เข้าสู่ระบบ จำนวนคนออนไลน์ 4912 คน
PAWIN
ชื่อบลอก
 
ปฎิทิน
 
 

<พฤศจิกายน 2558>
 
442627282930311
452345678
469101112131415
4716171819202122
4823242526272829
4930123456
 
     
 
สถิติบลอกนี้
 
 
  • คนเข้าบลอกนี้ทั้งหมด 91481
  • เฉพาะวันนี้ 12
  • ความคิดเห็น 513
  • จำนวนเรื่อง 10
ให้คะแนนบลอกนี้
แจ้งเนื้อหาบลอกไม่เหมาะสม
 
     
สังคมศึกษา - อาณาจักรสุโขทัย
27 เมษายน 2548 - 20:49:00

การก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย
ก่อนการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย
ในดินแดนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบนมีคนไทยตั้งบ้านเมืองอยู่ภายใต้อำนาจของขอม ขอมสบาดโขลญลำพงเข้ายึดสุโขทัยไว้ พ่อขุนผาเมืองซึ่งเป็นพระราชบุตรเขยของกษัตริย์ขอมกับพ่อขุนบางกลางหาวสองผู้นำไทยช่วยกันไปยึดสุโขทัยคืนมา
พ่อขุนผาเมืองได้เชิญพ่อขุนบางกลางหาว ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองกรุงสุโขทัย พร้อมทั้งทรงมอบพระนามและพระแสงขรรค์ไชยศรี ซึ่งได้รับพระราชทานมาจากกษัตริย์ขอมให้ พ่อขุนบางกลางหาวจึงมีพระนามว่า พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงปกครองสุโขทัย
 กษัตริย์ของพระราชวงศ์พระร่วง

กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีของไทยยาวนานเกือบ 200 ปี มีกษัตริย์ปกครอง 9 พระองค์ คือ
1. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
2. พ่อขุนบานเมือง
3. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
4. พญาเลอไทย
5. พญางั่วนำถม

6. สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย)
7. สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 2
8. สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสลือไทย)
9. สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล)

การปกครองสมัยสุโขทัย
 ลักษณะการปกครองสมัยสุโขทัย
การปกครองสมัยสุโขทัยระยะแรก เป็นการปกครองแบบพ่อปกครองลูก พระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นเหมือนหัวหน้าครอบครัวใหญ่ที่สุด ทรงปกครองดูแลราษฎรอย่างใกล้ชิดเหมือนพ่อปกครองลูก โดยเฉพาะสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้ใดมีเรื่องเดือดร้อนก็สามารถเข้าเฝ้าถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพ่อขุนได้โดยตรง     ดังข้อความในจารึกหลักที่ 1 ความว่า

"ในปากประตูมีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว้นั้น ไพร่ฟ้าหน้าปกกลางบ้านกลางเมือง มีถ้อยมีความเจ็บท้องข้องใจ มันจักกล่าวถึงเจ้าถึงขุนบ่ไร้ ไปลั่นกระดิ่งอันท่านแขวนไว้ พ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองได้ยินเรียกเมื่อถามสวนความแก่มันด้วยซื่อ ไพร่ในเมืองสุโขทัยจึงชม"

รูปแบบของการปกครองในสมัยสุโขทัยตอนปลายเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเจน ในรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) โดยพระพุทธศาสนาเข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในด้านการปกครอง ผู้ปกครองได้นำหลักธรรมทางศาสนามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเรียกว่า ธรรมราชา หรือ ธรรมในการปกครอง

การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองหัวเมืองสมัยสุโขทัย ในสมัยแรก ๆ พระราชอาณาเขตไม่กว้างขวาง สมัยที่พระราชอาณาเขตกว้างขวางมาก คือ รัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
   การปกครองราชธานีและหัวเมืองต่าง ๆ แบ่งออกเ›็น
1. เมืองหลวงหรือราชธานี อาณาจักรสุโขทัยมีกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี เมืองหลวงหรือราชธานีเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์เป็นผู้ปกครองดูแลเอง
2. หัวเมืองชั้นใน หรือเมืองลูกหลวง ตั้งอยู่รายรอบราชธานีทั้ง 4 ทิศ หัวเมืองชั้นในพ่อขุนจะแต่งตั้งพระญาติวงศ์ใกล้ชิดไปปกครอง
3. หัวเมืองชั้นนอก หรือ เมืองพระยามหานคร ผู้ปกครองเมือง ได้แก่ เจ้านายหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่พ่อขุนโปรดเกล้าฯ ให้ไปปกครองเมืองนั้น ๆ
4. เมืองประเทศราช เมืองที่อยู่นอกอาณาจักร ชาวเมืองเป็นคนต่างชาติ พ่อขุนจะกำหนดให้เจ้านายของเมืองนั้น ๆ ปกครองกันเอง แต่ต้องถวายเครื่องราชบรรณาการต่อพระเจ้ากรุงสุโขทัยตามกำหนด
 
เศรษฐกิจสมัยสุโขทัย
 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ
ลักษณะเศรษฐกิจสมัยสุโขทัย ขึ้นอยู่กับอาชีพหลักของราษฎร คือ การเกษตรกรรม หัตถกรรม และ ค้าขาย

       การเกษตร
อาชีพหลักของชาวสุโขทัย คือ เกษตรกรรมได้แก่ ทำนา ทำไร่ ทำสวน และการเลี้ยงสัตว์ ชาวสุโขทัยมีการสร้างระบบชลประทานที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากสุโขทัยมีปัญหาความแห้งแล้งในฤดูแล้ง เพราะดินเป็นดินปนทราย ทำให้ดินไม่อุ้มน้ำจึงมีการสร้างเขื่อนดินทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเมืองสุโขทัย เขื่อนดินนี้เรียกว่า สรีดภงส์    หรือ ทำนบพระร่วง สำหรับเก็บกักน้ำไว้ภายในหุบเขา และขนระบายน้ำเข้าไปใช้ภายในตัวเมือง และบริเวณใกล้เคียงตัวเมือง นอกจากนี้ภายในตัวเมืองยังมีการขุดสระน้ำที่เรียกว่า ตราพัง เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้สอย

       หัตถกรรมอุตสาหกรรม
ผลผลิตทางด้านอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงมากของสุโขทัยคือ เครื่องสังคโลก มีแหล่งผลิตอยู่ที่เมืองศรีสัชนาลัย และเมืองสุโขทัย สินค้าเครื่องสังคโลกที่ผลิต ได้แก่ ถ้วย โถ จาน ไห กระปุก เป็นต้น นอกจากค้าขายกันภายในประเทศแล้ว ยังส่งออกไปขายต่างประเทศอีกด้วย

       การค้าขาย

การค้าขายในสุโขทัย เป็นการค้าแบบเสรี มีตลาดเป็นศูนย์กลางการค้า เรียกว่าตลาดปสาน การค้าขายระหว่างเมืองจะไม่มีการเก็บภาษีผ่านด่านดังศิลาจารึก กล่าวว่า

"เจ้าเมืองบ่เอาจกอบในไพร่ลู่ทาง"

เป็นการส่งเสริมทางด้านการค้า ทำให้พ่อค้าจากดินแดนอื่นเข้ามาติดต่อค้าขายกับสุโขทัยเพิ่มมากขึ้น
 
ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย
 

 ลักษณะสังคม
สังคมของชาวเมืองสุโขทัยเป็นสังคมเกษตรกรรม ขณะเดียวกันก็มีพระพุทธศาสนาเป็นขวัญในการดำเนินชีวิต มีพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้อบรมสั่งสอน และศูนย์กลางของสังคมจะอยู่ที่วัด ประเพณีของชาวสุโขทัยล้วนเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา เช่น
- งานนมัสการพระพุทธปรางค์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
- งานลอยกระทงวัดตระพังทอง
- งานทอดกฐิน

 ศิลปะและวัฒนธรรม
สุโขทัยได้สร้างสรรค์วามเจริญทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมไว้เป็นมรดกให้กับคนไทยยุคหลังมากมาย ได้แก่ ความเจริญทางด้านศาสนา ศิลปกรรม ภาษาและวรรณกรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี

ศาสนา
ชาวสุโขทัยนับถือพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจดังคำกล่าวในศิลาจารึกว่า "มักทาน มักทรงศีล มักโอยทาน และทรงศีล เมื่อพรรษาทุกคน" ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้คนตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม

ศิลปกรรม
ศิลปกรรมสมัยสุโขทัยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยสร้างขึ้นเพื่อการกุศล มีลักษณะประณีต สวยงาม มีคุณค่า แบ่งเป็น
1. สาขาสถาปัตยกรรม ได้แก่ สถูปเจดีย์ เจดีย์จะเป็นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ หรือทรงดอกบัวตูม ซึ่ง ปรากฏทั่วไปในสุโขทัย เป็นเจดีย์แบบสุโขทัยแท้ นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างเจดีย์ทรงลังกามีลักษณะทรงกลม
2. สาขาประติมากรรม สมัยสุโขทัยนิยมหล่อพระพุทธรูปโลหะผสมสำริด เช่น พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพุทธรูปปางลีลา
3. สาขาจิตรกรรม จิตรกรรมที่พบสมัยสุโขทัยมีทั้งภาพลายเส้น และภาพสีฝุ่น มีภาพจำหลักลายเส้นลงในแผ่นหินชนวนเป็นภาพชาดก พบที่วัดศรีชุมเมืองสุโขทัย
ภาษาและวรรณกรรม
พ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ลายสือไทย เมื่อ พ.ศ. 1826 ดัดแปลงมาจากอักษรขอมและมอญโบราณ
วรรณกรรมที่สำคัญในสมัยสุโขทัยได้แก่
1. ศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทำให้เราทราบเรื่องราวของสุโขทัยในอดีต
2. ไตรภูมิพระร่วงหรือเตภูมิกถา เป็นพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) เขียนเป็นบทร้อยแก้ว เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคำสอนในพุทธศาสนา
 

อาณาจักรสุโขทัยดำรงความเป็นรัฐอิสระได้ประมาณ 200 ปี ใน ปี พ.ศ. 1981 ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา นับเป็นการสิ้นสุดอาณาจักรสุโขทัยตั้งแต่บัดนั้น
       เมื่อเรามองย้อนไปในอดีต ทุกคนจะตระหนักถึงความพยายามของบรรพบุรุษไทย ที่ใช้เวลายาวนานในการสร้างความเจริญไว้ให้ลูกหลาน นับว่าเป็นมรดกของชาติทางด้านวัฒนธรรมที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในปัจจุบัน
องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้ศิลปวัฒนธรรมของสุโขทัยเป็นมรดกโลก อันหมายถึงเป็นมรดกแห่งมวลมนุษยชาติ ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราซึ่งเป็นอนุชนรุ่นหลังจะได้ปฏิบัติตนให้สมกับคุณค่าอันประมาณมิได้ของมรดกทางวัฒนธรรมของสุโขทัยอ่านทั้งหมด: 57670, ความเห็นทั้งหมด: 103
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
โดย - ไม่เชื่อ - วันที่ 1 สิงหาคม 2550 เวลา 19:19

เนื้อหาดีมีสาระ
โดย - เมย์ sw.kp. - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 เวลา 17:44

อืม
โดย - 555666+++999888 - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 เวลา 19:27

ดี
โดย - 4555 - วันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 เวลา 20:49

ดีมากเลยค่ะ
โดย - คุกกี้จัง - วันที่ 5 ธันวาคม 2550 เวลา 16:01

 ข้อความดีมากเลยค่ะ
โดย - 007.com - วันที่ 1 มกราคม 2551 เวลา 15:50

เก่งมั่กมากนะคะ ขอชม แต่ว่า คุณแม่อยากได้ แผนที่เป็นรูปใหญ่หน่ะค่ะ ลูกสาว ป.4 จะเอาไปใช้ประกอบการเรียน ช่วยส่งมาให้หน่อยได้มั้ยคะ ที่ tuztiz@hotmail.com นะคะ ขอบใจมากจ๊ะ
โดย - แม่ TiZZZ - วันที่ 8 มกราคม 2551 เวลา 19:16

ดีก๊าบ
โดย - 5454*** - วันที่ 13 มกราคม 2551 เวลา 16:33

แหล่มอ่ะ   

ใช้ทำงาน  อิอิขอบคุณมากๆค่ะ
โดย - หางาน - วันที่ 9 กรกฎาคม 2551 เวลา 17:16

 กะลังหาอยู่พอดีเลย ขอบคุณมากๆ ครับ
โดย - คนจร - วันที่ 30 กรกฎาคม 2551 เวลา 23:43

เอามาทำงานดีกว่า
โดย - ฝน - วันที่ 16 สิงหาคม 2551 เวลา 13:23

 ดีมากๆครับ
โดย - ไม้โท - วันที่ 19 สิงหาคม 2551 เวลา 19:16

ดีมากค่ะ
โดย - อัน - วันที่ 22 สิงหาคม 2551 เวลา 17:10

 แย่มาก
โดย - 123456789224555 - วันที่ 14 กันยายน 2551 เวลา 18:19

 19001900
โดย - 19001900 - วันที่ 14 กันยายน 2551 เวลา 18:24

ดีมั้ง


โดย - 19001900 - วันที่ 14 กันยายน 2551 เวลา 18:25

 ดีใช้ได้   555+
โดย - อุ - วันที่ 14 กันยายน 2551 เวลา 18:32

ก้อดีนะ...แต่น่าจะระเอียดกว่านี้หน่อยอ่ะ
โดย - .... - วันที่ 15 กันยายน 2551 เวลา 19:41

 น่าจามีลักษณะด้วยนะ
โดย - คนกำลังยุ่ง - วันที่ 21 กันยายน 2551 เวลา 19:11

น่าจะมีภาพด้วยนะ
โดย - ขอบคุณ - วันที่ 12 ตุลาคม 2551 เวลา 8:33

รายงานเรื่องนี้เเจ่ม
โดย - คนสวย - วันที่ 18 ตุลาคม 2551 เวลา 18:28

ดีมาก
โดย - ดี - วันที่ 21 ตุลาคม 2551 เวลา 11:00

โดย - bgh - วันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 เวลา 16:26

ดีดี
โดย - ซาร่าจัง - วันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 เวลา 18:23

ดีค่ะ
โดย - hayatee - วันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 เวลา 21:14

ขอบคุณมากเลยคับบป๋มๆๆ~o~
โดย - Little - วันที่ 9 พฤศจิกายน 2551 เวลา 10:44

 แบงค์รักแก้มพูดเล่นดีจัง
โดย - ดัเพะพึ - วันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 เวลา 9:25

ขอบคุณมากๆค่ะ
ดีค่ะ
โดย - boom - วันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 เวลา 18:21

ดีมากๆเลยค่ะ
โดย - boom - วันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 เวลา 18:22

ดี มีสาระ

เเต่ไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไร

ลาก่อน
โดย - nat - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 เวลา 10:44

454865846
โดย - ปภังกร - วันที่ 9 ธันวาคม 2551 เวลา 20:32

ดีมากๆอิอิ
โดย - เหาะ - วันที่ 10 ธันวาคม 2551 เวลา 20:58

ก็ดีนะ

มีเนื้อหาดี

แต่ยังไม่ตรงกับที่ต้องการ

แต่ของคุณมากๆนะ
โดย - โม - วันที่ 15 ธันวาคม 2551 เวลา 19:45

 ≤ชิวๆ≥
โดย - เด็กหล่อ - วันที่ 17 ธันวาคม 2551 เวลา 18:51

ถามหน่อยเหอะอาณาจักรสุโขทัยครบองค์ประกอบของรัฐสมัยหรือไม่
โดย - คนอยากร้ - วันที่ 26 ธันวาคม 2551 เวลา 17:49

 น่าจาละเอียดกว่านี้นะ
โดย - นาโน - วันที่ 27 ธันวาคม 2551 เวลา 13:54

เนื้อหาดีแต่ไม่ตรงตามที่ต้องการ.....วันหลังเอาเนื้อหามาเยอะๆหน่อย....นะค่ะ
โดย - ชญาณี - วันที่ 2 มกราคม 2552 เวลา 12:22

เนื้อหาดีแต่ไม่ที่ต้องการควรจะไปหาเนื้อหามาอีก
โดย - แพท - วันที่ 27 มกราคม 2552 เวลา 18:17

เนื้อหาดีแต่ไม่ที่ต้องการควรจะไปหาเนื้อหามาอีก
โดย - แพท - วันที่ 27 มกราคม 2552 เวลา 18:18

เนื้อหาดีแต่ไม่ที่ต้องการควรจะไปหาเนื้อหามาอีก
โดย - แพท - วันที่ 27 มกราคม 2552 เวลา 18:19

อือก้ดีนะ

มีสาระดี
โดย - กุไง - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 10:33

กพพะพั
โดย - เเดเด - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 19:57

 แย่มากเนื้อหาก็ไม่ครบถ้วนกระบวนความ
โดย - ผู้ไม่ออกนาม - วันที่ 5 กันยายน 2552 เวลา 15:34

ก้อน่าจะบอกมั่งนะคะว่า
 สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
2. พ่อขุนบานเมือง
3. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
4. พญาเลอไทย
5. พญางั่วนำถม

6. สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย)
7. สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 2
8. สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสลือไทย)
9. สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล)


น่ะค่ะ มันเปนยังงัยย
โดย - น่ารัก - วันที่ 12 กันยายน 2552 เวลา 16:22

งง ค่ะ
โดย - น้ำหวาน - วันที่ 7 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13:21

 เหมือนที่ครูสอนเลยค่ะ
โดย - น้ำหวาน - วันที่ 14 ธันวาคม 2552 เวลา 17:37

ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
โดย - เท่ - วันที่ 8 มกราคม 2553 เวลา 17:29

หรอยแรง
โดย - เท่ เด็กใต้ - วันที่ 8 มกราคม 2553 เวลา 17:32

 แหล่มปายเรยคับป๋ม
โดย - เก๋ เด็กใต้ - วันที่ 8 มกราคม 2553 เวลา 17:47

ดีมากเลย หนูกำลังต้องการ ทำรายงานอยู่เลย
โดย - เบว - วันที่ 14 มกราคม 2553 เวลา 21:19

ขอบคุณมากนะค่ะที่ทำให้หนูมีรายงานส่ง
โดย - เคโรโระ - วันที่ 25 มกราคม 2553 เวลา 16:48

ดีมากเลยค่า
โดย - ผู้เรียน - วันที่ 25 มกราคม 2553 เวลา 18:14

ดี
โดย - .......... - วันที่ 30 มกราคม 2553 เวลา 19:50

ดีมาก
แต่ควรจะให้มีสาระกว่านี้
แบบว่าข้อความสั้นๆ แต่ได้ใจความ
จะดีมากเลยฮ่ะ
โดย - Wonder guy - วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 21:15

ขอบคุณค่ะ
โดย - เคธี่ - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 16:23

น่าสนใจประเทศไทย ได้ความรู้ดี ดีกว่าไปกินเหล้าเล่นเกมไปไหนๆ
                                             ผู้เฒ่า
โดย - KCDesign - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 20:14

เขียนได้เหี้ยมาก ไร้สาระสุดๆ  หมายังไม่อยากจาอ่านเลย
โดย - ฉันชนก สุวรรณแส - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9:10

ขอบ คุณ มาก คับ ...


สาระ ดี มากเลย !~
โดย - เด็กเรียนซ้อม.. - วันที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 20:20

กำลังจะสอบ *-*

ก็ต้องหา ....
โดย - smillove - วันที่ 15 มีนาคม 2553 เวลา 18:00

เครียดจัด
โดย - iZAN - วันที่ 15 พฤษภาคม 2553 เวลา 14:21


โดย - แด้ - วันที่ 23 มิถุนายน 2553 เวลา 5:44

แอ๊ บ เ เบ๊ว ที่สุด เลย. ?
โดย - แตด - วันที่ 2 สิงหาคม 2553 เวลา 18:36

 เนื้อหาเยอะดีคร่ะ  ชอบมาก
โดย - พลอย - วันที่ 17 สิงหาคม 2553 เวลา 14:22

 <font>color"red"Zise=46</font>
ขอบคุณคร๊  เอา ไป ถาม การ บ้าน ก่อน เนอะ  </font>
โดย - nuude_e@windows - วันที่ 17 สิงหาคม 2553 เวลา 19:25

thank wa
โดย - lnw - วันที่ 25 สิงหาคม 2553 เวลา 18:49

ดีมากๆ
โดย - นาส - วันที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 11:04

ไอบ้า
โดย - ฟิวส์ - วันที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 11:06

 คีดดี5555555555555555555555555555555555555555555555555มาก-
โดย - ra - วันที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 11:11

 555555555555555555555555555555555555จากผู้หวังดีระวังโดนแฟนทิ้ง
โดย - jr - วันที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 11:14

 เรื่องที่อ่านดีมาก
โดย - บาสป.4/2 - วันที่ 4 กันยายน 2553 เวลา 17:43

สรุปได้ดีค่า  อิๆ
โดย - คนที่เซง - วันที่ 12 กันยายน 2553 เวลา 13:42

ดีมากกกกก  กำลังอยากได้ไปเขียนรายงานอยู่พอดี
โดย - ดี - วันที่ 27 กันยายน 2553 เวลา 22:26

 แผนผังไม่มีเลยอ่ะ

เซง!!
โดย - เซงอ่ะดิ - วันที่ 2 ธันวาคม 2553 เวลา 19:53

 เยอะจัง
โดย - จ๊าบ - วันที่ 26 ธันวาคม 2553 เวลา 16:37

 5555555555555555
โดย - จ๊าบ - วันที่ 26 ธันวาคม 2553 เวลา 16:40

  good
โดย - กุหลาบน้อย - วันที่ 3 มกราคม 2554 เวลา 11:50

 ขอบคุณค่ะ
โดย - กุหลาบน้อย - วันที่ 3 มกราคม 2554 เวลา 12:16

 สนุกดี


มีความรู้ดีว่ะ


ขอบคุณครับบบบบบ

โดย - นามแฟง - วันที่ 29 มกราคม 2554 เวลา 10:55

 ได้คามรู้ดี
โดย - 555+ - วันที่ 29 มกราคม 2554 เวลา 22:27

 อะไรเนี่ย 55555555555555+ อย่าคิดมาก
โดย - อีฟ - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 15:21

 ดีดี
โดย - นีok - วันที่ 2 มีนาคม 2554 เวลา 11:21

ขอบคุณค่ะ
โดย - .... - วันที่ 17 สิงหาคม 2554 เวลา 20:36

:-)
โดย - 0007 - วันที่ 29 ตุลาคม 2554 เวลา 11:17

ดีโคตรเลยพี่เว้ยเห้ย
โดย - 56656 - วันที่ 12 พฤศจิกายน 2554 เวลา 12:12

จัยมาก ๆ เรย
โดย - คน - วันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 เวลา 8:57

ดีคะหาข้อมูลไปทำงาน
โดย - :) - วันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13:35

ก้อดีนะแต่รุปแบบเว็บอะดีกว่านี้หน่อยกะได้
เนื้อหามะค่อยละเอียดอ่าอ่านยาก-0-
โดย - คนช่างติ - วันที่ 24 ธันวาคม 2554 เวลา 8:53

เนื้อหาดี มีสาระครับ
แล้วพวกที่โพสต์ด่าเนี้ยเข้ามาดูทำไมครับ -*-
โดย - คน - วันที่ 4 มกราคม 2555 เวลา 19:25

ถ้ามีวัดที่สร้างขึ้นในสมัยนี้คงดี
โดย - น้องมายด์ ชิมิ - วันที่ 19 มกราคม 2555 เวลา 16:49

เนื้อหาน่าจะหนักกว่านี้ ๆ ตัวหนังสือเล็กมองไม่เห็น ไม่ดี
โดย - จ๊อบบ้า - วันที่ 28 มกราคม 2555 เวลา 20:19

น้อยมาก
โดย - คน - วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:00

ดีดี
โดย - ....... - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 16:22

ละเอียดมากเลยค่ะ
โดย - ... - วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 21:06

เรื่องราวดีมาก
โดย - น้องฝน - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 11:47

ดีมากเลย
โดย - โบ - วันที่ 8 มิถุนายน 2555 เวลา 20:21

ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกเลยค่ะสุดยอดมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
โดย - เฟร์ - วันที่ 8 มิถุนายน 2555 เวลา 20:25

ดีมากเลยคะ   ขอบคุณคะ
โดย - หญิง - วันที่ 17 กรกฎาคม 2555 เวลา 5:44

มันไม่มีหัวเมืองอ่าา -*- กาก  - -'
โดย - NongKwannn ' ni - วันที่ 3 กันยายน 2555 เวลา 14:01

มันน้อยมากก -*- เอามาเพิ่มหน่อยก้อดีน้ะ โคดน้อยอ่าาา - -
โดย - -.........- - วันที่ 3 กันยายน 2555 เวลา 14:03

แอ้ดมินช่วยตอบกระทู้หน่อยน้าาาาา -*-
โดย - Milk Milk'z - วันที่ 3 กันยายน 2555 เวลา 14:05

อ่าวววว ' เราใจตงกันอ่ะมิ้ว เข้าเพจเดียวกัน 555
โดย - NongKwannn ' ni - วันที่ 3 กันยายน 2555 เวลา 14:13

ขอบคุณค่ะ
โดย - เฟิร์น จ๊ะ จ๋า - วันที่ 26 ตุลาคม 2555 เวลา 19:27

ดี แต่เขียนไม่รู้เรื่อง
โดย - Kaw - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 8:48

แสดงความเห็น
ข้อความ
   
  
 
 
   
แนบรูป *เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
จาก  
พิมพ์คำว่า คนไทย ในช่องนี้ ->

เรื่องราวอื่นๆจากบลอกเพื่อนบ้าน

Dcleanfood.com : กินเค็ม สาเหตุของความดันและโรคไต
Breaking medee News ทหารช่วยเหลือประชาชน หลังน้ำป่าไหลหลาก ผู้ว่าสั่งต่อค้นหาคนหาย medee
แกล้งคนสุดฮา ตอน Time Machine แกล้งคน สุดฮา
อินไซด์ตำรวจประจำวันที่25พ.ย.2558 (เครดิต...คมชัดลึก)
kontatip.net อ.ตุ้ย เอ็กซเรย์ ออกรายการ CLUB7 kontatipnet
แม่ชีใหญ่091 ทำไมความจำสั้น yutoo1234
ทุนไทยกว้านซื้อกิจการในอาเซียนเกือบ 200,000 ล้านบาท
Dcleanfood.com : น้ำมันหมู ไม่อันตรายอย่างที่คิด
เปิดใจแพทย์เจ้าของไข้ กับแนวทางการช่วยเหลือ "พริตตี้สาวอกเน่า"
แกล้งคนสุดฮา ตอน หุ่นยนต์ก็เจ็บเป็น แกล้งคน สุดฮา
อินไซด์ตำรวจประจำวันที่24พ.ย.2558 (เครดิต...คมชัดลึก)
เทศกาลสุดแปลก เทศกาลแห่องคชาติยักษ์ Olan_channel
10 เทศกาลสุดแปลกทั่วโลก Abdul Thaitube
ประกวดร้องเพลงชิงถ้วยพระราชทานฯรอบชิงชนะเลิศ
เปเรซ ออกโรงหนุนหลัง ราฟา เป็นนายใหญ่ เรอัล มาดริด ต่อไป
รับทำโครงเหล็ก โครงหลังคา สะดวกสร้าง
Dcleanfood.com : ประโยชน์ของเนื้อปลาที่เราควรรู้
สาววัย 21 ปี ขอความเป็นธรรม ถูกเจ้าหน้าที่ พนักงานช่วยเหลือคนไข้จับของลับ ASTVManager VD
คลิปแกล้งคน - นมวัวพุ่ง oh03wa2
อินไซด์ตำรวจประจำวันที่23พ.ย.2558 (เครดิต...คมชัดลึก)
Cosentino สุดยอดนักมายากลระดับโลก N Store
24 คนแปลกที่เป็นที่สุดในโลก Hostdy
สกรีนกระเป๋า รับสกรีนสินค้า ราชาโลโก้
Dcleanfood.com : คุณค่าของเนื้อปลามีมากกว่าที่คุณคิด !!
คลิปแกล้งคน - เตะไม่โดน VDO555.blogspot.com oh03wa2
อินไซด์ยุติธรรม : 22 พ.ย. 58 (เครดิต...คมชัดลึก)
10 อันดับ คู่รัก สุดแปลก กับการแต่งงาน สุดประหลาด ที่สุดในโลก OKyouLIKEs
สารคดีตำนานลับโลกตะลึง พีระมิด สิ่งมหัศจรรย์ของโลก knowledge
ผลงานของ"ชมรมนักข่าวช่วยสังคม"(ช่วยเหลือคุณ ยุทธชัย เฟื่องคำในด้านกฎหมาย)
ผลงานของชมรมนักข่าวช่วยสังคม(ช่วยเหลือนายสากล ศรศักดา)
Dcleanfood.com : อาหารต้านอาการความดันโลหิตสูง
ผู้นำรุ่นใหม่เรียกร้องทั่วโลกช่วยเหลือคนไร้สัญชาติ TNN 24
คลิปแกล้งคน - ห้องน้ำหาย VDO555.blogspot.com oh03wa2
อินไซด์ตำรวจ : 21 พ.ย. 58 (เครดิต...คมชัดลึก)
นาทีชีวิต! นักมายากล ‘อเมริกา ก็อต ทาเลนต์’ เกิดพลาด หวิดจมน้ำในตู้กระจก THAIBANTHAI CHA
Top 15 ลูกยิงสุดสวยของทีมชาติไทย John Boton
รับงานคอนกรีต งานเทพื้นคอนกรีต สะดวกสร้าง
Dcleanfood.com : โรคความดันโลหิตสูงภัยร้ายใกล้ตัว (Hypertension)
อินไซด์ตำรวจประจำวันที่20พ.ย.2558 (เครดิต...คมชัดลึก)
เฉลย วิธี โกง ไพ่ป๊อกเด้ง
แม่ชีทศพรโดนนักศึกษาลองของ 3 ต่อ sang2548
คอนเสิร์ต“ผมขอร้อง” 72 ปี วิรัช อยู่ถาวร
รับสกรีนป้าย สกรีนป้าย ราชาโลโก้
Dcleanfood.com : แพ้อาหาร
หยาดสายบุญ เดินสายช่วยเหลือหมาจรจัด รักดารา ดอทเน็ต
แกล้งคนสุดฮา ตอน น้องหมาขายของ แกล้งคน สุดฮา
อินไซด์ตำรวจประจำวันที่19พ.ย.2558 (เครดิต...คมชัดลึก)
สอนมายากล ของหาย - KID SOAT KID SOAT channel
แม่ชีทศพร 007 ถามไปร้องไห้ไป TheBmwseries7
รับสกรีนเครื่องเขียน รับสกรีนสินค้า ราชาโลโก้

เลือกดูบลอก Search:
ใช้เวลาประมวลผลหน้านี้ 93.7511ms