„ การกระจายรายได้ ปรับปรุงโครงสร้างการผลิต
  ฉบับที่ ๖ „„ „„
  ฉบับที่ ๗ „„ เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
  ฉบับนี้มีชื่อเรียกว่า “เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน” เน้นวัตถุนิยม ทำลายสถาบันครอบครัว ชุมชน วัฒนธรรม ขาดความร่วมมือประสานงาน
  ฉบับที่ ๘ „„ เน้นให้ “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
  ฉบับที่ ๙ การพัฒนาแบบยั่งยืนและความอยู่ดีกินดีมีสุขของคนไทย โดยยึดหลักทางสายกลาง เรียกว่าทฤษฎีใหม่และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
  - ตั้งแต่แผนพัฒนาฉบับที่ ๕ เป็นต้นมา ได้ใช้ความจำเป็นขั้นพื้นฐาน มาเป็นแนวคิดในการพัฒนา

  ๓.สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับสาเหตุและตัวเร่งของวิกฤติเศรษฐกิจ ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจไทย
  ๑). พึ่งพาเศรษฐกิจระหว่างประเทศในระดับสูง การส่งออกและนำเข้าสูง เมื่อประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ เงินทุนไหลออก การส่งออกตกต่ำ หนี้สินต่างประเทศสูงขึ้น นับตั้งแต่ปี 2538 ผลิตภัณฑ์มวลรวม
  ๒). เปิดเสรีทางเศรษฐกิจการเงิน ปั่นราคา เก็งกำไรเกินจริง เศรษฐกิจฟองสบู่
  ๓). สมรรถนะของอุตสาหกรรมลดต่ำลง
  เศรษฐกิจพอเพียง ๓ ขั้น
  ๑). ผลิตอาหารเพื่อบริโภค ถ้าเหลือเอาไว้ขาย โดยจัดสรรที่ดิน 30:30:30:10 คือ น้ำ-เลี้ยงปลา 30 ไร่, พืชผล 30 ไร่, ปลูกข้าว 30 ไร่, ที่อยู่-เลี้ยง... 10 ไร่
  ๒). รวมตัวในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์เพื่อการผลิต ตลาด ศึกษา สวัสดิการ สังคมและศาสนา
  ๓). ความร่วมมือของกลุ่มหรือสหกรณ์ในชุมชนกับองค์กร หรือ ภาคเอกชน หรือ แหล่งเงิน ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง

  หน่วยที่ 4 พัฒนาการสังคมไทย


  สังคมไทยแบ่งเป็น ๓ สมัย
  ๑. สมัยจารีต ตั้งแต่อยุธยา - ร.๕ ชนชั้นปกครองหรือเรียกว่า พวกมูลนาย ๑ ชนชั้นถูกปกครอง ๑
  กลุ่มชน เจ้านาย- ขุนนาง ไพร่ ทาส พระสงฆ์คนกลางเชื่อมโยงกลุ่มต่างๆ
  สกุลยศ ได้มาแต่กำเนิด เจ้านาย ได้แก่ ชนชั้นที่มีการสืบสายเลือด เช่น พระญาติ โอรส
  อิสริยยศ ได้พระราชทานวิวัฒน์จาก พระ -> การทรงกรม เป็น กรมหมื่น กรมขุน กรมหลวง
  ขุนนาง ไม่มีการสืบสกุล ได้คุมกำลังพลพวกไพร่หลวง
  ระบบไพร่- เป็นการจัดระเบียบสังคมเพื่อให้เกณฑ์แรงงาน ตามความต้องการกำลังคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ระบบไพร่เป็นพื้นฐานสำคัญในการบริหารราชการในสังคมไทยสมัยจารีต
  ไพร่สม- เป็นไพร่ส่วนตัวของมูลนาย ได้รับพระราชทาน เป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้
  - ไพร่หลวง
  ระบบศักดินา เป็นโครงสร้างทางชนชั้นในสังคม- ใช้เป็นกลไกควบคุมการแจกจ่ายกำลังไพร่พล และการเป็นสิทธิในการถือครองที่ดินในการทำกิน ไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์
  ๒. สังคมสมัยใหม่ ร.๕ เป็นต้นไป ปรับปรุงบ้านเมืองให้ทันสมัยทุกด้าน โดยมีปัจจัยผลักดัน ๓ ประการ คือ
  ๑). การแผ่อำนาจของจักรวรรดินิยมตะวันตก
  ๒). การขาดประสิทธิภาพของระบบไพร่และราชการ
  ๓). คนรุ่นใหม่เรียนรู้วิทยาการตะวันตก
  ปรับปรุงบ้านเมืองให้ทันสมัย ร.๕ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ๔ อย่าง คือ
  ๑). ยกเลิกระบบไพร่ เปลี่ยนเป็นระบบกระทรวง ทบวง กรม และมณฑลเทศาภิบาล ทะเบียนไพร่เป็นสำมะโนครัวแทน
  ๒). การเลิกทาส ใช้เวลา 31 ปี ดำเนินการผ่านกฎหมาย ๕ ฉบับ เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2417-2448
  ๓). การเคลื่อนที่ทางสังคมเปิดกว้างขึ้น
  ๔). การรับวัฒนธรรมตะวันตก เปลี่ยนจากสยามเก่า เป็นสยามใหม่ สังคมจารีตเสื่อมสลาย
  ๓. สังคมร่วมสมัย มีโครงสร้างทางชนชั้น ชั้นสูง –กลาง-ล่าง การเลื่อนฐานะทางสังคมเปิดกว้างขึ้นจากการศึกษา อาชีพ เศรษฐกิจ (ทุนนิยม บริโภคนิยม)
  ๑. สรุปภาพรวมของสังคมร่วมสมัย ในด้านโครงสร้างชนชั้น สังคมเมือง และสังคมชนบทในสมัยนี้ได้ ไทยร่วมสมัยได้
  ๑). ชนบท หมายถึง พื้นที่ที่อยู่นอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาล
  ๒). เมือง หมายถึง เขตเทศบาล สุขาภิบาล เขตปกครองพิเศษ
  ๓). เมืองสมัยใหม่ เกิดหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม
  ๔). วิถีชีวิตอยู่ในเศรษฐกิจพอเพียง ได้สูญสิ้นไปตั้งแต่มีแผนพัฒนาประเทศ

  หน่วยที่ ๕ เทคโนโลยีไทย

  ๑. อธิบายความหมายและความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
  ธรรมชาติวิทยา การสังเกตปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ แล้วคิดไตร่ตรองจนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบายสิ่งต่างๆ ได้
  วิทยาศาสตร์ หมายถึง รูปแบบความคิดที่นำไปสู่สู่ความสามารถในการอธิบายโครงสร้างและพฤติกรรมของสรรพสิ่งในโลก การเข้าถึงความรู้ ตั้งสมมติฐาน แล้วพยายามพิสูจน์ผล ค้นคว้าทดลอง เสนอผลเป็นกฎเกณฑ์หรือตั้งเป็นทฤษฎี หน้า 242
  ภูมิปัญญา ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยา ประสบการณ์และความเฉลียวฉลาดของคนในท้องถิ่น สืบทอดส่งต่อรุ่นต่อรุ่น

  ๒. สังเขปสาระสำคัญเกี่ยวกับการสร้างสรรค์เทคโนโลยีในสังคมไทยจารีต การรับเทคโนโลยีตะวันตก และเทคโนโลยีในสังคมไทยสมัยใหม่ได้
  ๑). จากความรู้ทางธรรมชาติวิทยา พัฒนาเป็นเทคโนโลยี
  ๒). เทคโนโลยี แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน-เหมาะสม และ ระดับก้าวหน้า-ก้าวหน้า ระดับสูง โดยอาศัยวิทยาศาสตร์
  ๓). ข้อจำกัดและอุปสรรคต่างๆ เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และสร้างสรรค์เทคโนโลยี
  ๔). เทคโนโลยีในสังคมไทยจารีตมี ๒ ระดับ คือ พื้นฐาน กับ ก้าวหน้า สังคมไทยสมัยจารีต คือ อยุธยา ถึง รัตนโกสินทร์ตอนต้น มีรากฐานด้านวัฒนธรรมมาจากศาสนา มีพื้นฐานเศรษฐกิจแบบยังชีพ
  ๕). การรับเทคโนโลยีตะวันตก เริ่มตั้งแต่มีสนธิสัญญาเบาว์ริง พ.ศ. 2398 มีผลกระทบทำให้ภูมิปัญญาไทยถูกทอดทิ้ง ไทยเสียดุลการค้า เพราะต้องซื้อและพึ่งพาเทคโนฯ จากต่างประเทศตลอดมา
  ๖). วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ได้แก่ การแพทย์(หมอบัดเล่ย์) และ การพิมพ์
  ตัวอย่างเด่น
  เครื่องปั้นดินเผา- บ้านเชียง อุดร มีตั้งแต่ยุคหินเก่า – ยุคโลหะ
  ทำเส้นไหม, ทอผ้าจากฝ้าย- บ้านเชียง อุดร มีตั้งแต่ยุคก่อน-ยุคต้นประวัติศาสตร์
  เครื่องปั้นดินเผา- ศรีสัชนาลัย สุโขทัย มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมาก มีการพัฒนาจนมาเป็นชนิดเคลือบ มีการเขียนลาย มีคุณภาพดี
  เทคโนโลยีเชิงก้าวหน้า
  - สถาปัตยกรรมโดดเด่นของไทยสมัยจารีต คือ การก่อสร้างพระเมรุมาศ อยุธยา
  - เกรินบันไดนาค ประยุกต์ความรู้ทางกลศาสตร์ที่โดดเด่น ยุค รัตนโกสินทร์ตอนต้น
  เทคโนโลยีตะวันตกสมัยจารีต โปรตุเกสเป็นประเทศแรก เข้ามาสมัยอยุธยา เช่น กระจกเลนส์ นาฬิกา อาวุธปืน การหล่อปืนใหญ่
  ยุคสมเด็จพระนารายณ์มหาราช- สัมพันธ์ใกล้ชิดกับฝรั่งเศล
  การแพทย์ตะวันตก ยุค รศ. ตอนต้น(ร.๓) นายแพทย์ แดน- บรีช แบรดลี่ย์ (หมอบัดเล่ย์) ปลูกฝีป้องกันโรคฝีดาษหรือไข้ทรพิษ มีการผ่าตัดเป็นครั้งแรกในไทย

  ๓. บรรยายสาระสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีเด่นของไทยได้
  ๑). การเกษตร ได้แก่ การทำนา สมัยอยุธยาเจริญถึงขั้นมีกฎหมายตราสามดวง ระบุโทษของผู้ทำความเสียหายต่อนาข้าว , ประมง
  ๒). เภสัชกรรม
  ๓). ชลประทาน
  ๔). หล่อโลหะ เช่น พระพุทธรูป, หลักฐานของเหล็กที่เก่าแก่ที่สุดในไทย คือ บ้านเชียง, สุโขทัย เป็นยุคทองของการหล่อประติมากรรม
  *** เทคโนโลยีที่พัฒนาต่อเนื่องในสังคมไทยตั้งแต่สมัยจารีตจนถึงปัจจุบัน คือ การผลิตเครื่องปั้นดินเผา


  หน่วยที่ ๖ ความเชื่อและศาสนากับสังคมไทย


  1. อธิบายข้อพินิจเบื้องต้นเรื่องความเชื่อและศาสนาประเด็นต่างๆ ได้
  ความเชื่อ- หมายถึง การไว้วางใจกัน การเชื่อถือ การนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  ศาสนา หมายถึง- ความเชื่อที่มนุษย์สร้างขึ้น จนเกิดเป็นระบบในสังคม หรือหมายถึง คำสอน
  ลัทธิ- หมายถึง สิ่งที่รับเอามานับถือ
  ปรัชญา หมายถึง หลักแห่งความรู้และความจริง- แนวคิดและการค้นคว้าหาความจริง
  2. ระบบของศาสนา
  ๑). ระบบปรัมปราคติ
  ๒). ระบบจักรวาลวิทยา คือ เรื่องการสร้างโลก ความเป็นไปของโลก
  ๓). ระบบศีลธรรมจริยธรรม
  ๔). ระบบการบรรลุจุดสูงสุด
  ๕). ระบบพิธีกรรม
  ๖). ระบบความคิด-ปรัชญา
  3. ศาสนากำกับสังคมตั้งแต่หน่วยแรก คือ ครอบครัว ชุมชน จนถึงบ้านเมือง ศาสนาเกี่ยวกับการปกครอง การควบคุมผ่านทางความเชื่อ
  4. สามารถสรุปอิทธิพลของความเชื่อและศาสนาที่แทรกอยู่ในวัฒนธรรมไทยแขนงต่างๆ ได้
  - ไทยติดต่อค้าขายกับอินเดีย ได้รับศาสนาพุทธ, พราหมณ์
  - ศาสนามีระบบระเบียบมากกว่าความเชื่อดั้งเดิม ทำให้เกิดการรวมตัวกันเป็นรัฐชาติ ศาสนาพราหมณ์ –ด้านพิธีกรรมและราชพิธี
  สาเหตุที่ไทยไม่มีปัญหาระหว่างศาสนา- เพราะถือศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้ทำความดี
  5. สามารถสรุปสาระสำคัญประเด็นต่างๆ ในเรื่องสภาพความคิดความเชื่อและศาสนาในปัจจุบันได้
  ศาสนาพุทธกับพราหมณ์- มีอิทธิพลต่อการเมืองการปกครองของไทย
  ศาสนาเกี่ยวเนื่องกับมนุษยธรรม- มีบทบาทในการแก้ปัญหาต่างๆ เช่น การศึกษา รักษาพยาบาล สารธารณสุข
  - แรงเหวี่ยงแห่งวัตถุนิยม – บริโภคนิยม ทำให้แสวงหาที่พึ่งแต่กาย -ใจ ไม่ให้ความสำคัญด้านปัญญา ก่อให้เกิดกระแสใหม่ๆ ของศาสนาหลักแต่เดิม เช่น โยเร พลังจักรวาล เจ้าแม่กวนอิม

  หน่วยที่ ๗ ภาษาในวิถีชีวิตและสังคมไทย

  1. ในเรื่อง “ความรู้ทั่วไปเรื่องภาษา” อธิบายความหมาย ความสำคัญ และการศึกษาภาษาในแนวต่างๆ ได้
  ภาษา- เป็นระบบการสื่อสารอย่างมีความหมายของมนุษย์ที่ใช้ในการติดต่อซึ่งกันและกัน คือ เสียงที่มีความหมายตามที่ตกลงรับรู้ร่วมกันในสังคมหนึ่งๆ
  - ภาษามีความสำคัญในวิถีชีวิตของมนุษย์ เพราะใช้สั่งสมความคิดความรู้โดยบันทึกไว้ จึงเป็นปัจจัยทำให้สังคมวัฒนธรรมเจริญก้าวหน้า
  ภาษาไทย- มีลักษณะเฉพาะด้านการออกเสียง การใช้คำและประโยค สะท้อนให้เป็นเอกลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม มีส่วนสำคัญในการสร้างเอกภาพของชาติ
  2. ลักษณะสำคัญของภาษาไทย คือ ระบบเสียง ระบบคำ และวากยสัมพันธ์
  3. การใช้ภาษาของกลุ่มคน จะสะท้อนให้เห็นคติ วิถีชีวิตของกลุ่มคนนั้นๆ ด้านโครงสร้างสังคม สภาพเศรษฐกิจ และการปกครอง
  4. ภาษากลาง เป็นภาษาที่รัฐกำหนดให้เป็นมาตรฐานด้านสำเนียง คำศัพท์ ลีลาการพูด เรียกว่า ภาษามาตรฐาน มีบทบาทสำคัญทางการเมือง การศึกษา ใช้แพร่หลายในการเรียน-สอน สื่อสารมวลชน และการติดต่อราชการ จึงเรียกว่า ภาษาราชการ
  - ภาษากลางมีอิทธิพลแผ่ขยายมากขึ้น เมื่อมีแผนการศึกษาแห่งชาติเป็นปัจจัยสำคัญ นับตั้งแต่ปฏิรูปการปกครองสมัย ร.๕ ได้ทรงวางรากฐานการศึกษาแห่งชาติ มีแบบเรียนหลวง เป็นมาตรฐานเดียวกัน
  ภาษาถิ่นช่วยรักษาสมบัติวัฒนธรรมของท้องถิ่น- และเป็นประโยชน์ด้านการศึกษาภาษาศาสตร์เชิงประวัติ
  5. สรุปข้อพินิจที่สำคัญเกี่ยวกับภาษาไทยได้ (หน้า 232 : คู่มือการศึกษา)
  - ระบบเสียงภาษาไทยมีเสียงแท้ คือ เสียงสระเป็นแกนกลางของพยางค์
  - ระบบคำเป็นคำเดี่ยวๆ เรียกว่า คำมูล และมีวิธีการสร้างคำ ด้วยการซ้ำคำ ซ้อนคำ และประสมคำ
  6. แจกแจงความแตกต่างและความเนื่องกันระหว่างภาษากับสังคมได้
  ๑) สังคมภาษา สังคมดำรงอยู่อย่างมั่นคงเพราะมีภาษาใช่ร่วมกัน เชื่อมโยงให้เข้าใจกันทุกด้าน สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมและพื้นฐานอารยธรรมของสังคมนั้นๆ
  ๒) ภาษาสังคม เป็นระบบการสื่อสารเฉพาะกลุ่ม ถิ่น เชื้อชาติ ซึ่งจำแนกเป็น ๓ คือ ภาษาเฉพาะกลุ่ม ๑ ภาษาถิ่น ๑ และตระ...ลภาษา ๑
  ๓) ภาษาศาสตร์สังคม คือ เป็นศาสตร์ทางภาษาเพื่อประยุกต์ใช้การศึกษาสังคม และวัฒนธรรม แบ่งเป็น ๒ สาขา คือ
  1.1 ภาษาศาสตร์สังคมแนวบรรยาย โดยศึกษาพฤติกรรมการใช้ภาษา เหตุผล ในแต่ละสังคม
  1.2 ภาษาศาสตร์สังคมเชิงพลวัตร โดยศึกษาความแตกต่างและความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางภาษาเมื่อสถานการณ์ต่างกัน
  การอ่านออกเขียนได้ ทำให้สังคมเจริญเร็ว มั่นคงอย่างกว้างขวาง
  ข้อที่น่าวิตก ปัจจุบันมีนโยบายเลิกท่องจำ ทำให้คนไทยที่ไม่ชินกับการอ่าน จึงไม่อ่าน จึงขาดความรู้วิเคราะห์สิ่งต่างๆ

  หน่วยที่ ๘ ประเพณี พิธีกรรมไทย

  1. อธิบายความหมาย และ ลักษณะของประเพณี พิธีกรรม บทบาทของประเพณีและพิธีกรรมได้
  ประเพณี จำแนกตามลักษณะการปฏิบัติเป็น ๔ คือ
  ๑) ปรัมปราประเพณี ๆ เก่าแก่ดั้งเดิม เช่น เว้นตัดผมวันพุธ วันพุธห้ามตัด วันพฤหัสห้ามถอน
  ๒) จารีตประเพณี ๆ นำมาจากข้อกำหนดทางศีลธรรม เช่น เลี้ยงดูบิดามารดา ไหว้ครู
  ๓) ขนบประเพณี ปฏิบัติกันมาตามความเชื่อ เกี่ยวกับการเกิด-ตาย, ทางศาสนา เช่น แห่นางแมว – ภาคกลาง, โกนผมไฟ
  ๔) ธรรมเนียมประเพณี ที่ประพฤติตามความนิยมในสังคม เกี่ยวกับกิริยามารยาท เช่น รับน้องใหม่
  พิธีกรรม มุ่งผลให้เกิดความสบายใจ มีขวัญกำลังใจที่มั่นคง จำแนกเป็น ๔ คือ
  ๑) ตามปฏิทิน
  ๒) เกี่ยวเนื่องกับชีวิต
  ๓) พิธีกรรมรักษาโรค หรือ พิธีกรรมของบุคคล
  ๔) พิธีกรรมของหมู่คณะ
  บทบาทของประเพณีและพิธีกรรมมี ๒ ประเด็น คือ
  ๑). มีบทบาทต่อบุคคล คือ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ผ่อนคลายทุกข์ มีขวัญกำลังใจ มั่นคงในชีวิต
  ๒). ต่อสังคม คือ เป็นเครื่องมือเสริมสร้างความสัมพันธ์ มั่นคง ให้ความรู้และฝึกฝนอบรมคุณธรรม ผสมผสานคติความเชื่อดั้งเดิมกับศาสนา ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างศาสนา

  2. ปัจจัยที่ทำให้ประเพณีและพิธีกรรมเปลี่ยนแปลง ได้แก่
  ๒.๑ สภาพสังคม ได้แก่ ภูมิศาสตร์
  ๒.๒ ความเชื่อและศาสนา
  ๒.๓ อิทธิพลจากต่างชาติ เช่น พิธีต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก เช่น มอบสัญลักษณ์กุญแจเมือง

  หน่วยที่ ๙ การละเล่นไทย

  1. การละเล่นแบ่งออกเป็น ๓ คือ
  ๒.๑ การละเล่นในวิถีชีวิต
  ๒.๒ การละเล่นเด็ก
  ๒.๓ การละเล่นผู้ใหญ่
  2. ลักษณะประเภทของการละเล่น
  ๒.๑ เกม
  ๒.๒ การเล่น
  ๒.๓ การกีฬา
  ๒.๔ การเล่นแบบผสมผสาน
  3. บทบาทของการละเล่นไทยในฐานะเป็นวัฒนธรรม มีสาระสำคัญ ๖ ประเด็น คือ
  ๒.๐ เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม เกี่ยวเนื่องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  ๒.๑ ก่อให้เกิดความร่วมมือและผูกพัน
  ๒.๒ เป็นการศึกษานอกระบบ
  ๒.๓ เครื่องมือควบคุมสังคม
  ๒.๔ เป็นเครื่องบันเทิงใจ
  ๒.๕ เป็นสื่อมวลชน
  จุดประสงค์ของการละเล่น คือ เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ
  4. ปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการละเล่น จากครอบครัวหมู่เป็นครอบครัวเดี่ยว โอกาสเล่นในเครือญาติน้อยลง การละเล่นสมัยใหม่เป็นการเล่นตามลำพังและเล่นเครื่องเล่นประเภทเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์

  (ไม่สมบูรณ์ กรุณาดูเพิ่มเติมจากคู่มือ)

  หน่วยที่ ๑๐ นาฏศิลป์และดนตรีไทย


  ๑. อธิบายความหมายและความสำคัญ รวมทั้งประเภทของนาฏศิลป์ไทยได้
  นาฏศิลป์ หมายถึง “ศิลปะแห่งการละครฟ้อนรำ” มี ๖ ประเภท
  ๑). หนังใหญ่
  ๒). หุ่นไทย ได้แก่ หุ่นหลวง สูง ๑ เมตร, หุ่นกระบอก สูงครึ่งเมตร, หุ่นไทย,
  ๓). โขน เป็นนาฏศิลป์ชั้นสูง นิยมแสดงเรื่องรามเกียรติ์ แบ่งตัวละครเป็น ๔ คือ พระ นาง ยักษ์ ลิง ใช้วงปี่พาทย์(ไม้เนื้อแข็ง)ประกอบการแสดง
  ๔). ละคร
  ๕). การฟ้อนรำ
  ๖). นาฏศิลป์พื้นบ้าน ได้แก่ ลิเก

  ๒. อธิบายความหมายและความสำคัญ รวมทั้งประเภทของดนตรีไทยได้
  ดนตรีไทย มีลักษณะเฉพาะ ๔ ประเภท คือ ดีด สี ตี เป่า
  ดนตรีไทย ประเภทวงบรรเลง คือ วงปี่พาทย์ วงเครื่องสาย วงมโหรี วงดนตรีแบบพิเศษ
  ๓. อธิบายบทบาทของนาฏศิลป์ ดนตรีไทยในวัฒนธรรมไทยรวมทั้งในงานอาชีพได้

  ๔. อธิบายแนวโน้มของนาฏศิลป์ และ ดนตรีไทยร่วมสมัย และ การเรียนการสอนนาฏศิลป์ และดนตรีไทยได้

  หน่วยที่ ๑๑ วรรณกรรมไทย

  ๑. วรรณกรรมมีความหมาย ๒ อย่างคือ
  ๑) ความหมายอย่างกว้าง : งานเขียนทั่วๆ ไป
  ๒) อย่างแคบตรงกับคำว่าวรรณคดี งานเขียนที่แต่งดีมีคุณค่าประกอบด้วยวรรณศิลป์
  ๒. ปัจจัยที่ส่งผลต่อวรรณกรรม
  ๑) เหตุการณ์บ้านเมือง
  ๒) ภาวะผู้นำ
  ๓) อุปกรณ์การผลิตวรรณกรรม การพิมพ์เริ่มมีสมัย ร.๓ วรรณกรรมแพร่หลายขึ้น
  ๔) การศึกษาของทวยราษฎร์
  ๕) อิทธิพลจากต่างประเทศ สมัย รศ.ได้รับอิทธิพลตะวันตก วรรณกรรมรูปแบบใหม่ประเภทนวนิยาย เรื่องสั้น บทละครพูด วรรณกรรมสื่อมวลชน

  ๓. ประเภทของวรรณกรรมแบ่งได้ดังนี้
  ๑) ตามลักษณะบทประพันธ์มี ๒ คือ ประเภทร้อยแก้วกับร้อยกรอง
  ๒) ตามลักษณะเนื้อหามี ๓ คือ แนวจรรโลงสังคม ๑ จรรโลงใจ ๑ และวรรณกรรมปัจจุบัน ๑
  แนวจรรโลงสังคม ได้แก่
  - วรรณกรรมศาสนาและคำสอน มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพของคนในสังคม
  ประเพณี-พิธีกรรม-
  เชิงประวัติ เช่น สดุดี ยอพระเกียรติ-
  จรรโลงใจ
  ร้อยกรอง ๑-
  - บทละคร ๑
  นิราศ เกี่ยวกับบันทึกการเดินทาง ๑ แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึก ๑ คนรัก- ๑ ประวัติตัวเอง ๑
  วรรณกรรมปัจจุบัน ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก ประเภทบันเทิงคดี สารคดี บทละครสมัยใหม่
  ๔. สังเขปสาระสำคัญเกี่ยวกับวรรณกรรมศาสนา และ คำสอนวรรณกรรมเกี่ยวกับประเพณี พิธีกรรม วรรณกรรมเชิงประวัติได้

  ๕. สังเขปสาระสำคัญเกี่ยวกับวรรณกรรมนิทานร้อยกรอง บทละคร และ นิราศได้
  ละครใน- นิยม ๔ เรื่อง คือ รามเกียรติ์ อิเหนา อุณรุท และ ดาหลัง
  ละครนอก นิยม ๕- เรื่อง เช่น ไกรทอง ไชยเชษฐ สังข์ทอง คาวี มณีพิชัย ร.๓ ทรงนิพนธ์เรื่อง สังข์ศิลปชัย
  ละครดึกดำบรรพ์ ชื่อเก่าแต่ใหม่สุด ตั้งตามชื่อโรงละคร-
  ๖. วรรณกรรมปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่ ร. ๕ ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก จำแนกเป็น ๓ ประเภท
  ประเภทบันเทิงคดี-
  ประเภทสารคดี-
  วรรณกรรมสื่อสารมวลชน-

  หน่วยที่ ๑๒ สถาปัตยกรรมไทย


  1. อธิบายลักษณะของปัจจัยทางสภาพแวดล้อม การใช้สอย และคตินิยมของการสร้างสถาปัตยกรรมได้
  สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และแหล่งที่ตั้งถิ่นฐาน มีอิทธิพลต่อการออกแบบและพัฒนารูปแบบสิ่งก่อสร้าง

  2. อธิบายและยกตัวอย่างสถาปัตยกรรมบ้าน วัด และวัง ตามคตินิยมของสังคมไทยและที่มีการเปลี่ยนแปลงได้
  ๒.๑ สถาปัตยกรรมบ้าน
  - เรือนกาแล – ภาคเหนือ มีลักษณะเด่น หลังคาตรงจั่วติดไม้กาแล(รูปเขาควาย)
  - ทรงไทย มีลักษณะเด่น ทรงล้มสอบ ฝาปะกน
  เรือนภาคใต้ ทรงปั้นหยาและทรงมะนิลา- มีลักษณะเด่น หน้าจั่วตกแต่งพิเศษ ยอดมีไม้บากเหลาเป็นลูกแก้วและปลียอดติดกลางสันจั่ว ประดับไม้ฉลุ ๒ ข้าง
  - เรือนภาคอีสาน
  ๒.๒ ส. วัด แบ่งเป็น ๓ เขต คือ เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และเขตปรก
  ๒.๓ ส. วัง มีลักษณะหลังคาทรงปราสาท หรือมณฑป ทรงจั่ว ประดับเครื่องลำยอง แบ่งพื้นที่เป็น ๓ เขต
  เขตพระราชฐานชั้นนอก- ที่ตั้งหน่วยงานเกี่ยวกับราชกิจ
  ชั้นกลาง ทรงกิจ ว่าราชการ-
  ชั้นใน- ที่ประทับส่วนพระองค์
  ๒.๔ ส. ยุคใหม่ เริ่ม ร.๕ ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก มี ๒ แบบ คือ
  - แบบโมเดิร์น แบบสมัยใหม่ ยึดปรัชญาน้อยแต่มาก คือ เรียบง่าย ประหยัด ประโยชน์สูง
  - แบบโพสท์โมเดิร์น คล้ายแบบสมัยใหม่แต่มีความซับซ้อนและหรูหรากว่า

  หน่วยที่ ๑๓ ปติมากรรมและจิตรกรรมไทย

  1. ประติมากรรมสร้างสรรค์ด้วย การปั้น แกะสลัก การหล่อ และการประกอบวัสดุ แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ คือ
  ๑. มีพื้นหลังรองรับ ได้แก่ ประติมากรรมนูนต่ำ นูนสูง เช่น ลวดลายปูนปั้นต่างๆ
  ๒. ลักษณะลอยตัว เช่น พระพุทธรูป
  ๓. ลักษณะเจาะหรือจมลงในพื้น ได้แก่ รอยพระพุทธบาท
  ประเภทประติมากรรมไทย แบ่งออกเป็น ๓ คือ
  ๑) ประติมากรรมรูปเคารพ มี ๒ ประเภท คือ รูปคน กับ สัญลักษณ์ เช่น รอยพระพุทธบาท พระธรรมจักรและกวางหมอบ สถูปเจดีย์ พระแท่น
  ๒) ประติมากรรมตกแต่ง
  ๓) ประติมากรรมเพื่อใช้สอย มี ๔ ประเภท คือ เครื่องใช้ มหรสพ เครื่องเล่น เครื่องตกแต่งชั่วคราว
  ยุคของประติมากรรมมี ๒ คือ
  ๑. ก่อนสมัยใหม่ ก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑๙ จะเกี่ยวกับศาสนา ได้รับอิทธิพลจาก อินเดีย ลังกา เขมร
  ๑) แบบทวารวดี
  ๒) แบบศรีวิชัย ภาคใต้ ที่สำคัญและงดงาม คือ ประติมากรรมสำริดรูปพระโพธิ...อวโลกิเตศวร
  ๓) แบบเขมร
  ๒. หลังพุทธศตวรรษที่ ๑๙
  ๑) แบบล้านนา
  รุ่นต้น มีลักษณะคล้ายพระพุทธรูปอินเดียราชวงศ์ปาละ แบบเชียงแสนรุ่นแรก คือ สิงห์หนึ่ง
  รุ่นหลัง ผสมผสานศิลปะสุโขทัยกับล้านนา เช่น พระพุทธสิหิงค์ในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์
  ๒) สุโขทัย มี ๔ แบบ คือ วัดตระกวน หมวดวัดใหญ่ หมวดพุทธชินราช หมวดกำแพงเพชร
  หมายเหตุ หมวดวัดใหญ่ – อ่อนช้อยงดงาม มีชีวิต เป็นยุคทองของสุโขทัย
  ๓) สมัยอยุธยา พระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่วัดพนัญเชิง
  ๔) สมัยรัตนโกสินทร์ ในสมัย ร.๓ ศิลปะได้รับอิทธิพลจากจีน และตะวันตก ร.๔ และ ร.๕ จุดเริ่มต้น ประติมากรรมเหมือนจริงเพื่ออนุสรณ์หรืออนุสาวรีย์
  ศ. คอราโด เฟโรจี (ศิลป์ พีระศรี) มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานการศึกษาศิลปะสมัยใหม่

  ๔. สรุปสาระสำคัญของคุณค่าของ จิตรกรรมไทยได้
  จิตรกรรมไทยเป็นการสร้างสรรค์ด้วยการวาดลายเส้นระบายสีบนพื้นผิววัสดุต่างๆ แบ่งออกเป็น ๒ คือ
  ๑) จิตรกรรมไทยแบบประเพณี จะเน้นแบบอุดมคติ จะเขียนเป็นภาพ ๒ มิติ จำแนกเป็น ๓ คือ
  จิตรกรรมฝาผนัง-
  สมุดภาพ เขียน/วาดในสมุดกระดาษ-
  - พระบฏ เขียนภาพบนผืนผ้า
  ๒) จิตรกรรมสมัยใหม่ เริ่มมีในสมัย ร.๓ เพราะได้รับอิทธิพลตะวันตก นิยมเขียนเป็น ๓ มิติ เช่น แบบเหมือนจริงหรือสัจจนิยม(Realism) แบบนามธรรม อิมเพรสชั่นนิสม์ เอกเพรสชั่นนิสม์ คิวบิสซึ่ม
  จิตรกรรมแบบประเพณีจะเขียนเป็น ๒ มิติ ซึ่งแตกต่างกับสมัยใหม่ที่เขียนเป็น ๓ มิติ
  ๕. พัฒนาการของจิตรกรรมไทยแบบประเพณี
  ๑) ก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ศิลปะก่อนประวัติศาสตร์ นิยมเขียนด้วยสีแดง ดำ ขาว
  ๒) สมัยสุโขทัย มีภาพเขียนสีและภาพจำหลักลายเส้น เช่น ที่ผนังมณฑปวัดศรีชุม อ.เมืองเก่า
  ๓) สมัยอยุธยา แสดงลักษณะแบบประเพณีอย่างแท้จริง สะท้อนให้เห็นแรงศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระพุทธศาสนา และฝีมือช่างไทยพัฒนาสู่จุดสูงสุดในเชิงศิลปะ
  ๔) สมัยธนบุรี งานจิตรกรรมที่สำคัญ คือ สมุดภาพไตรภูมิ
  ๕) รศ. ร.๓ ศิลปะแบบจีน เรียกว่า “”ศิลปะในพระราชนิยม”

  หน่วยที่ ๑๔ งานช่างไทย


  1. อธิบายความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับหน้าที่ของช่างในสังคมไทย ประเภทของช่างตามลักษณะงานช่าง และองค์ประกอบของสถาบันช่างได้
  ช่างมีหน้าที่
  ๒.๑ ทำงานช่างผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน
  ๒.๒ แก่ชุมชน
  ๒.๓ แก่บ้านเมือง ช่างพื้นบ้านที่ถูกเกณฑ์จากทางราชการ และช่างหลวงซึ่งทำงานอยู่ในกรมช่างหลวง
  ประเภทของช่าง
  ๒.๑ ช่างประเภททำของใช้ ช่างหัตถกรรม ถ้าสามารถสร้างสรรค์งานให้สวยงามมีคุณค่าทางสุนทรียภาพเรียกว่า ช่างหัตถศิลป์ และเรียกผลงานว่า งานศิลปหัตถกรรม
  ๒.๒ ช่างประเภททำของชม ผลงานเน้นความสวยงามควรค่าการชมมากกว่าใช้สอยเฉพาะในพิธีสำคัญ เรียกว่า ช่างวิจิตรศิลป์ และเรียกผลงานว่า งานประณีตศิลป์
  ช่างประณีตศิลป์ – วิจิตรศิลป์ เดิมเรียกว่า ช่างสิปปหรือช่างศิลป์ ปัจจุบันเรียกว่า ศิลปิน
  2. สามารถสังเขปสาระสำคัญเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่องานช่างพื้นบ้าน ซึ่งมีผลต่อลักษณะ และเอกลักษณ์การสร้างงานช่างประเภทต่างๆ รวมทั้งคุณค่า และค่านิยมของช่างพื้นบ้านได้
  ๑) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่องานช่างพื้นบ้าน คือ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม
  ๒) ลักษณะและเอกลักษณ์งานช่างพื้นบ้าน รูปแบบ รูปทรงเรียบง่าย เน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก
  3. สามารถสังเขปสาระสำคัญเกี่ยวกับลักษณะงานช่างหลวงของกรมช่างหลวงต่างๆ และกรมช่างสิบหมู่ รวมทั้งงานช่างในกรมช่างสิบหมู่ได้
  งานช่างหลวง
  ๑) กรมช่างหลวง คือ หน่วยงานช่างของหลวง ที่มาของช่างมี ๒ คือ ถวายตัวรับราชการเอง ๑ ช่างพื้นบ้านที่ฝีมือดีที่ถูกเกณฑ์เข้ามารับราชการ ๑
  ๒) กรมช่างสิบหมู่ คือ กรมช่างหลวงที่มีช่างฝีมือดีประเภทต่างๆ มากมายหาใช่เพียงสิบแขนงไม่
  4. การทะนุบำรุงและการสืบทอดงานช่างไทย มีวิธีการต่างๆ ดังนี้ คือ
  ๑) การส่งเสริมให้ความรู้และเผยแพร่ผลงาน เช่น
  ร.๕- ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการผลิตผ้าไหมในภาคอีสาน
  สมเด็จพระเทพฯ- อนุรักษ์สืบทอดงานประณีตศิลป์ให้มีอยู่ในราชวัง สอนวิชาช่างประดิษฐ์แก่สตรี

  หน่วยที่ ๑๕ แนวการพัฒนาบนวิถีไทย

  ๔. วิถีไทย หมายถึง แนวทางความเป็นไทย สื่อถึงการดำรงชีวิตของคนไทย และพัฒนาประเทศบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย
  ๕. สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ “การพัฒนาในศตวรรษกว่าที่ผ่านมา”
  ๑) ตั้งแต่ ร.๕ – พ.ศ. ๒๔๗๕ พัฒนาสังคมไทยเข้าสู่ความทันสมัยในทุกด้าน (modernization) สอดคล้องกับวิถีไทยมิใช่แบบก้าวกระโดด มีการพัฒนาเด่นๆ ๓ ประการ คือ
  - การเดินสายกลาง มุ่งสร้างความก้าวหน้าบนความสามัคคี
  - ผสานวัฒนธรรมไทยกับตะวันตกได้อย่างเหมาะสมสอดคล้อง
  - ใช้ยุทธวิธีสร้างความสงบและความมั่นคงภายในประเทศ
  ผลการพัฒนา ทำให้เกิดรัฐชาติไทย เกิดระบบราชการสมัยใหม่ ระบบเศรษฐกิจเริ่มเข้าสู่ทุนนิยม
  ๒) พ.ศ. ๒๔๗๕ – พ.ศ. ๒๕๐๐ คณะราชปกครองประเทศ มีนโยบายบริหารในแนวชาตินิยม โดยเฉพาะจอมพล ป. พิบูลสงคราม วิธีการพัฒนาบ้านเมือง
  ใช้ลัทธิชาตินิยม-
  - ใช้อำนาจเผด็จการอิงประชาธิปไตยแค่รูปแบบ
  อิทธิพลตะวันตก-
  ผลการพัฒนา เศรษฐกิจ เกิด ทุนนิยมโดยรัฐ ตั้งรัฐวิสาหกิจจำนวนมาก เกิดเป็นผลประโยชน์โยงใยระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจ
  ๓) พ.ศ. ๒๕๐๐ ถึงปัจจุบัน พัฒนาให้เป็นแบบตะวันตก(westernization) ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำ แปลกแยก ปัญหาหลายหลาก ปัจจัยเร่งรัดให้มีการพัฒนา คือ
  ต้องการพ้นจากความด้อยพัฒนา-
  - เกรงภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์
  - การขยายตัวของระบบทุนนิยมจากสหรัฐ
  อุดมการณ์และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา คือ พัฒนานิยม บริโภคนิยม ความมั่นคงนิยม
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด่นๆ มี ๓ ประการ คือ มุ่งสู่ภายนอก ความไม่สมดุล เน้นตลาดเสรี

  ขอปัญญา เกิดแด่ท่าน
  มอสจัง  อ่านทั้งหมด: 72688, ความเห็นทั้งหมด: 102
   จป
  โดย - senk - วันที่ 4 สิงหาคม 2550 เวลา 17:22

   ขอบคุณพี่ Manasu อีกครั้งครับ สำหรับวิทยาทานที่มีประโยชน์สำหรับเราเรา อนาคตของชาติในรุ่นต่อต่อไป 

  JK_run
  อาชีวปี50
  โดย - JK_run - วันที่ 18 สิงหาคม 2550 เวลา 10:56

  thank you very much
  โดย - nonkung - วันที่ 19 สิงหาคม 2550 เวลา 20:44

  ดีจร้า  หนูเป็นพยาบาลวิชาชีพ  ดีใจจังพี่มีคนใจดีแบบนี้  หนูไม่ค่อยมีเวลาอ่านสักเท่าไหร่
  โดย - ice - วันที่ 24 สิงหาคม 2550 เวลา 7:18

   ขอบคุณคุณมอสจังมาก ๆ ค่ะ สำหรับ file MP3 ที่ถอดมาจากเทปบรรยาย รวมทั้งสรุปวิชาไทยศึกษาทั้งหมดมาให้  มีประโยชน์ต่อเพื่อน ๆ  พี่ ๆ น้อง ๆ ทุกท่านเลย  ขอให้ได้เกียตินิยมอันดับหนึ่งเลยค่ะ
  โดย - iamblessed - วันที่ 24 สิงหาคม 2550 เวลา 17:29

  ขอบคุณมากค่ะ  เป็นตัวอย่างของจิตอาสาจริงๆค่ะ เราคนไทยช่วยกันแบ่งปันไม่หวังแต่เรื่องธุรกิจ ผลประโยชน์  จะได้ช่วยให้ชาติบ้านเมืองให้รอดได้  ขอพวกเราที่ได้ประโยชน์ตรงนี้ช่วยกันแบ่งปันเรื่องอื่นๆที่ต่างคนต่างมีความสามารถที่แตกต่างกัน  ขอบคุณจริงๆค่ะ
  โดย - wl - วันที่ 25 สิงหาคม 2550 เวลา 10:29

   พอดีกำลังหาเลยขอโหลดด้วยนะครับ
  โดย - noise - วันที่ 12 กันยายน 2550 เวลา 15:02

  ขอบพระคูรมากค่ะ สิ่งที่ท่านให้มาเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจอย่างมาก
  โดย - จุ๊บจิ๊บ - วันที่ 12 กันยายน 2550 เวลา 16:10

  ขอบคุณสำหรับข้อมูลของคุณครับ
  โดย - jeabbl - วันที่ 20 กันยายน 2550 เวลา 21:54

  ขอบคุณพี่มากเลยครับ
  โดย - porr_93 - วันที่ 5 ตุลาคม 2550 เวลา 3:20

  ขอบคุณมาก ที่สละเวลาอันมีค่าของท่าน เพื่อพี่น้องชาวมสธ.อาชีวอนามัย
  โดย - Oat - วันที่ 5 ตุลาคม 2550 เวลา 15:49

  ^^v เข้ามาอ่านแล้วนะคะ เป้นกำลังใจให้คะ
  โดย - ผึ้ง - วันที่ 5 ตุลาคม 2550 เวลา 23:38

  ขอบคุณครับ
  โดย - ตั้ม - วันที่ 27 ตุลาคม 2550 เวลา 8:52

  ขอบคุณมากๆเลยคับ  แต่ไม่รู้จะทันรึป่าว
  โดย - nuslee199 - วันที่ 28 ตุลาคม 2550 เวลา 9:47

   เวปนีมีตั้งแต่เมื่อไรเนื่อไม่น่าเลยจะจบแล้วพึ่งมาเจอหลอกให้อ่านเกือบตาย
  โดย - กบในกะลา - วันที่ 1 ธันวาคม 2550 เวลา 14:30

  ขอบคุณมากคับ ผมเองพึ่งสมัครเป็นครั้งแรก ในสาขาอาชีวอนามัย (ภาคปลาย 1/2550) เลยรบกวนขอถามว่ามีใครลงเรียนสาขานี้กับผมบ้างคับ จะได้แลกเปลี่ยนความคิดกันและอาจเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันก้อได้คับ
  โดย - บิ๊ก - วันที่ 22 ธันวาคม 2550 เวลา 12:23

  ผมก็เพิ่งสมัครเรียนเทอมแรก ถ้ายังไงทำความรู้จักกันได้นะครับคุณบิ๊ก 089-6665667
  โดย - สำราญ - วันที่ 25 ธันวาคม 2550 เวลา 16:17

  ผมเรียนสขาอื่แต่ว่าจะย้ายอยู่เทอมหน้า เลย เก็บไทยศึกษาก่อน กับอีกตัวเอาไว้เป็นเลือกเสรี
  โดย - จตุพล(จะตุพะละ) - วันที่ 4 มกราคม 2551 เวลา 20:27

   ผมไม่สามารถดาว์โหลดได้เลยช่วยแนะนำวิธีการโหลดให้ด้วยครับ เพราะหโหลดทีไร จะฟ้องว่า bad request แต่ขอขอบคุณไว้ก่อน 
  มีประโยขนืมากเลยครับ
  ขอบคุณครับ
  Jimk
  โดย - jimk1975 - วันที่ 14 เมษายน 2551 เวลา 17:48

  ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ มีประโยชน์มาก
  โดย - ไฟเย็น - วันที่ 26 เมษายน 2551 เวลา 11:41

  ขอบคุณมากจแบ่งปริญญาให้นะ
  โดย - เผือก - วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 เวลา 11:24

  ผมลงนิติ 4 ปี ปี 51 เทอมแรกภาคต้น อยากมีเพื่อช่วยติวอ่ะ
  gu.geng@hotmail.com
  โดย - หมูนา - วันที่ 2 กรกฎาคม 2551 เวลา 13:09

  เรียนวิชานี้เหมือนกัน รายงานหาขอมูลอยากมาเพราะมันมีข้อมูลนิดเดียว เหมือนกันทุกเว็บเลย แต่ขอขอบคุณที่ได้งานขอพี่ ขอบคุณค๊ะ
  โดย - นุช - วันที่ 5 กรกฎาคม 2551 เวลา 15:56

       เพื่อนใบปอ บอกว่า ไม่ต้องทำส่งกผ้สอบผ่าน  สงสัยความคิดเค้าเทพมากไปแระ  คริคริ


  แต่นี่จะสอบ  สถิติ  น่ากัวจะไม่รอดอีกแล้ว ม้าง เหอๆๆๆ

  Lyta_bipor@hotmail.com    
  โดย - ใบปอ - วันที่ 18 กรกฎาคม 2551 เวลา 12:31

   ขอบคุณอย่างแรง    กำลังหาข้อมูลอยู่  เนื่องจากอ่านไม่ทัน 
  โดย - ศิษย์ มสธ .ใหม่ - วันที่ 27 กรกฎาคม 2551 เวลา 15:38

   ไม่ทราบมีเพื่อน ๆ คนใหนลงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บ้างค่ะมาคุยกันหน่อยมีบทสรุปบ้างมัย ช่วยส่งให้อ่านกันบ้างน่ะค่ะ
  โดย - paint - วันที่ 6 สิงหาคม 2551 เวลา 15:46

  เพิ่งสมัครเรียน 1/51  แต่หนังสือและเอกสารต่าง ๆ ของวิชาไทยศึกษายังไม่ได้รับ  ดีมากเลยค่ะที่มาเจอ web นี้  ขอขอบคุณผู้ที่มาถ่ายทอดสิ่งที่มีอยู่ให้ผู้อื่น  เป็นการทำทานชนิดหนึ่งค่ะ ขอให้บุญที่ทำนี้ให้ประสบความสำเร็จในทุก ๆ ด้านนะค่ะ
  โดย - naja - วันที่ 7 สิงหาคม 2551 เวลา 14:02

   กำลังจะสมัครเรียน 2/51 ไม่มั่นใจว่าจะเรียนได้รึเปล่า พอเจอ web นี้ ดีใจมากเลยค่ะ สร้างกำลังใจได้เยอะ ขอขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ
  โดย - rung - วันที่ 12 สิงหาคม 2551 เวลา 13:16

  ขอบคุณจากใจจริง ซึ่งน้ำใจมาก
  จาก..คนทำงานไปเรียนไป
  ausafety_11@hotmail.com
  โดย - au - วันที่ 13 สิงหาคม 2551 เวลา 14:46

  เป็นประโยชน์มากๆ ไม่รู้จะขอบคุณอย่างไรดี ขอบคุณอีกครั้ง ที่ช่วยแบ่งปันความรู้ 
  โดย - ฝนเหนือ - วันที่ 19 สิงหาคม 2551 เวลา 22:23

   ขอบคุณมากค่ะ
  โดย - น้ำ - วันที่ 23 สิงหาคม 2551 เวลา 16:24

  ใครมีเฉลย..แบบทดสอบหลังการเรียน ของวิชาไทยศึกษา บทที่ 1 บ้างค่ะ...
  ช่วยบอกหน่อยค่ะ...อยากได้คำตอบเฉลยหน่อยค่ะ  ในเอกสารไม่มีค่ะ...ขอบคุณค่ะ...tang.mo01@hotmail.com
  โดย - tang - วันที่ 27 สิงหาคม 2551 เวลา 12:29

  ขอบคุณมาก ๆ เลย ขอให้รวย ขอให้รวย หนาเจ้า  จาก มสธ.แพร่
  โดย - น้องออ - วันที่ 30 สิงหาคม 2551 เวลา 14:30

  ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆที่สุดค่ะ   เป็นการทำบุญที่ให้ความรู้มากเลยค่ะ 
  โดย - 007 - วันที่ 4 กันยายน 2551 เวลา 13:39

   ช่วยด้วยคร๊าบบบ   คือว่าผมลงเรียน จป ไปแล้วเสียค่าลงทะเบียนไป3000ว่าบาทแต่ทาง รร บอกมาว่าต้องรอ30-40วันจึงจะรู้ผลว่าผมจะได้เป็น น ศ
  รึเปล่า ผมงงมากเลยว่ายังไม่ได้เป็น น ศ งั้ยมาเก็บตั้งค่าหนังสือละคร๊าบใครรู้อธิบายให้รูที่ที่ email : john_kr150@hotmail.com ช่วยด้วยนะคร๊าบบบบ
  โดย - john - วันที่ 11 กันยายน 2551 เวลา 14:48

  ขอบคุณค๊าบพี่ค๊าบ
  โดย - 123 - วันที่ 12 กันยายน 2551 เวลา 17:40

   ขอบคุณท่านประธานชมรมมากครับขอให้เจริญยิ่งๆขึ้นไป
  โดย - fillman - วันที่ 29 กันยายน 2551 เวลา 20:52

  ขอขอบคุณที่แบ่งความรู้มาให้ ขอให้ได้เกียรตินิยมเลยค่ะ
  โดย - แฮปปี้ - วันที่ 3 ตุลาคม 2551 เวลา 8:39

   Thank you makkkk
  โดย - Noo - วันที่ 3 ตุลาคม 2551 เวลา 13:45

  ขอบคุนคับ
  โดย - ชาลาวันสามหมอก - วันที่ 24 ตุลาคม 2551 เวลา 9:37

  ดีมากครัยเพ่...สรุปสั้นๆๆได้ใจความอ่านง่ายเข้าใจดี..ผมเรียนสาสุขต่อเนื่อง 2ปี อะครับ..แนะนำหน่อยนะข้อสอบอยากไหมเพ่น้อง
  โดย - น้องใหม่/51 - วันที่ 8 พฤศจิกายน 2551 เวลา 12:00

  ขอบคุณพี่ๆ ค่ะพอดีเลยกำลังหาข้อมูลอยู่เลย
  โดย - น้อง - วันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 เวลา 14:32

   เป็นประโยชน์มากๆ เลยค่ะ
  เพราะตอนนี้ยังไม่ได้หนังสือเลย
  ขอบคุณมากกกกกก
  โดย - pumpui - วันที่ 16 มกราคม 2552 เวลา 12:46

  เจริญพร อาตมาได้ประโยชน์จากบทเรียนนี้มาก

  ขอให้มีกำลังใจและมีแรงกำลังที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปนานๆ

  ขออนุโมทนา
  โดย - ฐิตสาโร - วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11:36

  ขอบคุณทุกความเห็น ครับ ปัจจุบัน web นี้ ผมไม่ได้เข้ามา เนื่องจาก มีภาระกิจ หลายอย่างคำถาม จึงไม่ได้ตอบให้

  ปัจจุบัน ท่านที่สนใจเรื่องความปลอดภัย สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่

  www.safety-stou.com

  ชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ.

  เวปชมรมผมจะเข้าไปทุกวันครับ และจะตอบคำถามทุกคำถามที่นั่น  รวมทั้งมี จป. วิชาชีพ  หลายคน พร้อมแนะนำ ตอบคำถามทุกคำถาม ที่ website ชมรม ครับ

  http://www.safety-stou.com

  ขอบคุณครับ

  มานะ สังข์อ่ำ

  ประธานชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ.
  โดย - manasu - วันที่ 7 มีนาคม 2552 เวลา 10:31

  ขอบคุณมากค่ะ กำลังจะลงสมัครอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  เลยลองมองหาข้อมูลทางเน็ตดู  ตอนนี้คงช่วยได้มาขอบคุณจากจัยจริง
  โดย - ทราย - วันที่ 26 พฤษภาคม 2552 เวลา 13:48

   ดีมากๆเลยครับ  จากว่าที่บัณฑิต
  โดย - maeklong9 - วันที่ 11 กรกฎาคม 2552 เวลา 20:41

   ขอบคุณมากครับ    สำหรับข้อมูลดีๆ
  โดย - สมาชิกใหม่ มสธ. - วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เวลา 15:20

   ขอบคุณมากๆนะคะ ขอให้เจอแต่ความสุขนะคะ
  โดย - สมาชิกใหม่มสธ - วันที่ 19 สิงหาคม 2552 เวลา 16:38

  ขอขอบคุณมากครับที่มีสรุปให้สำหรับชาว จป และนักศึกษาที่เรียนในรายวิชานี้ จากเด็กที่เรียน จป เทอมแรก
  โดย - jang - วันที่ 6 กันยายน 2552 เวลา 21:58

  ขอบคุณครับผม
  โดย - ball - วันที่ 11 ตุลาคม 2552 เวลา 22:53

  ขอขคุณมากนะคะ
  โดย - TOY - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 เวลา 12:19

  ควายเอ้ย
  โดย - 158 - วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 เวลา 12:36

   ขอบคุณมากนะคะ เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ
  โดย - iamtooktuck - วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 11:21

  ขอคุนมากๆคับ อยากให้มีทุกวิชาเลย
  โดย - boies - วันที่ 20 เมษายน 2553 เวลา 23:05

  ขอบคุณมากนะค่ะ ที่นำข้อมูลดีๆมาให้เพราะไม่มีเวลาอ่านหนังสือสักเท่าไหร่
  โดย - นุ๊กนิ๊ก - วันที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 14:25

  เพิ่งสมัครเรียนค่ะ พี่ๆคนไหนสอบวิชายไทยศึกษาไปแล้ว ช่วยบอกแนวข้อสอบให้น้องๆทีน่ะค่ะ จะได้รีบอ่านรีบทำความเข้าใจไว้ก่อน เมลล์มาคุยได้น่ะค่ะ robinhood_man@hotmail.com
  โดย - ปอปลา - วันที่ 19 มิถุนายน 2553 เวลา 16:49

  ขอบคุณมากครับ
  โดย - nt - วันที่ 8 กรกฎาคม 2553 เวลา 23:07

  ขอบคุณมากมาย   ขอบคุณจริงๆค่ะ
  โดย - มดแดง - วันที่ 19 กรกฎาคม 2553 เวลา 20:44

  ขอบคุณครับ อ่านแล้วสอบผ่านเลย
  โดย - เถิดเทิง - วันที่ 20 กรกฎาคม 2553 เวลา 13:48

  เพิ่งลงเรียน  ป.ตรี  อีกใบหนึ่ง ไทยคดีศึกษา ไม่ค่อยได้มีเวลาอ่านหนังสือ  แต่พอมาเจอเวปนี้ ต้องขอบคุณมากเลยนะคะ  ขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะ
  โดย - เพียงสายลมเหนือ - วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 เวลา 10:47

   ขอบคุณนะคะเพิ่งลเรียนพอดีเลย สอบผ่านแล้วจะบอกนะคะ
  โดย - tum - วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 เวลา 22:56

  พึ่งได้หนังสือกลัวอ่านไม่ทัน ขอบคุณนะครับ
  โดย - Suriya - วันที่ 5 สิงหาคม 2553 เวลา 16:34

  ด่วนที่สุด... 
  สำหรับนักศึกษาทุกท่าน ที่ไม่มีเวลาอ่านหนังสือหรืออ่านหนังสือไม่ทัน
  โดยเฉพาะวิชาไทยศึกษา ซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญมาก
  จากการที่ได้ทำการเปิดติวในแต่ละเทอมนั้น ได้สร้างความความสำเร็จให้กับผู้ที่เขามาติวกับเราอย่างล้นหลาม ข้อสอบของวิชา ไทยศึกษา 10151 ทางเราได้ทำการเปิดติวและเกรงข้อสอบที่จะออกในแต่ละเทอม หากใครได้ชุดนี้ไปรับรองครับ สอบผ่าน 100 เปอร์เซ็นต์ สอบครั้งที่แล้ว(เม.ย.53)เกรงให้ 583คน สอบผ่านหมดทุกคน ได้เกียรตินิยม207 คน และใครคิดจะเอาเกียรตินิยมกับวิชานี้รับรอง 
  ไม่พลาด ข้อสอบเกรงมาให้แล้ว 120 ข้อ พร้อมกับสรุปเนื้อหาอย่างเจาะลึกทุกหน่วยเรียน ท่านไหนไม่มีเวลาอ่าน ไม่มีเวลาทำแบบฝึกหัด ได้ชุดนี้ไปเหมือน ได้อ่านทั้งสีเล่มเลยครับ สนใจก็ติดต่อมาตามเมย์นี้นะครับ หากช้า เกรงว่าเวลาอ่านจะไม่พอนะครับ  bookmarks51@hotmail.com อาจารย์วี
  โดย - อ.วี - วันที่ 20 สิงหาคม 2553 เวลา 20:37

  ต้องขอบคุณพี่ใจดีมากเลยนะค่ะ

  ขอบคุรมากๆค่ะ
  โดย - ฟ้า - วันที่ 29 สิงหาคม 2553 เวลา 15:33

  ขอบคุณค่ะ
  โดย - ทัศนียา - วันที่ 27 กันยายน 2553 เวลา 15:03

   โหลดข้อมูลไม่ได้ค่ะ
  ทำงัยดี  ช่วยบอกหน่อยค่ะ 
  แล้วจะทำยังงัยให้ฟังได้ค่ะ
  โดย - aor - วันที่ 3 ตุลาคม 2553 เวลา 10:04

  thanks Naa kaa!
  ต้องขอบคุณ
  พี่ใจดีมากเลยนะค่ะ

  โดย - noi - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13:29

  06/กรกฏาคม/2554
   ขอบคุณข้อมูลมากๆๆค่ะมีวิชาอื่นอีกมั้ย..พอดีเรียนบริหารธุรกิจ เอกการจัดการ  อีกมีเพื่อนคณะเดียวกันจัง aom_benz_@hotmail.com นะค่ะ
  โดย - นู๋อ้อม - วันที่ 6 กรกฎาคม 2554 เวลา 10:50

  อยากได้สรุปและแนวข้อสอบวิชา 30210 การจัดการการผลิตและดำเนินการงานและหลักการตลาด
  ถ้ามีรบกวนส่งให้เพื่อนคนนี้บ้างนะค่ะ

  ขอบคุณค่ะ
  tassana.sritrakulthai@kohler.com
  tayeelovery@gmail.com
  โดย - Tassana S. - วันที่ 27 กรกฎาคม 2554 เวลา 11:59

  ขอบคุณสำหรับข้อมูลมากๆๆๆๆค่ะ  กำลังจะลงเรียนในภาคปลาย (บัญชี) ค่ะ 
  โดย - Amporn - วันที่ 6 กันยายน 2554 เวลา 14:01

  ขอบคุณสำหรับข้อมูลมากๆๆๆๆค่ะ  กำลังจะลงเรียนในภาคปลาย (บัญชี) ค่ะ 
  โดย - Amporn - วันที่ 6 กันยายน 2554 เวลา 14:01

  ขอบคุณค่ะสำหรับการแบ่งปันในครั้งนี้นะคะ
  โดย - อ้อ - วันที่ 6 ตุลาคม 2554 เวลา 7:49

  อ่านหน่วย ที่ 14-15 ค่ะ
  โดย - ชุติมา - วันที่ 27 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15:08

  อ่านหน่วย ที่ 14-15 ค่ะ
  โดย - ชุติมา - วันที่ 27 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15:08

  ขอบคุณค่ะ
  โดย - พรพรรณ - วันที่ 3 ธันวาคม 2554 เวลา 14:45

  ขอบคุณค่ะ มีไฟล์ให้โหลดไหมคะ

  chu_timacro@rocketmail.com
  โดย - chu_timacro@roc - วันที่ 8 ธันวาคม 2554 เวลา 15:02

  Thank จร้า
  โดย - Porn - วันที่ 9 ธันวาคม 2554 เวลา 14:16

  ขอบคุณมากๆค่ะ
  โดย - แสงเดือน - วันที่ 11 มีนาคม 2555 เวลา 23:53

  ดีมากค่ะ ได้ความรู้เพิ่ม ทำงัยจะได้เฉลยข้อสอบและข้อสอบวิชาไทยศึกษา ค่ะ มีfile ไหมคะ
  nwewong@hotmail.co.th
  โดย - naueng - วันที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 20:48

  พี่ขานู่โหลดไม่ได้ค่ะทำไงดีค๊ะ
  ช่วยบอกทีค่ะขอบคุณค่ะ
  bbbbbb_sm@hotmail.com
  โดย - โบว์ - วันที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 11:20

  ขอบคุณมากจ๊
  โดย - burndza - วันที่ 18 มิถุนายน 2555 เวลา 8:49

  เพิงเรียนใหม่ครับ ลงิชา 10151/91108/911307

  chirapat662@hotmail.com
  โดย - จิรภัทร แก้วพิลา - วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 เวลา 21:21

  ขอบคุณมากค่ะ
  โดย - matthana2008@ho - วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 เวลา 16:34

  ขอบคุณคับสำหรับสิ่งดีๆ
  โดย - ปิติวัฒิน์ ก้อนสันทัด - วันที่ 4 สิงหาคม 2555 เวลา 10:15

  ขอบคุณค่ะ.....มันช่วยได้เยอะสำหรับคนที่เพิ่งได้หนังสือเมื่อ
  ประมาณ16 สิงหาคม
  โดย - Mamiew - วันที่ 26 สิงหาคม 2555 เวลา 20:49

  ขอบคุณค่ะ.....มันช่วยได้เยอะสำหรับคนที่เพิ่งได้หนังสือเมื่อ
  ประมาณ16 สิงหาคม
  โดย - Mamiew - วันที่ 26 สิงหาคม 2555 เวลา 20:50

  ใครลงสาธารณะสุขบ้างค่ะ  อยากมีเพื่อน  เพิ่งลงภาคปลาย/55 ติดต่ได้นะค่ะ
  pmnara@gmail.com
  โดย - patcha - วันที่ 27 สิงหาคม 2555 เวลา 19:14

  ขอบคุณครับ
  โดย - sompong - วันที่ 1 กันยายน 2555 เวลา 10:04

  สวัสดีค่ะ  หนูเป็นนักศึกษาใหม่ค่ะ 
  อยากได้ แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหาที่สำคัญๆของแต่ละวิชา
  การใช้ภาษาอังกฤษ
  ไทยคดีศึกษา
  ช่วยรบกวนส่งให้ในเมล์นะค่ะ N_da.j@hotmail.com
  ขอบคุณค่ะ
  โดย - n_da.j@hotmail - วันที่ 3 กันยายน 2555 เวลา 12:30

  อยากได้ file ข้อสอบค่ะรบกวนส่งให้ทาง e-mail นะคะ
  tanyarat_6935@hotmail.com

  ขอบคุณมากค่ะ
  โดย - tanyarat_6935@h - วันที่ 4 กันยายน 2555 เวลา 11:42

  ขอบคุณสำหรับบทย่อไทยศึกษาที่นำลงมาให้อ่านอยากรบกวนอีกวิชาคือวิชาคณิตและสถิติ30205มีส่งให้หน่อยนะaun_wi123@hotmail.com  ขอบคุณมาก
  โดย - aun_wi123@hot - วันที่ 15 กันยายน 2555 เวลา 11:33

  ขอบคุณครับ
  โดย - ปู - วันที่ 30 กันยายน 2555 เวลา 13:55

  ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆ
  โดย - gusz - วันที่ 7 ตุลาคม 2555 เวลา 21:34

  ขอบพระคุณจริงๆค่ะ
  โดย - นักศึกษาใหม่ - วันที่ 17 ตุลาคม 2555 เวลา 10:31

  ขอบคุณมากนะค่ะ แต่ว่าน่าเสียดายเพิ่งเข้ามาอ่าน แต่ก็ขอบคุณมากนะค่ะที่มาแบ่งปัน
  โดย - หนูเพิ่งลงเรียน - วันที่ 29 ตุลาคม 2555 เวลา 17:07

  เพิ่งลงสมัคร ภาคปลายไปค่ะ สำหรับวิชาไทยศึกษา
  ข้อแนวหน่อยน่ะค่ะ  
  Ton_baifern@hotmail.com
  โดย - baifern - วันที่ 11 มกราคม 2556 เวลา 16:03

  จะลงสมัคร ภาคต้นของปี56ครับ วิชาไทยศึกษา ขอแนวหน่อยนะครับ
  titbmy@hotmail,com
  โดย - tit - วันที่ 9 มีนาคม 2556 เวลา 21:09

  กำลังสมัครภาคต้น56 เหมือนกันค่ะ มีอะไรแนะนำด้วยค่ะ(แต่เคยเรียนที่นี่ปตรี ศึกษาศาสตร์ได้มาแล้ว 1 ใบ)
  fb..... nutu_narak@hotmail.com
  โดย - nutu - วันที่ 10 มีนาคม 2556 เวลา 14:21

  ฝนสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจ่ายค่าลงทะเบียนแล้วแต่รอหนังสือกับDVD,CDจากทางมหาลัยอยู่ได้เข้ามาอ่านตรงนี้ก็รู้สึกดีมากค่ะขอบคุณจริงๆมีประโยชน์มากไม่ต้องสรุปเอง...อิอิๆ:-) อยากมีเพื่อนร่วมรุ่นที่เพิ่งลงป.ตรี ปีแรกจังค่ะจะได้มีที่ปรึกษากัน (เรื่องเรียนนะ) ฝนลงเอกวิชาการบริหารท้องถิ่น 30334 ค่ะ ใครอยากมีเพื่อนร่วมรุ่นที่เรียนเหมือนกัน@มาคุยกันนะคะ sayfon.tuaypuak@gmail.com
  โดย - สายฝน - วันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 23:28

  อยากมีความรู้เพิ่มครับ  ลงนิติศาสตร์  พลาดมาแล้วตอนนี้จะไม่ยอมให้พลาดอีก
  โดย - หนุมาน - วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 เวลา 20:52

  ขอบคุณสำหรับเนื้อหา ดีๆ ครับ
  โดย - หนุมาน - วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 เวลา 20:55

  แสดงความเห็น
  ข้อความ
  RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
  RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
     
  Toolbar's wrapper  
  Content area wrapper
  RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
  It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
  Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
   
   
  RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
     
  แนบรูป *เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
  จาก  
  พิมพ์คำว่า คนไทย ในช่องนี้ ->

  เรื่องราวอื่นๆจากบลอกเพื่อนบ้าน

  หลายหน่วยงานเข้าช่วยเหลือครอบครัวพิการ 3 คน TNN 24
  กาลเวลาพาคุย | ชีวิตพลิก “เตี้ย พิจิตร” ตลกดังเก็บขยะขายประทังชีวิต
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่11ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
  แกล้งคนให้ตกใจ Heart Beat
  ธรรมนิยาย ท่องขุมนรก ตอน ขุมนรกสาวไส้ สาธุเรดิโอ วิทยุเพื่อศีลธรรม
  Link preesent
  เพื่อนทุก(ข์)บ้าน | ช่วยเหลือชายชราตาบอดโรคเบาหวานกำเริบต้องตัดขา | ช่อง8
  การสร้างรางรถไฟของต่างประเทศ Sinchai
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่10ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
  แกล้งคน 10 อันดับ ขำๆ Pok'z Mongkonsak'z
  ความอัศจรรย์ของการภาวนาพุทโธ BuddhaSattha Saraburi
  ททท. เสริมกิจกรรมงานบูชาดาวนพเคราะห์ วัดเขตร์นาบุญญาราม สู่โครงการ "งานบูชาดาว รับปีวาน
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดอบรม หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพและยกระดับการแข่งขันของ ผู้ประ
  Dcleanfood.com : ทำความรู้จักกับกระเทียม สุดยอดสมุนไพรไทย
  เวียร์ น้ำใจงามช่วยเหลือคน แต่กลับโดนโฟกัสเป้าตุง | เขย่าขวัญคนบันเทิง | 9/2/59 BRIGHT
  ฮือฮา!พระธุดงค์ปฏิบัติธรรม4เดือน สุสานเฮี้ยน TNN 24
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่9ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
  แกล้งคน - คนส่งของให้บ้านผีสิงรวมคลิป แกล้งคน
  แม่ชีทศพร - ตายเพราะห่วงทรัพย์.flv ช่องของ BeeBeeThailand
  แถลงข่าว “การจัดกิจกรรมวิ่ง Active Run 2016 @ภาคกลาง”และ “งานบูชาดาว รับปีวานร มั่งมีพลั
  เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวในไต้หวัน Thai PBS News
  จีนทดสอบรางรถไฟยิงขีปนาวุธ ระยะยิงไกลถึงอเมริกา TomoNews Thailand
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่8ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
  PrankzSF : แกล้งคนเอาฮา ตัวตลกจอมโหด ตอนที่ 4 Prankz SuperFun
  สารคดี โรงงานผลิตเงิน ธนบัตร Dollar America MONEY FACTORY Documentary GU Channel Thailan
  สมาคมชุ่นอี้แห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานพิธีบวงสรวงองค์ซุ่นตี้ประจำปี
  TNN Life News: ชาวเน็ตชื่นชม คนใจบุญ ช่วยเหลือสุนัขให้หายหนาว TNN Life News TNN24
  ทุบโต๊ะข่าว : เฉลิมฉลองตรุษจีนเยาวราช 2559 07/02/59 AMARIN TVHD
  อินไซด์ยุติธรรม : 7 ก.พ. 59 (เครดิต...คมชัดลึก)
  แกล้งกันขำไม่ออก อุ้มฆ่าคนในลิฟท์ อย่างโหด ฮาฮาฮา ขำขัน
  สกัดทองจาก CPU คอมพิวเตอร์.สกัดทองคำ.สอนสกัดทองคำ.เรียนสกัดทองคำ.รับจ้างสกัดทองคำ ชยพล ช
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ กับ มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซ
  พิธีต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีน
  สานสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม
  Multi Channel by KFC
  หนังดีวีดี ราคาถูก ให้ท่านเลือกทุกแนว ซีรี่ย์ ! นานาชาติ ! ส่งจริง ! ส่งเร็ว
  หนังดีวีดี ราคาถูก ให้ท่านเลือกทุกแนว ซีรี่ย์ ! นานาชาติ ! ส่งจริง ! ส่งเร็ว
  แจกนำ้หอมกันยุงฟรี!(เพื่อสร้างบุญกุศล)
  “โทนี่” บริจาคเลือดและสเต็มเซลล์ช่วยเหลือผู้ป่วยลูกคีเมีย NineEntertain Official
  แม่ชีใหญ่077 ขอลูกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ yutoo1234
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่6ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
  แกล้งคนสุดฮา ตอน หัวติดรั้ว แกล้งคน สุดฮา แกล้งคน สุดฮา
  นกขุนทองพูดเก่งจิงๆนะ paepdd
  "ชนชั้นกลาง" ในอาเซียนต้องการอะไร
  กสทช. เข้าช่วยเหลือกรณีมือถือระเบิดขณะชาร์จแบต เตือนประชาชนหากเกิดเหตุรีบแจ้ง
  10 ข่าวเด่นประจำวัน 5 กุมภาพันธ์ 2559 Thai Hot News
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่5ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
  รวมโจร ดวงตก นนท์ ธวัฒิชัย (credit) ......
  ทำหัวแร้งบัดกรีจากไฟแชค sawat bunketkajorn
  "กอบกาญจน์"สั่งการปลัดกระทรวงท่องเที่ยวชี้แจงข้อเท็จจริงเร่งด่วน

  เลือกดูบลอก Search:
  ใช้เวลาประมวลผลหน้านี้ 265.6263ms