เข้าสู่ระบบ จำนวนคนออนไลน์ 2481 คน
krusaneh
บล็อกเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 
หัวข้อล่าสุด
 
  
   
 
ปฎิทิน
 
 

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<กุมภาพันธ์ 2016>
กุมภาพันธ์ 2016
 
525262728293031
61234567
7891011121314
815161718192021
922232425262728
1029123456
 
   
 
สถิติบลอกนี้
 
 
  • คนเข้าบลอกนี้ทั้งหมด 84736
  • เฉพาะวันนี้ 3
  • ความคิดเห็น 152
  • จำนวนเรื่อง 9
ให้คะแนนบลอกนี้
แจ้งเนื้อหาบลอกไม่เหมาะสม
 
   
แบบจำลองการแพร่และการออสโมซิส
Last Updated On: 17 พฤษภาคม 2552 - 12:45:00

การออสโมซิสและการแพร่แตกต่างกันอย่างไร ?

การแพร่ คือการแพร่จากอนุภาคของสารจากที่มีส่ารมากไปสู่ที่ๆมีสารน้อย หรือพูดง่ายๆก็คือ แพร่จากที่ๆมีน้ำมากไปสู่ที่ๆมีน้ำน้อย

การออสโมซิส คือ การแพร่จากที่ๆมีสารน้อยไปสู่สารมาก หรือจากที่ๆมีน้ำมากไปสู่น้ำน้อยนั่นเอง 

                                                           ภาพปากใบ 
                                                    จาก  www.kroo.ipst.ac.th

      สังเกตได้ว่าทั้งสองอย่างมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ยกตัวอย่างง่ายๆคือ (ออสโมซิส) ในใบไม้มีปากใบ ในปากใบจะมีน้ำอยู่ ซึ่งในปากใบแต่ล่ะอันถ้าดูดีๆจะสัมผัสกัน ดังนั้น การที่ปากใบมันหุบอ้าๆก็เพราะว่า เมื่อปากใบข้างๆหุบปากใบตรงกลางก็จะอ้าเนื่องจาก น้ำที่มีอยู่ในใบข้างๆออสโมซิสมาหาใบแรก แต่พอใบแรกหุบใบข้างๆกลับอ้าง เพราะว่าใบที่อ้ามากนั้น หมายความว่ามีน้ำมาก น้ำที่มีอยู่มากกว่าปากใบข้างๆ น้ำจึงออสโมซิสออกไปที่ปากใบข้างๆแทน

     หรือในกรณีใส่ปุ๋ย หากใส่ปุ๋ยในรากมากเกินไป น้ำที่มีสะสมอยู่ ก็จะออสโมซีสออมาเป็นต้น เพราะว่าสารมากก็จะออกมาสู่สารน้อย(การแพร่)

ที่มา : http://www.vcharkarn.com                      ภาพจำลองการแพร่


 
ศึกษาเนื้อหาและดูแบบจำลองการแพร่เพิ่มเติม คลิกที่นี่อ่านทั้งหมด: 113888, ความเห็นทั้งหมด: 133
การออสโมซิสคือ การแพร่ของน้ำผ่านเยื่อบางๆๆ ด้วยเคลื่อนที่จากอนุภาคของน้ำมาก(สารละลายเจือจาง)ไปสู่อนุภาคของน้ำน้อย(สารละลายเข้มข้น)ค่ะ
โดย - คนเก่ง - วันที่ 4 กันยายน 2550 เวลา 9:46

การแพร่และการออสโมซิสแตกต่างกันอย่างไร
โดย - เอกพล - วันที่ 24 กันยายน 2550 เวลา 14:00

ไม่รู้เรื่องเลยการแพร่ไม่เห็นมีเนื้อหาเลย
โดย - คนอยากรู้ - วันที่ 25 กันยายน 2550 เวลา 9:35

 การแพร่คือการที่สารจากที่มีความเข้มข้นมากไปสู้ความเข้มข้นน้อยเป็นไงสุดยอดเลยใช่ไหม
โดย - เด็กรักเรียน - วันที่ 18 ธันวาคม 2550 เวลา 15:36

การออสโมซิสคือการเคลื่อนที่ของนำผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ครับ
โดย - กอล์ฟครับ - วันที่ 5 มกราคม 2551 เวลา 15:16

 

การออสโมซิส(Osmosis)เป็นการแพร่ของน้ำจากบริเวณที่มีความหนาแน่นของน้ำมาก(สารละลายเจือจาง)ไปสู่บริเวณที่มีความหนาแน่นของน้ำน้อยกว่า(สารละลายเข้มข้น)โดยผ่านเยื่อเลือกผ่าน เช่น การออสโมซิสของน้ำจากดินเข้าสู่ราก
ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่
1.ขนาดของอนุภาคสาร ถ้ามีขนาดใหญ่จะแพร่ช้า ขนาดเล็กแพร่เร็ว
2.อุณหภูมิ อูณหภูมิสูงจะแพร่เร็ว อุณหภูมิต่ำจะแพร่ช้า
3.ความดัน ความดันสูงจะแพร่เร็ว ความดันต่ำจะแพร่ช้า
4.ความเข้มข้นของอนุภาคสารในที่ 2 แห่ง ถ้ามีความแตกต่างกันมากจะแพร่เร็ว มีความแตกต่างกันน้อยจะแพร่ช้า
5.ตัวกลาง ตัวกลางที่มีโมเลกุลเบาบางจะแพร่เร็ว มีโมเลกุลหนาแน่นแพร่ช้า
การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
.แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ
1. การลำเลียงสารโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
1.1 การลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ โดยไม่ใช้พลังงานจากเซลล์ ( passive transport )ได้แก่
การแพร่ ( diffusion ) การแพร่ธรรมดา ( simple diffusion )
การแพร่โดยอาศัยตัวพา ( facilitated diffusion )ออสโมซิส ( osmosis )อิมบิบิชั่น ( Imbibition )
การแลกเปลี่ยนอิออน ( Ion exchange )
1.2 การลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ โดยใช้พลังงานจากเซลล์ ( active transport )
2. การลำเลียงสารโดยไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ มี 3 ลักษณะ คือ
2.1 การนำสารเข้าสู่ภายในเซลล์ ( Endocytosis ) มี 2 วิธี คือ
Pinocytosis
Phagocytosis
3. การนำสารออกนอกเซลล์ ( Exocytosis )
4. การนำสารผ่านเซลล์ ( Cytopempsis )

ออสโมซิส (osmosis)
1. น้ำบริสุทธิ์มีแรงดันออสโมติกต่ำสุด เนื่องจากไม่มีตัวถูกละลายใดๆ เจือปน
2. สารละลายที่มีความเข้มข้นสูง ( ตัวถูกละลายมีจำนวนมาก ) จะมีแรงดันออสโมติกสูง ส่วนสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำ ( ตัวถูกละลายมีจำนวนน้อย ) จะมีแรงดันออสโมติกต่ำ
3. น้ำจะแพร่จากบริเวณที่มีแรงดันออสโมติกต่ำ ไปยังบริเวณที่มีแรงดันออสโมติกสูงต่ำ สูง

การลำเลียงสารโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ มีหลายวิธี
1. การแพร่ ( diffusion ) การเคลื่อนที่ของโมเลกุล หรืออิออน โดยอาศัยพลังงานจลน์ในตัวเอง จะมีทิศทางการเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำ จนในที่สุดบริเวณทั้งสองจะมีความเข้มข้นเท่ากัน ซึ่งเรียกว่า สมดุลของการแพร ่ ซึ่งอนุภาค ของสารยังมีการเคลื่อนที่อยู่ แต่ความเข้มข้น หรือ หนาแน่น โดยเฉลี่ยจะเท่ากันทุกบริเวณ
การเคลื่อนที่ของโมเลกุล หรือไอออนของสารจะมีการกระทบกัน เป็นผลให้โมเลกุลกระจายออกไปทุกทิศทางในตัวกลาง เรียกว่า การเคลื่อนที่แบบบราวเนียน (Brownian movement )


ตัวอย่างการแพร่ของสาร

การแพร่ในของแข็ง เช่น เกล็ดด่างทับทิม และเกล็ดโปตัสเซียมไดโครเมตแพร่ในวุ้น
การแพร่ในของเหลว เช่น โมเลกุลน้ำตาล อิออนของเกลือแพร่ในน้ำ
การแพร่ในก๊าซ เช่น การแพร่ของโมเลกุลน้ำหอมในอากาศ การแพร่ของก๊าซ หรือควันไฟในอากาศ

ปัจจัยที่ควบคุมอัตราการแพร่ของสาร

1. ความเข้มข้นของสารที่แพร่
สารที่มีความเข้มข้นสูง จะแพร่ไปสู่ที่มีความเข้มข้นต่ำ
2. อุณหภูมิ
การเพิ่มอุณหภูมิ จะให้การแพร่เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
3. ความดัน
การเพิ่มความดัน จะทำให้โมเลกุล หรือไอออนของสารเคลื่อนที่
4. ขนาดและน้ำหนักของอนุภาคที่แพร่
ถ้าอนุภาคขนาดเล็กและเบา จะมีอัตราการแพร่เร็วกว่าสารที่มีอนุภาคขนาดใหญ่และหนัก
5. ความหนาแน่นของตัวกลาง
สารที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน แต่แพร่ผ่านตัวกลางต่างชนิดกัน อัตราการแพร่จะไม่เท่ากัน
เช่น การแพร่ในอากาศจะมีอัตราการแพร่สูงกว่าในน้ำ เพราะน้ำมีความหนาแน่นสูงกว่าอากาศ
6. ความสามารถในการละลายของสารที่แพร่
สารที่ละลายได้ดี จะมีอัตราการแพร่สูงกว่าสารที่ละลายได้น้อย

2. ออสโมซิส ( Osmosis )
การแพร่ของ ของเหลว หรือการแพร่ของน้ำผ่านเยื่อเลือกผ่าน ( differentially permeablemembrane)
โดยทิศทางการแพร่เป็นไปตามหลักการแพร่ทั่วๆ ไป คือ “ น้ำจะแพร่จากบริเวณที่มีความหนาแน่นของน้ำมาก ( สารละลายเจือจาง ไปยังบริเวณที่มีความหนาแน่นของน้ำน้อย ( สารละลายเข้มข้น )
จนกระทั่งถึงจุดสมดุล เมื่ออัตราการแพร่ผ่านเยื่อเลือกผ่านไปและกลับ มีค่าเท่าๆ กัน ดังนั้นออสโมซิสจึงถือได้ว่าเป็นการแพร่อย่างหนึ่ง
ออสโมมิเตอร์ ( osmometer ) เป็นเครื่องมือที่ใช้แสดงการเกิดออสโมซิส และสามารถใช้วัดแรงดันที่เกิดจากขบวนการออสโมซิสได้อีก แรงดันออสโมติก ( osmotic pressure ) คือ ความดันที่ทำให้เกิดออสโมซิสของน้ำ- แรงดันดังกล่าวศึกษาได้จากชุดออสโมมิเตอร์อย่างง่าย
การที่มีของเหลวเคลื่อนที่ขึ้นไปในหลอดกาแฟ
เนื่องจากน้ำในบีกเกอร์แพร่ผ่านเยื่อไข่เข้าไปในฟองไข่ แรงดันภายในที่เพิ่มขึ้นจึงดันของเหลว ให้เคลื่อนเข้าไปในหลอด
แรงดันที่เกิดขึ้นภายในอันเนื่องจาก น้ำแพร่เข้าไปนี้เทียบได้กับแรงดันเต่งภายในฟองไข่
ถ้าไม่มีการเจาะเปลือก เยื่อที่เปลือกไข่จะพองเป่งมากขึ้น เพราะมีแรงดันเต่งมาก ในการที่เจาะเปลือกไข่จึงวัดแรงดันเต่งได้จากระดับของเหลวที่ถูกดันขึ้นไปในหลอด แรงดัน นี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงสภาวะสมดุลของการแพร่ ซึ่งอาจใช้เวลานานมาก และจะต้องต่อหลอดให้ยาวขึ้นเรื่อยๆ เมื่อถึงระยะหนึ่ง ระดับของเหลวในหลอดจะคงที่ ในสภาวะเช่นนี้ แรงดันเต่งจะมีค่าสูงสุด


น้ำจากภายนอกแพร่เข้าสู่ภายใน เท่ากับ น้ำจากภายในแพร่ออกสู่ภายนอก

- แรงดันเต่งมีค่าสูงสุด = แรงดันออสโมติก

- แรงดันเต่ง ( Turgor pressure ) เป็นแรงดันที่เกิดขึ้นภายในอันเนื่องมาจากน้ำแพร่เข้าไป

- แรงดันเต่งสูงสุดจะมีค่าเท่ากับแรงดันออสโมติกของสารละลาย

- แรงดันเต่งมีความสำคัญมากในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต เพราะทำให้เซลล์สามารถรักษารูปร่างได้ เช่น การรักษารูปร่าง ลักษณะของเซลล์สัตว์ หรือในพืช การที่ใบกางเต็มที่ ยอดตั้งตรงดี ใบฝักกรอบ เนื่องจากภายในเซลล์มีแรงดันเต่งมากนั่นเอง

ประเภทของสารละลายที่เกี่ยวข้องกับออสโมซิส แบ่งเป็น 3 ชนิด คือ

1. สารละลายไฮเปอร์โทนิก ( Hypertonic solution ) สลล. ที่มีความเข้มข้นสูง เมื่อเทียบกับความเข้มข้นของสารละลายภายในเซลล์
ดังนั้น ถ้าเซลล์อยู่ในสภาวะที่มีสารละลายไฮเปอร์โทนิกอยู่ล้อมรอบ
เยื่อหุ้มเซลล์จะหดตัวและเหี่ยวแฟบลง เนื่องจากมีการสูญเสียน้ำออกจากเซลล์
เราเรียกขบวนการแพร่ของน้ำออกมาจาก cytoplasm และมีผลทำให้เซลล์มีปริมาตรเล็กลงนี้ว่า พลาสโมไลซิส ( Plasmolysis )


2. สารละลายไฮโปโทนิก ( Hypotonic solution )

สารละลาย ที่มีความเข้มข้นต่ำ เมื่อเทียบกับความเข้มข้นของสลล. ภายในเซลล์
ดังนั้น ถ้าเซลล์อยู่ในภาวะที่มีสารละลายไฮโปโทนิกล้อมรอบ เซลล์จะขยายขนาด หรือมีปริมาตรเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกิดการแพร่ของน้ำ จากสารละลายภายนอกเข้าสู่ภายในเซลล์ และทำให้เซลล์เกิดแรงดันเต่งเพิ่มขึ้น
เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า พลาสมอบไทซิส ( Plasmoptysis) หรือ เอนโดสโมซิส ( Endosmosis)
ผลจากการเกิดพลาสมอบไทซิส ระหว่างเซลล์สัตว์และเซลล์พืช จะแตกต่างกัน คือ

1. ในกรณีของเซลล์สัตว์
เช่น ถ้านำเซลล์เม็ดเลือดแดงมาใส่ลงในน้ำกลั่น ( ไฮโปโทนิก ต่อเซลล์เม็ดเลือดแดง )น้ำจะแพร่เข้าสู่เซลล์ ทำให้เกิดแรงดันเต่งภายในเซลล์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามปริมาณน้ำที่แพร่เข้าไป จนถึงจุดหนึ่งจะทำให้เยื่อหุ้มเซลล์แตกออก
การแตกของเซลล์เม็ดเลือดแดง เมื่อแช่อยู่ในสารละลายไฮโปโทนิก เรียกว่า ฮีโมไลซิส ( Haemolysis )
2. ในกรณีของเซลล์พืช เช่น เซลล์ของเยื่อหอม
. ของขบวนการเกิดก็เช่นเดียวกันกับในเซลล์สัตว์ แต่เซลล์พืชจะไม่แตกออก เนื่องจากผนังเซลล์ (cell wall )

3. สารละลายไอโซโทนิก ( Isotonic solution )

- สารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับความเข้มข้นของสารละลายภายในเซลล์

- ดังนั้น เซลล์ที่อยู่ในภาวะที่มีสารละลายไอโซโทนิกล้อมรอบ จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้น

- ซึ่งมีความสำคัญมากในสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะการคงรูปร่างของเซลล์สัตว์

- การที่เม็ดเลือดแดงไหลเวียนอยู่ในน้ำเลือด โดยไม่เหี่ยวแฟบ หรือ พองโตจนแตก

3. การแพร่แบบฟาซิลิเทต ( Facilitated diffusion )

เป็นการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของสาร จากที่ที่มีความเข้มข้นสูงไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารต่ำโดยอาศัยตัวนำ

ตัวนำในที่นี้ เป็นโมเลกุลของโปรตีนที่ประกอบอยู่เป็นเยื่อหุ้มเซลล์ จะจับตัวกับโมเลกุลของสาร แล้วพาผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าไปใน Cytoplasm แล้วโมเลกุลของโปรตีนก็จะกลับมาอยู่ที่ด้านนอกของเซลล์เช่นเดิม

กระบวนการนี้ไม่ต้องอาศัยพลังงานแต่ต้องอาศัยตัวนำ

เช่น การเคลื่อนที่ของน้ำตาลกลูโคสเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อ

การลำเลียงสารที่เซลล์ตับ ที่เซลล์บุผิวลำไส้เล็ก

การแพร่แบบนี้มีอัตราการแพร่เร็วกว่ามาก

การแพร่แบบนี้เป็นประโยชน์มาก ทำให้เซลล์ได้รับสาร และขับสารบางอย่างได้อย่างรวดเร็ว

4. อิมบิบิชัน ( Imbibition )

กระบวนการดูดของเหลว หรือน้ำ ของวัตถุแห้ง หรือปริมาณน้ำอยู่น้อย

เช่น เมล็ดพืชแห้ง เมื่อแช่ในน้ำ หรือ อยู่ในที่มีความชื้นสูงจะดูดน้ำเข้าไปจนพองตัว ขยายใหญ่ขึ้น สำคัญต่อการงอกของเมล็ดพืช

อิมบิบิชัน อาจเกิดได้โดยการแพร่ของน้ำ หรือ การดูดซับความชื้น ( absorption ) เอาไว้รอบๆผิวของมันเอง

5. การแลกเปลี่ยนอิออน ( Ion exchange )

เป็นขบวนการที่เซลล์แลกเปลี่ยนอิออนระหว่างภายในเซลล์ กับภายนอกเซลล์ เช่น ไฮโดรเจนอิออน ภายในเซลล์ของรากพืช จะแลกเปลี่ยนกับ โปตัสเซียมอิออน ในดิน

6. การเคลื่อนที่ของสารโดยกระบวนการแอกทีฟทรานสปอร์ต

เป็นขบวนการลำเลียงสารจากบริเวณที่มีความหนาแน่นของสารต่ำไปยังบริเวณที่มีความหนาแน่นของสารสูงกว่า โดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์

Passive transport ความหนาแน่นของสารสูง ความหนาแน่นของสารต่ำ
Active transport ขบวนการนี้ต้องอาศัยพลังงานจากเซลล์ที่อยู่ในรูปของสารให้พลังงานสูง คือ ATP (AdenosineTriphosphate )

การดูดซึมกลูโคสของลำไส้

7. การลำเลียงสารโดยไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์

เป็นวิธีการที่สารถูกนำเข้า หรือออกจากเซลล์ โดยที่เยื่อหุ้มเซลล์จะห่อหุ้ม หรือโอบล้อมเอาสารนั้นเข้าเป็นถุง หลังจากนั้นเยื่อหุ้มเซลล์ส่วนที่เป็นถุงก็จะหลุดออกจาเยื่อหุ้มเซลล์ส่วนอื่นๆ กลายเป็นถุงเล็กๆ เคลื่อนที่เข้าสู่ภายในเซลล์ หรือเคลื่อนที่ออกจากเซลล์
การที่เซลล์ ต้อ น ำ สารเข้าหรือออก โดยวิธีนี้เนื่องจากสารมีโมเลกุลใหญ่

การนำสารเข้าสู่ภายในเซลล์มี 2 วิธี คือ

1. Pinocytosis
วิธีการนำสารที่เป็นของเหลว หรือสารละลายเข้าสู่เซลล์ โดยการทำให้เยื่อหุ้มเซลล์เว้าเข้าไปใน cytoplasm ทีละน้อยจนกลายเป็นถุงเล็กๆและถุงนี้จะปิดสนิทแล้วหลุดเข้ามาอยู่ใน cytoplasm เช่น การนำสารเข้าสู่เซลล์หน่วยไต การนำไขมันเข้าสู่เซลล์เยื่อบุของลำไส้


2. Phagocytosis
เป็นวิธีการนำสารที่มีลักษณะเป็นของแข็ง หรือ เซลล์ขนาดเล็กๆ เข้าสู่เซลล์ โดยการสร้าง Pseudopodium โอบล้อมสารนั้นแล้วเกิดเป็นถุงหลุดเข้าไปภายในเซลล์
การจับเชื้อโรคจำพวกแบคทีเรียของเซลล์เม็ดเลือดขาว
การกินอาหารของอะมีบา


การเพิ่มขนาดของเซลล์

เซลล์ยิ่งมีการขยายขนาดโตขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งทำให้พื้นที่ผิดไม่เพียงพอต่อความต้องการลำเลียง สารเข้า ออกของเซลล์มากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น เซลล์จึงต้องมีการแบ่งเซลล์ เพื่อทำให้พื้นที่ผิวเพิ่มมากขึ้น เพียงพอกับความต้องการ

ของเซลล์ ทำให้ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนสารของเซลล์กับสิ่งแวดล้อมดีขึ้นกว่าเดิม
การแบ่งเซลล์ทำให้มีจำนวนเซลล์เพิ่มมากขึ้น และอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม กลุ่มเซลล์ที่มีขนาด รูปร่าง และการจัดระเบียบเป็นแบบเดียวกัน ทำหน้าที่ร่วมกัน เรียกว่า เนื้อเยื่อ ( Tissue )

โดย - คนเก่งกว่า>///< - วันที่ 30 มกราคม 2551 เวลา 20:43

    เข้าใจเเล้วอ่า
โดย - เเจ็กกะริน - วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 20:50

 อ่านแล้วเข้าใจแพราะเป็นคนที่เข้าใจอะไรง่ายๆ
โดย - เนาวรัตน์ - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 9:58

 ออสโมซิส (osmosis)คือ การเคลื่อนที่ผ่านของน้ำจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของน้ำมาก (สารละลายมีความเข้มข้นน้อย) ผ่านเยื่อเลือกผ่านไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของน้ำน้อย (สารละลายมีความเข้มข้นมาก) โดยเยื่อเลือกผ่านจะมีลักษณะที่บางมาก เช่น เยื่อหุ้มเซลล์ ซึ่งจะยอมให้สารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กผ่านไปได้ เช่น ออกซิเจน น้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ แอมโนเนีย กลูโคส กรดอะมิโน เป็นต้น แต่จะไม่ยอมให้สารที่มีโมเลกุลใหญ่ผ่านไปได้ เช่น ซูโครส แป้ง โปรตีน=^^=
โดย - พลอยป.6 - วันที่ 12 มีนาคม 2551 เวลา 20:09

 การแพร่ (diffusion) ของโมเลกุลของสารเป็นการเคลื่อนที่ของโมเลกุลจากจุดที่มีความเข้มข้นสูงกว่า ไปยังจุดที่มีความเข้มข้นต่ำกว่า การเคลื่อนที่นี้เป็นไปในลักษณะทุกทิศทุกทาง โดยไม่มีทิศทางที่แน่นอนผลจากการเคลื่อนที่อันนี้จะทำให้ความเข้มข้นของโมเลกุลของสารในภาชนะที่มีเนื้อที่จำกัดนั้น มีความเข้มข้นเท่ากันหมดตัวอย่างของการแพร่ที่พบได้เสมอ คือ
ก.การแพร่ของเกลือในน้ำ
ข.การแพร่อขงน้ำหอมในอากาศ
นอกจาก 2 ตัวอย่างทียกมาให้ดูแล้วยังมีตัวอย่างอีกมากมายที่เราพบได้ในชีวิตประจำวัน เช่น การฉีดดีดีทีฆ่าแมลง การเติมน้ำตาลลงในถ้วยกาแฟ การหยดหรือแต่น้ำหอมตามเสื้อผ้า กลิ่นลูกเหม็นกันแมลง ควันจากท่อไอเสียรถยนต์ เป็นต้น
ในปีค.ศ. 1828 (พ.ศ. 2371) รอเบิร์ต บราวน์ ได้สังเกตปรากฏการณ์อย่างหนึ่ง โดยพบว่า เมื่อเกสรดอกไม้ตกลงในน้ำ เกสรนั้นจะมีการเคลื่อนที่อย่างไม่มีทิศทางแน่นอนต่อมาจึงเรียกการเคลื่อนที่อย่างไม่มีทิศทางแน่นอนหรือ ไร้ทิศทางนี้ ว่า การเคลื่อนที่แบบบราวเนียน (Brownian movement) และแอลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) ได้ให้เหตุผลว่า การเคลื่อนที่ของเกสรดอกไม้ที่เรียกว่า การเคลื่อนที่แบบบราวเนียนนั้นเกิดจากโมเลกุลของน้ำเคลื่อนที่เข้าชนเกสรดอกไม้อยู่ตลอดเวลา ทำให้เกสรดอกไม้เคลื่อนที่ได้
การแพร่เกิดจากพลังงานจลน์ (kinetic energy) ของโมเลกุลหรือไอออนของสาร ทำให้เกิดการเคลื่อนที่และกระทบกระทั่งหรือชนกันโดยบังเอิญเป็นผลให้เกิดการกระจายในทุกทิศทุกทาง บริเวณที่มีความเข้มข้นของโมเลกุลหรือไอออนน้อยกว่า จนทำให้ทุกบริเวณมีความเข้มข้นของโมเลกุลหรือไอออนเท่ากัน จึงเรียกว่า ภาวะสมดุลของการแพร่ (diffusion equilibrium) ในภาวะเช่นนี้สารต่าง ๆ ก็ยังมีการเคลื่อนที่อยู่แต่อยู่ในลักษณะที่ไปและมาหรือออกเข้าในจำนวนที่เท่า ๆ กัน

ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่
ความเร็วของการแพร่จะมากหรือน้อย เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับ
1.อุณหภูมิ ในขณะที่อุณหภูมิสูง โมเลกุลของสารมีพลังงานจลน์มากขึ้น ทำให้โมเลกุลเหล่านี้เคลื่อนที่ได้เร็วกว่า เมื่ออุณหภูมิต่ำ การแพร่จึงเกิดขึ้นได้เร็ว
2.ความแตกต่างของความเข้มข้น ถ้าหากมีความเข้มข้นของสาร 2 บริเวณ แตกต่าง แตกต่างกันมากจะทำให้การแพร่เกิดขึ้นได้เร็วขึ้นด้วย เนื่องจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากโมเลกุลมีโอกาสชนและกระแทกกันมากทำให้โมเลกุลกระจายออกไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าได้เร็วกว่า เมื่อความเข้มข้นใกล้เคียงกัน
3.ขนาดของโมเลกุลสาร สารที่มีขนาดโมเลกุลเล็กจะเกิดการแพร่ได้เร็วกว่าสารโมเลกุลใหญ่ เนื่องจากสารโมเลกุลเล็กสามารถแทรกไประหว่างโมเลกุลของสารตัวกลางได้ดีกว่าสารโมเลกุลใหญ่ สารโมเลกุลเล็กจึงแพร่ได้ดี
4.ความเข้มข้นและชนิดของสารตัวกลาง สารตัวกลางที่มีความเข้มข้นมากจะมีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของตัวกลางของตัวกลาง ทำให้โมเลกุลของสารเคลื่อนที่ไปได้ยาก แต่ถ้าหากสารตัวกลางมีความเข้มข้นน้อยโมเลกุลของสารก็จะเคลื่อนที่ได้ดีทำให้การแพร่เกิดขึ้นเร็วด้วย

สารต่าง ๆ สามารถผ่านเข้าออกเยื่อเซลล์ได้ในอัตราเร็วที่แตกต่างกัน น้ำเป็นสารที่ผ่านเยื่อเซลล์ได้ดีที่สุดรองลงมาเป็น ก๊าซที่ละลายน้ำ สารอินทรีย์ สารประจุลบ และสารประจุบวก ซึ่งมีอัตราเร็วในการผ่านเยื่อเซลล์ได้น้อยที่สุด กลไกในการผ่านของสารต่อเยื่อเซลล์นั้นแบ่งออกได้เป็น 3 แบบ คือ
1.การแพร่ผ่านเยื่อเซลล์ โดยการละลายตัวกับเยื่อเซลล์ เนื่องจากเยื่อเซลล์ประกอบด้วยไขมันเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นสารที่ละลายในไขมันจึงแพร่ผ่านเยื่อเซลล์ได้ดีกว่าสารที่ละลายในไขมันไม่ได้
2.การแพร่ผ่านรูของเยื่อเซลล์ เนื่องจากบริเวณรูของเยื่อเซลล์มีสารพวกโปรตีนบุอยู่ ดังนั้นพวกสารโมเลกุลเล็ก ๆ เช่นน้ำ และสารที่ละลายไม่ได้ในไขมันจะผ่านเข้าออกทางนี้ โปรตีนเป็นสารมีประจุบวก ดังนั้นสารที่มีประจุลบจึงสามารถผ่านเข้าออกทางรูนี้ได้ดีกว่าสารประจุบวก
3.การแพร่ผ่านเยื่อเซลล์โดยการรวมตัวกับตัวพา โดยเชื่อว่าที่เยื่อเซลล์มีสารบางชนิดทำหน้าที่เป็นตัวพา (carrier) ซึ่งจะรวมตัวกับสารและทำให้เกิดการนำสารนั้นเข้าสู่เซลล์ได้เร็วกว่าปกติ การนำกรดอะมิโนและกลูโคสเข้าเซลล์ ซึ่งเกิดขึ้นเร็วกว่าการแพร่แบบธรรมดามาก จึงเรียกการแพร่ของกลูโคสและกรดอะมิโนว่าการแพร่โดยมีตัวช่วย หรือการแพร่แบบฟาซิลิเทต (facilitated diffusion)

ออสโมซิส
เป็นการแพร่ของเหลวผ่านเยื่อบาง ๆ ซึ่งตามปกติจะหมายถึง การแพร่ของน้ำผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane) เนื่องจากเยื่อหุ้มเซลล์มีคุณสมบัติในการยอมให้สารบางชนิดเท่านั้นผ่านได้ การแพร่ของน้ำจะแพร่จากบริเวณที่เจือจางกว่า (มีน้ำมาก) ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นกว่า (มีน้ำน้อย) ตามปกติการแพร่ของน้ำนี้จะเกิดทั้งสองทิศทาง คือ ทั้งบริเวณเจือจาง และบริเวณเข้มข้น แต่เนื่องจากน้ำบริเวณเจือจางแพร่เข้าสู่บริเวณเข้มข้นมากกว่า จึงมักกล่าวกันสั้น ๆว่า ออสโมซิสเป็นการแพร่ของน้ำจากบริเวณที่มีน้ำมาเข้าไปสู่ในบริเวณที่มีน้ำน้อยกว่าโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
แรงดันออสโมติกเกิดจากการแพร่ของน้ำจากบริเวณที่มีน้ำมาก (เจือจาง) เข้าสู่บริเวณที่มีน้ำน้อย (เข้มข้น) แรงดันของน้ำนี้จะดันให้ของเหลวขึ้นไปในหลอดได้ ในขณะที่ยังไม่สมดุลของเหลวก็จะขึ้นไปบนหลอดได้เรื่อย ๆ และเมื่อเกิดการสมดุลระดับของของเหลวในหลอดจะคงที่ แรงดันออสโมติกของสารละลายแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน น้ำบริสุทธิ์เป็นของเหลวที่มีแรงดันออสโมติกต่ำสุด สารละลายที่เจือจางจะมีแรงดันออสโมติกต่ำส่วนสาระละลายที่เข้มข้นมาจะมีแรงดันออสโมติกสูงมากด้วย
ในกรณีของเซลล์ ถ้าใส่เซลล์ลงในสารละลายที่มีความเข้มข้นต่างกันจะมีผลต่อเซลล์แตกต่างกันด้วยจึงทำให้แบ่งสารละลายที่อยู่นอกเซลล์ออกได้เป็น 3 ชนิด ตามการเปลี่ยนขนาดของเซลล์ เมื่ออยู่ภายในสารละลายนั้น คือ
1.ไฮโพทอนิก โซลูชัน (hypotonic solution) หมายถึง สารละลายนอกเซลล์ที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าเซลล์ ดังนั้นเมื่อใส่เซลล์ในสารละลายชนิดนี้จะทำให้เซลล์ขยายขนาดเพิ่มขึ้น เนื่องจากน้ำภายในสารละลายแพร่เข้าสู่เซลล์มากกว่าน้ำภายในเซลล์แพร่ออกนอกเซลล์ในกรณีของเซลล์เม็ดเลือดแดงสารละลายที่เป็นไฮโพทอนิกจะมีความเข้มข้นต่ำกว่าน้ำเกลือ 0.85 % ซึ่งอาจทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงแตกได้
2.ไอโซทอนิก โซลูชัน (isotonic solution) หมายถึง สารละลายนอกเซลล์ที่มีความเข้มข้นเท่ากับเซลล์ ดังนั้นเมื่อใส่เซลล์ในสารละลายชนิดนี้ขนาดของเซลล์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากน้ำภายในสารละลายและน้ำจากเซลล์แพร่เข้าออกในอัตราที่เท่าเทียมกัน สารละลายที่เป็นไอโซทอนิกกับเซลล์เม็ดเลือดแดง คือ น้ำเกลือ 0.85 %
3.ไฮเพอร์ทอนิก โซลูชัน (hypertonic solution) หมายถึง สารละลายนอกเซลล์ที่มีความเข้มข้นมากกว่าเซลล์ ดังนั้นเมื่อใส่เซลล์ในสารละลายชนิดนี้จะทำให้เซลล์เหี่ยวลดขนาดลง เรียกว่า เกิดพลาสโมไลซิส (plasmolysis) เนื่องจากน้ำภายในเซลล์แพร่ออกนอกเซลล์มากขึ้น จนถึงจุดอิ่มตัวแล้วจะไม่เพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าจะเพิ่มความแตกต่างของความเข้มข้นให้มากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากโปรตีนที่เป็นตัวพามีอยู่จำกัดและได้ทำนห้าที่ขนส่งสารจนหมดทุกตัวแล้ว การแพร่แบบฟาซิลิเทต นอกจากลำเลียงกลูโคสแล้วยังลำเลียงกรดอะมิโนและคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในรูปของไฮโดรเจน คาร์บอเนตไอออน (HCO- ) ได้ด้วย

isotonic solution hypertonic solution hypotonic solution
เซลล์พืชมีผนังเซลล์ ดังนั้น เมื่อเซลล์พืชอยู่ในสารละลายไฮโพทอนิก เซลล์พืชจะไม่แตก แต่เซลล์พืชจะเต่งขึ้น เพราะว่าผนังเซลล์พืชมีแรงดันด้านเอาไว้ ซึ่งเรียกว่า wall pressure แต่เมื่อเซลล์พืชอยู่ในสารละลายไฮเพอร์ทอนิก เซลล์พืชจะเสียน้ำให้สารละลายไฮเพอร์ทอนิก ถ้าเสียน้ำออกมาเรื่อย ๆ จะทำให้โพรโทพลาซึมหดตัวลงมาก ทำให้เยื่อหุ้มเซลล์แยกออกจากผนังเซลล์ และหดตัวลง ถ้าหากเสียน้ำมาก ๆ จะทำให้เห็นเยื่อเซลล์และโพรโทพลาซึมเป็นก้อนกลม ๆ อยู่กลางเซลล์
ออสโมซิสที่เกิดจากสารละลายไฮโพทอนิกนอกเซลล์ ทำให้น้ำผ่านเข้าไปในเซลล์และเซลล์เต่งขึ้น หรือเซลล์แตก เรียกว่า เอนโดสโมซิส (endosmosis) หรือพลาสมอพทิซิส (plasmoptysis) สำหรับออสโมซิสที่เกิดจากสารละลายไฮเพอร์ทอนิก นอกเซลล์แล้ว ให้น้ำผ่านออกนอกเซลล์ ทำให้เซลล์เหี่ยว เรียกว่า เอโซสโมซิส (exosmosis) หรือพลาสโมไลซิส
โดย - มาย - วันที่ 31 มีนาคม 2551 เวลา 16:24

ยาววเกินไป๊
โดย - บาบาบาบาบา - วันที่ 21 เมษายน 2551 เวลา 12:28

ละเอียดยิบ
โดย - โย - วันที่ 17 มิถุนายน 2551 เวลา 14:59

อยากได้สั้นๆ ตรงๆ ดูๆ
 การออสโมซิส คือ การแพร่จากอนุภาคน้ำน้อยไปสู่มาก งงอะดิๆ
โดย - บลาๆ - วันที่ 17 มิถุนายน 2551 เวลา 18:48

 จาก......................................................ออสโมซิส  คือการแพร่จากอนุภาคมากไปอนุภาคน้อยงะ.......................................................................................................................................................................................................................
โดย - ..... - วันที่ 18 มิถุนายน 2551 เวลา 16:44

อยากทราบว่าการแพร่และออสโมซิสนำไปใช้เกี่ยวกับเรื่องใดของพืชคะ??
โดย - อยากรู้คะ - วันที่ 18 มิถุนายน 2551 เวลา 19:11

บอกได้เข้าใจมากครับๆๆๆๆๆ
โดย - เด็ก O.S.C - วันที่ 19 มิถุนายน 2551 เวลา 19:48

1111111111111111111
โดย - นก - วันที่ 20 มิถุนายน 2551 เวลา 15:25

 เนื้อหามากไปน่ะค่ะ  ควรจะมีภาพประกอบด้วย ขอบคุณค่ะ
โดย - ยาหา - วันที่ 21 มิถุนายน 2551 เวลา 9:34

 อยากได้ข้อมูลที่สั้นๆแต่ได้ใจความค่ะ     Thankyou.                             จาก  ยาหยีค่ะ                              
โดย - ยาหยี - วันที่ 21 มิถุนายน 2551 เวลา 9:38

 ห้วยแตก
โดย - กาหก้ดสืสส - วันที่ 21 มิถุนายน 2551 เวลา 11:15

ยากจังค่ะ
โดย - 51 - วันที่ 22 มิถุนายน 2551 เวลา 10:35

ออสโมซิสที่พบในชีวิตประจำวันมีไรบ้าง
โดย - น่อง - วันที่ 22 มิถุนายน 2551 เวลา 12:44

รักพี่ขนุน

 

โดย - ฟ่าง - วันที่ 22 มิถุนายน 2551 เวลา 12:50

สาร  saponin  มีผลอย่างไรต่อการเคลื่อนที่ของสารผ่านเข้า-ออกเยื่อหุ้มเซลล์หรื่อไม่  อย่างไร  ช่วยตอบหน่วย
โดย - กุ๊กไก่ - วันที่ 22 มิถุนายน 2551 เวลา 16:21

เยอะมากขี้เกียจทำ
โดย - วง - วันที่ 27 มิถุนายน 2551 เวลา 10:46

 เนื้อหาเยอะ de คับบบบบบ

                    
โดย - bee - วันที่ 27 มิถุนายน 2551 เวลา 10:59

การออสโมซิสคือ
โดย - อยากรู้ - วันที่ 29 มิถุนายน 2551 เวลา 14:31

ไรวะ ย่อ ๆ ไครกุหน่อยดิ กุอ่านไม่ได้ เยอะแรงอิห่า
โดย - รักแบงงง - วันที่ 29 มิถุนายน 2551 เวลา 20:38

 โครตเยอะเลย      
โดย - เอิร์น - วันที่ 30 มิถุนายน 2551 เวลา 15:17

ให้ตอบคำถามเรื่องออสโมซิสมีการบรรยายคือ
ชุดที่1ถุงเซลโลเฟนบรรจุสารละลายนำตาลกลูโคส
ชุดที่2ถุงเซลโลเฟนบรรจุนำเกลือ
ชุดที่3ถุงเซลโลเฟนบรรจุสารละลายของด่างทับทิม
แล้วถามว่า
1.ระดับของเหลวในหลอดแก้วจะสูงขึ้นในการทดลองที่_____แสดงว่า
2.ระดับของเหลวจะไม่สูงขึ้นในการทดลองที่_____แสดงว่า
3.การทดลองทั้ง3ชุดโมเลกุลของสารสามารถผ่านรูพรุนของเซลโลเฟนได้แก่ช่วยหน่อยได้มั้ยคะมันเข้าใจยากจริงๆเลยอ่ะ
งงจังถ้าใครช่วยตอบก้ขอบคุณมากๆนะคะแต่ถ้าใครด่าก็ช่างเขาเพราะเขาไม่ต้องการความรู้แล้วยังจะด่าคนอื่นอีกเนอะ555+
โดย - เน - วันที่ 30 มิถุนายน 2551 เวลา 19:05

ทำไงอ่ะถึงจะได้โปรSF
โดย - จาดริฟท์งับ - วันที่ 2 กรกฎาคม 2551 เวลา 11:35

 ยากจัง~เรื่องนี้เนี่ย
โดย - วารุ - วันที่ 3 กรกฎาคม 2551 เวลา 19:15

 ต้องทามงานส่งครู ยากมากๆๆๆๆๆๆๆๆ


เรย ทามงัยดีอ
โดย - วารุ - วันที่ 3 กรกฎาคม 2551 เวลา 19:18

งานเส็ดสักกะที


ได้ดูแย้วเย้ๆ
โดย - วารุ - วันที่ 3 กรกฎาคม 2551 เวลา 19:48

 ขอบคุณ?ที่ทำให้งานเสร็จ
โดย - ธาวิน - วันที่ 6 กรกฎาคม 2551 เวลา 11:13

 

การออสโมซิส เป็นการเคลื่อนที่ของของเหลวผ่านเหยื่อบางๆ ซึ่งตามปกติจะหมายถึงการแพร่ของน้ำผ่านเยื้อหุ้มเซลล์ เนื่องจากเยื่อหุ้มเซลล์มีคุณสมบัติในการยอมให้สารบางชนิดเท่านั้นผ่านได้ การแพร่ของน้ำจะแพร่ออกจากบริเวณที่เจือจางกว่า (มีน้ำมาก) ผ่านเยื่อเซลล์เข้าสู้บริเวณที่มีความเข้มข้นกว่า (มีน้ำน้อย) ตามปกติการแพร่ของน้ำนี้จะเกิดทั้งสองทิศทาง คือ ทั้งบริเวณเจือจาง และบริเวณเข้มข้น แต่เนื่องจากน้ำบริเวณเจือจางแพร่เข้าสู่บริเวณเข้มข้นมากกว่า จึงมักกล่าวกันสั้น ๆ ว่า ออสโมซิสเป็นการแพร่ของน้ำจากบริเวณที่มีน้ำมากเข้าไปสู่ในบริเวณที่มีน้ำน้อยกว่าโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์

โดย - น่ารัก - วันที่ 7 กรกฎาคม 2551 เวลา 17:57

การออสโมสิกดีมากๆ
โดย - ด.ชนำพล - วันที่ 10 กรกฎาคม 2551 เวลา 19:31

การที่สารละลายสองชนิด มีความเข้มข้นต่างกัน ชนิดที่หนึ่งมีน้ำตาล75%น้ำ25% ชนิดที่สองมีน้ำตาล25%น้ำ75% น้ำจะแพร่ไปสู่น้ำตาล หรือน้ำตาลจะแพร่ไปสู่น้ำคะ คือไนท์คิดว่ามันเป็นอย่างที่สองนะคะ คือหลายๆท่านมีความคิดว่าอย่างไรบ้างคะ
โดย - ไนท์ - วันที่ 19 กรกฎาคม 2551 เวลา 22:18

อยากได้ความหมายของสาร
โดย - แพรว - วันที่ 21 กรกฎาคม 2551 เวลา 16:35

ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะค่ะขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
โดย - ใบเตยค่ะ - วันที่ 24 กรกฎาคม 2551 เวลา 21:45

การออสโมซิสคือการแพร่ของน้ำจากน้ำที่มีความเข้มข้นมากไปยังน้ำที่มีความเข้มข้นน้อยโดยผ่านเยื่อกลั้นบางๆ

การแพร่คือการเคลื่อนที่ของสารจากสารที่มีความเข้มข้นของสารมากไปยังสารที่มีความเข้มข้นของสารน้อย

โดย - เด็กเก่ง - วันที่ 26 กรกฎาคม 2551 เวลา 19:12

เข้าใจแร้วอ่ะ
โดย - ติ๊ก - วันที่ 3 สิงหาคม 2551 เวลา 10:00

น่าจะมีภาพประกอบซะนิดหนึ่ง
โดย - Me - วันที่ 3 สิงหาคม 2551 เวลา 15:27

 เข้าใจเเล้ว
โดย - ฝ้าย - วันที่ 9 สิงหาคม 2551 เวลา 11:37

น่าจะมีภาพประกอบนิด1แต่ก็เข้าใจ
โดย - เฟีร์น - วันที่ 20 สิงหาคม 2551 เวลา 8:07

รักในการเรียน
โดย - เด็กปืน - วันที่ 20 สิงหาคม 2551 เวลา 19:06


ผมรักคุณคนที่เขียน
โดย - เจกรักคนไม่มีแฟ - วันที่ 22 สิงหาคม 2551 เวลา 10:50

 ไผ่น.วติดต่อมานะคับ
0801141596อายุ  15อย่ารืมนะ
โดย - บอย - วันที่ 22 สิงหาคม 2551 เวลา 11:15

มีกิจกรรมที่2.3ไหมคะ
โดย - เพนกวิน - วันที่ 7 กันยายน 2551 เวลา 14:16

 งิงิๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
โดย - กิ๊ฟๆๆๆๆ - วันที่ 8 กันยายน 2551 เวลา 21:50

HI  
โดย - INTIONTES - วันที่ 18 กันยายน 2551 เวลา 19:07

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ
โดย - 999 - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 เวลา 19:12

คึคุน่ทด้เด
โดย - รัรร - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 เวลา 17:08

กำลังจะสอบเลย วิชา ว 40101
โดย - เด็ก ม.5 - วันที่ 11 ธันวาคม 2551 เวลา 11:17

การทำเนื้อเค็ม หมูเค็มเกี่ยวข้องกับการแพร่หรือไม่ ? เพราะอะไร ?
ชอบตอบทีนะคะ
โดย - เด็กเรียน - วันที่ 19 ธันวาคม 2551 เวลา 13:57

การแช่ผักในน้ำไม่ให้ผักเหี่ยวไงคะ
โดย - P_inn - วันที่ 29 มกราคม 2552 เวลา 19:47

ก้อสับสนนิดหน่อยน๊า
โดย - วาวา - วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 17:38

555+++++++
ก้อสับสนนิดหน่อยน๊า
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 วะ5555555555555
โดย - kriktigmnoph - วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 20:04

ขอบคุณมากค่ะ
โดย - ผลไม้กับนม - วันที่ 10 พฤษภาคม 2552 เวลา 9:01

ใช่บล็อกนี้หรือป่าวค่ะ ที่ครูบอกอ่ะค่ะ
โดย - aomsin - วันที่ 28 พฤษภาคม 2552 เวลา 19:54

 อ่านแล้ว อย่าหยุด กรุณาอ่านต่อ เพราะคุนได้โดนคำสาปนี้ไปแล้ว.... อ่านต่อเลย เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเด็กคนนึงในจ. พิษณุโลก เด็กคนนี้ชื่อนิ้งเป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ สาม วันนั้นเป็นวันสอบซ่อม นิ้งได้มาที่ รร เพื่อที่จะสอบซ่อม ระหว่างที่รอเพื่อน ๆ อยู่นั้น นิ้ง ก้อเหลือบไปเห็นสิ่ง ๆ หนี่ง เขาเดินเข้ไปใกล้ ๆ กับสิ่ง ๆ นั้น มันคือกล่องใส่กระดาษกล่องหนึ่ง นิ้งนั้นไม่รู้ว่าในนั้นมีอะไร แต่เขาก้อได้เก็บกล่องนั้นไป หลังจากที่เขาสอบซ่อมเสร็จแล้ว นิ้งและเพื่อน ๆ ก้อกลับบ้านทันที พวกเขาอยากรู้ว่าในกล่องนั้นมีอะไรซ่อนอยู่ ตกกลางคืนนิ้งและเพื่อน ๆ ก้อไปสนาม เดะเล่นและเปิดกล่อง ๆ นั้น ข้างในกล่องมีกระดาษสีดำเขียนอยู่หนึ่งแผ่น ในกระดาษแผ่นนั้นเขียนไว้ว่า * สวัสดี เราชื่อ"เปลวเทียน"เป็นเด็กนักเรียนคนนึง เราถูกฆาตกรโรคจิด ข่มขืนและค่าหมกอยู่ในป่าแห่งหนี่ง ที่นั่นหนาวเหน็บไม่มีแม้แต่เสียงหายใจของมนุษย์ เราพยายามร้องให้คนมาช่วยแต่ก้อไม่มีคายมา ตอนนี้เราเหงาเหลือเกิน จะมีใครมาอยู่เป็นเพื่อนเราบ้างไหม ถ้าเทอไม่อยากให้เราลากเทอมาอยู่เป็นเพื่อนกันเรา จากนี้ไปเป็นเวลา 7 ชั่วโมง ขอให้เทอก็อปข้อความข้างบนนี้ ส่งต่อให้สื่ออะไรก้อได้ เป็นจำนวน 10 coppy แต่ถ้าเธอไม่ทำตาม อีก 7 ชั่วโมงนี้ฉันจะไปตามเทอมอยู่เป็นเพื่อน * หลังจากที่นิ้งได้อ่านนั้น เอก้อไม่เชื่อ และคิดว่ามีคนมาแกล้งเป็นเพียงแค่เรื่องไร้สาระ และไม่ยอมทำตาม 7 ชั่วโมงให้หลัง นิ้งและเพื่อน ๆ ก้อตาย โดยที่ไม่มีสาเหตุ ***********************************- เรื่องนี้เป็นเรื่องจริง จนถึงขณะนี้ หมอและตำรวจยังไม่สามารถรู้ได้ว่า เด็กเหล่านั้นตายได้เช่นไร __________ ตอนนี้พวกเทอได้อ่านกระทู้นี้ ก้อคงได้รับผลกระทบเหมือนกันหมด นั่นคือ เทอจะต้อง copy ข้อความนี้เป็นจำนวน 10 copy แต่ถ้าเทอไม่ทำตามที่เด็กคนนั้นขอ เทอจะต้องไปอยู่เป็นเพื่อกับเด็กคนนั้น อีก 7 ชั่วโมงให้หลัง ขอให้พวกเทอทุกคนโชคดี (ปล ห้ามส่งมายังคนเดิมที่ส่งมาอีก ไม่งั้นจะรับโทษฐานคืน ตาย !!) ......... โทษจ้า
โดย - wam - วันที่ 30 พฤษภาคม 2552 เวลา 15:24

 พอเข้าใจหน่อย  555+  
โดย - สุดสวย ที่ไหน - วันที่ 12 มิถุนายน 2552 เวลา 19:07

ช่วยตอบหน่อยน่ะค่ะว่า
สาร saponin มีผลอย่างไรต่อการเคลื่อนที่ของสารผ่านเข้า-ออกเยื่อหุ้มเซลล์

ส่งวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2552 นี้อ่าค่ะ

ใครทราบช่วยตอบหน่อยน้า

สาร saponin มีผลอย่างไรต่อการเคลื่อนที่ของสารผ่านเข้า-ออกเยื่อหุ้มเซลล์

สาร saponin มีผลอย่างไรต่อการเคลื่อนที่ของสารผ่านเข้า-ออกเยื่อหุ้มเซลล์
โดย - ซาหริ่ม - วันที่ 20 มิถุนายน 2552 เวลา 0:12

 สาร saponin มีผลอย่างไรต่อการเคลื่อนที่ของสารผ่านเข้า-ออกเยื่อหุ้มเซลล์
สาร saponin มีผลอย่างไรต่อการเคลื่อนที่ของสารผ่านเข้า-ออกเยื่อหุ้มเซลล์
สาร saponin มีผลอย่างไรต่อการเคลื่อนที่ของสารผ่านเข้า-ออกเยื่อหุ้มเซลล์
สาร saponin มีผลอย่างไรต่อการเคลื่อนที่ของสารผ่านเข้า-ออกเยื่อหุ้มเซลล์
โดย - ซาหริ่ม - วันที่ 20 มิถุนายน 2552 เวลา 0:14

 โหคําสาปปัญญาอ่อนผมโดนมา10กว่ารอบแหละอ่านแค่คุณโดนคําสาปผมรู้เลยว่ามันเป้นไงผมไม่เชื่อเรื่องโม้แตกครบ7วันแล้วม่ะเห็นเป็นเชี้ยไรเลยใครแมร้งกวนตินเริ่มฟะก็แค่ตัวหนังสือจากคอมไม่ต้องไปทําตามมันน่ะครับทุกๆคน55+
โดย - เจ๋ง - วันที่ 29 มิถุนายน 2552 เวลา 17:11

 
เป็นเรื่องที่ยากมากครับ
โดย - จันทกานต์ - วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เวลา 21:14

จะสอบอยู่แล้วแต่ยังไม่เข้าใจเลย
โดย - กมลวรรณ - วันที่ 19 กรกฎาคม 2552 เวลา 10:53

 สินีระบเกืดฟกทหืกดเดหนยหดเนบง
โดย - เเด่ด่ะ - วันที่ 21 กรกฎาคม 2552 เวลา 20:21

         คนเก่งอย่างชั้น  ไม่จำเป็นต้องเรียนอย่างหัวปักหักหัวปำอย่างพวกแก  ชั้นก็ฉลาดพอแล้ว  อยากจุ๊บคนเรียนเก่งจัง      ร๊ากคนเรียนเก่ง
โดย - เด็กเรียน - วันที่ 22 กรกฎาคม 2552 เวลา 18:23

อยากรู้การออสโมซิส
โดย - jjjames - วันที่ 29 กรกฎาคม 2552 เวลา 17:49

ไม่ ค่อยรู้เรื่องเท่าไรเลย (งงชิบแปง -*-) 
โดย - บุญ คน หล่อ - วันที่ 30 กรกฎาคม 2552 เวลา 7:54

 ของคุงที่ทำหั้ยงานเสร็จ
โดย - งดเศร้าเข้าพรร - วันที่ 4 สิงหาคม 2552 เวลา 9:08

 
โดย - เด็กsa - วันที่ 4 สิงหาคม 2552 เวลา 9:15

แร่ธาตุจากดินเมื่อเข้าสู่เซลล์ของขนรากแล้ว จะถูกลำเลียงจากเซลล์หนึ่งไปสู่อีกเซลล์หนึ่งและสู่เซลล์อื่นต่างๆ ไปโดยวิธีใด ใครรู้บอกหน่อยนะคะ ฟองเบียรไม่เข้า
โดย - ฟองเบียร - วันที่ 25 สิงหาคม 2552 เวลา 14:58

วิทยาศาสตร์ยากจัง คะ
โดย - เด็กดี - วันที่ 30 สิงหาคม 2552 เวลา 8:12

 เป็นการแสดงผลงานที่ดีและน่าเอาไปทำเป็นรายงาน
โดย - แบงค์ - วันที่ 10 กันยายน 2552 เวลา 17:06

อืมเราก็รู้ง่ายออก 555
ป.5 ก็มีให้เรียน ป.6 ก็มีอีก
โดย - คนมันเทพทุกด้าน - วันที่ 13 กันยายน 2552 เวลา 20:19

ผมอยากได้คำถามเรื่องออสโมซิสจังครับ...คิดไม่ออกเลยจริงๆ
คืออาจารย์ให้ออกไปนำเสนอหน้าห้อง~ใครไม่มีมานำเสนอ
ก็โดนกากบาทกลางหน้า
โดย - เรียนเล่นเทพหมด - วันที่ 21 กันยายน 2552 เวลา 21:46

 อ่า  พี่เพิ่งเข้ามาเจอสรุปน้องรู้เรื่องกันรึยังคะ

ออสโมซิส เป็นการแพร่แบบไม่ใช้พลังงานจ้า แล้วมันก็เป็นการแพร่ของน้ำด้วย  เพราะฉนั้น ที่น้องสงสัยกันก็คือ ออสโมซิสเป็นแพร่จากที่มีน้ำมาก ไปยังที่ๆมีน้ำน้อยกว่านั่นเองค่ะ (แล้วก็ถ้าใครอยากเข้าใจให้มันลึกซึ้งกว่านี้ ก็คือ เป็นการแพร่จากที่ๆมึความเข้มข้นของสารละลายน้อยกว่า(แสดงว่ามีน้ำมากกกก) ไปหาที่ๆมีความเข้มข้นของสารละลายมากกว่า(แสดงว่ามีน้ำน้อยกว่าค่ะ) ) 

แล้วก็มีน้องคนนึงถามว่า saponin คืออะไร  ถ้าน้องเรียนการรักษาสมดุลของเซลล์อยู่ พี่ก็จะตอบว่า มันคือสารที่ไปทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ของเม็ดเลือดแดงค่ะ  มันจะทำให้น้ำเข้าไปในเม็ดเลือดแดงได้มากขึ้น แล้วก็จะทำให้เซลล์แตกเพราะได้รับน้ำมากเกินไปจ้า
โดย - พี่ๆทันตะ - วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10:25

 เนื้อหาเยอะ d มากๆ
โดย - D - วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13:22

การที่นำเอาไข่ไปใส่น้ำเกลือแล้วกลายเป็นไข่เค็มเป็นการแพร่หรือเปล่าคะ
ขอบคุณค่ะ
โดย - เจินจู - วันที่ 1 ธันวาคม 2552 เวลา 9:46

 
 อ่านแล้ว อย่าหยุด กรุณาอ่านต่อ เพราะคุนได้โดนคำสาปนี้ไปแล้ว.... อ่านต่อเลย เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเด็กคนนึงในจ. พิษณุโลก เด็กคนนี้ชื่อนิ้งเป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ สาม วันนั้นเป็นวันสอบซ่อม นิ้งได้มาที่ รร เพื่อที่จะสอบซ่อม ระหว่างที่รอเพื่อน ๆ อยู่นั้น นิ้ง ก้อเหลือบไปเห็นสิ่ง ๆ หนี่ง เขาเดินเข้ไปใกล้ ๆ กับสิ่ง ๆ นั้น มันคือกล่องใส่กระดาษกล่องหนึ่ง นิ้งนั้นไม่รู้ว่าในนั้นมีอะไร แต่เขาก้อได้เก็บกล่องนั้นไป หลังจากที่เขาสอบซ่อมเสร็จแล้ว นิ้งและเพื่อน ๆ ก้อกลับบ้านทันที พวกเขาอยากรู้ว่าในกล่องนั้นมีอะไรซ่อนอยู่ ตกกลางคืนนิ้งและเพื่อน ๆ ก้อไปสนาม เดะเล่นและเปิดกล่อง ๆ นั้น ข้างในกล่องมีกระดาษสีดำเขียนอยู่หนึ่งแผ่น ในกระดาษแผ่นนั้นเขียนไว้ว่า * สวัสดี เราชื่อ"เปลวเทียน"เป็นเด็กนักเรียนคนนึง เราถูกฆาตกรโรคจิด ข่มขืนและค่าหมกอยู่ในป่าแห่งหนี่ง ที่นั่นหนาวเหน็บไม่มีแม้แต่เสียงหายใจของมนุษย์ เราพยายามร้องให้คนมาช่วยแต่ก้อไม่มีคายมา ตอนนี้เราเหงาเหลือเกิน จะมีใครมาอยู่เป็นเพื่อนเราบ้างไหม ถ้าเทอไม่อยากให้เราลากเทอมาอยู่เป็นเพื่อนกันเรา จากนี้ไปเป็นเวลา 7 ชั่วโมง ขอให้เทอก็อปข้อความข้างบนนี้ ส่งต่อให้สื่ออะไรก้อได้ เป็นจำนวน 10 coppy แต่ถ้าเธอไม่ทำตาม อีก 7 ชั่วโมงนี้ฉันจะไปตามเทอมอยู่เป็นเพื่อน * หลังจากที่นิ้งได้อ่านนั้น เอก้อไม่เชื่อ และคิดว่ามีคนมาแกล้งเป็นเพียงแค่เรื่องไร้สาระ และไม่ยอมทำตาม 7 ชั่วโมงให้หลัง นิ้งและเพื่อน ๆ ก้อตาย โดยที่ไม่มีสาเหตุ ***********************************- เรื่องนี้เป็นเรื่องจริง จนถึงขณะนี้ หมอและตำรวจยังไม่สามารถรู้ได้ว่า เด็กเหล่านั้นตายได้เช่นไร __________ ตอนนี้พวกเทอได้อ่านกระทู้นี้ ก้อคงได้รับผลกระทบเหมือนกันหมด นั่นคือ เทอจะต้อง copy ข้อความนี้เป็นจำนวน 10 copy แต่ถ้าเทอไม่ทำตามที่เด็กคนนั้นขอ เทอจะต้องไปอยู่เป็นเพื่อกับเด็กคนนั้น อีก 7 ชั่วโมงให้หลัง ขอให้พวกเทอทุกคนโชคดี (ปล ห้ามส่งมายังคนเดิมที่ส่งมาอีก ไม่งั้นจะรับโทษฐานคืน ตาย !!) ......... โทษจ้า
โดย - 555+ - วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 21:42

ม่ายข้าวจายเยย
โดย - นน - วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13:37

การแพร่ คือ การที่แพร่จากความหนาแน่นมากไปยังความหนาแน่นน้อยครับ

การออสโมซิส คือ การที่น้ำแพร่เข้าสู่เซลล์โดยผ่านเยื่อเลือกผ่านครับ สังเกตุ รากของพืช จะเป็นแบบออสโมซิสครับ
โดย - เด็กรักอ่าน - วันที่ 6 มีนาคม 2553 เวลา 8:40

ขอบพระคุญมากมายคร้า
โดย - เด็กดีค่ะ - วันที่ 24 พฤษภาคม 2553 เวลา 17:53

เวลาอาบน้ำ แล้วถูตัวด้วยมะขามเปียก บริเวณ ผ่ามือจะเหี่ยวซีด เป็นรอยบุ๋มลงไป เป็นเพราะอะไร คะ
โดย - ประชาชน - วันที่ 27 พฤษภาคม 2553 เวลา 16:42

ขอบคุณครับเข้าใจแว้ว
โดย - วันๆเล่นแต่เกมส - วันที่ 7 มิถุนายน 2553 เวลา 18:17

 การออสโมซิส(Osmosis)เป็นการแพร่ของน้ำจากบริเวณที่มีความหนาแน่นของน้ำมาก(สารละลายเจือจาง)ไปสู่บริเวณที่มีความหนาแน่นของน้ำน้อยกว่า(สารละลายเข้มข้น)โดยผ่านเยื่อเลือกผ่าน
 การแพร่ คือ การที่แพร่จากความหนาแน่นมากไปยังความหนาแน่นน้อยค่ะ
                        
โดย - คนน่ารัก - วันที่ 18 มิถุนายน 2553 เวลา 19:46


โดย - เดกสตรี - วันที่ 20 มิถุนายน 2553 เวลา 13:22


โดย - เดกสตรี - วันที่ 20 มิถุนายน 2553 เวลา 13:24

เข้าจัยแล้วงา...............***
โดย - เด็กไร้นาม - วันที่ 23 มิถุนายน 2553 เวลา 18:43

ดี ได้ใจความ
โดย - นัทธมล - วันที่ 28 มิถุนายน 2553 เวลา 18:27

อุปกรณ์ของทดสอบแรงดันคืออะไร
โดย - พ่อไอสไต - วันที่ 28 มิถุนายน 2553 เวลา 20:49

 
โดย - 555 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เวลา 22:46

 อ้อ เก่งจัง
โดย - จิมจุ่ม - วันที่ 2 กรกฎาคม 2553 เวลา 18:07

นี้ข้อความที่ว่าอ่านภายในซมจะตายฉันได้ลบคำสาปไปเเล้วอย่ากัลวลไปเลยจากจูลลี่รบบคอมอัตโนมัติ
โดย - จูลลี่ รบบคอม - วันที่ 13 กรกฎาคม 2553 เวลา 22:30

    การแพร่
โดย - Jeneena - วันที่ 18 กรกฎาคม 2553 เวลา 16:07

 ยาวเกินขี้เกียจอ่าน
โดย - รักที ^^ - วันที่ 19 กรกฎาคม 2553 เวลา 16:10

 
โดย - wow - วันที่ 8 สิงหาคม 2553 เวลา 9:10

 
โดย - no - วันที่ 8 สิงหาคม 2553 เวลา 9:55

 

    น่ารัก ก ก         กกก ก  มา ก กกกกกกกก
โดย - ดาว ว ว - วันที่ 15 สิงหาคม 2553 เวลา 11:31

      good
โดย - Poe - วันที่ 19 สิงหาคม 2553 เวลา 17:07

ขอบคุณค่ะ เข้าใจมากเลย ^ ^
โดย - PoohZz - วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา 18:22

ขอบคุณคอมเม้นที่ ห้านะคะ  (มีงานส่งแล้ว) ^ ^
โดย - PoohZz - วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา 18:24

ผมสอบพรุ่งนี้
ช่วยผมด้วย
โดย - ^^ - วันที่ 27 ธันวาคม 2553 เวลา 20:31

ขอบคุณมักๆเด้อ มีงานนำเหนอเเย้วจ้าาา
โดย - นู๋เมย์ - วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 14:15

 อ่านแล้ว อย่าหยุด กรุณาอ่านต่อ เพราะคุนได้โดนคำสาปนี้ไปแล้ว.... อ่านต่อเลย เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเด็กคนนึงในจ. พิษณุโลก เด็กคนนี้ชื่อนิ้งเป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ สาม วันนั้นเป็นวันสอบซ่อม นิ้งได้มาที่ รร เพื่อที่จะสอบซ่อม ระหว่างที่รอเพื่อน ๆ อยู่นั้น นิ้ง ก้อเหลือบไปเห็นสิ่ง ๆ หนี่ง เขาเดินเข้ไปใกล้ ๆ กับสิ่ง ๆ นั้น มันคือกล่องใส่กระดาษกล่องหนึ่ง นิ้งนั้นไม่รู้ว่าในนั้นมีอะไร แต่เขาก้อได้เก็บกล่องนั้นไป หลังจากที่เขาสอบซ่อมเสร็จแล้ว นิ้งและเพื่อน ๆ ก้อกลับบ้านทันที พวกเขาอยากรู้ว่าในกล่องนั้นมีอะไรซ่อนอยู่ ตกกลางคืนนิ้งและเพื่อน ๆ ก้อไปสนาม เดะเล่นและเปิดกล่อง ๆ นั้น ข้างในกล่องมีกระดาษสีดำเขียนอยู่หนึ่งแผ่น ในกระดาษแผ่นนั้นเขียนไว้ว่า * สวัสดี เราชื่อ"เปลวเทียน"เป็นเด็กนักเรียนคนนึง เราถูกฆาตกรโรคจิด ข่มขืนและค่าหมกอยู่ในป่าแห่งหนี่ง ที่นั่นหนาวเหน็บไม่มีแม้แต่เสียงหายใจของมนุษย์ เราพยายามร้องให้คนมาช่วยแต่ก้อไม่มีคายมา ตอนนี้เราเหงาเหลือเกิน จะมีใครมาอยู่เป็นเพื่อนเราบ้างไหม ถ้าเทอไม่อยากให้เราลากเทอมาอยู่เป็นเพื่อนกันเรา จากนี้ไปเป็นเวลา 7 ชั่วโมง ขอให้เทอก็อปข้อความข้างบนนี้ ส่งต่อให้สื่ออะไรก้อได้ เป็นจำนวน 10 coppy แต่ถ้าเธอไม่ทำตาม อีก 7 ชั่วโมงนี้ฉันจะไปตามเทอมอยู่เป็นเพื่อน * หลังจากที่นิ้งได้อ่านนั้น เอก้อไม่เชื่อ และคิดว่ามีคนมาแกล้งเป็นเพียงแค่เรื่องไร้สาระ และไม่ยอมทำตาม 7 ชั่วโมงให้หลัง นิ้งและเพื่อน ๆ ก้อตาย โดยที่ไม่มีสาเหตุ ***********************************- เรื่องนี้เป็นเรื่องจริง จนถึงขณะนี้ หมอและตำรวจยังไม่สามารถรู้ได้ว่า เด็กเหล่านั้นตายได้เช่นไร __________ ตอนนี้พวกเทอได้อ่านกระทู้นี้ ก้อคงได้รับผลกระทบเหมือนกันหมด นั่นคือ เทอจะต้อง copy ข้อความนี้เป็นจำนวน 10 copy แต่ถ้าเทอไม่ทำตามที่เด็กคนนั้นขอ เทอจะต้องไปอยู่เป็นเพื่อกับเด็กคนนั้น อีก 7 ชั่วโมงให้หลัง ขอให้พวกเทอทุกคนโชคดี (ปล ห้ามส่งมายังคนเดิมที่ส่งมาอีก ไม่งั้นจะรับโทษฐานคืน ตาย !!) ......... โทษจ้า
โดย - จะรู้ไปทำไห - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 15:09

การออสโมซิส คือ การแพร่โมเลกุลของน้ำ จากบริเวณความเข้มข้นมาก ไปยักบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อย
โดย - อิอิ - วันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 18:51

เข้าจัยแร้วคร้าต้องทำงานส่งอาจารย์นัยวันพรุ่งนี้อ่าเกือบม่ายเสร็จแร้วขอบคุงน่ะคร้า
โดย - พลอย - วันที่ 11 มิถุนายน 2554 เวลา 10:41

ออสโมชิสคือการนำน้ำมาพรมกับต้นไม้
               การแพ่รคือการการกระจายของอนุภาคของสาร เช่นการฉีดน้ำหอม
โดย - 555 - วันที่ 14 มิถุนายน 2554 เวลา 20:34

อ๋อ เข้าจัยแล้ว ขอบคุณเว็บ และเพิ่ลๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกคนนะคะที่แนะนำ


โดย - เด็กห้อง1 - วันที่ 16 มิถุนายน 2554 เวลา 19:03

 
โดย - เฟรมค่ะ - วันที่ 26 มิถุนายน 2554 เวลา 14:50

ฟฟหฟห
โดย - าาส - วันที่ 27 มิถุนายน 2554 เวลา 19:15

ขอบคุนมากคะ
โดย - เด็กดีๆ - วันที่ 28 มิถุนายน 2554 เวลา 15:50

 
โดย - คนน่ารัก - วันที่ 3 กรกฎาคม 2554 เวลา 13:56

 ขอบคุณคราบ
โดย - มายแดส์ - วันที่ 6 กรกฎาคม 2554 เวลา 20:06

 ขอบคุณคราบ
โดย - มาย - วันที่ 6 กรกฎาคม 2554 เวลา 20:32

 ขอบคุนมากๆค่า
โดย - เด็ก... - วันที่ 17 กรกฎาคม 2554 เวลา 17:42

 พ่อตาย
โดย - ดด - วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 14:11

 พ่อตาย
โดย - เเพ่ - วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 14:14

อ่านแล้ว อย่าหยุด กรุณาอ่านต่อ เพราะคุนได้โดนคำสาปนี้ไปแล้ว.... อ่านต่อเลย เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเด็กคนนึงในจ. พิษณุโลก เด็กคนนี้ชื่อนิ้งเป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ สาม วันนั้นเป็นวันสอบซ่อม นิ้งได้มาที่ รร เพื่อที่จะสอบซ่อม ระหว่างที่รอเพื่อน ๆ อยู่นั้น นิ้ง ก้อเหลือบไปเห็นสิ่ง ๆ หนี่ง เขาเดินเข้ไปใกล้ ๆ กับสิ่ง ๆ นั้น มันคือกล่องใส่กระดาษกล่องหนึ่ง นิ้งนั้นไม่รู้ว่าในนั้นมีอะไร แต่เขาก้อได้เก็บกล่องนั้นไป หลังจากที่เขาสอบซ่อมเสร็จแล้ว นิ้งและเพื่อน ๆ ก้อกลับบ้านทันที พวกเขาอยากรู้ว่าในกล่องนั้นมีอะไรซ่อนอยู่ ตกกลางคืนนิ้งและเพื่อน ๆ ก้อไปสนาม เดะเล่นและเปิดกล่อง ๆ นั้น ข้างในกล่องมีกระดาษสีดำเขียนอยู่หนึ่งแผ่น ในกระดาษแผ่นนั้นเขียนไว้ว่า * สวัสดี เราชื่อ"เปลวเทียน"เป็นเด็กนักเรียนคนนึง เราถูกฆาตกรโรคจิด ข่มขืนและค่าหมกอยู่ในป่าแห่งหนี่ง ที่นั่นหนาวเหน็บไม่มีแม้แต่เสียงหายใจของมนุษย์ เราพยายามร้องให้คนมาช่วยแต่ก้อไม่มีคายมา ตอนนี้เราเหงาเหลือเกิน จะมีใครมาอยู่เป็นเพื่อนเราบ้างไหม ถ้าเทอไม่อยากให้เราลากเทอมาอยู่เป็นเพื่อนกันเรา จากนี้ไปเป็นเวลา 7 ชั่วโมง ขอให้เทอก็อปข้อความข้างบนนี้ ส่งต่อให้สื่ออะไรก้อได้ เป็นจำนวน 10 coppy แต่ถ้าเธอไม่ทำตาม อีก 7 ชั่วโมงนี้ฉันจะไปตามเทอมอยู่เป็นเพื่อน * หลังจากที่นิ้งได้อ่านนั้น เอก้อไม่เชื่อ และคิดว่ามีคนมาแกล้งเป็นเพียงแค่เรื่องไร้สาระ และไม่ยอมทำตาม 7 ชั่วโมงให้หลัง นิ้งและเพื่อน ๆ ก้อตาย โดยที่ไม่มีสาเหตุ ***********************************- เรื่องนี้เป็นเรื่องจริง จนถึงขณะนี้ หมอและตำรวจยังไม่สามารถรู้ได้ว่า เด็กเหล่านั้นตายได้เช่นไร __________ ตอนนี้พวกเทอได้อ่านกระทู้นี้ ก้อคงได้รับผลกระทบเหมือนกันหมด นั่นคือ เทอจะต้อง copy ข้อความนี้เป็นจำนวน 10 copy แต่ถ้าเทอไม่ทำตามที่เด็กคนนั้นขอ เทอจะต้องไปอยู่เป็นเพื่อกับเด็กคนนั้น อีก 7 ชั่วโมงให้หลัง ขอให้พวกเทอทุกคนโชคดี (ปล ห้ามส่งมายังคนเดิมที่ส่งมาอีก ไม่งั้นจะรับโทษฐานคืน ตาย !!) ......... โทษจ้า
โดย - คนไร้คู่ - วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 เวลา 18:39

รู้ตั้งแต่ประถมแล้ว
โดย - fgh - วันที่ 12 กันยายน 2554 เวลา 19:47

ขอบคุณมักมากที่ทำให้เข้าใจ เรื่องนี้
โดย - เด็กแว่น - วันที่ 19 กันยายน 2554 เวลา 16:26

รักพี่บีมาก
โดย - นุ่น - วันที่ 4 ตุลาคม 2554 เวลา 18:24

ขอบคุณมากที่ให้ความรู้
โดย - นส.ณํฏฐธิดา - วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เวลา 17:17

อ่านแล้วเข้าใจแต่ขอข้อความมากกว่านี้นะค่ะ
โดย - แนทสระแก้ว - วันที่ 23 ธันวาคม 2554 เวลา 10:58

กระบวนการออสโมซิส ----การหมักบูดู---
---เติมเกลือลงไปในกระบวนการหมักทำให้ความเข้มข้นของเกลือภายนอกและภายในเซลล์ปลาไม่เท่ากัน---
ทำให้สารละลายเกลือจากภายนอกเซลล์ปลาซึมเข้าสู่ภายในเซลล์ปลา ---และน้ำรวมทั้งสารที่ละลายน้ำได้ภายในตัวปลาก็จะซึมออกจากเซลล์ปลาผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ ---ทำให้เนื้อปลามีลักษณะแข็งและเหนียวเพราะเซลล์สูญเสียน้ำ
---มีรสเค็มเนื่องจากสารละลายเกลือเข้าสู่เซลล์
กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นจนกระทั่งความเข้มข้นของสารละลายเกลือภายนอกและภายในเซลล์เท่ากัน---
โดย - นู๋น้อย - วันที่ 3 มกราคม 2555 เวลา 18:58

อ่านแล้ว อย่าหยุด กรุณาอ่านต่อ เพราะคุนได้โดนคำสาปนี้ไปแล้ว.... อ่านต่อเลย เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเด็กคนนึงในจ. พิษณุโลก เด็กคนนี้ชื่อนิ้งเป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ สาม วันนั้นเป็นวันสอบซ่อม นิ้งได้มาที่ รร เพื่อที่จะสอบซ่อม ระหว่างที่รอเพื่อน ๆ อยู่นั้น นิ้ง ก้อเหลือบไปเห็นสิ่ง ๆ หนี่ง เขาเดินเข้ไปใกล้ ๆ กับสิ่ง ๆ นั้น มันคือกล่องใส่กระดาษกล่องหนึ่ง นิ้งนั้นไม่รู้ว่าในนั้นมีอะไร แต่เขาก้อได้เก็บกล่องนั้นไป หลังจากที่เขาสอบซ่อมเสร็จแล้ว นิ้งและเพื่อน ๆ ก้อกลับบ้านทันที พวกเขาอยากรู้ว่าในกล่องนั้นมีอะไรซ่อนอยู่ ตกกลางคืนนิ้งและเพื่อน ๆ ก้อไปสนาม เดะเล่นและเปิดกล่อง ๆ นั้น ข้างในกล่องมีกระดาษสีดำเขียนอยู่หนึ่งแผ่น ในกระดาษแผ่นนั้นเขียนไว้ว่า * สวัสดี เราชื่อ"เปลวเทียน"เป็นเด็กนักเรียนคนนึง เราถูกฆาตกรโรคจิด ข่มขืนและค่าหมกอยู่ในป่าแห่งหนี่ง ที่นั่นหนาวเหน็บไม่มีแม้แต่เสียงหายใจของมนุษย์ เราพยายามร้องให้คนมาช่วยแต่ก้อไม่มีคายมา ตอนนี้เราเหงาเหลือเกิน จะมีใครมาอยู่เป็นเพื่อนเราบ้างไหม ถ้าเทอไม่อยากให้เราลากเทอมาอยู่เป็นเพื่อนกันเรา จากนี้ไปเป็นเวลา 7 ชั่วโมง ขอให้เทอก็อปข้อความข้างบนนี้ ส่งต่อให้สื่ออะไรก้อได้ เป็นจำนวน 10 coppy แต่ถ้าเธอไม่ทำตาม อีก 7 ชั่วโมงนี้ฉันจะไปตามเทอมอยู่เป็นเพื่อน * หลังจากที่นิ้งได้อ่านนั้น เอก้อไม่เชื่อ และคิดว่ามีคนมาแกล้งเป็นเพียงแค่เรื่องไร้สาระ และไม่ยอมทำตาม 7 ชั่วโมงให้หลัง นิ้งและเพื่อน ๆ ก้อตาย โดยที่ไม่มีสาเหตุ ***********************************- เรื่องนี้เป็นเรื่องจริง จนถึงขณะนี้ หมอและตำรวจยังไม่สามารถรู้ได้ว่า เด็กเหล่านั้นตายได้เช่นไร __________ ตอนนี้พวกเทอได้อ่านกระทู้นี้ ก้อคงได้รับผลกระทบเหมือนกันหมด นั่นคือ เทอจะต้อง copy ข้อความนี้เป็นจำนวน 10 copy แต่ถ้าเทอไม่ทำตามที่เด็กคนนั้นขอ เทอจะต้องไปอยู่เป็นเพื่อกับเด็กคนนั้น อีก 7 ชั่วโมงให้หลัง ขอให้พวกเทอทุกคนโชคดี (ปล ห้ามส่งมายังคนเดิมที่ส่งมาอีก ไม่งั้นจะรับโทษฐานคืน ตาย !!) ......... โทษจ้า
โดย - ดเ - วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 18:12

คนเขียนน่ารักมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆจาก.......
โดย - เด็กทุ้งมะพร้าว - วันที่ 11 มิถุนายน 2555 เวลา 18:10

โดด
โดย - คน - วันที่ 24 มิถุนายน 2555 เวลา 20:56

ก็ชอบอยู่หรอกน่ะแต่มันยาวเกินไปไหม  ควรมีภาพประกอบด้วยน่ะทีหลังนะ
โดย - ลูกไม้ - วันที่ 14 กรกฎาคม 2555 เวลา 17:07

มึนมากเลยค่ะ (.. )??
โดย - นกน้อย - วันที่ 17 กรกฎาคม 2555 เวลา 22:50

ไม่ต้องดูหนังสือเลยอิิอิ
โดย - ออม - วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 เวลา 16:10

แสดงความเห็น
ข้อความ
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
แนบรูป *เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
จาก  
พิมพ์คำว่า คนไทย ในช่องนี้ ->

เรื่องราวอื่นๆจากบลอกเพื่อนบ้าน

TNN Life News: ชาวเน็ตชื่นชม คนใจบุญ ช่วยเหลือสุนัขให้หายหนาว TNN Life News TNN24
ทุบโต๊ะข่าว : เฉลิมฉลองตรุษจีนเยาวราช 2559 07/02/59 AMARIN TVHD
อินไซด์ยุติธรรม : 7 ก.พ. 59 (เครดิต...คมชัดลึก)
แกล้งกันขำไม่ออก อุ้มฆ่าคนในลิฟท์ อย่างโหด ฮาฮาฮา ขำขัน
สกัดทองจาก CPU คอมพิวเตอร์.สกัดทองคำ.สอนสกัดทองคำ.เรียนสกัดทองคำ.รับจ้างสกัดทองคำ ชยพล ช
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ กับ มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซ
พิธีต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีน
สานสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม
Multi Channel by KFC
หนังดีวีดี ราคาถูก ให้ท่านเลือกทุกแนว ซีรี่ย์ ! นานาชาติ ! ส่งจริง ! ส่งเร็ว
หนังดีวีดี ราคาถูก ให้ท่านเลือกทุกแนว ซีรี่ย์ ! นานาชาติ ! ส่งจริง ! ส่งเร็ว
แจกนำ้หอมกันยุงฟรี!(เพื่อสร้างบุญกุศล)
“โทนี่” บริจาคเลือดและสเต็มเซลล์ช่วยเหลือผู้ป่วยลูกคีเมีย NineEntertain Official
แม่ชีใหญ่077 ขอลูกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ yutoo1234
อินไซด์ตำรวจประจำวันที่6ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
แกล้งคนสุดฮา ตอน หัวติดรั้ว แกล้งคน สุดฮา แกล้งคน สุดฮา
นกขุนทองพูดเก่งจิงๆนะ paepdd
"ชนชั้นกลาง" ในอาเซียนต้องการอะไร
กสทช. เข้าช่วยเหลือกรณีมือถือระเบิดขณะชาร์จแบต เตือนประชาชนหากเกิดเหตุรีบแจ้ง
10 ข่าวเด่นประจำวัน 5 กุมภาพันธ์ 2559 Thai Hot News
อินไซด์ตำรวจประจำวันที่5ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
รวมโจร ดวงตก นนท์ ธวัฒิชัย (credit) ......
ทำหัวแร้งบัดกรีจากไฟแชค sawat bunketkajorn
"กอบกาญจน์"สั่งการปลัดกระทรวงท่องเที่ยวชี้แจงข้อเท็จจริงเร่งด่วน
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบ
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุม หน.ส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง
ผลสำรวจระบุ 40%ซื้อสินค้าออนไลน์เพราะจัดส่งสินค้าถึงบ้าน
วอนช่วยเหลืออดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยพิการไร้ที่พึ่ง TNN 24
คับข่าว ครบประเด็น Thu พฤหัสบดี 4 กุมภาพันธ์ 2559 ตอน 1 HD NewsThai19 และทีวีช่อง9
อินไซด์ตำรวจประจำวันที่4ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
คลิปแกล้งคน - แสดงพลังจิต oh03wa2
แม่ชีใหญ่078 ธรรมทานขั้นวิเศษ yutoo1234
กรณีต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
กรณีต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
แร่เฮมาไทต์ (Hematite)พลังแม่เหล็ก(รหัสพิเศษ193)
เสื้อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ TNN 24
ชาวนาขุดเจอเงิน2หมื่นล้านบาทในไร่ตัวเอง ESANPLAZA
อินไซด์ตำรวจประจำวันที่3ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
แกล้งคน - อุบัติเหตุเต็มพายหน้าเลย PIE IN FACE PRANK ! รวมคลิป แกล้งคน
มวยไทย vs มวยพม่า โดนก้านคอสลบ KHONTHAI Channel
m-commerce มาแรง แซงทุกโค้ง
Dcleanfood.com : รู้จักผักชีให้ดียิ่งขึ้น ก่อนนำมารับประทาน !!!
เพื่อนทุก(ข์)บ้าน | ช่วยเหลือ3พี่น้องแม่รับจ้างตัดหญ้ายากจน-ขาดเรียนบ่อย | ทีวีช่อง8
10 ข่าวเด่นประจำวัน 2 กุมภาพันธ์ 2559 Thai Hot News
อินไซด์ตำรวจประจำวันที่ 2ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
แกล้งคนสุดฮา ตอน ไดโนเสาร์ แกล้งคน สุดฮา
มวยไทย vs มวยจีน ก้านคอทีเดียวหลับ Muay Thai
เชื่อมั่นท่องเที่ยวไทย :
Concert "For Friend"ด้วยความรัก...จากใจ...เพื่อนช่วยเพื่อน
Dcleanfood.com : ประโยชน์ 5 ประการที่ได้จากการรับประทานผักชี

เลือกดูบลอก Search:
ใช้เวลาประมวลผลหน้านี้ 203.1258ms